Wykaz placówek oświatowych zgłoszonych do likwidacji

Email Drukuj PDF

Rok szkolny 2012/ 2013. W tym roku liczba likwidowanych i przekształcanych placówek może przekroczyć 2500 ( wg. danych MEN liczba ta wynosi 1467). W wymienionych niżej ośmiu województwach łączna liczba placówek planowanych do likwidacji i przekształceń wynosi 1608. Dane nie są pełne gdyż daty sporządzenia wykazów w większości są z lutego.

Likwidacje- lata poprzednie:

- 2011/12 – zlikwidowano 300 placówek.

- 2010/11 – 261,

- 2009/10 – 540,

- 2008/09 – 587,

- 2007/08 –599 placówki,

Planowane zmiany w sieci szkół w województwie małopolskim w 2012 r. - stan na 24.02.2012

LP POWIAT GMINA NAZWA SZKOŁY RODZAJ PRZEKSZTAŁCENIA DOKĄD DZIECI DATA PRZEKSZTAŁCENIA

1 myślenicki Tokarnia Filia w Więciórce SP Nr 2 w Tokarni likwidacja Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tokarni 31.08.2012

2 myślenicki Dobczyce II LO w Zespole Szkół Technicznych i Rolniczych likwidacja brak naboru 31.08.2012

3 myślenicki Dobczyce Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Rolniczych likwidacja Technikum Nr 1 w Zespole Szkół w Dobczycach 31.08.2012

4 myślenicki Dobczyce ZSZ Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Rolniczych likwidacja ZSZ Nr 1 w Zespole Szkół w Dobczycach 31.08.2012

5 myślenicki Dobczyce Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Rolniczych likwidacja brak naboru 31.08.2012

6 myślenicki Dobczyce Internat w Zespole Szkół Technicznych i Rolniczych likwidacja brak wskazania 31.08.2012

9 olkuski Wolbrom Szkoła Podstawowa w Porębie Dzierżnej likwidacja Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wolbromiu 31.08.2012

10 olkuski Wolbrom Szkoła Podstawowa w Porębie Górnej likwidacja Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku 31.08.2012

11 olkuski Wolbrom Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach likwidacja Szkoła Podstawowa w Gołaczewach 31.08.2012

12 olkuski Wolbrom Gimnazjum Nr 1 w Wolbromiu likwidacja Gimnazjum Nr 4 w Wolbromiu 31.08.2012

13 olkuski Wolbrom Gimnazjum Nr 3 w Wolbromiu likwidacja Gimnazjum Nr 4 w Wolbromiu 31.08.2012

14 olkuski Trzyciąż Szkoła Podstawowa w Trzyciążu likwidacja Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Jangrocie 31.08.2012

15 olkuski Trzyciąż Technikum w Zespole Szkół w Trzyciążu likwidacja Technikum w Wolbromiu 31.08.2012

16 olkuski Trzyciąż Szkoła Policealna w Zespole Szkół w Trzyciążu likwidacja brak naboru 31.08.2012

17 olkuski Trzyciąż ZSZ w Zespole Szkół w Trzyciążu likwidacja brak naboru 31.08.2012

18 M. Kraków M.Kraków, ale organ prowadzący: PUHiT Sp z o.o. "ZSZ w Zesole Szkół Zawodowych ""Budostal"" w Krakowie " likwidacja brak wskazania 31.08.2012

19 M. Kraków M.Kraków, ale organ prowadzący: PUHiT Sp z o.o. "Technikum w Zespole Szkół Zawodowych ""Budostal"" w Krakowie " likwidacja brak wskazania 31.08.2012

20 M. Kraków M.Kraków, ale organ prowadzący: PUHiT Sp z o.o. "Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Zawodowych ""Budostal"" w Krakowie " likwidacja brak wskazania 31.08.2012

21 M. Kraków M.Kraków, ale organ prowadzący: PUHiT Sp z o.o. "Liceum Profilowane w Zespole Szkół Zawodowych ""Budostal"" w Krakowie " likwidacja brak wskazania 31.08.2012

22 M. Kraków M.Kraków Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 w Krakowie przekazanie osobie fizycznej "Fundacja ""Bona Fide""" 31.08.2011

23 M. Kraków M.Kraków XIX Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych nr 3 likwidacja brak naboru 31.08.2012

24 M. Kraków M.Kraków XXXII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 likwidacja brak naboru 31.08.2012

25 M. Kraków M.Kraków XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 likwidacja brak naboru 31.08.2012

26 M. Kraków M.Kraków XLI Liceum Ogólnokształcące w Centrum Kształcenia Ustawicznego likwidacja brak naboru 31.08.2012

27 M. Kraków M.Kraków Technikum Przemysłu Skórzanego nr 21 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego likwidacja brak wskazania 31.08.2012

28 M. Kraków M.Kraków Technikum nr 28 w Centrum Kształcenia Ustawicznego likwidacja brak wskazania 31.08.2012

29 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 likwidacja brak wskazania 31.08.2012

30 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych nr 2 likwidacja brak wskazania 31.08.2012

31 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna nr 3 w Zespole Szkół Chemicznych likwidacja brak wskazania 31.08.2012

32 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1 likwidacja brak wskazania 31.08.2012

33 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 3 likwidacja brak wskazania 31.08.2012

34 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna nr 7 w Zespole Szkół Elektrycznych nr 2 likwidacja brak wskazania 31.08.2012

35 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna nr 8 w Zespole Szkół Energetycznych likwidacja brak wskazania 31.08.2012

36 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna nr 10 w Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej likwidacja brak wskazania 31.08.2012

37 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna nr 11 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji likwidacja brak wskazania 31.08.2012

38 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna nr 12 w Zespole Szkół Łączności likwidacja brak wskazania 31.08.2012

39 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna nr 13 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 likwidacja brak wskazania 31.08.2012

40 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna nr 14 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 3 likwidacja brak wskazania 31.08.2012

41 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna nr 15 w Zespole Szkół nr 1 likwidacja brak wskazania 31.08.2012

42 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna nr 18 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 likwidacja brak wskazania 31.08.2012

43 M. Kraków M. Kraków Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 25 w Zespole Szkół nr 2 likwidacja brak naboru 31.08.2012

44 M. Kraków M. Kraków IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 2 likwidacja brak wskazania 31.08.2012

45 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 likwidacja brak wskazania 31.08.2012

46 M. Kraków M. Kraków Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego likwidacja brak wskazania 31.08.2012

47 M. Kraków M. Kraków Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 28 w CKU likwidacja brak wskazania 31.08.2013?

48 M. Kraków M. Kraków Technikum Nr 29 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 4 likwidacja brak wskazania 31.08.2015?

53 proszowicki Pałecznica Gimnazjum w Ibramowicach likwidacja Gimnazjum w Pałecznicy 31.08.2012

54 proszowicki Pałecznica filia w Czuszowie SP w Ibramowicach likwidacja Szkoła Podstawowa w Ibramowicach 31.08.2012

55 proszowicki Pałecznica filia w Nadzowie SP w Ibramowicach likwidacja Szkoła Podstawowa w Ibramowicach 31.08.2012

56 chrzanowski Trzebinia Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebini likwidacja nie dotyczy 31.03.2012

57 M.Tarnów M.Tarnów Przedszkole Publiczne Nr 22 w Tarnowie likwidacja Przedszkola Nr: 16, 19 w Tarnowie 31.08.2012

58 M.Tarnów M.Tarnów Przedszkole Publiczne Nr 23 w Tarnowie likwidacja Przedszkola Nr: 15,18, 24,26 w Tarnowie 31.08.2012

59 M.Tarnów M.Tarnów Przedszkole Publiczne Nr 27 w Tarnowie likwidacja Przedszkole Nr 8 w Tarnowie 31.08.2012

60 M.Tarnów M.Tarnów Przedszkole Publiczne Nr 9 w Tarnowie likwidacja Przedszkola Nr: 18, 24,26 w Tarnowie 31.08.2012

61 M.Tarnów M.Tarnów Szkoła Podstawowa Nr 19 w Tarnowie likwidacja Szkoły Podstawowe Nr 1 w ZSO Nr 5 oraz SP Nr 17 w Tarnowie 31.08.2012

62 dąbrowski Dąbrowa Tarnowska Szkoła Podstawowa w Lipinach przekazanie osobie fizycznej Agata Leżoń, zam. Lipiny 106, 33-206 Luszowice 1.09.2012

63 dąbrowski Dąbrowa Tarnowska Szkoła Podstawowa w Żelazówce likwidacja Szkoła Podstawowa w Szarwarku i Filia w Żelazówce z kl. 0-III 31.08.2012

64 dąbrowski Gręboszów Filia w Borusowej Szkoły Podstawowej w Gręboszowie likwidacja Przedszkole w Gręboszowie i Szkoła Podstawowa w Gręboszowie 31.08.2012

65 dąbrowski Gręboszów Szkoła Podstawowa w Gręboszowie + Publiczne Gimnazjum w Woli Żelichowskiej połączenie Zespół Szkół w Gręboszowie 1.09.2012

66 dąbrowski Szczucin Szkoła Podstawowa w Delastowicach likwidacja Szkoła Podstawowa w Szczucinie 31.08.2012

67 dąbrowski Szczucin Przedszkole Publiczne w Delastowicach likwidacja brak wskazania 31.08.2012

68 dąbrowski Bolesław "Szkoła Podstawowa w Samocicach" likwidacja "Szkoła Podstawowa w Bolesławiu" 31.08.2012

69 dąbrowski Bolesław "Przedszkole + Szkoła Podstawowa w Bolesławiu" połączenie Zespół Szkół w Bolesławiu 1.09.2012

70 brzeski Borzęcin Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach likwidacja Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach 31.08.2012

71 tarnowski Gmina Tarnów Szkoła Podstawowa w ZSPiP w Koszycach Małych likwidacja Szkoła Podstawowa w ZSPiP w Koszycach Wielkich 31.08.2012

72 tarnowski Gmina Tarnów Publiczne Przedszkole w ZSPiP w Koszycach Małych likwidacja Oddział Przedszkolny przy SP w ZSPiP w Koszycach Wielkich 31.08.2012

73 tarnowski Gmina Tarnów Publiczne Przedszkole w Tarnowcu likwidacja Oddział Przedszkolny przy PSP w ZSP w Tarnowcu 31.08.2012

74 tarnowski Gmina Tarnów Szkoła Podstawowa w Zawadzie przekazanie osobie fizycznej brak wskazania 1.09.2012

75 tarnowski Gmina Tarnów Szkoła Podstawowa Nr 2 + Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej połączenie Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej 1.09.2012

76 tarnowski Lisia Góra Publiczna Szkoła Podstawa w Śmignie przekazanie osobie fizycznej brak wskazania 1.09.2012

77 tarnowski Lisia Góra Szkoła Podstawowa + Gimnazjum w Zaczerniu połączenie Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Zaczerniu 1.09.2012

78 tarnowski Lisia Góra Szkoła Podstawowa + Gimnazjum w Starych Żukowicach połączenie Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Starych Żukowicach. 1.09.2012

79 tarnowski Lisia Góra Szkoła Podstawowa + Gimnazjum w Lisiej Górze połączenie Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Lisiej Górze 1.09.2012

80 tarnowski Skrzyszów Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szynwałdzie likwidacja Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zespole Szkół w Szynwałdzie 31.08.2012

81 tarnowski Wojnicz Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich likwidacja Publiczne Gimnazjum w Wojniczu 31.08.2013

82 tarnowski Wojnicz Szkoła Podstawowa w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich likwidacja Szkoła Podstawowa w Wojniczu 31.08.2013

83 tarnowski Wojnicz Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grabnie likwidacja Publiczne Gimnazjum w Wojniczu 31.08.2012

84 tarnowski Wojnicz Szkoła Podstawowa w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grabnie likwidacja Szkoła Podstawowa w Wojniczu 31.08.2012

85 tarnowski Wojnicz Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach likwidacja Publiczne Gimnazjum w Wojniczu 31.08.2013

86 tarnowski Wojnicz Szkoła Podstawowa w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach likwidacja Szkoła Podstawowa w Wojniczu 31.08.2013

87 tarnowski Wojnicz Szkoła Podstawowa w Łoponiu likwidacja Szkoła Podstawowa w Wojniczu 31.08.2012

88 tarnowski Wojnicz Szkoła Podstawowa w Milówce likwidacja Szkoła Podstawowa w Wojniczu 31.08.2012

89 tarnowski Wietrzychowice Filia w Demblinie Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach likwidacja Szkoła Podstawowa w Wietrzychowicach i Przedszkole Publiczne w Wietrzychowicach 31.08.2012

90 tarnowski Pleśna Szkoła Podstawowa w Lubince likwidacja Szkoła Podstawowa w Szczepanowicach 31.08.2012

91 tarnowski Pleśna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Szczepanowskiej likwidacja Szkoła Podstawowa w Szczepanowicach 31.08.2012

92 tarnowski Pleśna Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie likwidacja Szkoła Podstawowa w Pleśnej i Przedszkole Publiczne w Pleśnej 31.08.2012

93 tarnowski Radłów Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno - Przedszkonym w Biskupicach Radłowskich likwidacja Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Radłowie 31.08.2012

94 tarnowski Radłów Przedszkole Publiczne w Zespole Szkolno - Przedszkonym w Biskupicach Radłowskich likwidacja Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół w Radłowie 31.08.2012

95 tarnowski Radłów Szkoła Podstawowa w Niwce likwidacja Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Radłowie 31.08.2012

96 tarnowski Ciężkowice Szkoła Podstawowa w Falkowej likwidacja Szkoła Podstawowa w Siekierczynie lub nowoutworzona Filia w Falkowej 31.08.2012

97 tarnowski Ciężkowice Szkoła Podstawowa w Ostruszy likwidacja Szkoła Podstawowa w Ciężkowicach i Publiczne Przedszkole w Ciężkowicach z nowoutworzonym Oddziałem w Ostruszy 31.08.2012

98 tarnowski Ciężkowice Szkoła Podstawowa w Kipsznej likwidacja Szkoła Podstawowa w Bogoniowicach lub nowoutworzona Filia w Kipsznej 31.08.2012

99 tarnowski Zakliczyn "Szkoła Podstawowa w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wróblowicach" likwidacja "Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie" 31.08.2012

100 tarnowski Zakliczyn "Przedszkole Publiczne w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wróblowicach" likwidacja "Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zakliczynie" 31.08.2012

101 bocheński Łapanów Szkoła Podstawowa w Zbydniowie przekazanie osobie fizycznej brak wskazania 1.09.2012

102 bocheński Łapanów Szkoła Podstawowa w Cichawce przekazanie osobie fizycznej "Szkoła Podstawowa w Cichawce prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cichawka ""Realiści""" 1.09.2012

103 nowotarski Łapsze Niżne SP w Łapszach Niżnych + Gimnazjum w Łapszach Niżnych połączenie Zespół Placówek Oświatowych w Łapszach Niżnych 31.08.2012?

104 nowotarski Nowy Targ Szkoła Podstawowa Nr 10 w Nowym Targu likwidacja Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nowym Targu 31.08.2012

105 nowotarski Czarny Dunajec Filia w Cichem3 SP Nr 1 w Cichem likwidacja Szkoła Podstawowa Nr 1 w Cichem 31.08.2012

106 nowotarski Czarny Dunajec Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu + Gimnazjum w Czarnym Dunajcu połączenie Zespół SP i G w Czarnym Dunajcu 1.09.2012

108 limanowski Mszana Dolna Technikum w Zespole Szkół Nr 1 w Mszanie Dolnej likwidacja brak naboru 31.08.2012

109 limanowski Mszana Dolna Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej likwidacja brak naboru 31.08.2012

110 limanowski Mszana Dolna Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Techniczno-Informat. w Mszanie Dolnej likwidacja brak naboru 31.08.2012

111 limanowski Tymbark Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół w Tymbarku likwidacja brak naboru 31.08.2012

112 limanowski Limanowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa w CKU w Limanowej likwidacja brak naboru 31.08.2012

113 limanowski Limanowa Szkoła Podstawowa w Starej Wsi + Gimnazjum w Starej Wsi połączenie Zespoł Szkół w Starej Wsi 1.01.2012

114 limanowski Limanowa Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej likwidacja IV Liceum Ogólnokształcące w Limanowej 31.08.2012

115 limanowski Limanowa Liceum Ogólnokształcące w ZS Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej likwidacja II Liceum Ogólnokształcące w Limanowej 31.08.2012

116 gorlicki Gorlice Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zespole Szkół Zawodowych w Gorlicach likwidacja brak naboru 31.08.2012

117 gorlicki Sękowa Filia w Bodakach Szkoły Podstawowej w ZSP w Sękowej likwidacja Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sękowej 31.08.2012

118 gorlicki Bobowa Szkoła Podstawowa w Sędziszowej przekazanie osobie fizycznej Maria Bartoszek, zam. w Sędziszowej 116, Bobowa 1.09.2012

119 M. Nowy Sącz M. Nowy Sącz Szkoła Policealna nr 4 w Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu likwidacja brak naboru 31.08.2012

120 M. Nowy Sącz M. Nowy Sącz Szkoła Policealna nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Sączu likwidacja brak naboru 31.08.2012 nowosądecki Łącko Szkoła Podstawowa w Brzynie likwidacja brak wskazania 31.08.2012 nowosądecki Łącko Szkoła Podstawowa w Zarzeczu likwidacja Szkoła Podstawowa w Zabrzeży 31.08.2012

121 nowosądecki Chełmiec Szkoła Podstawowa w Niskowej likwidacja Szkoła Podstawowa w Biczycach 31.08.2012

122 nowosądecki Chełmiec Szkoła Podstawowa w Boguszowej likwidacja Szkoła Podstawowa w Paszynie/ Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Piątkowej 31.08.2012

123 suski Maków Podhalański Zasadnicza Szkoła Specjalna w SOSW w Makowie Podhalańskim likwidacja brak naboru 31.08.2012

124 suski Maków Podhalański Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół w Białce likwidacja Oddzial przedszkolny w SP w Białce 31.08.2012

125 suski Maków Podhalański Przedszkole Publiczne Zespole Szkół w Juszczynie likwidacja Oddzial przedszkolny w SP w Juszczynie 31.08.2012

126 suski Maków Podhalański Szkoła Podstawowa Nr 2 w Makowie Podhalańskim likwidacja Szkoła Podstawowa Nr 1 w Makowie Podhalańskim 31.08.2012

127 suski Zawoja filia SP Sucha Góra Zespołu Szkół w Skawicy likwidacja Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skawicy 31.08.2012

128 suski Zawoja filia SP Nr 3 Zawoja Wałcza Zespołu Szkół w Zawoji Mosorne likwidacja Szkoła Podstawowa Nr 8 w Zawoji Mosorne 31.08.2012

