Zwierzyniec: Stanowisko Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie negocjacji płacowych w MEN

sobota, 21 lutego 2009 02:59 AnPieg
Drukuj

Zwierzyniec, 21 lutego 2009 r.

 

Stanowisko

Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

w sprawie negocjacji płacowych w MEN .

 

Rada Sekcji nie wyraża zgody na dalsze spłaszczanie płac nauczycieli. Nauczyciele dyplomowani i mianowani nie otrzymają nawet obiecanych przez Rząd RP od stycznia br. 5% wzrostu płacy zasadniczej.

Manipulacja wskaźnikami wysokości wynagrodzeń w grupach awansu zawodowego powoduje, że wzrost płac nauczycieli stażystów i kontraktowych zostaje sfinansowane kosztem płac nauczycieli dyplomowanych i mianowanych.

Domagamy się znaczącego wzrostu udziału płacy zasadniczej w średnim wynagrodzeniu nauczycieli.

Wbrew uporczywym kłamstwom szerzonym przez Rząd o rzekomym wzroście płac nauczycieli w roku 2009 o 10% rzeczywisty wzrost płac nie wyniesie nawet 6,7%.

Działania Rządu powodują wzrost napięcia wśród nauczycieli i mogą doprowadzić do eskalacji fali protestów w oświacie.

Przewodniczący SKOiW NSZZ „Solidarność”

Stefan Kubowicz