KOMUNIKAT z posiedzenia Rady SKOiW NSZZ „Solidarność” 23 sierpnia 2012 r.

Email Drukuj PDF

Samorządy atakują Kartę Nauczyciela. Podczas wakacji odbyły się już pierwsze spotkania w komisjach sejmowych i Ministerstwie Edukacji Narodowej na temat propozycji zmian w ustawie- Karta Nauczyciela zgłoszonych przez korporacje samorządowe.  Pomimo  dokonania doraźnej zmiany w „Nowej Podstawie Programowej” przez wprowadzenie obligatoryjnego modułu dotyczącego historii Polski  „S” oświatowa będzie kontynuować działania na rzecz zmiany całej Podstawy Programowej, także w zakresie innych przedmiotów.

Jak co roku pod koniec wakacji w Warszawie odbyło się informacyjne spotkanie Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Omówiono działania Sekcji w czasie wakacji. Najważniejszym tematem były próby zmian w Karcie Nauczyciela.

Korporacje samorządowe dążą m.in. do zwiększenia pensum dydaktycznego, wyeliminowania z Karty nauczycieli „nietablicowych”,  likwidacji niektórych dodatków (przede wszystkim dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego), zmian w awansie zawodowym (likwidacji stopnia nauczyciela dyplomowanego), ograniczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego i daleko idących zmian w udzielaniu urlopów zdrowotnych. Samorządy nie chcą także składania sprawozdań z osiągania tzw. średnich wynagrodzeń nauczycieli i wypłacania dodatków uzupełniających.

W okresie wakacji przedstawiciele Prezydium SKOiW spotykali się z innymi związkami zawodowymi i organizacjami samorządów w sprawie tych propozycji zmian w Karcie Nauczyciela.

Na wspólnym posiedzeniu komisji sejmowych (edukacji i samorządu terytorialnego) przewodniczący SKOiW Ryszard Proksa przedstawił korzyści funkcjonowania Karty Nauczyciela. Ostrzegał także posłów i MEN, którzy dążyli do szybkich zmian w tej ustawie, aby nie dokonywano żadnych zmian w trybie szybkiej ścieżki legislacyjnej, bez  konsultacji społecznych. Przedstawiciele związków zawodowych podawali przykłady łamania prawa oświatowego przez samorządy. Efektem spotkania komisji sejmowych z udziałem związków zawodowych było  powstanie dezyderatu skierowanego do premiera RP o wzmożenie kontroli nad przestrzeganiem prawa oświatowego poprzez zdyscyplinowanie wojewodów, a  za ich pośrednictwem organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe. Przewodniczący Proksa poparł propozycję posłów 50 proc. dotacji z budżetu państwa dla przedszkoli samorządowych.

Ministerstwo Edukacji nie ma jednoznacznego stanowiska w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela, choć podjęło się roli organizatora spotkań trójstronnych w tej sprawie z udziałem przedstawicieli samorządów i związków zawodowych. Pierwsze z nich dotyczyło urlopów dla poratowania zdrowia. Samorządy chcą ich ograniczenia, tzn. udzielania dopiero po 20 latach pracy i tylko w przypadku chorób zawodowych, skrócenia ich trwania,  orzekania w tej sprawie przez lekarzy medycyny pracy i przeniesienia kosztów tych urlopów na ZUS. Wszystkie związki zawodowe skrytykowały te propozycje i przedstawiły argumenty o ich utrzymaniu w dotychczasowym kształcie. Nie doszło do żadnych uzgodnień w tej sprawie, jak kłamliwie informowały o tym niektóre media. Następne spotkania w MEN w sprawie zmian w Karcie mają dotyczyć wynagrodzeń nauczycieli i awansu zawodowego.

W założeniach rządowych do budżetu na 2013 r. nie przewidziano waloryzacji płac dla nauczycieli. Być może dlatego w przychylnych rządowi środkach masowego przekazu przedstawia się w złym świetle tą grupę zawodową  i nieustannie pojawiają się wysokości tzw. średnich wynagrodzeń nauczycieli (zwykle nieosiągalne przez zdecydowaną  większość nauczycieli) i ich uprawnienia (czas pracy, urlopy zdrowotne, odprawy itd.). Bądźmy krytyczni wobec takich manipulacji prasowych, nie miejmy kompleksów i brońmy naszych uprawnień, bo nie są one niczym nadzwyczajnym. Dlaczego o innych grupach zawodowych, które mają nieporównywalnie większe wynagrodzenia i przywileje nie mówi się w mediach w ogóle?

W Nowej Podstawie Programowej dokonano zmiany polegającej na wprowadzeniu obligatoryjnego modułu: ”Ojczysty Panteon, Ojczyste Spory” w nauczaniu historii w szkołach ponadgimnazjalnych. Ta doraźna zmiana, zdaniem Sekcji Krajowej, nie rozwiązuje problemu, w tym  także w zakresie innych przedmiotów. „S” oświatowa dalej będzie podejmować działania w kierunku zmiany Podstawy Programowej, w tym rozważa możliwość wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.

 

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.