129 suski Bystra-Sidzina Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sidzinie przekształcenie Filia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zespole Szkół w Sidzine 31.08.2012

130 oświęcimski Zator filia ZSR CKU w Radoczy z siedzibą w Zatorze likwidacja Zespół Szkół Rolnicze CKU w Radoczy 31.08.2012 oświęcimski Brzeszcze "Przedszkole Nr 1 ""Pod Kasztanami w Brzeszczach + Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach + Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach" połączenie Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach

131 wadowicki Tomice filia w Zygodowicach SP w Woźnikach likwidacja Szkoła Podstawowa w Woźnikach 31.08.2012

132 wadowicki Tomice filia w Lgocie SP w Witanowicach likwidacja Szkoła Podstawowa w Witanowicach 31.08.2012

133 wadowicki Brzeźnica Przedszkole Samorządowe w Łączanach włączone do Zespołu Szkół w Łączanach połączenie Zespół Szkół w Łączanach 31.08.2012

Planowane zmiany w sieci szkół w województwie mazowieckim w 2012 r. - stan na 08.03.2012

Lp Nazwa szkoły/placówki status szkoły/ placówki rodzaj szkoły/placówki typ (poziom edukacyjny) miejsce w strukturze organizacyjnej kategorie uczniów liczba uczniów organ prowadzący uwagi

1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilczowoli publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 48 gmina Policzna

2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysocku publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 30 gmina Szydłowiec

3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 47 gmina Solec nad Wisłą

4 Gimnazjum publiczna gimnazjum III szkoła w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy dzieci i młodzież 177 Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 05-300 Mińsk Mazowiecki

5 Liceum Ogólnokształcące publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy młodzież 43 Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 05-300 Mińsk Mazowiecki

6 Technikum publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy młodzież 72 Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 05-300 Mińsk Mazowiecki

7 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 05-300 Mińsk Mazowiecki

8 Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy Punkt Filialny w Koszelówce publiczna podstawowa I i II filia młodzież 39 Urząd Gminy w Starej Kornicy

9 Publiczna Szkoła Podstawowa w Oziemkówce publiczna podstawowa I i II samodzielna młodzież 51 Urząd Gminy Miastków Kościelny

10 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzegach publiczna podstawowa I i II samodzielna młodzież 36 Urząd Gminy Miastków Kościelny

11 Szkoła Podstawowa w Ruskowie publiczna podstawowa I i II w zespole młodzież 38 Urząd Gminy Platerów

12 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ogrodnikach publiczna podstawowa I i II samodzielna młodzież 60 Urząd Miasta i Gminy w Łochowie

13 Filia Publicznej Szkoły Podstawowej w Ceranowie z siedzibą w Rytelach-Olechnych publiczna podstawowa I i II w zespole młodzież 29 Urząd Gminy w Ceranowie

14 Publiczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy publiczna podstawowa I i II samodzielna młodzież 44 + 7 (oddział przedszkolny) Urząd Gminy Sabnie

15 Szkoła Podstawowa im. Marsz.J.Piłsudskiego w Orszymowie publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 31 Gmina Mała Wieś

16 Szkoła Podstawowa w Święcicach publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 25 Gmina Mała Wieś

17 Szkoła Podstawowa w Bromierzyku publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 39 Gmina Staroźreby

18 Szkoła Podstawowa w Zdziarze Wielkim publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 27 Gmina Staroźreby

19 Szkoła Podstawowa im. Obrońców Warszawy w Machcinie publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 19 Gmina Bielsk

20 Szkoła Podstawowa w Zabielu Wielkim publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 9 Wójt Gminy Olszewo-Borki

21 Szkoła Podstawowa w Chrzczance Włościanskiej publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 35 Wójt Gminy Długosiodło

22 Szkoła Podstawowa w Bandysiach publiczna podstawowa I samodzielna dzieci i młodzież 25 Wójt Gminy Czarnia

23 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie Kopijkach publiczna podstawowa I samodzielna dzieci i młodzież 51 Wójt Gminy Zaręby Kościelne

24 Szkoła Podstawowa w Psarach publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci 34 Gmina Obryte

25 Szkoła Filialna w Sadykrzu publiczna podstawowa I filia dzieci 25 Gmina Obryte

26 Szkoła Podstawowa w Brzezi publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 49 Gmina Sanniki

27 Liceum Profilowanego Specjalnego wchodzącego w skład ZSS w mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie Jeziorna publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w zespole dzieci i młodzież 0 Marszałek Województwa Mazowieckiego

28 Gminne Przedszkole w Ojrzeniu publiczne przedszkole 0 w Zespole Placówek Oświatowych dzieci brak naboru Gmina Ojrzeń

29 Publiczna Szkoła Podstawowa w Polkowie Sagałach publiczna podstawowa I i II samodzielna młodzież 26 Urząd Gminy w Grębkowie

30 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziechowie publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci 60+15 gmina Szydłowiec

31 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobrownikach publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci 49 gmina Głowaczów

32 Publiczna Szkoła Podstawowa w Miejskiej Dąbrowie publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci 34 gmina Głowaczów

33 Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowej publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci brak danych gmina Potworów

34 Publiczna Szkoła Podstawowa w Długiem publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci brak danych gmina Potworów

35 Publiczna Szkoła Podstawowa w Rdzuchowie publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci brak danych gmina Potworów

36 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gulinie publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci 47 gmina Zakrzew

37 Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymanowie publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci 71 gmina Lipsko

38 Publiczna Szkoła Podstawowa w Rykałach publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci 53+9 gmina Promna

39 Publiczna Szkoła Podstawowa w Borku publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci 26 gmina Gniewoszów

40 Punkt Przedszkolny Nr 3 przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Maz., w Kadach, ul. Środkowa 72 publiczny przedszkole 0 punkt przedszkolny przy z szkole podstawowej dzieci 0 Urząd Miejski w Grodzisku Maz.

41 "Przedszkole 398 ""Wiatraczek"", Warszawa, Kobielska 15" publiczne przedszkole 0 przedszkole dzieci 0 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

42 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Piasecznie, Szpitalna 12 publiczne ponadgimnazjalna 0 uzupełniające liceum ogólnokształcące wchodzące w skład SOSW młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Piasecznie

43 Szkoła Filialna w Ksiązenicach, ul. Mazowicka 101 przyporzadkowana organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim publiczna podstawowa I filia dzieci 89 Miasto Grodzisk Mazowiecki

44 Przedszkole nr 2 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Westfala 3 publiczna przedszkole 0 w zespole dzieci 106 Miasto Grodzisk Mazowiecki

45 Gimnazjum nr 26, ul. Fundamentowa 38/42 Warszawa publiczna gimnazjum III samodzielna dzieci 0 Miasto Stołeczne Warszawa

46 Gimnazjum nr 24, ul. Kobielska 5, Warszawa publiczna gimnazjum III samodzielna dzieci 0 Miasto Stołeczne Warszawa

47 Szkoła Podstawowa nr 79, ul. Arkuszowa 202, Warszawa publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci 0 Miasto Stołeczne Warszawa

48 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 55, ul. Siennicka 40, Warszawa w Zespole Szkół Sportowych nr 70 publiczna podstawowa I i II w zespole dzieci 0 Miasto Stołeczne Warszawa

49 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 56 publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Nr 6 w Warszawie, ul. Zawiszy 13 młodzież brak danych M.St. Warszawa

50 Szkoła Policealna Nr 29 publiczna ponadgimnazjalna V szkoła w Zespole Szkół Nr 6 w Warszawie, ul. Zawiszy 13 dorośli brak danych M.St. Warszawa

51 LVII LO dla Dorosłych publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Nr 48 w Warszawie, ul. Irzykowskiego 1a dorośli brak danych M.St. Warszawa

52 LXXIX LO publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Nr 48 w Warszawie, ul. Irzykowskiego 1a młodzież brak danych M.St. Warszawa

53 Szkoła Policealna Nr 46 dla Dorosłych publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Nr 34 w Warszawie, ul. Mieszka 17 dorośli brak danych M.St. Warszawa

54 VII ULO dla Dorosłych publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Nr 34 w Warszawie, ul. Mieszka 17 dorośli brak danych M.St. Warszawa

55 VIII ULO dla Dorosłych publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Nr 34 w Warszawie, ul. Mieszka 17 dorośli brak danych M.St. Warszawa

56 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10 publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Nr 32 w Warszawie, ul. Ożarowska 71 dorośli brak danych M.St. Warszawa

57 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Otwocku, ul. Konopnickej 3 młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13

58 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku, ul. Pułaskiego 7 młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13

59 Liceum Ogólnokształcące publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół w Karczewie, ul. Wyszyńskiego 4 młodzież brak danych Gmina Karczew

60 Gimnazjum Nr 84 publiczna gimnazjum III szkoła w Zespole Szkół Nr 47 w Warszawie, ul. Anieli Krzywoń 3 młodzież brak danych M.St. Warszawa

61 LXXIV LO publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Nr 110 w Warszawie, ul. Wrzeciono 24 młodzież brak danych M.St. Warszawa

62 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kicinach publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 35 Wójt Gminy Zabrodzie

63 Publiczne Gimnazjum w Karniewie publiczna gimnazjum III samodzielna dzieci i młodzież 173 Wójt Gminy Karniewo

64 Szkoła Podstawowa w Łątczynie publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 32 Wójt Gminy Troszyn

65 Publiczna Szkoła Podstawowa w Jackowie Górnym publiczna podstawowa I samodzielna dzieci i młodzież 56 Wójt Gminy Somianka

66 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kręgach publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 60 Wójt Gminy Somianka

67 Szkoła Podstwowa w Romanowie publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 33 Wójt Gimny Karniewo

68 Centrum Kształcenia Praktycznego w Małkini Górnej publiczna ponadgimnazjalna IV samodzielna dzieci i młodzież 0 Starosta Powiatu Ostrowskiego

69 Szkoła Podstawowa w Goryszach publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci i młodzież "28 w klasach I-VI, 10 dzieci w ""0""," Gmina Ciechanów

70 Filia we Władysławowie publiczna podstawowa I filia dzieci i młodzież "13 w klasach I-III, 7 dzieci w ""0""," Gmina Opinogóra Górna

71 Punkt Przedszkolny Nr 2 w Książenicach przy Filii Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Maz., ul. Mazowiecka 101 publiczny przedszkole 0 punkt przedszkolny przy z szkole podstawowej dzieci 15 Urząd Miejski w Grodzisku Maz.

72 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Sadłowie publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci i młodzież "27 w klasach I-VI, 9 dzieci w ""0""," Gmina Bieżuń

73 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzach publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci i młodzież "48 w kl. I-VI, 10 w ""0""," Gmina Gzy

74 Szkoła Podstawowa w Kodłutowie (po likwidacji powstanie szkoła filialna) publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci i młodzież "38 w klasach I-VI, 10 dzieci w ""0""," Gmina Raciąż

75 Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi Filia w Raszujce publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 5 Butmistrz Chorzel

76 Szkoła Podstawowa w Piskach Filia w Piotrowie publiczna podstawowa I samodzielna dzieci i młodzież 15 Wójt Gminy Czerwin

77 Szkoła Podstawowa w Łosinnie publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 72 Burmistrz Wyszkowa

78 Szkoła Podstawowa w Milewie- Szwejkach publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 63 Wójt Gminy Krasne

79 Publiczna Szkoła Podstawowa w Sieczychach publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 59 Wójt Gminy Długosiodło

80 Szkoła Podstawowa w Skuszewie publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 27 Burmistrz Wyszkowa

81 Szkoła Podstawowa w Olszance publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci i młodzież 67 Burmistrz Wyszkowa

82 Szkoła Podstawowa w Nadułkach (Nadółkach) publiczna ponadgimnazjalna I i II samodzielna dzieci i młodzież 14 Gmina Bulkowo

83 Szkoła Podstawowa im. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zagrobie publiczna ponadgimnazjalna I i II Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci i młodzież 45 Gmina Bielsk

84 Liceum Profilowane w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu publiczna ponadgimnazjalna IV Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci i młodzież 94 powiat sierpecki

85 dwuletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu publiczna ponadgimnazjalna IV Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci i młodzież 22 powiat sierpecki

86 dwuletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu publiczna ponadgimnazjalna IV Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci i młodzież 0 powiat sierpecki

87 Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewach publiczna ponadgimnazjalna 0 Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej dzieci i młodzież 25 Gmina Pacyna

88 Szkoła Podstawowa w Skrzeszewach publiczna ponadgimnazjalna I i II Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej dzieci i młodzież 22 Gmina Pacyna

89 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego publiczna ponadgimnazjalna IV Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej młodzież 42 powiat gostyniński

90 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 w Radomiu publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci brak danych gmina Radom

91 Publiczne Gimnazjum Nr 9 w Radomiu publiczna gimnazjum III w zespole dzieci i młodzież brak danych gmina Radom

92 Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych w Radomiu publiczna gimnazjum III w zespole dorośli 17 gmina Radom

93 Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im.J.Kilińskiego w Radomiu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych gmina Radom

94 Technikum Uzupełniające w Zespole Szkól Zawodowych im. J.Kilińskiego w Radomiu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych gmina Radom

95 Liceum Profilowane w Zespole Szk. Odzieżowych Stylizacji i Usług w Radomiu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych gmina Radom

96 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szk. Odzieżowych Stylizacji i Usług w Radomiu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych gmina Radom

97 Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Pionkach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 powiat radomski

98 Liceum Ogólnokształcące w Wierzbicy publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 20 powiat radomski

99 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wierzbicy publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 68 powiat radomski

100 I Liceum Profilowane w Pionkach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 powiat radomski

101 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych powiat białobrzeski

102 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Twarogowej publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci 48 gmina Skaryszew

103 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ruszkowicach publiczna podstawowa I samodzielna dzieci 10 gmina Borkowice

104 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ninkowie publiczna podstawowa I samodzielna dzieci 17 gmina Borkowice

105 Szkoła Filialna w Pierzchni podporz. Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Sieklukach publiczna podstawowa I szkoła filialna dzieci 20 gmina Stara Błotnica

106 Szkoła Filialna w Starym Kadłubie podporz. Zespołowi Szkól Gminnych w Starej Błotnicy publiczna podstawowa I szkoła filialna dzieci 18 gmina Stara Błotnica

107 Szkoła Filialna w Starych Żdżarach podporz. Zespołowi Szkół Gminnych w Starym Goździe publiczna podstawowa I szkoła filialna dzieci 20 gmina Stara Błotnica

108 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci 28 gmina Błędów

109 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Zwoleniu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 powiat zwoleński

110 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Rolniczo -technicznych w Zwoleniu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych powiat zwoleński

111 Technikum Uzupełniające w Zespole Szkól Rolniczo -Technicznych w Zwoleniu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 powiat zwoleński

112 Liceum Profilowane w Zespole Szkól Licealnych w Zwoleniu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 powiat zwoleński

113 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla Niesłyszących i Słabosłyszących w SOSW w Radomiu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych Sejmik Województwa Mazowieckiego

114 I Publiczne Uzupełniające Liceum Ogolnokształcące dla Dorosłych w Szydłowcu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli brak danych powiat szydłowiecki

115 Technikum Uzupełniające Specjalne dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Radomiu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych Sejmik Województwa Mazowieckiego

116 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Białobrzegach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych powiat białobrzeski

117 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych powiat szydłowiecki

118 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zwoleniu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych powiat Zwoleński

119 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkól Budowlanych w Radomiu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych gmina Radom

120 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkól Technicznych w Radomiu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych gmina Radom

121 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkól Ekonomicznych w Radomiu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych gmnia Radom

122 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkól Samochodowych w Radomiu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych gmina Radom

123 "Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkól Zawodowych im ""Hubala"" w Radomiu" publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych gmin Radom

124 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelerskich w Radomiu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych gmina Radom

125 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkól Agrotechnicznych i Gospodarki Zywnościowej w Radomiu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych gmina Radom

126 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkól im. Kilińskiego w Radomiu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych gmina Radom

127 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 Specjalna w SOSW im. Korczaka w Radomiu publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych gmina Radom

128 Szkoła Podstawowa w Gołąbku publiczna podstawowa I i II samodzielna młodzież 53 Urząd Gminy w Skórcu

129 Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Gołąbku publiczna przedszkole 0 punkt przedszkolny przy z szkole podstawowej dzieci 21 Urząd Gminy w Skórcu

130 Szkoła Podstawowa w Cisiu Zagrudziu publiczna podstawowa I i II samodzielna młodzież 29 Urząd Gminy w Kotuniu

131 Szkoła Podstawowa w Broszkowie publiczna podstawowa I i II samodzielna młodzież 42 Urząd Gminy w Kotuniu

132 Szkoła Podstawowa w Koszewnicy publiczna podstawowa I i II samodzielna młodzież 61 Urząd Gminy w Kotuniu

133 Liceum Ogólnokształące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 9 Starostwo Powiatowe w Siedlcach

134 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Siedlcach

135 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Okrąglik publiczna podstawowa I i II samodzielna młodzież 24 Urząd Miasta i Gminy w Kosowie Lackim

136 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 23 Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

137 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bujałach Mikoszach publiczna podstawowa I i II samodzielna młodzież "37+14 ""0""" Urząd Gminy Jabłonna Lacka

138 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzierzbach publiczna podstawowa I i II w zespole młodzież 34 Urząd Gminy Jabłonna Lacka

139 Publiczna Przedszkole w Dzierzbach publiczna przedszkole 0 w zespole dzieci 20 Urząd Gminy Jabłonna Lacka

140 Szkoła Podstawowa w Kołodziążu publiczna podstawowa I i II samodzielna młodzież 42 Urząd Gminy Sadowne

141 Szkoła Podstawowa w Orzełku publiczna podstawowa I i II samodzielna młodzież 35 Urząd Gminy Sadowne

142 I Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 254 Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

143 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 218 Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

144 Zespół Oświatowy w Czerwonce publiczna szkoła podstawowa+przedszkole I i II w zespole młodzież 46+15 przedszkole Urząd Gminy Sokołów Podlaski

145 Publiczne Przedszkole w Przywózkach publiczna przedszkole 0 w zespole dzieci 19 Urząd Gminy Sokołów Podlaski

146 Publiczna Szkoła Podstawowa w Przywózkach publiczna podstawowa I i II w zespole młodzież 26 Urząd Gminy Sokołów Podlaski

147 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 0 Urząd Miasta Siedlce

148 II Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Siedlcach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Urząd Miasta Siedlce

