KOMUNIKAT Nr 3 Ogólnopolskiego Sztabu Protestacyjnego SKOiW NSZZ „Solidarność”

piątek, 18 maja 2012 04:26 AnPieg
Drukuj

17.05.2012r. Posłowie PiS złożyli w Sejmie  wniosek o odwołanie minister Szumilas.

1 czerwca br. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów odbędzie się pikieta z programem artystycznym pod hasłem „Patriotyczny Dzień Dziecka”.

Zawieszono „miasteczko namiotowe” przed MEN do czasu debaty w Sejmie w sprawie odwołania Ministra Edukacji Narodowej.

W Krakowie odbędzie się Kongres środowisk protestujących przeciwko ograniczaniu nauczania historii w szkołach.

Obradujący w Warszawie Ogólnopolski Sztab Protestacyjny Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wystąpił z inicjatywą organizacji w dniu 1 czerwca br. pikiety przed Urzędem Rady Ministrów w obronie polskiej szkoły. Pikieta ma być połączona z występami artystycznymi i patriotycznymi oraz konkursami dla dzieci. Do uczestnictwa w tym wydarzeniu organizatorzy – SKOiW NSZZ „S”  i Koalicja na Rzecz Polskiej Szkoły- zaprasza szczególnie dzieci i rodziców. Tego dnia w całym  kraju będzie prowadzona przez młodzież akcja „Strajk Szkolny”.

Członkowie Sztabu Protestacyjnego SKOiW spotkali się z osobami, które zorganizowały „miasteczko namiotowe” przed  Ministerstwem Edukacji Narodowej. Sztab wyraził zadowolenie, że tak wiele środowisk podejmuje akcje przeciwko  reformie programowej w szkołach.

Protestujący pod MEN zawiesili akcję do czasu głosowania w Sejmie wniosku nad wotum nieufności dla minister Szumilas.  24 maja br. w Sejmie odbędzie się debata w tej sprawie. Prezydium SKOiW NSZZ „S” poparło  wniosek o odwołanie szefowej resortu edukacji. Stanowisko ws. poparcia wraz z uzasadnieniem publikujemy na naszej stronie internetowej: www.solidarnosc.org.pl/oswiata

Przedstawiciele wszystkich środowisk protestujących przeciwko Nowej Podstawie Programowej spotkają się 19 maja br. w Krakowie na Kongresie Założycielskim Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej. W Kongresie wezmą udział przedstawiciele Sekcji Krajowej.

Wojciech Jaranowski

Rzecznik SKOiW NSZZ „S”

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
komunikatnr 3.pdf 430 Kb