Rada Sekcji

NSZZ „S” przeciwko planom likwidacji Karty Nauczyciela

Email Drukuj PDF

KOMUNIKAT z posiedzenia Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w dniu 23-24 kwietnia 2010 r.

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” domaga się od resortu edukacji ujawnienia szczegółowych propozycji dotyczących planowanych przez Rząd RP zmian w Karcie Nauczyciela. Członkowie Rady sprzeciwiają się wszelkim zamysłom likwidacji tej ustawy. Rada oczekuje odpowiedzi z MEN do 20 maja br. – dnia rozpoczęcia Zjazdu Sekcji Krajowej.

Więcej…
 

Pismo Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z dnia 24 października 2009 roku do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie art.42 ust.2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela

Email Drukuj PDF

Gdańsk-Łódź, 24.10.2009 r.

Pani Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej

- Warszawa -

Szanowna Pani Minister,

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zwraca się o podjęcie niezwłocznych działań, mających na celu likwidację swoistego bubla prawnego, jakim jest uchwalony 21 listopada 2008 roku, w nowym brzmieniu, art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela (wykreślenie zapisu o realizacji przez nauczycieli dodatkowych, niepłatnych godzin).

Wprowadzeniu w życie tych rozwiązań towarzyszy chaos prawny i organizacyjny:

1/ Brak spójności zapisów w Karcie Nauczyciela, brak jednoznacznej interpretacji przepisów. Do dnia dzisiejszego Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiedziało na wiele szczegółowych pytań, które skierowały struktury Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

2/ Brak w wielu szkołach wolnych sal lekcyjnych do realizacji dodatkowych godzin.

3/ Brak uczniów chętnych do udziału w dodatkowych zajęciach, ponieważ mają wypełniony tygodniowy plan zajęć i nie można, przy takim przeciążeniu godzinowym, zmuszać ich do nadmiernego wydłużania pobytu w szkole (np. w szkołach zawodowych).

4/ Trudności z organizacją tego typu dodatkowych zajęć szczególnie na terenach wiejskich – w szkołach, gdzie uczniowie są dowożeni.

5/ Coraz bardziej realne obawy nauczycieli, że będzie to kolejny instrument prowadzący do nierównego traktowania nauczycieli. Ta sytuacja powoduje bezpodstawne zróżnicowanie nauczycieli wykonujących zajęcia dydaktyczne w ramach godzin do dyspozycji dyrektora, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia MEN ws. ramowych planów nauczania, które to godziny są płatne i realizujących zajęcia tego samego typu, określone w art.42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela, co oznacza wykonywanie zajęć bez wynagrodzenia.

 

W imieniu Sekcji Krajowej:

Przewodniczący SKOiW NSZZ "S"

Stefan Kubowicz

 

Ps. Informujemy, iż pismo kierujemy także do Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Premiera RP, Rzecznika Praw Obywatelskich, Parlamentarzystów, z apelem o wsparcie naszego protestu własnymi inicjatywami w tym zakresie.

 

KOMUNIKAT z posiedzenia Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Grotnikach 23-24 października 2009 r.

Email Drukuj PDF

 

Grotniki, 24.10.2009 r.

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podejmie działania w kierunku uchylenia przepisów o realizacji niepłatnych, dodatkowych, obowiązkowych godzin zajęć edukacyjnych w szkołach. Sekcja Krajowa rozpoczęła prace w ramach międzynarodowego projektu „Głosy Obywateli: Międzynarodowy Bank Pamięci o Demokracji”. „Solidarność” oświatowa nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Rodziców „Ratuj Maluchy”, które działa na rzecz upowszechnienia wychowania przedszkolnego i wycofania się z obowiązku szkolnego dla 6 – latków. Rada SKOiW poparła protest pracowników Zakładu „Cegielskiego” w Poznaniu.

Więcej…
 

KOMUNIKAT Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ze spotkania w MEN w dniu 27 sierpnia 2009 r.

Email Drukuj PDF

Warszawa, 27.08.2009 r.

Rząd przedstawił związkom zawodowym kolejną propozycję wzrostu płac nauczycieli w 2010 r. – 2 proc. od stycznia i 5 proc. od września przyszłego roku. Miałaby się ona jednak wiązać ze zmniejszeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przedstawiciele wszystkich związków zawodowych biorących udział w spotkaniu (ZNP, NSZZ „S” i Forum) negatywnie ustosunkowali się do tej propozycji.

Więcej…
 

KOMUNIKAT Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ze spotkania w MEN w dniu 7 sierpnia 2009 r.

Email Drukuj PDF

Gdańsk, 8.08.2009 r.

 

Od 1 września odbędzie się zgodnie z planem druga tura waloryzacji płac nauczycieli w 2009 r.

Rząd zaproponował wzrost płac nauczycieli w 2010 r. w sposób następujący: od 1 stycznia 2010 roku w wysokości 1%, natomiast od 1 września 2010 roku w wysokości 3%.

 

Więcej…
 

KOMUNIKAT Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ze spotkania w MEN w dniu 24 czerwca 2009 r.

Email Drukuj PDF

Gdańsk, 24.06.2009 r.

 

Druga tura waloryzacji płac nauczycieli w 2009 r. nie jest zagrożona. 7 sierpnia br. Rząd przedstawi związkom zawodowym propozycję wzrostu płac nauczycieli w 2010 r. Przedstawiciele Rządu i związków zawodowych omówili realizację ustaleń z sierpnia ub. roku.

Więcej…
 

Oświadczenie w sprawach płacowych Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z dnia 24 czerwca 2009 roku

Email Drukuj PDF

Gdańsk, 24. 06. 2009 r.


Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraża swoją dezaprobatę wobec przedwakacyjnych działań rządu, które znowu prowokują do wzrostu niezadowolenia oraz eskalacji napięcia w środowisku nauczycieli.

Więcej…
 

Komunikat Zespołu do spraw Szkolnictwa Artystycznego SKOiW NSZZ „Solidarność" w sprawie ukazania się nowych rozporządzeń dotyczących wynagrodzeń w szkolnictwie artystycznym

Email Drukuj PDF

Ukazały się nowe rozporządzenia dotyczące wynagrodzeń w szkolnictwie artystycznym :

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009r.w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorażnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej

Więcej…
 

Komunikat prasowy z Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w dniach 24 - 25 kwietnia 2009 roku w Olkuszu

Email Drukuj PDF

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Olkuszu podczas dwudniowych obrad omówiła szereg tematów dotyczących działań Sekcji w aktualnej sytuacji prawnej.

Więcej…
 
Więcej artykułów…


Strona 11 z 12

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.