149 III Liceum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 41 Urząd Miasta Siedlce

150 VII Liceum Profilowane w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 0 Urząd Miasta Siedlce

151 Technikum Uzupełniające Nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Urząd Miasta Siedlce

152 Technikum Uzupełniające Nr 7 dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 0 Urząd Miasta Siedlce

153 V Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 49 Urząd Miasta Siedlce

154 IV Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 77 Urząd Miasta Siedlce

155 I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 100 Urząd Miasta Siedlce

156 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Garwolinie, ul.T.Kościuszki 53, 08-400 Garwolin publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Garwolinie

157 Technikum dla Dorosłych Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Garwolinie, ul. T.Kościuszki 53, 08-400 Garwolin publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 0 Starostwo Powiatowe w Garwolinie

158 Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKP w Garwolinie, ul. II Armii WP 20, 08-400 Garwolin publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Garwolinie

159 Technikum dla Dorosłych Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKP w Garwolinie, ul. II Armii WP 20, 08-400 Garwolin publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 0 Starostwo Powiatowe w Garwolinie

160 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 45, 08-430 Żelechów publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Garwolinie

161 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie, ul. T.Kościuszki 19, 08-460 Sobolew publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Garwolinie

162 Przedszkole Specjalne w Zespole Szkół Specjalnych w Izdebnie, 08-450 Łaskarzew publiczna przedszkole 0 w zespole dzieci 0 Starostwo Powiatowe w Garwolinie

163 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Garwolinie, ul.T.Kościuszki 53, 08-400 Garwolin publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 94 Starostwo Powiatowe w Garwolinie

164 Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Długa 10 młodzież brak danych Gmina Nowy Dwór Mazowiecki

165 Technikum dla dorosłych publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Długa 10 dorośli brak danych Gmina Nowy Dwór Mazowiecki

166 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku ul.Ogrodnicza 6 młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

167 Uzupełniające Liceum Ogólnoksztalcące publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku ul.Ogrodnicza 6 dorośli brak danych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

168 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku ul. Lipowa 10 młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

169 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Górska 39 młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

170 Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Górska 39 młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

171 I Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10 młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Piasecznie

172 I Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka F. Bielińskiego w Górze Kalwarii, ul. Budowlanych 14 młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Piasecznie

173 Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie, ul. Ks. Cz. Oszkiela 1B młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Piasecznie

174 I Uzupełniające Liceum Ogólnoksztalcące dla Dorosłych publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół im.Wł. St. Reymonta w Konstancinie Jeziornie, ul. Mirkowska 39 młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Piasecznie

175 I Uzupełniające Liceum Ogólnoksztalcące dla Dorosłych publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka F. Bielińskiego w Górze Kalwarii, ul. Budowlanych 14 młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Piasecznie

176 Szkoła Podstawowa w Piasecznie publiczna podstawowa I i II w zespole dzieci 0 Gmina Cegłów

177 Przedszkole w Piasecznie publiczna przedszkole 0 w zespole dzieci 0 Gmina Cegłów

178 Szkoła Podstawowa w Wiciejowie publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci 0 Gmina Cegłów

179 Szkołą Podsatawowa w Podcierniu publiczna podstawowa I i II samodzielna dzieci 0 Gmina Cegłów

180 Uzupełniajace LO Specjalne wchodzące w skład SOSW w Lesznie publiczne ponadgimnazjalna IV szkoła w SOSW młodzież 25 Starostwo Powiatowe Warszawskie Zachodnie

181 II Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Wołominie

182 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Wołominie

183 Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół w Tłuszczu ul.Radzymińska 2 młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Wołominie

184 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół w Tłuszczu ul.Radzymińska 2 młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Wołominie

185 Technikum Elektroniczne nr 2 publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół nr 20 im. gen. Józefa Bema w Warszawie ul. Marynarska 2/6 młodzież brak danych M. St. Warszawa

186 CXVI Liceum Ogólnoksztalcące publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego Warszawie ul. Bełska 1/3 młodzież brak danych M. St. Warszawa

187 Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Legionowie

188 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Legionowie

189 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.Siwinskiego w Legionowie młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Legionowie

190 XVIII Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół im. Armii Wojska Polskiego w Warszawie ul. F. Joliot-Curie 13 młodzież brak danych M.St. Warszawa

191 CI Liceum Ogółnoksztalcące Integracyjne publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga w Warszawie ul. Sw. Bonifacego 10 młodzież brak danych M. St. Warszawa

192 LXXXII Liceum Ogólnoksztalcące im. Boya-Żeleńskiego publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskicj i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie ul. Kazimierzowska 60 młodzież brak danych M.St. Warszawa

193 Technikum Uzupelniające nr 9 publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskicj i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie ul. Kazimierzowska 60 młodzież brak danych M.St. Warszawa

194 Technikum Uzupelniające nr 10 dla Dorosłych publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskicj i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie ul. Kazimierzowska 60 dorośli brak danych M. St. Warszawa

195 Publiczne Technikum Nr 2 publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu Piłsudskiego 10a młodzież brak danych Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

196 Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza w Błędowie publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych gmina Błędów

197 Liceum Profilowane nr 1 w Płocku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku publiczna ponadgimnazjalna IV Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci i młodzież 108 m. Płock

198 Technikum Uzupełniające nr 2 w Płocku w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku publiczna ponadgimnazjalna IV Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci i młodzież 0 m. Płock

199 Liceum Profilowane nr 3 w Płocku w Zespole Szkół Technicznych w Płocku publiczna ponadgimnazjalna IV Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci i młodzież 91 m. Płock

200 Liceum Profilowane nr 5 w Płocku w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku publiczna ponadgimnazjalna IV Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci i młodzież 79 m. Płock

201 Samorządowe Przedszkole w Radzanowie publiczna przedszkole 0 samodzielna dzieci i młodzież 150 Gmina Radzanowo

202 Technikum Uzupełniające Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Urząd Miasta Siedlce

203 Medyczna Szkoła Policealna Nr 4 publiczna policealna V Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie, ul. Grenadierów 30a dorośli brak danych Marszałek Województwa Mazowieckiego

204 III Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dzieci i młodzież 0 Prezydent Miasta Ostrołeki 205 "Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście Technikum Agrobiznesu " publiczna ponadgimnazjalna IV "szkoła w zespole" młodzież 0 Gmina Nowe Miasto

206 "Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku II Liceum Profilowane" publiczna ponadgimnazjalna IV "szkoła w zespole" młodzież 0 Powiat Pułtuski

207 "Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych" publiczna ponadgimnazjalna IV "szkoła w zespole" młodzież 0 Powiat Pułtuski

208 "Zespół Szkół Nr 4 w Mławie IV Liceum Profilowane" publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w zespole młodzież 0 Powiat Mławski

209 "Zespół Szkół Nr 1 w Mławie I Liceum Profilowane" publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w zespole młodzież 0 Powiat Mławski

210 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie Technikum Uzupełniające publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w zespole młodzież 0 Powiat Żuromiński

211 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w zespole młodzież 0 Powiat Żuromiński

212 Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Technikum dla Dorosłych w Żurominie publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w zespole młodzież 0 Powiat Żuromiński

213 Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (przekształcenie w LO dla Dorosłych) publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w zespole młodzież 0 Powiat Żuromiński

214 Szkoła Podstawowa w Humięcinie (po likwidacji powstanie filia) publiczna podstawowa I i II szkoła samodzielna dzieci i młodzież "52 w kl. I-VI, 11 - ""0""" Gmina Grudusk

215 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołotczyźnie Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w zespole młodzież 0 Powiat Ciechanowski

216 Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie I Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w zespole młodzież 0 Powiat Ciechanowski

217 Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie II Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w zespole młodzież 0 Powiat Ciechanowski

218 Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie III Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w zespole młodzież 0 Powiat Ciechanowski

219 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie Liceum Profilowane dla Dorosłych publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w zespole młodzież 0 Powiat Ciechanowski

220 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w zespole młodzież 0 Powiat Ciechanowski

221 Liceum Profilowane w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krakowej w Makowie Maz. ul. Adama Mickiewicza 39 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 109 Powiat Makowski

222 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Makowie Maz. Ul. Kopernika 6 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 0 Powiat Makowski

223 Liceum Profilowane w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Krasnosielcu ul. Sadowa 6 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 21 Powiat Makowski

224 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Chorzelach ul. Szkolna 4 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 0 Powiat Przasnyski

225 Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Chorzelach ul. Szkolna 4 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Powiat Przasnyski

226 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu ul. Mazowiecka 25 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 153 Powiat Przasnyski

227 Bursa szkolna w Wyszkowie ul. I AWP 89 A publiczna bursa IV młodzież 45 Powiat Wyszkowski

228 I Liceum Profilowane w Zespole Szkół nr 1 im M. Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie ul. I AWP 89 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 173 Powiat Wyszkowski

229 II Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 2 im. M. Kopernika ul. I AWP 82 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 74 Powiat Wyszkowski

230 Liceum Profilowane w Zespole Szkół w Długosiodle ul. Poniatowskiego 25 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 30 Powiat Wyszkowski

231 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. J. Psarskiego w Ostrołęce ul. 11 Listopada 20 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 193 Miasto Ostrołęka

232 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce ul. Batalionu Czwartaków 4 publiczna ponadgimnazjalna IV młodzież 148 Miasto Ostrołęka

233 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Ostrołęce , ul.Traugutta 9 publiczna ponadgimnazjalna IV młodzież 15 Miasto Ostrołęka

234 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce ul. Traugutta 10 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 40 Miasto Ostrołęka

235 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krakowej w Makowie Maz. ul. Adama Mickiewicza 39 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Powiat Makowski

236 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krakowej w Makowie Maz. ul. Adama Mickiewicza 39 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 186 Powiat Makowski

237 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Chorzelach ul. Szkolna 4 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 33 Powiat Przasnyski

238 Uzupełniające Technikum dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Chorzelach ul. Szkolna 4 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 19 Powiat Przasnyski

239 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Przasnyszu, ul.Leszno 61 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 16 Powiat Przasnyski

240 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu ul. Mazowiecka 25 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 42 Powiat Przasnyski

241 Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu ul. Mazowiecka 25 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 17 Powiat Przasnyski

242 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu ul. Mazowiecka 25 publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 238 Powiat Przasnyski

243 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Długosiodle ul. Poniatowskiego 25 publiczna ponadgimnazjalna IV samodzielna dorośli 37 Powiat Wyszkowski

244 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 3 w SOSW Nr 1im. Marii Konopnickiej w Otwocku publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dzieci i młodzież 53 Powiat w Otwocku

245 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład SOSW im. Płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dzieci i młodzież 73 Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

246 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Wołominie publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w zespole szkół dzieci i młodzież 9 Starostwo Powiatowe w Wołominie

247 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, 96 - 500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

248 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkolnym Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. w Sochaczewie młodzież brak danych Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, 96 - 500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

249 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie młodzież Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, 96 - 500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

250 Szkoła Policealna w Zespole Szk. Odzieżowych Stylizacji i Usług w Radomiu publiczna policealna w zespole dorośli 0 gmina Radom brak w SIO

251 Liceum Profilowane w Wierzbicy publiczna ponadgimnazjalna poziom IV w zespole młodzież 0 powiat radomski brak w SIO

252 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wierzbicy publiczna ponadgimnazjalna poziom IV w zespole młodzież 0 powiat radomski brak w SIO

253 Technikum w Wierzbicy publiczna ponadgimnazjalna poziom IV w zespole młodzież 0 powiat radomski brak w SIO

254 Liceum Profilowane w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu publiczna ogólnokształcąca liceum profilowane Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci lub młodzież 0 powiat sierpecki brak w SIO

255 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chwałowicach publiczna ponadgimnazjalna poziom IV w zespole młodzież 0 powiat radomski brak w SIO

256 Liceum Profilowane w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym w Gostyninie publiczna ogólnokształcąca liceum profilowane Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej dzieci i młodzież 0 powiat gostyniński brak w SIO

257 Technikum Uzupełniające w Gostyninie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego ogólnokształcąca technikum Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej dzieci i młodzież 0 powiat gostyniński brak w SIO

258 Liceum Profilowane w Gostyninie Zespołu szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Gostyninie publiczna ogólnokształcąca "liceliceum profilowane

" Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej dzieci i młodzież 0 powiat gostyniński brak w SIO

259 Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych niepubliczna policealna samodzielna dorośli 0 Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu brak w SIO

260 Niepubliczne Liceum Ogolnokształcące dla Dorosłych niepubliczna ponadgimnazjalna poziom IV samodzielna dorośli brak danych Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Studzianki Pancerne brak w SIO

261 Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych niepubliczna ponadgimnazjalna poziom IV samodzielna dorośli brak danych Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Studzianki Pancerne brak w SIO

262 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących Szydłowcu publiczna ponadgimnazjalna poziom IV w zespole młodzież 0 powiat Szydłowiecki brak w SIO

263 Liceum Profilowane w Zespole Szkól im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu publiczna ponadgimnazjalna poziom IV w zespole młodzież 0 powiat szydłowiecki brak w SIO

264 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkól im.Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu publiczna ponadgimnazjalna poziom IV w zespole młodzież 0 powiat szydłowiecki brak w SIO

265 Uzupełniające Liceum Ogólnokształące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV poziom w zespole młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Siedlcach brak w SIO

266 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV poziom w zespole młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Siedlcach brak w SIO

267 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV poziom w zespole młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Węgrowie brak w SIO

268 I Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV poziom w zespole młodzież 0 Urząd Miasta Siedlce brak w SIO

269 VI Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Siedlcach publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV poziom w zespole młodzież 0 Urząd Miasta Siedlce brak w SIO

270 Technikum Uzupełniające Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV poziom w zespole młodzież 0 Urząd Miasta Siedlce brak w SIO

271 Technikum Uzupełniające Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Siedlcach publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV poziom w zespole młodzież 0 Urząd Miasta Siedlce brak w SIO

272 III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV poziom w zespole młodzież 0 Urząd Miasta Siedlce brak w SIO

273 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Rolniczych CKP i CKU w Miętnem, ul. Główna 49, 08-400 Garwolin publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV poziom w zespole młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Garwolinie brak w SIO

274 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolniczych CKP i CKU w Miętnem, ul. Główna 49, 08-400 Garwolin publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV poziom w zespole dorośli 0 Starostwo Powiatowe w Garwolinie brak w SIO

275 II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 45, 08-430 Żelechów publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV poziom w zespole młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Garwolinie brak w SIO

276 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 45, 08-430 Żelechów publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV poziom w zespole dorośli 0 Starostwo Powiatowe w Garwolinie brak w SIO

277 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 45, 08-430 Żelechów publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV poziom w zespole dorośli 0 Starostwo Powiatowe w Garwolinie brak w SIO

278 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalna czwarty szkoła w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Długa 10 młodzież 0 Gmina Nowy Dwór Mazowiecki brak w SIO

279 Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna czwarty szkoła w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku ul. Lipowa 10 młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim brak w SIO

280 Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna czwarty szkoła w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku ul.Ogrodnicza 6 młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim brak w SIO

281 I Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna czwarty szkoła w Zespole Szkół im.Wł. St. Reymonta w Konstancinie Jeziornie, ul. Mirkowska 39 młodzież 2 Starostwo Powiatowe w Piasecznie brak w SIO

282 II Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalna czwarty szkoła w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Piasecznie brak w SIO

283 Technikum Uzupełniające Nr 1 dla młodzieży publiczna ponadgimnazjalna czwarty szkoła w Zespole Szkół Zawodowych im. ppor Emilii Gierczak w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9E młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Piasecznie brak w SIO

284 Technikum Uzupełniające Nr 1 dla młodzieży publiczna ponadgimnazjalna czwarty szkoła w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Piasecznie brak w SIO

285 Uzupełniające Liceum Ogólnoksztalcące publiczna ponadgimnazjalne czwarty szkoła w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Wołominie brak w SIO

286 Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalne czwarty szkoła w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1 młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Wołominie brak w SIO

287 Zasadnicza Szkoła Zawodowa publiczna ponadgimnazjalne czwarty szkoła w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1 młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Wołominie brak w SIO

288 Uzupełniające Liceum Ogólnoksztalcące publiczna ponadgimnazjalne czwarty szkoła w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1 dorośli 0 Starostwo Powiatowe w Wołominie brak w SIO

289 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych publiczna ponadgimnazjalne czwarty szkoła w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie Al.Armii Krajowej 38 dorośli 0 Starostwo Powiatowe w Wołominie brak w SIO

290 Technikum Uzupełniające Terenów Zieleni publiczna ponadgimnazjalne czwarty szkoła w Zespole Szkół w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Wołominie brak w SIO

291 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Terenów Zieleni publiczna ponadgimnazjalne czwarty szkoła w Zespole Szkół w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Wołominie brak w SIO

292 Publiczne Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalne czwarty szkoła w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim młodzież 0 Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego brak w SIO

293 Publiczne Liceum Profilowane publiczna ponadgimnazjalne czwarty szkoła w Zespole Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu ul. Łąki 2 młodzież 0 Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego brak w SIO

294 Technikum dla Dorosłych publiczna ponadgimnazjalne czwarty szkoła w Zespole Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu ul.Łąki 2 dorośli 0 Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego brak w SIO

295 Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 publiczna ponadgimnazjalne czwarty szkoła w Zespole Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu Piłsudskiego 10a młodzież 0 Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego brak w SIO

296 Technikum Ogrodnnicze publiczna ponadgimnazjalne czwarty szkoła w Zespole Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu Piłsudskiego 10a młodzież 0 Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego brak w SIO

297 Liceum Profilowane nr 2 w Płocku w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku publiczna liceum profilowane szkoła ponadgimnazjalna (IV etap edukacyjny) Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci lub młodzież 0 m. Płock brak w SIO

298 Technikum Uzupełniające nr 3 w Płocku w Zespole Szkół Technicznych w Płocku publiczna technikum szkoła ponadgimnazjalna (IV etap edukacyjny) Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci lub młodzież 0 m. Płock brak w SIO

299 Liceum Profilowane nr 4 w Płocku w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp.A.J. Nowowiejskiego w Płocku publiczna liceum profilowane szkoła ponadgimnazjalna (IV etap edukacyjny) Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci lub młodzież 0 m. Płock brak w SIO

300 Technikum Uzupełniające nr 4 w Płocku w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp.A.J. Nowowiejskiego w Płocku publiczna technikum szkoła ponadgimnazjalna (IV etap edukacyjny) Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci lub młodzież 0 m. Płock brak w SIO

301 I Uzupełniające Licum Ogólnokształcące w Płocku w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp.A.J. Nowowiejskiego w Płocku publiczna licem ogólnokształcące szkoła ponadgimnazjalna (IV etap edukacyjny) Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci lub młodzież 0 m. Płock brak w SIO

