Dokąd zmierza polska oświata? Komunikat, relacja filmowa

sobota, 08 grudnia 2012 09:00 AnPieg
Drukuj

KOMUNIKAT

Debata „Dokąd zmierza polska oświata?  Szanse i zagrożenia dla oświaty w Polsce w kontekście proponowanych zmian”

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zorganizowała w dniu 6 grudnia w Warszawie debatę pod hasłem „Dokąd zmierza polska oświata?  Szanse i zagrożenia dla oświaty w Polsce w kontekście proponowanych zmian”.

Debata była elementem kampanii informacyjnej Związku o zagrożeniach wynikających z propozycji zmian w prawie oświatowym przedstawionych przez korporacje jednostek samorządu terytorialnego.

Do Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG im. Andrzeja Bączkowskiego, gdzie 6 grudnia br. odbyła się debata, zaproszono ekspertów z dziedziny finansowania oświaty, prawa konstytucyjnego, medycyny pracy,  pedagogiki oraz ministra edukacji, samorządowców, przedstawicieli Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W debacie uczestniczyli członkowie Rady SKOiW NSZZ „S” i przewodniczący sekcji regionalnych.

Jednym z zaproszonych gości był prof. Jerzy Buzek, który w przygotowanym na debatę  wystąpieniu zawarł swoją wizję rozwoju polskiej oświaty. O niedofinansowaniu oświaty w Polsce i zadań nakładanych na samorządy mówił poseł Lech Sprawka, b. wiceminister edukacji. Kondycję zdrowotną nauczycieli w Polsce przedstawiła prof. Alicja Bortkiewicz z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.  Konstytucyjną odpowiedzialność państwa za edukację przybliżył dr hab. Wojciech Orłowski z UMCS w Lublinie. O tym jaki powinien być etos nauczyciela mówiła prof. KUL  Alicja Rynio. Po wystąpieniach prelegentów głos zabrał wiceminister edukacji Maciej Jakubowski, który odniósł się do propozycji samorządowców i postulatów NSZZ „S”.  W imieniu przewodniczącego KK NSZZ „S” Piotra Dudy, mobilizujące słowa  do członków oświatowej „S” skierowała obecna na debacie sekretarz KK Ewa Zydorek. Głos zabrał także przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki Edward Malec. Niestety, na debatę nie przybył ani jeden przedstawiciel korporacji samorządowych.

Po przerwie odbyła się ciekawa dyskusja z udziałem ekspertów. Debatę prowadziła wiceprzewodnicząca SKOiW Teresa Misiuk. Organizatorzy debaty zapowiedzieli  kolejne tego typu spotkania nt. polskiej oświaty.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

Prezentacje multimedialne zostaną przesłane e- mailem po przesłaniu przez prelegentów.

Jeżeli nie jesteś na liście kontaktowej skorzystaj z formularza na stronie.


 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
komunikat z debaty oświatowej-1.pdf 493 Kb