Domagamy się zmian podstaw programowych

wtorek, 08 maja 2012 19:04 AnPieg
Drukuj

Pikieta przed Ministerstwem Edukacji Narodowej.

 

Tekst złożonej petycji:

Pan Donald Tusk, Premier RP, Warszawa

PETYCJA

Koalicja na Rzecz Polskiej Szkoły, jednocząca środowiska solidarnościowe, młodzieżowe, niepodległościowe wobec braku reakcji rządu na liczne protesty trwające od 2008 roku, stanowczo żąda uchylenia rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej:

 

Uważamy, że uczniowie i ich rodzice poniosą bezpośrednie konsekwencje tej wyjątkowo źle przygotowanej reformy.

Obecny rząd wraz z kierownictwem MEN zniszczył dobrze działający system edukacji w Polsce, a teraz niszczy jakość pracy polskiej szkoły. Szczególnie niebezpieczne  są ograniczenia treści języka polskiego i historii, których naturalną konsekwencją jest ograniczenie tożsamości narodowej młodych Polaków. Pozbawienie absolwentów pierwszej klasy liceów ogólnokształcących dalszego kształcenia ogólnego na rzecz jednokierunkowego rozwoju może skutkować dla wielu z nich załamaniem dalszej kariery edukacyjnej  i zawodowej.

Ponadto, zmiany te grożą infantylizacją społeczeństwa i drastycznym ograniczeniem mobilności młodego pokolenia na krajowym i europejskim rynku pracy.

Apelujemy o podjęcie dialogu i merytorycznej debaty o kształcie polskiej oświaty, zwracając jednocześnie uwagę na niezrozumiałe, kontrowersyjne i szkodliwe decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Oświata jest dobrem całego narodu, gwarancją naszej tożsamości i systematycznego rozwoju. Konstytucyjną odpowiedzialność za jej stan ponosi rząd.