302 Technikum Uzupełniające nr 1 w Płocku w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku publiczna technikum szkoła ponadgimnazjalna (IV etap edukacyjny) Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci lub młodzież 0 m. Płock brak w SIO

303 II Uzupełniające Licum Ogólnokształcące w Płocku w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku publiczna licem ogólnokształcące szkoła ponadgimnazjalna (IV etap edukacyjny) Szkoła w ramach jednostki złożonej dzieci lub młodzież 0 m. Płock brak w SIO

304 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Otwocku, ul. Konopnickej 3 dorośli brak danych Starostwo Powiatowe w Otowcku brak w SIO

305 Technikum dla Dorosłych publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Otwocku, ul. Konopnickej 3 dorośli brak danych Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13 brak w SIO

306 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych publiczna ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku, ul. Pułaskiego 7 dorośli brak danych Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13 brak w SIO

307 Szkoła Podstawowa w Piaseczni publiczna szkoła podstawowa I filia dzieci lub młodzież 0 Wójt Gminy Kadzidło brak w SIO

308 Szkoła Filialna w Warszawie, ul. Olesin 129 podporządkowana organizacyjnie SP 31, ul. Kobiałka 49 wchodzaca w skład Zespołu Szkół nr 43 w Warszawie publiczna szkoła filialna szkoły podstawowej I filia dzieci 104 Miasto Stołeczne Warszawa brak w SIO

309 Szkoła Podstawowa w Zarębach Filia w Łazie publiczna szkoła podstawowa I samodzielna dzieci lub młodzież 8 Burmistrz Chorzel brak w SIO

310 "Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku I Liceum Profilowane" publiczna szkoła ponadgimnazjalna liceum profilowane (IV) "szkoła w zespole" 1 236 Powiat Pułtuski brak w SIO

311 "Zespół Szkół Nr 1 w Mławie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące" publiczna szkoła ponadgimnazjalna dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące (IV) "szkoła w zespole" 1 0 Powiat Mławski brak w SIO

312 "Zespół Szkół Nr 2 w Mławie Technikum Uzupełniające" publiczna szkoła ponadgimnazjalna trzyletnie technikum uzupełniające (IV) "szkoła w zespole" 1 0 Powiat Mławski brak w SIO

313 "Zespół Szkół Nr 2 w Mławie II Liceum Profilowane" publiczna szkoła ponadgimnazjalna liceum profilowane (IV) "szkoła w zespole" 1 0 Powiat Mławski brak w SIO

314 "Zespół Szkół Nr 3 w Mławie Szkoła Policealna" publiczna szkoła ponadgimnazjalna szkoła policealna (IV) "szkoła w zespole" 1 0 Powiat Mławski brak w SIO

315 "Zespół Szkół Nr 3 w Mławie III Liceum Profilowane" publiczna szkoła ponadgimnazjalna liceum profilowane (IV) "szkoła w zespole" 1 0 Powiat Mławski brak w SIO

316 "Zespół Szkół Nr 4 w Mławie Szkoła Policealna" publiczna szkoła ponadgimnazjalna szkoła policealna (IV) "szkoła w zespole" 1 0 Powiat Mławski brak w SIO

317 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące publiczna szkoła ponadgimnazjalna dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące (IV) szkoła w zespole 1 0 Powiat Żuromiński brak w SIO

318 Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Żurominie publiczna szkoła ponadgimnazjalna zasadnicz szkoła zawodowa (IV) szkoła w zespole 2 0 Powiat Żuromiński brak w SIO

319 Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie Szkoła Policealna publiczna szkoła ponadgimnazjalna szkoła policealna (IV) szkoła w zespole 1 0 Powiat Ciechanowski brak w SIO

320 Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie Technikum Uzupełniające publiczna szkoła ponadgimnazjalna trzyletnie technikum uzupełniające (IV) szkoła w zespole 1 0 Powiat Ciechanowski brak w SIO

321 Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie Szkoła Policealna publiczna szkoła ponadgimnazjalna szkoła policealna (IV) szkoła w zespole 1 0 Powiat Ciechanowski brak w SIO

322 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie Technikum dla Dorosłych publiczna szkoła ponadgimnazjalna trzyletnie technikum uzupełniające (IV) szkoła w zespole 2 0 Powiat Ciechanowski brak w SIO

323 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie Technikum Uzupełniajace dla Dorosłych publiczna szkołą ponadgimnazjalna trzyletnie technikum uzupełniające (IV) szkoła w zespole 2 0 Powiat Ciechanowski brak w SIO

324 Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowi IV Liceum Profilowane publiczna szkoła ponadgimnazjalna liceum profilowane (IV) szkoła w zespole 1 0 Powiat Ciechanowski brak w SIO

325 I Liceum Profilowane w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. J. Psarskiego w Ostrołęce ul. 11 Listopada 20 publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Miasto Ostrołeka brak w SIO

326 II Liceum Profilowane w w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce ul. Batalionu Czwartaków 4 publiczna szkoła ponadgimnazjalna młodzież 0 Miasto Ostrołeka brak w SIO

327 IV Liceum Profilowane w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce ul. Traugutta 10 publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Miasto Ostrołeka brak w SIO

328 Szkoła Policealna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Chorzelach ul. Szkolna 4 publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 0 Powiat Przasnyski brak w SIO

329 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Chorzelach ul. Szkolna 4 publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Powiat Przasnyski brak w SIO

330 Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Chorzelach ul. Szkolna 4 publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Powiat Przasnyski brak w SIO

331 Liceum Profilowane w Zespole Szkół Licealnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu ul. Św. St. Kostki 15 publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Powiat Przasnyski brak w SIO

332 Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu ul. Gdańska 1 publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV samodzielna młodzież 0 Powiat Przasnyski brak w SIO

333 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w im. Wł. Reymonta w Zabrodziu ul. Wł. Reymonta 47 publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 0 Powiat Wyszkowski brak w SIO

334 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce ul. Parkowa 12 publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Miasto Ostrołęka brak w SIO

335 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 0 ponadgimnazjalna IV szkoła w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk na Bzurą 1939 r. w Sochaczewie 0 0 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, 96 - 500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 brak w SIO

336 Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku I Liceum Profilowane w Płońsku publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych Powiat Płoński po terminie

337 Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku II Liceum Profilowane publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych Powiat Płoński po terminie

338 Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą Technikum Uzupełniające dla Dorosłych publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli brak danych Powiat Płoński po terminie

339 Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych publiczna szkoła ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli brak danych Powiat Płoński po terminie

340 "Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 5 ""Dom przy Rynku"" w Warszawie" publiczny młodzieżowy ośrodek socjoterapii IV w zespole dzieci lub młodzież 50 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Edukacji po terminie

341 Liceum Profilowane w Mszczonowie publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 76 Starostwo Powiatowe w Żyrardowie po terminie

342 Liceum Profilowane w Wiskitkach publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Żyrardowie po terminie

343 Liceum Profilowane w Żyrardowie publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Żyrardowie po terminie

344 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Mszczonowie publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli 0 Starostwo Powiatowe w Żyrardowie po terminie

345 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Mińsku Mazowieckim publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 36 Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim po terminie

346 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Mińsku Mazowieckim publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 320 Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim po terminie

347 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Mińsku Mazowieckim publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 142 Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim po terminie

348 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Janowie publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież 0 Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim po terminie

349 Liceum Profilowane dla młodzieży w Grodzisku Mazowieckim publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych Starostwo Powiatu Grodziskiego po terminie

350 Liceum Profilowane dla młodzieży w Grodzisku Mazowieckim publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych Starostwo Powiatu Grodziskiego po terminie

351 Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla młodzieży w Grodzisku Mazowieckim publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych Starostwo Powiatu Grodziskiego po terminie

352 Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla dorosłych w Grodzisku Mazowieckim publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli brak danych Starostwo Powiatu Grodziskiego po terminie

353 Technikum Uzupełniające dla młodzieży w Grodzisku Mazowieckim publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych Starostwo Powiatu Grodziskiego po terminie

354 Liceum Profilowane dla młodziezy w Milanówku publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych Starostwo Powiatu Grodziskiego po terminie

355 Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla dorosłych w Milanówku publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli brak danych Starostwo Powiatu Grodziskiego po terminie

356 Liceum Profilowane dla młodzieży w Milanówku publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych Starostwo Powiatu Grodziskiego po terminie

357 Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla młodzieży w Milanówku publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych Starostwo Powiatu Grodziskiego po terminie

358 Technikum Uzupełniające dla młodzieży w Milanówku publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole młodzież brak danych Starostwo Powiatu Grodziskiego po terminie

359 Technikum Ekonomiczne dla dorosłych w Milanówku publiczna ponadgimnazjalna IV w zespole dorośli brak danych Starostwo Powiatu Grodziskiego po terminie

Likwidacje lub zamiar likwidacji szkół i placówek z terenu województwa pomorskiego wg stanu na dzień 10 lutego 2012 r.

Lp Organ prowadzacy Typ szkoły Pełna nazwa szkoły/placówki Adres data likwidacji lub zamiaru likwidacji Uwagi opnia KO w sprawie likwidacji powód likwidacji

1 Miasto Chojnice przedszkole "Przedszkole Samorządowe z oddziałami integracyjnymi Nr 9 ""Skrzaty"" w Chojnicach" 589-604 Chojnice, ul. Młodzieżowa Zamiar likwidacji w 2014 r. negatywna inna (prywatyzacja)

2 Miasto Gdańsk szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa Nr 29 z odz. ''0' w Gdańsku 80-717 Gdańsk, ul. Miałki Szlak 74 31.08.2012 r. przekazanie do prowadzenia innemu podmiotowi (mniej niż 70 uczniów) pozytywna przekazana do prowadzenia innemu podmiotowi

3 Gmina Lubichowo Filia szkoły podstawowej Szkoła Filialna w Ocyplu "82-241 Lubichowo,

ul. Szkolna 4a" 31.08.2012 r. pozytywna niż demograficzny

4 Miasto Gdańsk gimnazjum Gimnazjum Nr 23 w Gdańsku 80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 13 31.08.2012 r. pozytywna niż demograficzny

5 Miasto Gdańsk gimnazjum Gimnazjum Nr 4 w Gdańsku 80-180 Gdańsk, ul.Wielkopolska 20 w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 4 w Gdańsku, zamiar likwidacji (wygaszenia do) 31.08.2014 r. brak opinii niż demograficzny

6 Miasto Gdańsk liceum ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku 80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 11 31.08.2012 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Gdańsku pozytywna niż demograficzny

7 Miasto Gdańsk liceum ogólnokształcące II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku 80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 11 31.08.2012 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Gdańsku pozytywna reorganizacja (zamiar wyłączenia z zespołu)

8 Miasto Gdańsk liceum ogólnokształcące XIII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, 80-870 Gdańsk, ul. Reja 25 w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku, zamiar likwidacji 31.08.2014r. (wygaszanie) brak opinii reorganizacja (zamiar wyłączenia z zespołu)

9 Miasto Gdańsk liceum ogólnokształcące XXII Liceum Ogólnokształcących w Gdańsku 80-152 Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 25 31.08.2012 r. Wchodzi w skład Zespołu Szkół Budowlano – Architektonicznych w Gdańsku pozytywna reorganizacja (zamiar wyłączenia z zespołu)

10 Miasto Gdańsk technikum Technikum Nr 6 w Gdańsku 80-152 Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 25 31.08.2012 r. Wchodzi w skład Zespołu Szkół Budowlano – Architektonicznych w Gdańsku pozytywna reorganizacja (zamiar wyłączenia z zespołu)

11 Starostwo Powiatowe w Kościerzynie liceum ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące ul. Wybickiego 183-400 Kościerzyna 31.08.2012 r. w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Kościerzynie brak opinii niż demograficzny Uchwały o zamiarze likwidacji w trakcie przygotowania - planują na 17.02.2012

12 Starostwo Powiatowe w Kościerzynie liceum ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące "ul. Kartuska 48

83-400 Kościerzyna" 31.08.2012 r. w Powiatowym Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Kościerzynie brak opinii brak naboru Uchwały o zamiarze likwidacji w trakcie przygotowania - planują na 17.02.2012

13 Miasto Słupsk liceum ogólnokształcące VI Liceum Ogólnokształcące w Słupsku 76-200 Słupsk, ul. Królowej Jadwigi 3 31.08.2012 r. w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących pozytywna niż demograficzny

14 Miasto Słupsk liceum ogólnokształcące VII Liceum Ogólnokształcące w Słupsku 76-200 Słupsk, ul. Szymanowskiego 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych zamiar likwidacji 31.08.2014 r. (wygaszanie) pozytywna reorganizacja (zamiar wyłączenia z zespołu)

15 Starostwo Powiatowe w Wejherowski liceum ogólnokształcące Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Strzepczu 84-222 Strzepcz ul.Derdowskiego 1 31.08.2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu brak opinii niż demograficzny

16 Starostwo Powiatowe w Wejherowski liceum ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Strzepczu 84-222 Strzepcz ul.Derdowskiego 1 31.08.2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu brak opinii niż demograficzny

17 Starostwo Powiatowe w Wejherowski liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Strzepczu 84-222 Strzepcz ul.Derdowskiego 1 31.08.2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu brak opinii niż demograficzny

18 Miasto Sopot liceum ogolnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 81-704 Sopot, ul.Kościuszki 22/24 w Centrum Kształcenia Ustawicznego zamiar likwidacji 31.08.2013 r. (wygaszenie) brak opinii reorganizacja (zamiar wyłączenia z zespołu) postępowanie likwidacji rozpocznie się od 1 09.2012 r.

19 Starostwo Powiatowe w Wejherowski technikum Technikum w Strzepczu 84-222 Strzepcz ul.Derdowskiego 1 31.08.2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu brak opinii niż demograficzny

20 Starostwo Powiatowe w Chojnicach liceum profilowane III Liceum Profilowane w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Sukienników 13 31.08.2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 brak opinii niż demograficzny Uchwały o zamiarze likwidacji w trakcie przygotowania - planują na 22.02.2012

21 Starostwo Powiatowe w Chojnicach zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 89-600 Chojnice, ul. Sukienników 13 31.08.2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 brak opinii brak naboru Uchwały o zamiarze likwidacji w trakcie przygotowania - planują na 22.02.2012

22 Miasto Sopot liceum profilowane I Liceum Profilowane 81-794 Sopot, ul.Książąt Pomorskich 16-18 31.08.2012 r. w Zespole Szkól Nr 1 brak opinii brak naboru

23 Miasto Sopot liceum profilowane II Liceum Profilowane 81-704 Sopot, ul.Kościuszki 18/20 w Zespole Szkół Handlowych likwidacja w 31.08.2014 r. (wygaszanie) brak opinii reorganizacja (zamiar wyłączenia z zespołu) postępowanie likwidacji rozpocznie się od 1 09.2012 r.

24 Miasto Sopot liceum profilowane III Liceum Profilowane dla dorosłych 81-704 Sopot, ul.Kościuszki 22/24 31.08.2012 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego brak opinii brak naboru

25 Starostwo Powiatowe w Chojnicach liceum profilowane Liceum Profilowane dla Dorosłych 89-600 Chojnice, ul. Świętopełka 3 31.08.2012 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chojnicach brak opinii brak naboru Uchwały o zamiarze likwidacji w trakcie przygotowania - planują na 22.02.2012

26 Starostwo Powiatowe w Kościerzynie liceum profilowane I Liceum Profilowane 83-400 Kościerzyna, ul. Sikorskiego 1 31.08.2012 r. w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Kościerzynie brak opinii brak naboru Uchwały o zamiarze likwidacji w trakcie przygotowania - planują na 17.02.2012

27 Starostwo Powiatowe w Kościerzynie liceum profilowane II Liceum Profilowane 83-400 Kościerzyna, ul. Wybickiego 1 31.08.2012 r. w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Kościerzynie brak opinii brak naboru Uchwały o zamiarze likwidacji w trakcie przygotowania - planują na 17.02.2012

28 Starostwo Powiatowe w Kościerzynie liceum profilowane III Liceum Profilowane 83-400 Kościerzyna, ul. Kartuska 48 31.08.2012 r. w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Kościerzynie brak opinii brak naboru Uchwały o zamiarze likwidacji w trakcie przygotowania - planują na 17.02.2012

29 Starostwo Powiatowe w Kościerzynie liceum profilowane Liceum Profilowane 83-422 Nowy Barkoczyn, Lubań 51 31.08.2012 r. w Powiatowym Zespole Szkół w Lubaniu brak opinii brak naboru Uchwały o zamiarze likwidacji w trakcie przygotowania - planują na 17.02.2012

30 Starostwo Powiatowe w Kościerzynie technikum Technikum 83-422 Nowy Barkoczyn, Lubań 51 31.08.2012 r. w Powiatowym Zespole Szkół w Lubaniu brak opinii niż demograficzny przez wygaszanie 2013?

