KOMUNIKAT SKOiW NSZZ „Solidarność” z obrad Rady SKOiW w dniach 16-17 maja 2013 r.

czwartek, 23 maja 2013 00:00 AnPieg
Drukuj

„Solidarność” oświatowa przygotowuje się do akcji protestacyjnej. Rada Sekcji Krajowej podjęła uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia Rady w czerwcu br. w Warszawie. Przyczyną tej decyzji jest dramatyczna sytuacja w oświacie. Związkowcy domagają się m.in. większych nakładów finansowych na oświatę, wstrzymania prac nad zmianami w Karcie Nauczyciela, naprawienia reformy programowej, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli, przywrócenia prawa nauczycieli do wcześniejszych emerytur.

„Solidarność” oświatowa jest w trakcie realizacji akcji referendalnej ogłoszonej przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”. W referendum członkowie Związku odpowiadają na dwa pytania: czy są za strajkiem, czy za organizacją ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie przeciwko szkodliwym dla pracowników projektom nowelizacji Kodeksu pracy, dotyczącym uelastycznienia czasu pracy; a także w sprawie realizacji następujących 6-ciu postulatów:

Zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze.

  1. Uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych.
  2. Zaprzestania likwidacji szkół i zaprzestania przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy.
  3. Stworzenia osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego.
  4. Podwyższenia wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ „Solidarność”.
  5. Stworzenia ustawy o systemie rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych.

Rada SKOiW wyraziła opinię w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zmieniającej zasady wdrażania obowiązku szkolnego sześciolatków. NSZZ „Solidarność” jest przeciwny obligatoryjnemu obniżaniu wieku szkolnego z siedmiu do sześciu lat. Zdaniem Związku decyzje w tej sprawie należy pozostawić rodzicom. Konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków w szkołach w celu umożliwienia wcześniejszego rozpoczynania edukacji dzieci sześcioletnich, dostępu do powszechnej edukacji przedszkolnej i przeprowadzania profesjonalnych badań w celu określenia dojrzałości szkolnej.

Ostatnią propozycję podziału wdrażania obowiązku szkolnego na dwa lata Rada SKOiW uznała za działanie, które nie jest rozwiązaniem systemowym, a jedynie próbuje minimalizować negatywne skutki tej nieprzemyślanej decyzji. Krok w dobrym kierunku to propozycja wprowadzenia ograniczeń górnej liczby uczniów w oddziałach (wprowadzenie tzw. standardów to wieloletni postulat NSZZ „Solidarność”). Jednak próg do 25 uczniów w klasach I-III szkół podstawowych Rada Sekcji Krajowej uznała za zbyt wysoki.

Rada SKOiW negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia płacowego MEN, w którym resort edukacji „zamraża” stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, mające obowiązywać od 1 września 2013 r. Sekcja Krajowa, w opinii skierowanej do MEN, postuluje podniesienie kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w ramach tzw. średnich wynagrodzeń, zwłaszcza nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. W ostatnich latach nastąpiło zachwianie proporcji między minimalnym wynagrodzeniem zasadniczym nauczycieli mianowanych i dyplomowanych do całości ich wynagrodzenia.

Rada SKOiW bardzo krytycznie odniosła się do projektu ustawy o działalności harcerskiej.

- Nasz najwyższy niepokój budzi propozycja nadania ministrowi edukacji narodowej uprawnień do uznania lub delegalizacji konkretnej organizacji harcerskiej. Traktujemy to jako próbę ponownego podporządkowania ruchu harcerskiego doraźnym interesom politycznym – czytamy w stanowisku Rady.

Nie do przyjęcia dla członków Rady jest również fakt, że w przedłożonym do zaopiniowania projekcie ustawy wyklucza się możliwość istnienia organizacji harcerskich, uznających wiarę w Boga jako jeden z głównych filarów wychowania. Jest to niedopuszczalna ingerencja w sprawy sumienia i wolności osobistych młodych obywateli Rzeczypospolitej – podkreśla Rada SKOiW.

Rada SKOiW wyraziła przekonanie, że uchwalenie ustawy o działalności harcerskiej w zaproponowanym brzmieniu, wykluczającej wartości, dzięki którym od wieków funkcjonuje państwo polskie, doprowadzi do zaprzepaszczenia ponad stuletniego dorobku organizacji harcerskich (całość stanowiska w załączeniu).

Sekcja Krajowa monitoruje skalę zwolnień w oświacie. Już teraz, przed zakończeniem ruchu służbowego (31 maja br.), liczby zwalnianych nauczycieli w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego są przerażające. Głównymi przyczynami zwolnień i obniżania wymiaru godzin nauczycieli są: wdrażana Nowa Podstawa Programowa w szkołach ponadgimnazjalnych i polityka cięć finansowych w oświacie samorządowej, wynikających z niedoszacowania subwencji oświatowej w budżecie państwa.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „Solidarność”

Wojciech Jaranowski

Uchwałę ws. protestu SKOiW udostępnia Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
komunikat z obrad Rady SKOiW Bielsko-Biała 17.05. 2013.pdf 607 Kb
Stanowisko ws. ustawy o harcerstwie.pdf 618 Kb