KOMUNIKAT z obrad Rady SKOiW- 21.08.2013r.

czwartek, 22 sierpnia 2013 07:38 AnPieg
Drukuj

KOMUNIKAT Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Rady SKOiW w dniu 21 sierpnia 2013 r.

„Solidarność” oświatowa przygotowuje się do wzięcia udziału w akcjach protestacyjnych organizowanych w Warszawie w dniach 11-14 września br. przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny. Rada Sekcji Krajowej apeluje do struktur NSZZ „Solidarność” w szkołach i placówkach oświatowych o bardzo liczny udział związkowców w tych protestach. „S” oświatowa podczas wrześniowych „Dni Protestu” wyrazi swoje niezadowolenie z polityki edukacyjnej Rządu PO-PSL.  Sekcja Krajowa domaga się  większych nakładów finansowych na oświatę, wstrzymania prac nad zmianami w Karcie Nauczyciela, naprawienia reformy programowej, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli, przywrócenia prawa nauczycieli   do wcześniejszych emerytur.

Projekt niekorzystnych dla nauczycieli zmian w ustawie – Karta Nauczyciela został przyjęty przez Radę Ministrów i  jest analizowany przez Centrum Legislacyjne Rządu. Zakłada on m.in. ograniczenie urlopów „zdrowotnych” i wypoczynkowych, zmiany w systemie wynagradzania i awansowania nauczycieli. Prawdopodobnie projekt trafi do Sejmu RP 11 września br.

Ministerstwo Finansów domaga się zredukowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli do poziomu podstawowego, o którym mówi ustawa o zfśs. Oznaczałoby to obniżenie „funduszu socjalnego” nauczycieli o ponad 50 proc. Nie wiadomo czy i kiedy pojawi się ustawowy rządowy projekt zmian w tym zakresie.

Pomimo upublicznienia wyników badań czasu pracy nauczycieli, według których czas pracy nauczyciela w Polsce wynosi 46,6 godz. w niektórych mediach pojawiają się artykuły kwestionujące te badania. Dziennikarze przywołują inne, zaniżone dane dotyczące czasu pracy, które Rząd RP podał do instytucji międzynarodowych bez zbadania rzeczywistego czasu pracy. W najbliższym numerze „Przeglądu Oświatowego” ukaże się wywiad z prof. Henrykiem Domańskim z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk – recenzentem „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli” przeprowadzonego między wrześniem 2011 r. a grudniem 2012 r. przez  Instytut Badań Edukacyjnych.

Rozstrzygnięto Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Powstanie Styczniowe 1863 i jego bohaterowie” organizowany pod patronatem przewodniczącego KK NSZZ „S” Piotra Dudy przez Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz Prywatną Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych we Włocławku.  Konkurs  miał na celu dotarcie do młodego pokolenia i uwrażliwienie go na sprawy narodowe. Do końca czerwca br.  wpłynęło ponad 600 prac plastycznych z Polski, innych krajów europejskich a nawet z Meksyku. Jury konkursu wyłoniło 24 laureatów (lista znajduje się na stronie SKOiW). Uroczystość wręczenia nagród połączona z wystawą odbędzie się w Gdańsku na przełomie września i października. Organizatorzy konkursu wydadzą dwujęzyczny  katalog z najlepszymi pracami i informacjami o  sponsorach i fundatorach nagród.

Rada SKOiW  podjęła decyzję o objęciu patronatem konkursu o „Żołnierzach Wyklętych” organizowanego przez Fundację Kazimierza Wielkiego w Lublinie.

Ponadto Rada Sekcji Krajowej przyznała złote odznaki Sekcji Krajowej, ustaliła terminarz następnych spotkań, omówiła sprawy szkoleniowe.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

Chcesz otrzymać uchwały podjęte przez Radę w dniu 21. 08>2013r. napisz- Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .