Rada Sekcji

Olkusz: Uchwała Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie społecznego monitoringu negatywnych skutków zmian w oświacie

Email Drukuj PDF

 

Uchwała

Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność

w sprawie społecznego monitoringu negatywnych skutków zmian w oświacie

 

W związku z pogarszająca się sytuacja polskiej oświaty Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” postanawia stworzyć mapę problemów edukacyjnych występujących w szkołach i placówkach oświatowych.

Rada uważa, że przeprowadzone zmiany w Karcie Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty są zagrożeniem dla właściwego funkcjonowania systemu oświaty w Polsce i dlatego zobowiązuje wszystkie oświatowe struktury Związku do monitorowania i dokumentowania skutków zmian w prawie oświatowym wprowadzonych przez obecny rząd.

 

Rada zwraca się również z prośbą do wszystkich członków Związku o przekazywanie do wiadomości Sekcji Krajowej udokumentowanych danych o wszelkich nieprawidłowościach występujących w placówkach oświatowych.

 

Przewodniczący SKOiW NSZZ „Solidarność”

Stefan Kubowicz

Olkusz, 25 kwietnia 2009 roku

 

Olkusz: Apel Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie społecznego monitoringu negatywnych skutków zmian w oświacie

Email Drukuj PDF

APEL

w sprawie społecznego monitoringu negatywnych skutków zmian w oświacie

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – w związku z trudną sytuacją polskiej oświaty – apeluje do pracowników oświaty, rodziców, przedstawicieli organów prowadzących, środków społecznego przekazu o pomoc w monitorowaniu tych działań, które szkodzą polskiej szkole, naruszają zasady dialogu, godzą w interesy uczniów i ich rodziców oraz pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

Więcej…
 

Pismo Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z dnia 16 marca 2009 roku do Posłów Sejmu RP z prośbą o utrzymanie veta Prezydenta RP do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty...

Email Drukuj PDF

Gdańsk-Warszawa, 16. 03. 2009 r.

Szanowni Posłowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo Posłowie,

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zwraca się z prośbą o utrzymanie weta Prezydenta RP do ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, znowelizowanej 23 stycznia 2009 roku.

Więcej…
 

Pismo Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z dnia 16 marca 2009 roku do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w podziękowaniu za zawetowanie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

Email Drukuj PDF

Gdańsk-Warszawa, 16. 03. 2009 r.

Szanowny Pan

Lech Kaczyński -

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,

W imieniu Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” serdecznie dziękuję za zawetowanie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Decyzja Pana Prezydenta jest zgodna z naszą opinią, iż zmiany zapisane w ustawie grożą:

Więcej…
 

Komunikat z posiedzenia Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Zwierzyńcu w dniach 20-21 lutego 2009

Email Drukuj PDF

KOMUNIKAT

z posiedzenia Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność” w Zwierzyńcu w dniach 20-21 lutego 2009 r.

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ostrzega Rząd przed eskalacją fali protestów w oświacie. Niezadowolenie związkowców budzą uchwalone przez Sejm RP zmiany w ustawie o systemie oświaty, zwłaszcza te prowadzące do prywatyzacji szkół i ograniczenia odpowiedzialności państwa za edukację, nowa podstawa programowa oraz propozycje nowej tabeli płac zasadniczych nauczycieli.

 

Więcej…
 

Zwierzyniec: Stanowisko Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie negocjacji płacowych w MEN

Email Drukuj PDF

Zwierzyniec, 21 lutego 2009 r.

 

Stanowisko

Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

w sprawie negocjacji płacowych w MEN .

 

Rada Sekcji nie wyraża zgody na dalsze spłaszczanie płac nauczycieli. Nauczyciele dyplomowani i mianowani nie otrzymają nawet obiecanych przez Rząd RP od stycznia br. 5% wzrostu płacy zasadniczej.

Manipulacja wskaźnikami wysokości wynagrodzeń w grupach awansu zawodowego powoduje, że wzrost płac nauczycieli stażystów i kontraktowych zostaje sfinansowane kosztem płac nauczycieli dyplomowanych i mianowanych.

Domagamy się znaczącego wzrostu udziału płacy zasadniczej w średnim wynagrodzeniu nauczycieli.

Wbrew uporczywym kłamstwom szerzonym przez Rząd o rzekomym wzroście płac nauczycieli w roku 2009 o 10% rzeczywisty wzrost płac nie wyniesie nawet 6,7%.

Działania Rządu powodują wzrost napięcia wśród nauczycieli i mogą doprowadzić do eskalacji fali protestów w oświacie.

Przewodniczący SKOiW NSZZ „Solidarność”

Stefan Kubowicz

 

KOMUNIKAT z posiedzenia Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w dniach 21-22 stycznia 2010 r. w Krakowie

Email Drukuj PDF

Związkowcy z NSZZ „Solidarność” chcą brać czynny udział w konferencjach wojewódzkich nt. szkolnictwa zawodowego organizowanych przez MEN. Delegacja NSZZ „S” weźmie udział w „Marszu Żywych” w Auschwitz. Rada SKOiW omówiła współpracę Sekcji Krajowej z Amerykańską Federacją Nauczycieli w ramach projektu „Civic Voices- Międzynarodowy Bank Pamięci o Demokracji”, losy inicjatyw ustawodawczych i opinii dotyczących niektórych zapisów Karty Nauczyciela. Rada odniosła się także do pomysłu wprowadzenia Kodeksu Etyki Nauczyciela.

Więcej…
 

Pismo Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z dnia 23 styczna 2009 roku do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w sprawie zawetowania zmian w ustawie o systemie oświaty

Email Drukuj PDF

Warszawa, dnia 23 stycznia 2009 r.

Szanowny Pan

Lech Kaczyński

Prezydent

Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowny Panie Prezydencie,

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zwraca się z ponownym apelem wniesionym podczas obrad „Okrągłego Stołu” w październiku i listopadzie 2008 roku o zawetowanie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W tych dniach finalizowane są prace Parlamentu nad tą ustawą. Wiele środowisk: rodzice, nauczyciele, związki zawodowe i niektóre organizacje pozarządowe zgłaszały protesty przeciwko proponowanym przez Rząd zapisom. Brakowało rzetelnego dialogu z zainteresowanymi podmiotami, a tzw. proces konsultacji był pozorowany.

Więcej…
 

Apel Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” do nauczycielskich związków zawodowych w Europie i świecie z dnia 23 styczna 2009 roku

Email Drukuj PDF

Warszawa, dnia 23 stycznia 2009 r.

 

Związki Zawodowe Nauczycieli

wszystkie

 

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność apeluje do wszystkich nauczycielskich związków zawodowych w Europie i świecie o podjęcie wspólnej walki z liberalnymi zamiarami powszechnej prywatyzacji szkół i wyzbywania się przez rządzących odpowiedzialności za cele i efekty edukacji dzieci i młodzieży.

Więcej…
 


Strona 12 z 12

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.