31 Starostwo Powiatowe w Kościerzynie technikum Technikum Uzupełniające "83-433

Stare Polaszki 33" 31.08.2012 r. w Powiatowym Zespole Szkół w Starych Polaszkach brak opinii brak naboru Uchwały o zamiarze likwidacji w trakcie przygotowania - planują na 17.02.2012

32 Miasto Gdańsk technikum Technikum Nr 10 w Gdańsku 80-266 Gdańsk, ul.Grunwaldzka 238B 31.08.2012 r. w Szkołach Elektrycznych i Elektronicznych w Gdańsku pozytywna reorganizacja (zamiar wyłączenia z zespołu)

33 Miasto Gdańsk technikum Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 10 w Gdańsku 80-266 Gdańsk, ul.Grunwaldzka 238B 31.08.2012 r. w Szkołach Elektrycznych i Elektronicznych w Gdańsku pozytywna reorganizacja (zamiar wyłączenia z zespołu)

34 Miasto Sopot Technikum Technikum Uzupełniające Nr 1 81-704 Sopot, ul.Kościuszki 18/20 31.08.2012 r. w Zespole Szkół Handlowych brak opinii brak naboru

35 Miasto Sopot Technikum Technikum Uzupełniające Nr 2 dla Dorosłych 81-704 Sopot, ul.Kościuszki 22/24 31.08.2012 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego brak opinii brak naboru

36 Miasto Sopot Technikum Technikum Nr 2 dla Dorosłych 81-704 Sopot, ul.Kościuszki 22/24 31.08.2012 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego brak opinii niż demograficzny

37 Starostwo Powiatowe w Chojnicach zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 89-620 Chojnice, ul. Dworcowa 1 31.08.2012 r. w Zespole Szkół Kształcenia Ponadgimnazjalnego w Chojnicach brak opinii niż demograficzny

38 Starostwo Powiatowe w Malborku technikum Technikum Uzupełniającego Nr 3 dla dorosłych w Nowym Stawie 82-230 Nowy Staw, ul. Mickiewicza 51 31.08.2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie pozytywna niż demograficzny

39 Starostwo Powiatowe w Malborku technikum Technikum w Nowym Stawie 82-230 Nowy Staw, ul. Mickiewicza 51 31.08.2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie pozytywna niż demograficzny

40 Starostwo Powiatowe w Malborku zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowych w Nowym Stawie 82-230 Nowy Staw, ul. Mickiewicza 51 31.08.2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie pozytywna niż demograficzny

41 Starostwo Powiatowe w Słupsku technikum Technikum Uzupełniające w Ustce 76-270 Ustka, ul. Bursztynowa 12 31.08.2012 r. Wchodzi w skład Zespołu Szkół Technicznych w Ustce brak opinii brak naboru

42 Starostwo Powiatowe w Chojnicach młodzieżowy dom kultury "Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach" "89-632 Brusy ul. Dworcowa 18" 1.01.2012 r. Zlikidowane pozytywna względy ekonomiczne

43 Starostwo Powiatowe w Malborku internat "Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku" "82-200 Malbork ul. Mazurów 1" przekształcenie 31.08.2012 r. przekształcenie w Bursę pozytywna inna

44 "Starostwo Powiatowe w Tczewie" ośrodek sportu "Powiatowy Ośrodek Sportu w Tczewie" "83-110 Tczew, ul. Królowej Marysieńki 10" przekształcenie 31.01.2012 r. "przekształcenie w inną placówkę (bez KN)" pozytywna inna

45 Starostwo Powiatowe w Bytowie liceum ogólnokształcące Lliceum ogólnokształcące - młodzież ZSR CKU w Łodzieży Łodzież 11, 77-200 Miastko 31.08.2012 r. wchodzące w skład Zespołu Szkół Rolnicze CKU w Łodzierzy pozytywna brak naboru

46 Starostwo Powiatowe w Bytowie liceum profilowane Liceum profilowane młodzież ZSR CKU w Łodzieży Łodzież 11, 77-200 Miastko 31.08.2012 r. wchodzące w skład Zespołu Szkół Rolnicze CKU w Łodzierzy pozytywna brak naboru

47 Starostwo Powiatowe w Bytowie szkoła policealna dla dorosłych Szkoła policealna dla dorosłych ZSR CKU w Łodzieży Łodzież 11, 77-200 Miastko 31.08.2012 r. wchodzące w skład Zespołu Szkół Rolnicze CKU w Łodzierzy pozytywna brak naboru

48 Starostwo Powiatowe w Lęborku liceum profilowane I Liecum Profilowane w Lęborku 84-300 Lębork, ul. Dygasińskiego 14 31.08.2012 r. wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. KEN w Lęborku brak opinii brak naboru

49 Starostwo Powiatowe w Lęborku technikum Technikum Nr 1 w Lęborku 84-300 Lębork, ul. Dygasińskiego 14 31.08.2012 r. wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. KEN w Lęborku brak opinii ekonomiczne

50 Gmina Lichnowy gimnazjum Gimnazjum w Szymankowie 82-224 Lichnowy, Bohaterów Września 1939r. 14, Szymankowo 31.08.2012 r. wchodzące w skład Zespołu Szkół w Szymankowie negatywna niż demograficzny

51 Miasto i Gmina Gniew szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa im. J. Kraziewicza w Gogolewie 83-140 Gniew, Gogolewo 9 31.08.2012 r. samodzielna brak opinii niż demograficzny

52 Miasto i Gmina Gniew szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa im.gen.Jana Henryka Dąbrowskiego w Ostrowitem 83-230 Smętowo, Ostrowite 5 31.08.2012 r. samodzielna brak opinii niż demograficzny

53 Miasto i Gmina Gniew szkoła podstawowa Szkoła Podstaowa im. J. Korczaka w Tymawie 83-140 Gniew, Tymawa 47 31.08.2012 r. samodzielna brak opinii niż demograficzny

54 Miasto Rumia przedszkole "Przedszkole Nr 1 ""Słoneczna Jedyneczka"" w Rumi " 84-230 Rumia, ul. Radziewiczówny 4 31.08.2012 r. utworzenie filii Przedszkola Nr 2 w Rumi pozytywna przekształcenie w filię

55 Miasto i Gmina Bytów przedszkole Przedszkole Nr 1 w Bytowie ul. Gen. Ludwika Mierosławskiego 2, 77-100 Bytów 31.08.2012 r. względy ekonomiczne brak opinii ekonomiczne

56 Miasto i Gmina Bytów przedszkole Przedszkole Nr 4 w Bytowie ul. Słoneczna 22, 77-100 Bytów 31.08.2012 r. względy ekonomiczne brak opinii ekonomiczne

57 Miasto Słupsk szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Władysława Broniewskiego w Słupsku ul. Kilińskiego 38 76-200 Słupsk 31.08.2012 r. Przeniesienie uczniów do SP nr 2 w Słupsku brak opinii ekonomiczne

58 Miasto Słupsk gimnazjum Gimnazjum nr 1 im. Roberta Schumana w Słupsku ul. Deotymy 15a, 76-200 Słupsk zamiar likwidacji w 31.08.2014 r.(wygaszanie od wrzesńa 2012 r.) brak opinii ekonomiczne

59 Miasto Tczew ośrodek dokonalenia nauczycieli Centrum Edukacji Dorosłych- ODN Tczew 83-110 Tczew 30-go Stycznia 1, 31.08.2012 r. rozwiązanie CED - CKU Tczew pozytywna inna

60 Miasto Tczew liceum ogólnoksztacące Uzupełniające Liceum Ogólnoształcące dla Dorosłych CED-CKU Tczew 83-110 Tczew 30-go Stycznia 1, 31.08.2012 r. rozwiązanie CED - CKU Tczew pozytywna brak naboru

61 Miasto Tczew liceum ogólnoksztacące Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CED-CKU Tczew 83-110 Tczew 30-go Stycznia 1, 31.08.2012 r. rozwiązanie CED - CKU Tczew pozytywna brak naboru

62 Miasto Tczew szkoła policealna dla dorosłych Szkoła policealna dla dorosłych CED-CKU Tczew 83-110 Tczew 30-go Stycznia 1, 31.08.2012 r. rozwiązanie CED - CKU Tczew pozytywna brak naboru

63 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z ZSO nr 1 w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn, ul. Konarskiego 12 31.08.2012 r. wchodzące w skład ZSO nr 1 w Kwidzynie brak opinii brak naboru

64 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z ZSO nr 2 w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 2 31.08.2012 r. wchodzące w skład ZSO nr 2 w Kwidzynie brak opinii brak naboru

65 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 5 w ZSP nr 4 w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn ul. Staszica 25 31.08.2012 r. wchodzące w skład ZSP nr 4 w Kwidzynie brak opinii brak naboru

66 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w ZSP nr 4 w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn ul. Staszica 25 31.08.2012 r. wchodzące w skład ZSP nr 4 w Kwidzynie brak opinii brak naboru

67 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie technikum Technikum Uzupełniające nr 1 w ZSP Nr 1 im. ST. Staszica w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn ul. Słowiańska 17 31.08.2012 r. wchodzące w skład ZSP Nr 1 im. ST. Staszica w Kwidzynie brak opinii brak naboru

68 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie technikum Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 1 w ZSP Nr 1 im. ST. Staszica w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn ul. Słowiańska 17 31.08.2012 r. wchodzące w skład ZSP Nr 1 im. ST. Staszica w Kwidzynie brak opinii brak naboru

69 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie technikum Technikum Uzupełniające nr 2 w ZSP Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn, ul. Katedralna 5 31.08.2012 r. wchodzące w skład ZSP Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie brak opinii brak naboru

70 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie technikum Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 2 w ZSP Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn, ul. Katedralna 5 31.08.2012 r. wchodzące w skład ZSP Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie brak opinii brak naboru

71 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie technikum Technikum Uzupełniające nr 3 w Zespole Szkół Technicznych im. M. Kopernika w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn, ul. Straszica 27 31.08.2012 r. wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych im. M. Kopernika w Kwidzynie brak opinii brak naboru

72 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie technikum Technikum Uzupełniające dla Dorosłychnr 3 w Zespole Szkół Technicznych im. M. Kopernika w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn, ul. Straszica 27 31.08.2012 r. wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych im. M. Kopernika w Kwidzynie brak opinii brak naboru

73 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie technikum Technikum Uzupełniające nr 4 w ZSP nr 4 w Kwidzynie wchodzące w skład ZSP nr 4 w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn, ul. Straszica 25 31.08.2012 r. wchodzące w skład ZSP nr 4 w Kwidzynie brak opinii brak naboru

74 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie technikum Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 4 w ZSP nr 4 w Kwidzynie wchodzące w skład ZSP nr 4 w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn, ul. Straszica 25 31.08.2012 r. wchodzące w skład ZSP nr 4 w Kwidzynie brak opinii brak naboru

75 Starostwo Powiatowe w Człuchowie liceum profilowane Liceum Profilowane Nr 1 w Człuchowie z ZSP w Człuchowie 77-300 Człuchów ul. J. Kusocińskiego 1 31.08.2012 r. wchodzące w skład ZSP im. S. Czarnieckiego Stefana w Człuchowie brak opinii brak naboru

76 Starostwo Powiatowe w Człuchowie liceum profilowane Liceum Profilowane Nr 2 w Człuchowiez Zespołu Szkół Agrobiznesu 77-300 Człuchów ul. Parkowa 1 31.08.2012 r. wchodzące w skład Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie brak opinii brak naboru

77 Starostwo Powiatowe w Człuchowie liceum profilowane Liceum Profilowane Nr 3 w Człuchowie z Zespołu Szkół Technicznych 77-300 Człuchów ul. Koszalińska 2 31.08.2012 r. wchodzące w skład z Zespołu Szkół Technicznych im. J. Szymczaka brak opinii brak naboru

 

Monitorowanie zmian w sieci szkół wg stanu na dzień 23 lutego 2012 roku w województwie lubelskim

Lp. Nazwa szkoły/Organ/Rodzaj zmiany Liczba/Szkoła, do której Opinia Lubelskiego prowadzący uczniów/dzieci będą uczęszczać Kuratora Oświaty/uczniowie

1 Internat w ZS Nr 1 w Tomaszowie Powiat likwidacja 52 uczniów ZS Nr 3 w Pozytywna Lubelskim tomaszowski z dn. 31.08.2012 r. Tomaszowie z dnia 21.12.2011 r.

Lubelskim (dla 220 uczniów)

2 Internat w ZS Nr4 w Tomaszowie Powiat likwidacja 60 uczniów ZS Nr 3 w Pozytywna Lubelskim tomaszowski z dn. 31.08.2012 r. Tomaszowie Lubelskim z dnia 21.12.2011 r.

3 Zespół Placówek Oświatowych w Gmina Stężyca likwidacja 16 dz. w oddz. Przedszkole w Pozytywna z dn. Paprotni Publiczne Przedszkole z dn. 31.08.2012 r. przedszkolnym Piotrowicach 04.01.2012 r. w Paprotni

4 ZS Szkoła Podstawowa w Gmina Wojsławice likwidacja 9 ucz. w tym 4 Szkoła Podstawowa Pozytywna Wojsławicach Kolonii Szkoła z dn. 31.08.2012 r. dz. w oddz. Zespołu Szkół z dn. 05.01.2012 r.  Filialna w Putnowicach Wielkich przedszk. w Wojsławicach

5 ZS Szkoła Podstawowa w Gmina Wojsławice likwidacja 12+8 w oddziale Szkoła Podstawowa Pozytywna Wojsławicach Kolonii z dn. 31.08.2012 r. przedszk. Zespołu Szkół z dn. 05.01.2012 r. Szkoła Filialna w Hucie w Wojsławicach

6 ZS Szkoła Podstawowa w Gmina Wojsławice likwidacja 34+5 w oddziale Szkoła Podstawowa Pozytywna Wojsławicach Kolonii Szkoła z dn. 31.08.2012 r. przedszk. Zespołu Szkół z dn. 05.01.2012 r. Filialna w Majdanie Ostrowskim w Wojsławicach

7 Zespół Szkół i Przedszkola w Gmina Tarnawatka likwidacja 34 ucz., 0 dzieci Szkoła Podstawowa Pozytywna Tarnawatce z dn. 31.08.2012 r. w oddz. przedszk. w Tarnawatce z dnia 18.01.2012 r. Szkoła Filialna w Niemirówku

8 Zespół Szkół Publicznych w Gmina Tomaszów likwidacja 10 ucz., 6 dz. w Zespół Szkół Pozytywna z dnia Łaszczówce Lubelski z dn. 31.08.2012 r. oddz. przedszk. Publicznych w 10.01.2012 r. Szkoła Filialna w Rudzie Łaszczówce Wołoskiej

9 Zespół Placówek Oświatowych w Gmina Stężyca likwidacja 32 uczn. Szkoła Podstawowa Pozytywna Paprotni Szkoła Podstawowej w z dn. 31.08.2012 r. w Piotrowicach z dn. 04.01.2012 r. Paprotni

10 Szkoła Podstawowa im M. Gmina Dorohusk likwidacja 37 ucz.,6 dz. w Szkoła Podstawowa Pozytywna Kopernika w Wólce Okopskiej z dn. 31.08.2012 r. oddziale przedszk Zespołu Szkół z dn. 05.01.2012 r. w Dorohusku

11 Szkoła Podstawowa im P Gmina Dorohusk likwidacja 26ucz., 5 dz. w Szkoła Podstawowa Pozytywna Szydłowskiego w Michałówce z dn. 31.08.2012 r. oddziale przedszk Zespołu Szkół z dn. 05.01.2012 r. w Dorohusku

12 Szkoła Podstawowa Pozytywna Szkoła Podstawowa im. T. z Oddziałami z dn. 02.01.2012 r. Gmina Wisznice likwidacja 25 ucz. Kościuszki Przedszkolnymi im. z dn. 31.08.2012 r. w Dołholisce J.I. Kraszewskiego w Wisznicach

13 Szkoła Podstawowa Negatywna z dn. z Oddziałami 02.01.2012 r. Gmina Wisznice likwidacja 22 ucz. Szkoła Podstawowa w Dubicy Przedszkolnymi im. z dn. 31.08.2012 r. J.I. Kraszewskiego w Wisznicach

14 Szkoła Podstawowa Negatywna Gmina Wisznice Szkoła Podstawowa w likwidacja 28 ucz. z Oddziałami z dn. Polubiczach z dn. 31.08.2012 r. Przedszkolnymi im. 02.01.2012 r.

J.I. Kraszewskiego w Wisznicach

15 Gmina Tomaszów 40 ucz. Zespół Szkół Pozytywna likwidacja Szkoła Podstawowa w Jezierni Lubelski 1 dz. w oddz. Publicznych w z dnia 10.01.2012 r. z dn. 31.08.2012 r. przedszk. Łaszczówce

16 Gmina Tomaszów Szkoła Podstawowa Negatywna Szkoła Podstawowa w Ulowie Lubelski likwidacja 20 ucz., 6 dz. w w Pasiekach z dnia 10.01.2012 r. z dn. 31.08.2012 r. oddz. przedszk.

17 Gmina Tomaszów Zespół Szkół Pozytywna likwidacja 25 ucz., 6 dz. w Szkoła Podstawowa w Przeorsku Lubelski Publicznych w z dnia 10.01.2012 r. z dn. 31.08.2012 r. oddz. przedszk. Łaszczówce

18 27 ucz., 11 dz. w Zespół Szkół Pozytywna Gmina Tomaszów oddz. przedszk. Publicznych w z dnia 10.01.2012 r. Szkoła Podstawowa w Justynówce Lubelski likwidacja (5-6-latki) Podhorcach i Zespół z dn. 31.08.2012 r. i 8 dz. 3 i 4- Szkół Publicznych letnich w Sabaudii

19 Zespół Szkół Pozytywna Gmina Tomaszów likwidacja 27 ucz., 13 dz. w Szkoła Podstawowa w Typinie Publicznych w z dnia 10.01.2012 r. z dn. 31.08.2012 r. oddz. przedszk. Podhorcach

20 Szkoła Podstawowa im. Ks. Bp. Zespół Szkół w Negatywna Gmina Kamień likwidacja 41 ucz., 6 dz. w Ignacego Krasickiego w Strachosławiu z dnia 23.01.2012 r. z dn. 31.08.2012 r. oddz. przedszk. Pławanicach

21 Zespół Szkół w Odpowiedź 24 ucz. Gmina Horodło likwidacja Horodle z dnia 26.01.2012 r. Szkoła Podstawowa w Matczu 12 dz. w oddz. z dn. 31.08.2012 r. Szkoła Podstawowa nie można wydać opinii przedszk. w Horodle brak uchwały intencyjnej

22 Zespół Szkół w Odpowiedź Horodle z dnia 26.01.2012 r. Gmina Horodło likwidacja 25 ucz., 8 dz. w Szkoła Podstawowa w Kopyłowie Szkoła Podstawowa nie można wydać opinii-z dn. 31.08.2012 r. oddz. przedszk. w Horodle brak uchwały intencyjnej

23 Szkoła Podstawowa Pozytywna 9 ucz. Szkoła Podstawowa w Ciotuszy Gmina Susiec likwidacja w Majdanie z dnia 27.01.2012 r. 6 dz. w oddz. Starej z dn. 31.08.2012 r. Sopockim przedszk. Pierwszym

24 32 ucz. Zespół Szkół Szkoła Pozytywna Szkoła Podstawowa w Hucie Gmina Krynice likwidacja 14 dz. w oddz. Podstawowa w z dnia 26.01.2012 r. Dzierążyńskiej z dn. 31.08.2012 r. przedszk. Krynicach

25 23 ucz. Szkoła Podstawowa Negatywna Szkoła Podstawowa w Paarach Gmina Susiec likwidacja 9 dz. w oddz. w Suścu z dnia 06.02.2012 r. z dn. 31.08.2012 r.

przedszk.

26 likwidacja 23 ucz., 2 dz. w Szkoła Podstawowa Pozytywna Szkoła Podstawowa w Kunkach Gmina Susiec z dn. 31.08.2012 r. oddz. przedszk. w Łosińcu z dnia 06.02.2012 r.

27 Szkoła Podstawowa Negatywna Szkoła Podstawowa w Łuszczaczu Gmina Susiec likwidacja 39 ucz. w Majdanie z dnia 06.02.2012 r. z dn. 31.08.2012 r. Sopockim Pierwszym

28 Gmina Susiec likwidacja Szkoła Podstawowa Negatywna Szkoła Podstawowa w Grabowicy z dn. 31.08.2012 r. 30 ucz. w Suścu z dnia 06.02.2012 r.

29 Szkoła Podstawowa Pozytywna w Sosnówce z dnia 07.02.2012 r. Gmina Sosnówka likwidacja Szkoła Podstawowa w Motwicy 37 ucz. Powstanie szkoła z dn. 31.08.2012 r. prowadzona przez stowarzyszenie

30 ZSO w Dorohusku Negatywna ZSO z OI w Brzeźnie Gmina Dorohusk likwidacja 39 ucz. Gimnazjum w z dnia 31.01.2012 r. Gimnazjum w Brzeźnie z dn. 31.08.2012 r. Dorohusku

31 Obniżenie stopnia Samorządowy Negatywna z dnia 30 ucz. w kl. I – organizacji (obecnie Zespół Szkolny we 10.02.2012 r. Szkoła Podstawowa w Korytkowie VI, 14 dzieci w

Miasto Frampol klasy I – VI i oddz. Frampolu Szkoła Małym oddz. przedszk. przedszkolny – po Podstawowa we zmianie klasy I – III i (4, 5 ,6-latki) Frampolu oddz.przedszkolny) i przekształcenie szkoły w filię Szkoły Podstawowej we Frampolu

32 Obniżenie stopnia Samorządowy Negatywna z dnia organizacji obecnie Zespół Szkolny we 10.02.2012 r. klasy I – VI i oddz. Frampolu Szkoła przedszkolny – po 38 ucz. w kl. I – Podstawowa we zmianie klasy I – III i VI, 9 dzieci w Szkoła Podstawowa w Radzięcinie Miasto Frampol Frampolu oddz.przedszkolny) i oddz. przedszk. przekształcenie szkoły (4, 5 ,6-latki) w filię Szkoły Podstawowej weFrampolu

33 Szkoła Podstawowa w likwidacja 6 ucz. kl. I Szkoła Podstawowa Pozytywna Karmanowicach Gmina Wąwolnica z dn. 31.08.2012 r. brak uczniów kl. w Karmanowicach z dnia 13.02.2012 r. Szkoła Filialna w Łopatkach

34 Państwowe Szkoły Budownictwa i Pozytywna Geodezji im. Heronima Miasto Lublin likwidacja z dnia 06.02.2012 r. brak uczniów Łopacińskiego w Lublinie z dn. 31.08.2012 r. II Liceum Profilowane

35 Zespół Szkół Energetycznych im. Pozytywna prof. K. Drewnowskiego w Miasto Lublin likwidacja z dnia 06.02.2012 r. brak uczniów Lublinie z dn. 31.08.2012 r. IV Liceum Profilowane

36 Zespół Szkół Chemicznych i Pozytywna Przemysłu Spożywczego im. gen. Miasto Lublin likwidacja z dnia 06.02.2012 r. brak uczniów F. Kleeberga w Lublinie VI z dn. 31.08.2012 r.Liceum Profilowane

37 Zespół Szkół Samochodowych im. Pozytywna Miasto Lublin likwidacja S. Syroczyńskiego w Lublinie brak uczniów z dnia 06.02.2012 r. z dn. 31.08.2012 r. VIII Liceum Profilowane

38 Zespół Szkół Odzieżowo – Pozytywna Włókienniczych im. W. S. Miasto Lublin likwidacja z dnia 06.02.2012 r. brak uczniów Reymonta w Lublinie . z dn. 31.08.2012 r. X Liceum Profilowane

39 Zespół Szkół nr 3 w Lublinie Pozytywna Miasto Lublin likwidacja XI Liceum Profilowane z brak uczniów z dnia 06.02.2012 r. z dn. 31.08.2012 r. Oddziałami Integracyjnymi

40 Zespół Szkół Budowlanych im. E. Pozytywna Miasto Lublin likwidacja Kwiatkowskiego w Lublinie brak uczniów z dnia 06.02.2012 r.  z dn. 31.08.2012 r. XIII Liceum Profilowane

41 Zespół Szkół Transportowo – Pozytywna Komunikacyjnych im. T. Miasto Lublin likwidacja z dnia 06.02.2012 r. brak uczniów Kościuszki w Lublinie z dn. 31.08.2012 r. XIV Liceum Profilowane

42 Lubelskie Centrum Edukacji Pozytywna Zawodowej im. K. K. Miasto Lublin likwidacja z dnia 06.02.2012 r. brak uczniów Baczyńskiego w Lublinie z dn. 31.08.2012 r. XVIII Liceum Profilowane

43 Zespół Szkół Elektronicznych w Pozytywna Miasto Lublin likwidacji Lublinie brak uczniów z dnia 06.02.2012 r. z dn. 31.08.2012 r. XX Liceum Profilowane

44 Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła Pozytywna w Lublinie Miasto Lublin likwidacja z dnia 06.02.2012 r. brak uczniów I Uzupełniające Liceum z dn. 31.08.2012 r. Ogólnokształcące

45 Zespół Szkół nr 1 im. W. Pozytywna Miasto Lublin likwidacja Grabskiego brak uczniów z dnia 06.02.2012 r. z dn. 31.08.2012 r. Technikum Uzupełniające nr 1

46 Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła Pozytywna Miasto Lublin likwidacja w Lublinie brak uczniów z dnia 06.02.2012 r. z dn. 31.08.2012 r. Technikum Uzupełniające nr 2

47 Zespół Szkół Budowlanych im. E. Pozytywna Kwiatkowskiego w Lublinie Miasto Lublin likwidacja z dnia 06.02.2012 r.brak uczniów Technikum Uzupełniające nr 3 z dn. 31.08.2012 r.

48 Zespół Szkół Samochodowych im. Pozytywna Miasto Lublin likwidacja S. Syroczyńskiego w Lublinie brak uczniów z dnia 06.02.2012 r. z dn. 31.08.2012 r. Technikum Uzupełniające nr 5

49 Zespół Szkół nr 6 Pozytywna Miasto Lublin likwidacja Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr brak słuchaczy z dnia 06.02.2012 r. z dn. 31.08.2012 r. 19 dla Dorosłych

 

50 Centrum Kształcenia Pozytywna Ustawicznego nr 1 im. E. z dnia 06.02.2012 r. Miasto Lublin likwidacja Kwiatkowskiego w Lublinie brak słuchaczy z dn. 31.08.2012 r. Technikum Ekonomiczne dla Dorosłych

51 Centrum Kształcenia Pozytywna Ustawicznego nr 2 w Lublinie Miasto Lublin likwidacja z dnia 06.02.2012 r. brak słuchaczy Liceum Ogólnokształcące dla z dn. 31.08.2012 r. Dorosłych im. T. Kościuszki

52 Centrum Kształcenia Pozytywna Ustawicznego nr 2 w Lublinie Miasto Lublin likwidacja z dnia 06.02.2012 r. brak słuchaczy Liceum Ogólnokształcące dla z dn. 31.08.2012 r. Dorosłych Zaoczne

53 likwidacja 18 ucz. Szkoła Podstawowa Pozytywna Szkoła Podstawowa im. por. z dn. 31.08.2012 r. im. por. Zbigniewa z dnia 06.02.2012 r. Zbigniewa Twardego PS. „ Gmina Ruda Huta Twardego PS. „Trzask”w Rudzie-Hucie Trzask” w Rudzie- Szkoła Filialna w Żalinie Hucie

54 likwidacja 10 ucz. Szkoła Podstawowa Pozytywna z dnia Zespół Szkół w Dąbrowicy Gmina Biłgoraj z dn. 31.08.2012 r. 5 dz. w oddz. w Bukowej 16.02.2012 r.Szkoła Filialna w Ciosmach przedszk. (5,6-latki)

55 Zespół Szkół w Negatywna Werbkowicach z dnia 20.02.2012 r. Szkoła Podstawowa im. 30 Pułku Gmina 49 ucz., likwidacja Szkoła Podstawowa Strzelców Kaniowskich i AK w Werbkowice 14 dz. w oddz. z dn. 31.08.2012 r. w Werbkowicach Hostynnem Kolonii przedszk. Przedszkole Samorządowe „Bajka wWerbkowicach

56 Zespół Szkół w Negatywna Werbkowicach z dnia 20.02.2012 r. Szkoła Podstawowa 49 ucz., 11 dz. w w Werbkowicach Gmina oddz. przedszk. (5 Szkoła Podstawowa im. Armii likwidacja Przedszkole Werbkowice dzieci 5 i 6 – Krajowej w Malicach z dn. 31.08.2012 r. Samorządowe letnich, 6 dzieci   „Bajka w 4-letnich) Werbkowicach Szkoła Podstawowa w Sahryniu

57 Szkoła Podstawowa w Gmina Tarnawatka likwidacja 14 ucz., 13 dz. w Szkoła Podstawowa Negatywna Wieprzowie z dn. 31.08.2012 r. oddz. przedszk. w Tarnawatce z dnia 09.02.2012 r.

58 Gmina Nielisz likwidacja Brak danych w Brak danych w Negatywna Szkoła Podstawowa w Krzaku z dn. 31.08.2012 r. piśmie gminy piśmie gminy z dnia 17.02.2012 r.

59 Obecnie klasy I – VI i Szkoła Podstawowa w Negatywna oddz. przedszkolny – Goraju z dnia 20.02.2012 r. po zmianie klasy I – 33 uczniów w kl Szkoła Podstawowa w Szkoła Podstawowa w Hoszni Gmina Goraj VI i oddz. I-VI, 6 dzieci w Goraju Szkoła Filialna Ordynackiej przedszkolny) i przekształcenie szkoły oddz. przedszk. w Hoszni Ordynackiej w filię Szkoły Podstawowej w Goraju

60 Gmina Radecznica likwidacja 10 ucz., kl. I -0 Szkoła podstawowa Wycofano wniosek Szkoła Filialna w Latyczynie z dn. 31.08.2012 r. ucz., 8 dz. w w Radecznicy oddz. przedszk.

61 Szkoła Podstawowa Negatywna Gmina Łopiennik likwidacja 39 ucz., 13 dz. w Szkoła Podstawowa w Krzywem w Łopienniku z dnia 16.02.2012 r. Górny z dn. 31.08.2012 r. oddz. przedszk. Górnym

62 Szkoła Podstawowa Negatywna Szkoła Podstawowa w Żulinie Gmina Łopiennik likwidacja 39 ucz., 13 dz. w w Łopienniku z dnia 16.02.2012 r. Górny z dn. 31.08.2012 r. oddz. przedszk.Dolnym

63 Filialna Szkoła Podstawowa w Gmina Tuczna likwidacja 9 ucz., 2 dz. w Szkoła Podstawowa Negatywna Międzylesiu z dn. 31.08.2012 r. oddz. przedszk. w Tucznej z dnia 21.02.2012 r.

64 Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy Gmina Tuczna likwidacja 44ucz., 9 dz. w Szkoła Podstawowa Negatywna Dużej z dn. 31.02.2013 r. oddz. przedszk. w Tucznej z dnia 22.02.2012 r.

65 Zespół Wychowania likwidacja brak danych Negatywna z dnia Przedszkolnego - Klub Gmina Rybczewice z dn. 31.08.2012 r. 22.02.2012 r. Przedszkolaka w Stryjnie.

66 Gmina Rybczewice likwidacja Szkoła Podstawowa Negatywna Szkoła Podstawowa w Stryjnie 64 ucz.z dn. 31.08.2012 r. w Rybczewicach z dnia 22.02.2012 r.

67 Miasto Biała Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa nr 7 im. H. likwidacja 110 ucz., 14 dz. w w toku rozpatrywania Podlaska nr 6 w ZSO nr 2 w Sienkiewicza w Białej Podlaskiej z dn. 31.08.2012 r. oddz. przedszk. sprawy Białej Podlaskiej

68 Gmina Wilków likwidacja 12 ucz. i 6 dzieci Zespół Szkół w toku rozpatrywania Szkoła Podstawowa w Dobrem Publicznych w z dn. 31.08.2012 r w oddz. przedszk. sprawy Wilkowie

69 Szkoła Podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Gmina Drelów likwidacja 39 ucz., 8 dz. w w Drelowie w toku rozpatrywania Łózkach z dn. 31.08.2012 r oddz. przedszk. Szkoła Podstawowa sprawy w Szóstce

70 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Białej Podlaskiej Miasto Biała Likwidacja w toku rozpatrywania I Uzupełniające Liceum Podlaska Brak uczniów z dn. 31.08.2012 r. sprawy Ogólnokształcące ul. Kraszewskiego 1

71 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Białej Podlaskiej Miasto Biała Likwidacja w toku rozpatrywania I Uzupełniające Liceum Podlaska Brak słuchaczy z dn. 31.08.2012 r. sprawy Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Kraszewskiego 1

72 nie prowadzi się Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Miasto Biała rekrutacji Likwidacja kandydatów do w toku rozpatrywania Podlaskiej Technikum Podlaska z dn. 31.08.2014 r. klas I na rok sprawy Uzupełniające nr 2 szkolny ul. Brzeska 71 2012/2013

73 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Miasto Biała likwidacja nie prowadzi się w toku rozpatrywania im. KEN w Białej Podlaskiej Podlaska z dn. 31.08.2015 r. rekrutacji sprawy Technikum Uzupełniające nr 1 kandydatów do dla Dorosłych klas I na rok ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego szkolny 36 2013/2014

74 nie prowadzi się Zespół Szkół Zawodowych nr 1 rekrutacji im. KEN w Białej Podlaskiej Miasto Biała Likwidacja kandydatów do w toku rozpatrywania I Liceum Profilowane Podlaska z dn. 31.08.2014 r. klas I na rok sprawy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego szkolny 36 2012/2013

75 nie prowadzi się Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Miasto Biała rekrutacji likwidacja kandydatów do w toku rozpatrywania Podlaskiej Podlaska        z dn. 31.08.2014 r. klas I na rok sprawy II Liceum Profilowane szkolny ul. Brzeska 71 2012/2013

76 Powiat Zespół Szkół w Turkowicach likwidacja Pozytywna hrubieszowski Brak uczniów Zasadnicza Szkoła Zawodowa z dn. 31.08.2012 . z dnia 22.02.2012 r.

77 Powiat Zespół Szkół w Turkowicach likwidacja Pozytywna hrubieszowski Brak uczniów Technikum z dn. 31.08.2012 . z dnia 22.02.2012 r.

78 Powiat Zespół Szkół w Turkowicach likwidacja Pozytywna hrubieszowski 51 ucz. Liceum Profilowane z dn. 31.08.2012 z dnia 22.02.2012 r.

79 Powiat Zespół Szkół w Turkowicach likwidacja Pozytywna hrubieszowski Brak uczniów Liceum Ogólnokształcące z dn. 31.08.2012 . z dnia 22.02.2012 r.

80 Zespół Szkół w Turkowicach Powiat Publiczne Gimnazjum hrubieszowski likwidacja Brak uczniów Pozytywna  prowadzone przez powiat z dn. 31.08.2012 z dnia 22.02.2012 r. hrubieszowski

81 Zespół Szkół w Turkowicach Powiat likwidacja Pozytywna Brak słuchaczy Policealne Studium Zawodowe hrubieszowski z dn. 31.08.2012 . z dnia 22.02.2012 r.

82 Gmina Leśniowice Szkoła Podstawowa w toku rozpatrywania Szkoła Podstawowa w Sielcu likwidacja 86 ucz. w Leśniowicach sprawy

83 Gmina Leśniowice Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa w Rozłupach likwidacja 41 ucz. w Leśniowicach

84 Gmina Leśniowice Szkoła Podstawowa w toku rozpatrywania Szkoła Podstawowa w Teresinie likwidacja 36 ucz. w Leśniowicach sprawy

85 Zespół Szkół w  Gmina Grabowiec 30 ucz., Grabowcu w toku rozpatrywania Szkoła Podstawowa w Tuczępach likwidacja 3 dz. w oddz. Szkoła Podstawowa sprawy  przedszk. w Grabowcu

86 Zespół Szkół nr 3 im. W. S. powiat łukowski likwidacja nie prowadzi się w toku rozpatrywania rekrutacji do klas I Reymonta w Łukowie  z dn. 31.08.2014 r. na rok szkolny sprawy III Liceum Profilowane 2012/2013

87 Zespół Szkół nr 3 im. W. S. nie prowadzi się Reymonta w Łukowie powiat łukowski likwidacja rekrutacji do klas I w toku rozpatrywania III Uzupełniające Liceum z dn. 31.08.2013 r. na rok szkolny sprawy Ogólnokształcące dla Dorosłych 2012/2013

88 Zespół Szkół nr 3 im. W. S. Reymonta w Łukowie powiat łukowski likwidacja w toku rozpatrywaniabrak uczniów Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr z dn. 31.08.2012 r. sprawy

89 Zespół Szkół nr 1 im. H. Powiat łukowski likwidacja nie prowadzi się w toku rozpatrywania rekrutacji do klas I Sienkiewicza w Łukowie z dn. 31.08.2014 r. na rok szkolny sprawy I Liceum Profilowane 2012/2013

90 Zespół Szkół w Stoczku Powiat łukowski likwidacja nie prowadzi się w toku rozpatrywania rekrutacji do klas I Łukowskim z dn. 31.08.2014 r. na rok szkolny sprawy Liceum Profilowane 2012/2013

91 Zespół Szkół im. gen. F. Powiat łukowski likwidacja nie prowadzi się w toku rozpatrywania rekrutacji do klas I Kamińskiego w Adamowie z dn. 31.08.2014 r. na rok szkolny sprawy Liceum Profilowane 2012/2013

92 Zespół Szkół im. Wł. Powiat łukowski likwidacja nie prowadzi się w toku rozpatrywania Tatarkiewicza w Radoryżu z dn. 31.08.2014 r. rekrutacji do klas I Smolanym na rok szkolny sprawy Liceum Profilowane 2012/2013

93 Zespół Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Powiat łukowski likwidacja nie prowadzi się w toku rozpatrywania rekrutacji do klas I Smolanym z dn. 31.08.2013 r. na rok szkolny sprawy Uzupełniające Liceum 2012/2013 Ogólnokształcące dla Dorosłych

94 Zespół Szkół im. Wł. nie prowadzi się Tatarkiewicza w Radoryżu Powiat łukowski likwidacja rekrutacji do klas I w toku rozpatrywania Smolanym . z dn. 31.08.2015 r. na rok szkolny sprawy Technikum dla Dorosłych 2012/2013

95 Szkoła Podstawowa w Gmina Urszulin Likwidacja 30 ucz.,4 dz. w Zespół Szkół w w toku rozpatrywania Wereszczynie z dn. 31.08.2012 r. oddz. przedszk. Urszulinie sprawy

96 Szkoła Podstawowa w Gmina Czemierniki Likwidacja Szkoła Podstawowa w toku rozpatrywania 31 ucz. Niewęgłoszu . z dn. 31.08.2012 r. w Czemiernikach sprawy

97 Obecnie klasy I – VI i Zespół Szkół w oddz. przedszkolny – Siedliszczu Szkoła po zmianie klasy I – Podstawowa w Szkoła Podstawowa im. K. Gmina Siedliszcze VI i oddz. Siedliszczu w toku rozpatrywania Makuszyńskiego w Woli przedszkolny) i 42 ucz., Szkoła Podstawowa w sprawy Korybutowej - Kolonii przekształcenie szkoły Siedliszczu Szkoła w filię Szkoły Filialna w Woli Podstawowej w Siedliszczu Korybutowej Kolonii Przekazanie szkoły osobie fizycznej lub osobie prawnej innej niż JST

1 Szkoła Podstawowa w Gmina Józefów przekazanie 64 Stanisławowskie Pozytywna Stanisławowie stowarzyszeniu z dn. Stowarzyszenie z dn. 22.12.2011 r. – 1 lipca 2012 r. Pomocy Szkole

2 Szkoła Podstawowa w Górecku Gmina Józefów przekazanie 51 Stowarzyszenie Pozytywna Starym stowarzyszeniu z dn. Rozwoju Wsi z dn. 21.12.2011 r. 1 lipca 2012 r. Górecka Starego STOK

3 Szkoła Podstawowa w Gmina Kamień przekazanie 54+12 dz. w Stowarzyszenie Pozytywna Czerniejowie stowarzyszeniu oddz. przedszk. Rozwoju Wsi z dn. 30.12.2011 r. Czerniejów, Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych Czerniejów 10 B, 22-113 Kamień.

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gmina Annopol przekazanie 32 ucz., 16 dz. w Stowarzyszenie Negatywna Opoce Dużej stowarzyszeniu oddz. przedszk. Nauczycieli i z dnia 16.02.2012 r. Opiekunów „Razem dla przyszłości” Opoka Duża 5, 23- 235 Annopol

5 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gmina Annopol przekazanie 23 ucz., 9 dz. w Stowarzyszenie Negatywna Janiszowie stowarzyszeniu oddz. przedszk. Nauczycieli i z dnia 16.02.2012 r. Wychowawców „Przyjazna Szkoła” z siedzibą w Janiszowie

6 Szkoła Podstawowa w Bukowej Gmina Biłgoraj przekazanie 59 ucz., 9 dz. w Stowarzyszenie Pozytywna stowarzyszeniu oddz. przedszk. Inicjatyw z dnia 15.02.2012 r. Społecznych w Gminie Biłgoraj

7 Szkoła Podstawowa w Smólsku Gmina Biłgoraj przekazanie 39 ucz. Stowarzyszenie Pozytywna z dnia stowarzyszeniu Inicjatyw 10.02.2012 r. Społecznych w Gminie Biłgoraj

8 Szkoła Podstawowa w Korczowie Gmina Biłgoraj przekazanie 48 ucz. Stowarzyszenie Wycofanie wniosku stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych w Gminie Biłgoraj

9 Szkoła Podstawowa w Starym Gmina Biłgoraj przekazanie 43 ucz. Stowarzyszenie Pozytywna z dnia Bidaczowie stowarzyszeniu Inicjatyw 10.02.2012 r. Społecznych w Gminie Biłgoraj

10 Szkoła Podstawowa w Woli Gmina Biłgoraj przekazanie 58 ucz. Stowarzyszenie Wycofanie wniosku Dereźniańskiej stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych w Gminie Biłgoraj

11 Gimnazjum w Bukowej Gmina Biłgoraj przekazanie 23 ucz. Stowarzyszenie Pozytywna stowarzyszeniu Inicjatyw z dnia 15.02.2012 r. Społecznych w Gminie Biłgoraj

12 Gimnazjum w Korczowie Gmina Biłgoraj przekazanie 36 ucz., Stowarzyszenie Wycofanie wniosku stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych w Gminie Biłgoraj

13 Szkoła Podstawowa w Dębowcu Gmina przekazanie 48 ucz., 7 dz. w Stowarzyszenie Wycofanie wniosku Skierbieszów stowarzyszeniu oddz. przedszk. Rozwoju Oświaty i Regionu „Ziemia Skierbieszowska

14 Szkoła Podstawowa w Sulmicach Gmina przekazanie 41 ucz., 9 dz. w Stowarzyszenie Wycofanie wniosku Skierbieszów stowarzyszeniu oddz. przedszk. Rozwoju Oświaty i Regionu „Ziemia Skierbieszowska

15 Szkoła Podstawowa w Zakępiu Gmina Adamów przekazanie 60 uczniów Stowarzyszenie w toku rozpatrywania 20.02.2012 r. stowarzyszeniu Oświatowe sprawy „Kaganek” Utworzenie zespołu szkół

1 Szkoła Podstawowa w Strzyżewie Zespół Szkół w Negatywna Gmina Horodło Utworzenie Zespołu Gimnazjum Publiczne w 150 ucz. Strzyżowie z dnia 06.02.2012 r. Szkół w Strzyżowie Strzyżewie

2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Sp-216 ucz., 43 Zespół Szkół w w toku rozpatrywania Gmina Mircze Utworzenie Zespołu Mirczu dzieci Mirczu Szkół w Mirczu sprawy Gimnazjum w Mirczu G-176

1 Szkoły ponadgimnazjalne przekształcenie

1 Zespół Szkół nr 4 im. J. Pozytywna Przekształcenie Dąbrowskiego w Tomaszowie Powiat z dnia 22.02.2012 r. w Liceum Lubelskim tomaszowski Ogólnokształcące Uzupełniające Liceum dla Dorosłych Ogólnokształcące dla Dorosłych

2 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w toku rozpatrywania przekształcenie zeim. KEN w Białej Podlaskiej Miasto Biała szkoły o dwuletnim sprawy Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Podlaska okresie kształcenia 1 w trzyletnią szkołę ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego zawodową

3 Zespół Szkół nr 4 im. J. Pozytywna przekształcenie ze Dąbrowskiego w Tomaszowie Powiat z dnia 22.02.2012 r. szkoły o dwuletnim Lubelskim tomaszowski okresie kształcenia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w trzyletnią szkołę

4 przekształcenie ze Pozytywna Zespół Szkół nr 3 im. M. Rataja Powiat szkoły o dwuletnim z dnia 22.02.2012 r. w Tomaszowie Lubelskim tomaszowski okresie kształcenia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w trzyletnią szkołę zawodową

5 przekształcenie ze w toku rozpatrywania Zespół Placówek w Łukowie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Powiat łukowski szkoły o dwuletnim sprawy okresie kształcenia Specjalna dla Uczniów z w trzyletnią szkołę Upośledzeniem Umysłowym zawodową

6 Zespół Szkół nr 2 im. A. przekształcenie ze w toku rozpatrywania Świętochowskiego w Łukowie Powiat łukowski szkoły o dwuletnim sprawyZasadnicza Szkoła Zawodowa z okresie kształcenia Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w trzyletnią szkołę zawodową

7 Zespół Szkół nr 2 im. A. przekształcenie ze w toku rozpatrywania Świętochowskiego w Łukowie Powiat łukowski szkoły o dwuletnim sprawy Liceum Ogólnokształcące nr 2 . okresie kształcenia dla Dorosłych w trzyletnie liceum

8 przekształcenie ze w toku rozpatrywania szkoły o dwuletnim sprawy okresie kształcenia Zespół Szkół nr 1 im. H. w trzyletnie Liceum Sienkiewicza w Łukowie Powiat łukowski Ogólnokształcące nr Uzupełniające Liceum 1 dla Dorosłych w Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespole Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie

9 przekształcenie w toku rozpatrywania szkoły w trzyletnie sprawy Liceum Zespół Szkół nr 1 im. H. Powiat łukowski Ogólnokształcące nr Sienkiewicza w Łukowie 1 dla Dorosłych w Technikum Uzupełniające nr 1 Zespole Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie

10 przekształcenie ze w toku rozpatrywaniaZespół Szkół nr 1 im. H.Sienkiewicza w Łukowie Powiat łukowski szkoły o dwuletnim sprawy okresie kształcenia Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr w trzyletnią szkołę 1 zawodową

11 przekształcenie w toku rozpatrywania szkoły w trzyletnie sprawy Zespół Szkół w Stoczku Liceum Powiat łukowski Łukowskim Ogólnokształcące Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim

12 Zespół Szkół w Stoczku Powiat łukowski przekształcenie w toku rozpatrywania Łukowskim szkoły w trzyletnie sprawy Uzupełniające Liceum Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole szkół w Stoczku Łukowskim

13 przekształcenie ze w toku rozpatrywania Zespół Szkół w Stoczku Powiat łukowski szkoły o dwuletnim sprawy Łukowskim okresie kształcenia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w trzyletnią szkołę zawodową.

14 przekształcenie ze w toku rozpatrywania Zespół Szkół im. gen. F. Powiat łukowski szkoły o dwuletnim sprawy Kamińskiego w Adamowie okresie kształcenia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w trzyletnią szkołę zawodową.

15 przekształcenie w toku rozpatrywania szkoły w trzyletnie sprawy  Liceum Zespół Szkół im. gen. F. Ogólnokształcące Kamińskiego w Adamowie Powiat łukowski dla Dorosłych w Uzupełniające Liceum Zespole Szkół im. Ogólnokształcące dla Dorosłych gen. F. Kamińskiego  w Adamowie

16 przekształcenie ze w toku rozpatrywania Zespół Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Powiat łukowski szkoły o dwuletnim sprawy okresie kształcenia Smolanym w trzyletnią szkołę Zasadnicza Szkoła Zawodowa zawodową.

17 przekształcenie w toku rozpatrywania RCEZ w Lubartowie Powiat lubartowski szkoły w trzyletnie sprawy Uzupełniające Liceum Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Ogólnokształcące dla Dorosłych w RCEZ w Lubartowie

18 przekształcenie w toku rozpatrywania szkoły w trzyletnie sprawy Zespół Szkół w Kocku Liceum Powiat lubartowski Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Ogólnokształcące dla Dorosłych dla Dorosłych w Zespole Szkół w Kocku

19 przekształcenie ze w toku rozpatrywania Zespół Szkół w Ostrowie Powiat lubartowski szkoły o dwuletnim sprawy Lubelskim Zasadnicza Szkoła okresie kształcenia Zawodowa w trzyletnią szkołę zawodową

20 przekształcenie ze w toku rozpatrywania Zespół Szkół w Kocku Powiat lubartowski szkoły o dwuletnim sprawy okresie kształcenia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w trzyletnią szkołę zawodową

21 przekształcenie ze w toku rozpatrywania RCEZ w Lubartowie Powiat lubartowski szkoły o dwuletnim sprawy okresie kształcenia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w trzyletnią szkołę zawodową

22 przekształcenie ze w toku rozpatrywania Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Firleju Powiat lubartowski szkoły o dwuletnim sprawy okresie kształcenia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w trzyletnią szkołę Specjalna zawodową specjalną

Planowane zmiany w sieci szkół w Województwie Warmińsko- Mazurskim

szkoła jednostka samorządu terytorialnego

1 SP w Lisach Gmina Banie Mazurskie

2 SP w Żabinie Gmina Banie Mazurskie

3 Szkoła Podstawowa w Żelaznaj Górze Gmina Braniewo

4 Szkoła Podstawowa w Szylenach Gmina Braniewo

5 Szkoła Filialna w Piotraszewie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dobrym Mieście Gmina Dobre Miasto

6 Szkoła Filialna w Kamieńsku Szkoły Podstawowej w Kandytach Gmina Górowo Iławeckie

7 Filialna Szkoła Podstawowa w Ławicach Gmina Iława

8 Szkoła Podstawowa w Frednowach Gmina Iława

9 Szkoła Podstawowa w Żegotach Gmina Kiwity

10 Szkoła Podstawowa w Bęsi Gmina Kolno

11 Szkoła Podstawowa w Lutrach Gmina Kolno

12 oddział przedszkony w Kiełpinach Gmina Lidzbark

13 Szkoła Podstawowa w Kiełpinach Gmina Lidzbark

14 Szkoła Podstawowa w Słupie Gmina Lidzbark

15 Publiczne Gimnazjum w Łaniewie Gmina Lidzbark Warmiński

16 Szkoła Podstawowa Filialna w Łaniewie Gmina Lidzbark Warmiński

17 Szkoła Podstawowa w Kębowie Gmina Lidzbark Warmiński

18 Szkoła Podstawowa w Mostkowie Gmina Łukta

19 Szkoła Podstawowa w Wielkim Dworze Gmina Małdyty

20 Szkoła Podstawowa w Pomorskiej Wsi Gmina Milejewo

21 Szkoła Podstwowa w Rzecznej Gmina Pasłęk

22 Szkoła Podstawowa Filialna w Jabłonowie Gmina Płośnica

23 Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Gmina Purda

24 Liceum Profilowane w Rozogach Gmina Rozogi

25 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Rozogach Gmina Rozogi

26 Szkoła Podstawowa w Jelonkach Gmina Rychliki

27 Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich Gmina Ryn

28 Szkoła Podstawowa w Choszczewie Gmina Sorkwity

29 Szkoła Podstawowa w Kozłowie Gmina Sorkwity

30 Szkoła Podstawowa w Jegławkach Gmina Srokowo

31 Szkoła Podstawowa w Solance Gmina Srokowo

32 Szkoła Podstawowa w Skomacku Wielkim Gmina Stare Juchy

33 SP w Piotrkowie Gmina Susz

34 Szkoła Podstawowa w Talkach Gmina Wydminy

35 Szkoła Podstawowa w Zelkach Gmina Wydminy

36 Gimnazjum Akademickie w Olsztynie m. Olsztyn

37 II LP w Olsztynie m. Olsztyn

38 III LP w Olsztynie m. Olsztyn

39 IV LP w Olsztynie m. Olsztyn

40 XII Liceum Ogólnokształcące Akademickie w Olsztynie m. Olsztyn

41 T Zao Nr 1 w Olsztynie m. Olsztyn

42 T Zaoczne Nr 2 w Olsztynie m. Olsztyn

43 T Zaoczne Nr 3 w Olsztynie m. Olsztyn

44 TU Nr 4 w Olsztynie m. Olsztyn

45 TU Nr 2 w Olsztynio m. Olsztyn

46 TU Nr 3 w Olsztynie m. Olsztyn

47 TU Nr 5 Specjalne dla Uczniów Niesłyszących w Olsztynie m. Olsztyn

48 ULO Zao w Olsztynie m. Olsztyn

49 ULOdD w Olsztynie m. Olsztyn

50 UT Zao Nr 2 w Olsztynie m. Olsztyn

51 X LP w Olsztynie m. Olsztyn

52 ZSZ Nr 2 w Olsztynie m. Olsztyn

53 ZSZ Nr 5 w Olsztynie m. Olsztyn

54 ZSZ Nr 7 Specjalna dla Uczniów Niesłyszących m. Olsztyn

55 Szkoła Podstawowa nr 5 i Przedszkole nr 3 w Ostródzie ZS-P m. Ostróda

56 Szkoła Podstawowa w Gromie Miasta Pasym

57 ZSZ w ZS Handlowych w Elblągu Miasto Elbląg

58 ZSZ w ZS Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu Miasto Elbląg

59 ZSZ w ZS Zawodowych nr 1 w Elblągu Miasto Elbląg

60 ZSZ w Zespole Szkół w Lidzbarku Powiat Działdowski

61 ZSZ w Zespole Szkół w Malinowie Powiat Działdowski

62 ZSZ w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie Powiat Działdowski

63 ZSZ w Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie Powiat Działdowski

64 ZSZ w ZS w Pasłęku Powiat Elbląski

65 ZSZ w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku Powiat Elbląski

66 ULOdD w Zespole Szkół w Pasłęku Powiat Elbląski

67 ZSZdD w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku Powiat Elbląski

68 T nr 3 w Zespole Szkół nr 3 w Ełku Powiat Ełcki

69 ZSZ nr 3 w Zespole Szkół nr 3 w Ełku Powiat Ełcki

70 Powiatowe Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Ełku Powiat Ełcki

71 Szkoła Policealna nr 3 w Zespole Szkół nr 3 w Ełku Powiat Ełcki

72 VII LP dD w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku Powiat Ełcki

73 T nr 7 dD w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku Powiat Ełcki

74 IV LO w Zespole Szkól nr 6 w Ełku Powiat Ełcki

75 ZSZ nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Ełku Powiat Ełcki

76 ZSZ nr 5 w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Ełku Powiat Ełcki

77 ZSZ nr 7 dD w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku Powiat Ełcki

78 LP w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi Powiat Gołdapski

79 ZSZ w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi Powiat Gołdapski

80 ZSZdD w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi Powiat Gołdapski

81 ULO w ZSR w Czachówkach Powiat Nowomiejski

82 ZSZ w ZS im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawski Powiat Nowomiejski

83 ZSZ w ZSR w Czachówkach Powiat Nowomiejski

84 ZSZ w ZSZ w Nowym Mieście Lubawskim Powiat Nowomiejski

85 ULO w ZS im. Konstystucji 3Maja w Iławie Powiat Iławski

86 ULO w ZS w Lubawie Powiat Iławski

87 ULOdD w ZSO im.Żeromskiego w Iławie Powiat Iławski

88 LOdD z ZSO im.Żeromskiego w Iławie Powiat Iławski

89 ULOdD w ZS im. I Kosmowskiej w Suszu Powiat Iławski

90 ZSZ w SOSW im. Korczaka w Iławie Powiat Iławski

91 ZSZ w ZS im. I Kosmowskiej w Suszu Powiat Iławski

92 ZSZ w ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie Powiat Iławski

93 ZSZ w ZS w Lubawie Powiat Iławski

94 ULO w PCE w Kętrzynie Powiat Kętrzynski

95 LP nr II w Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim Powiat Lidzbarski

96 TU w Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim Powiat Lidzbarski

97 ULOdD w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim Powiat Lidzbarski

98 LP nr II w Zespole Szkół Zawodowych CKU w Ornecie Powiat Lidzbarski

99 ZSZ nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warm. Powiat Lidzbarski

100 ZSZ nr 2 w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm. Powiat Lidzbarski

101 ZSZ Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie Powiat Lidzbarski

102 ZSZ nr 2 Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie Powiat Mrągowski

103 ULOdD w Mrągowskim Centrum Kształcenia w Mrągowie Powiat Mrągowski

104 ZSZ nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie Powiat Mrągowski

105 TU w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie Powiat Mrągowski

106 II LP w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie Powiat Mrągowski

107 T Żywienia i Gosp.Dom w Zespole Szkól nr 2 w Mrągowie Powiat Mrągowski

108 T Ekonomiczne w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie Powiat Mrągowski

109 I LP w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku Powiat Olecki

110 II LP w Zespole Szkół Technicznych w Olecku Powiat Olecki

111 II ULO w Zespole Szkół Technicznych w Olecku Powiat Olecki

112 III LP w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku Powiat Olecki

113 TU nr 3 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku Powiat Olecki

114 ZSZ nr 2 w Zespole Szkół Technicznych w Olecku Powiat Olecki

115 ZSZ nr 3 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku Powiat Olecki

116 LP w Dobrym Mieście Powiat Olsztyński

117 LP w Olsztynku Powiat Olsztyński

118 ULO Zaoczne w Biskupcu Powiat Olsztyński

119 ULOdD w Olsztynku Powiat Olsztyński

120 ULOdD w Zespole Szkół Zawodowych w Dobrym Mieście Powiat Olsztyński

121 ZSZ w Biskupcu Powiat Olsztyński

122 ZSZ w Dobrym Mieście Powiat Olsztyński

123 ZSZ w Olsztynku Powiat Olsztyński

124 ZSZdD w Dobrym Mieście Powiat Olsztyński

125 Liceum Profilowane nr I z ZS im. Staszica w Ostródzie Powiat Ostróda

126 ZSZ nr 1 w Ostródzie Powiat Ostróda

127 ZSZ nr 3 w Ostródzie Powiat Ostróda

128 ZSZ Specjalna w Miłakowie Powiat Ostróda

129 ZSZ Specjalna w Ostródzie Powiat Ostróda

130 ZSZ Zawodowa w Morągu Powiat Ostróda

131 LP dzienne w ZS w Saminie Powiat Ostróda

132 LP zaoczne w ZS w Saminie Powiat Ostróda

133 Szkoła Policealna w ZS w Saminie Powiat Ostróda

134 LP w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu Powiat Piski

135 ULOdD w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu Powiat Piski

136 ZSZ nr 1 Specjalnej w SOS-W w Szczytnie Powiat Szczycieński

137 ZSZ w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie Powiat Szczycieński

138 LP w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie Powiat Szczycieński

139 ULO w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie Powiat Szczycieński

140 ZSZ w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie Powiat Szczycieński

141 ULO w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie Powiat Szczycieński

142 ULOdD w ZSz im. Bema w Węgorzewie Powiat Węgorzewski

143 ZSZ Specjalna w SOS-W im. Konopnickiej w Węgorzewie Powiat Węgorzewski

144 ZSZ w ZSZ im. Bema w Węgorzewie Powiat Węgorzewski

145 III ULO w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku Powiat Olecki

146 Filia w Lutrach Przedszkola Samorządowego w Kolnie Gmina Kolno

147 Szkoła Podstawowa Filialna w Zalesiu Gmina Płośnica

148 UT Nr I w Olsztynie m. Olsztyn

149 Szkoła Policealna w ZS Techniczno-Informatycznych w Elblągu Miasto Elbląg

150 ZSZ w ZS Turystyczno-Hotelarskich w Elblągu Miasto Elbląg

151 ZSZ w Zespole Szkół Zawodowych w Gródkach Powiat Działdowski

152 Szkoła Policealna w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku Powiat Elbląski

153 ZSZ w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku Powiat Elbląski

154 TUdD w Zespole Szkół w Pasłęku Powiat Elbląski

155 Internat Zespołu Szkół nr 3 w Ełku Powiat Ełcki

156 ULOdD w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi Powiat Gołdapski

157 ULOdD w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi Powiat Gołdapski

158 ZSZ Specjalnej w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi Powiat Gołdapski

159 Liceum Profilowane w Zs im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim Powiat Nowomiejski

160 Liceum Profilowane w ZSR w Czachówkach Powiat Nowomiejski

161 ULO w ZS im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawski Powiat Nowomiejski

162 Gimnazjum Specjalne z ZS w Lubawie Powiat Iławski

163 LP w ZS w Lubawie Powiat Iławski

164 LP w ZSR w Kisielicach Powiat Iławski

165 TU z ZSR w Kisielicach Powiat Iławski

166 ULO w ZSR w Kisielicach Powiat Iławski

167 ULOdD w ZSR w Kisielicach Powiat Iławski

168 LP w ZS im.Konstytucji 3Maja w Iławie Powiat Iławski

169 TU w ZS im.Konstytucji 3Maja w Iławie Powiat Iławski

170 LP w ZS im.Bohaterów Września w Iławie Powiat Iławski

171 TUdD w ZS im.Bohaterów Września w Iławie Powiat Iławski

172 ULOdD w ZS im.Bohaterów Września w Iławie Powiat Iławski

173 LP w ZS im. I Kosmowskiej w Suszu Powiat Iławski

174 TU w ZS im. I Kosmowskiej w Suszu Powiat Iławski

175 TU w ZS w Lubawie Powiat Iławski

176 Gimnazjum dla Dorosłych w PCE w Kętrzynie Powiat Kętrzynski

177 II LP w PCE w Kętrzynie Powiat Kętrzynski

178 III LO w Powiatowym Centrum Edukacyjne w Ketrzynie Powiat Kętrzynski

179 Liceum Profilowane ZS im. M Rataja w Reszlu Powiat Kętrzynski

180 Szkoła Policealna ZS im. M Rataja w Reszlu Powiat Kętrzynski

181 Szkoła Policealna Nr 1 z ZS im. M Curie Skłodowskiej w Kętrzynie Powiat Kętrzynski

182 Szkoła Policealna Nr 2 w PCE w Kętrzynie Powiat Kętrzynski

183 TU w PCE w Kętrzynie Powiat Kętrzynski

184 ZSZdD w PCE w Kętrzynie Powiat Kętrzynski

185 LP Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim Powiat Lidzbarski

186 LP nr III w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim Powiat Lidzbarski

187 T Agrobiznesu w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim Powiat Lidzbarski

188 T Żyw. I Gos. Dom. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim Powiat Lidzbarski

189 LP w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornecie Powiat Lidzbarski

190 I LP w Zespole Szkól nr 2 w Mrągowie Powiat Mrągowski

191 TU nr 2 w Zespole Szkół Technicznych w Olecku Powiat Olecki

192 ZSZ w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku Powiat Olecki

193 Internat LO w Zespole Szkół w Biskupcu Powiat Olsztyński

194 LP nr I zn ZSZiO im 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu Powiat Ostróda

195 LP nr II z ZSL w Morągu Powiat Ostróda

196 LP nr III z ZSR im. W. Witosa w Ostródzie Powiat Ostróda

197 LP nr II z ZSz im S. Petöfi w Ostródzie Powiat Ostróda

198 ZSZ nr 2 w Ostródzie Powiat Ostróda

199 ZSZ w ZS w Saminie Powiat Ostróda

200 T w ZS w Saminie Powiat Ostróda

201 LP w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej Powiat Piski

202 LP w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie Powiat Piski

203 TU w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu Powiat Piski

204 ZSZdD w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu Powiat Piski

205 TUdD w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu Powiat Piski

206 TdD w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu Powiat Piski

207 TU w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie Powiat Szczycieński

208 LP w Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie Powiat Szczycieński

209 LP w ZSZ im. Gen. J. Bema w Węgorzewie Powiat Węgorzewski

210 UTZdD w ZDZ im. Gen. J. Bema w Węgorzewie Powiat Węgorzewski

211 Warmińsko-Mazurskie Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu Filia w Iławie Województwo Warmińsko-Mazurskie

212 Warmińsko-Mazurskie Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu Filia w Działdowie Województwo Warmińsko-Mazurskie

213 Warmińsko-Mazurskie Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu Filia w Nowym Mieście Lubawskim Województwo Warmińsko-Mazurskie

214 Warmińsko-Mazurskie Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu Filia w Bartoszycach Województwo Warmińsko-Mazurskie

LICZBA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH LIKWIDACJI SZKÓŁ/PLACÓWEK 2011/2012 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

stan na dzień 29 lutego 2012r. P

likwidacje i przekształcenie - opinia ZKO nie jest wiążąca dla organów prowadzących

lp typ szkoły liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie zaopiniowanych negatywnie brak podstawy do wydania opinii uchwały o likwidacji uwagi kategoria uczniów liczba uczniów liczba zatrudnionych nauczycieli liczba etatów pedagogicznych samodzielna czy w zespole

1. przedszkola 54 2 0 0

2. szkoła podstawowa 26 15 3 0 2 "w tym 18 ""0"""

3. gimnazjum 3 1 0 0

4. ponadgimnazjalna 110 31 4 0

5. inne, w tym 6 szkół specjalnych 7 0 3 0 SP,G,SZPdZ

Razem 200 49 10 0

w trakcie 140 20

połączenie i przekazanie szkoły - wymagana pozytywna opinia ZKO, tym samym wiążąca dla organu prowadzącego

POŁĄCZENIA W ZESPÓŁ SP I GIM 3 3

Przekazanie szkoły osobie prawnej 3 3

przedszkola gmina powód termin likwidacji opinia ZKO

1. Przedszkole Nr 1 Goleniów przejęcie osoba fizyczna 31 sierpnia 2012 pozytywna będzie niepubliczne 3-6 latki 131 8 8 samodzielna

2. "Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 ""Tęczowa Kraina""" Goleniów przejęcie osoba fizyczna 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne 3-6 latki 111 25 22,89 samodzielna

3. "Przedszkole Nr 5 "" Misiowe Przedszkole""" Goleniów przekazanie 31 sierpnia 2012 w trakcie

4. Przedszkole Publiczne nr 1 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

5. Przedszkole Publiczne nr 3 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

6. Przedszkole Publiczne nr 4 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

7. Przedszkole Publiczne nr 5 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

8. Przedszkole Publiczne nr 8 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

9. Przedszkole Publiczne nr 9 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

10. Przedszkole Publiczne nr 10 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

11. Przedszkole Publiczne nr 11 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

12. Przedszkole Publiczne nr 13 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

13. Przedszkole Publiczne nr 14 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

14. Przedszkole Publiczne nr 18 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

15. Przedszkole Publiczne nr 20 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

16. Przedszkole Publiczne nr 23 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

17. Przedszkole Publiczne nr 27 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

18. Przedszkole Publiczne nr 29 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

19. Przedszkole Publiczne nr 30 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

20. Przedszkole Publiczne nr 31 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

21. Przedszkole Publiczne nr 32 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

22. Przedszkole Publiczne nr 33 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

23. Przedszkole Publiczne nr 35 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

24. Przedszkole Publiczne nr 37 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

25. Przedszkole Publiczne nr 38 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

26. Przedszkole Publiczne nr 41 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

27. Przedszkole Publiczne nr 43 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

28. Przedszkole Publiczne nr 44 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

29. Przedszkole Publiczne nr 45 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

30. Przedszkole Publiczne nr 46 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

31. Przedszkole Publiczne nr 48 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

32. Przedszkole Publiczne nr 49 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

33. Przedszkole Publiczne nr 50 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

34. Przedszkole Publiczne nr 51 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

35. Przedszkole Publiczne nr 52 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

36. Przedszkole Publiczne nr 53 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

37. Przedszkole Publiczne nr 54 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

38. Przedszkole Publiczne nr 58 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

39. Przedszkole Publiczne nr 59 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

40. Przedszkole Publiczne nr 60 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

41. Przedszkole Publiczne nr 61 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

42. Przedszkole Publiczne nr 62 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

43. Przedszkole Publiczne nr 64 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

44. Przedszkole Publiczne nr 65 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

45. Przedszkole Publiczne nr 66 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

46. Przedszkole Publiczne nr 67 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

47. Przedszkole Publiczne nr 72 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

48. Przedszkole Publiczne nr 73 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

49. Przedszkole Publiczne nr 74 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

50. Przedszkole Publiczne nr 75 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

51. Przedszkole Publiczne nr 77 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

52. Przedszkole Publiczne nr 79 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

53. Przedszkole Publiczne nr 80 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

54. Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza nr 1 Szczecin zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

szkoła podstawowa gmina powód termin likwidacji opinia ZKO

1. Szkoła Podstawowa w Boleszewie x2 Sławno względy ekonomiczne 31 sierpnia 2012 pozytywna likwidacja """0""25 I-VI" 91 12 9

2. Szkoła Podstawowa w Gwiazdowie x2 Sławno względy ekonomiczne 31 sierpnia 2012 pozytywna likwidacja """0""15 I-VI" 106 11 8,88

3. Szkoła Podstawowa w Wilczych Laskach X2 Szczecinek mało dzieci/likwidacja łączenia klas 31 sierpnia 2012 pozytywna """0"" -12, I-III" 30 5 2,94 samodzielna

4. Szkoła Podstawowa w Jeleninie X2 Szczecinek przekształcenie w filię I-III 31 sierpnia 2012 pozytywna Turowo """0"" -11, I-VI" 60 10 7,67 samodzielna

5. Szkoła Podstawowa w Sporem X2 Szczecinek przekształcenie w filię I-III 31 sierpnia 2012 pozytywna Wierzchowo """0"" -14, I-VI" 57 10 7,02 samodzielna

6. Szkoła Podstawowa w Krosinie X2 Grzmiąca niż demograficzny, ekonomia 31 sierpnia 2012 pozytywna """0"" -10, I-VI" 50 15 10,3 samodzielna

7. Szkoła Podstawowa w Słowinie X2 Darłowo optymalizacja sieci szkół 31 sierpnia 2012 pozytywna SP Dąbki w ZS3 """0"" -14, I-VI" 80 13 10,55 samodzielna

8. Szkoła Podstawowa w Dobiesławiu w ZS Nr1 X2 Darłowo optymalizacja sieci szkół 31 sierpnia 2012 pozytywna SP Dąbki w ZS3 """0"" -17, I-VI" 87 10 10 zespół

9. Szkoła Podstawowa w SuliszewieX2 Drawsko Pom. mało dzieci/likwidacja łączenia klas 31 sierpnia 2012 pozytywna SP Drawsko P """0"" -9, I-VI" 52 8 8 samodzielna

10. Szkoła Podstawowa w GudowieX2 Drawsko Pom. mało dzieci/likwidacja łączenia klas 31 sierpnia 2012 pozytywna SP Drawsko P """0"" -10, I-VI" 47 13 8,69 samodzielna

11. Szkoła Podstawowa w ZarańskuX2 Drawsko Pom. mało dzieci/likwidacja łączenia klas 31 sierpnia 2012 pozytywna SP Drawsko P """0"" -11, I-VI" 43 11 8,05 samodzielna

12. Szkoła Podstawowa w Łosośnicy X2 Resko przekształcenie w filię I-III 31 sierpnia 2012 pozytywna SP Resko """0"" -13, I-VI" 68 11 8,2 samodzielna

13. Szkoła Podstawowa w Łabuniu Wielkim X2 Resko przekształcenie w filię I-III 31 sierpnia 2012 pozytywna SP Resko """0"" -10, I-VI" 58 12 9,01 samodzielna

14. Szkoła Podstawowa w Starym PrzylepieX2 Warnice przekształcenie w filię 0-VI 31 sierpnia 2012 pozytywna SP Warnice """0"" -25, I-VI" 91 8 5,5 samodzielna

15. Szkoła Podstawowa w Suchej Koszalińskiej+przekazanie Sianów niż demograficzny 31 sierpnia 2012 negatywna brak """0"" -18, I-VI" 82 15 13,6 lub przekazanie osobie prawnej

16. Szkoła Podstawowa w Szczeglinie+przekazanie Sianów niż demograficzny 31 sierpnia 2012 negatywna brak """0"" -9, I-VI" 67 10 8,41 lub przekazanie osobie prawnej

17. Szkoła Podstawowa w Żalęcinie Dolice niż demograficzny 31 sierpnia 2012 negatywna SP w Dolicach """0""- 10, I-VI" 54 11 7,5

18 Szkoła Podstawowa w Niedalinie Świeszyno niż demograficzny 31 sierpnia 2012 pozytywna SP w Zegrzu Pom i SP w Dunowie """0"" -12 I-III" 40 6 3,9

19. Szkoła Podstawowa w Koszewie Stargard Szcz. niż demograficzny 31 sierpnia 2012 w trakcie SP Grzędzice

20 Szkoła Podstawowa nr 2 w Płotach Płoty niż demograficzny 31 sierpnia 2012 w trakcie połączenie SP2i3

21. Szkoła Podstawowa nr 3 w Płotach Płoty niż demograficzny 31 sierpnia 2012 w trakcie połączenie SP2i3

23 Specjalna Szkoła Podstawowa nr 2 w Suliszewie SOSW choszczeński zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

24. Szkoła Podstawowa w Witnicy Moryń przekształcenie w filię I-III 31 sierpnia 2012 w trakcie SP Moryń

25. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koszalinie Koszalin 31 sierpnia 2012 w trakcie

26. Szkoła Podstawowa nr 64 w Szczecinie Szczecin niż demograficzny 31 sierpnia 2012 w trakcie

gimnazjum gmina/powiat powód termin likwidacji opinia ZKO

1. Gimnazjum Nr 1 w Dobiesławiu w ZS Nr1 Darłowo niż demograficzny 31 sierpnia 2012 pozytywna gim Dąbki w ZS3 I-III 47 12 7,88 zespół

2. Specjalne Gimnazjum w Suliszewie SOSW choszczeński zmiany organizacyjne 31 sierpnia 2012 w trakcie

3. Gimnazjum Nr 3 Szczecin wygaszanie 31 sierpnia 2014 w trakcie

lp ponadgimnazjalna gmina/powiat powód termin likwidacji opinia ZKO

1. Uzupełniające LO dla Dorosłych w ZSP w Czaplinku drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne dorośli 0 0 0 zespół

2. Technikum Uzupełniajace w ZSP w Czaplinku drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

3. Liceum Profilowane w ZSP w Czaplinku drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

4. Liceum Profilowane w ZSP w Złocieńcu drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

5. Liceum Profilowane w ZSP w Kaliszu Pomorskim drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

6. Uzupełniające Technikum Ekonomiczne w ZSP w Kaliszu Pom. drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

7. Uzupełniające LO dla Dorosłych w ZSP 1 w Drawsku Pomorskim drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne dorośli 0 0 0 zespół

8. Szkoła Policealna dla Dorosłych w ZSP 1 w Drawsku Pomorskim drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne dorośli 0 0 0 zespół

9. Technikum Agrobiznesu w ZSP nr 2 w Drawsku Pomorskim drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

10. Technikum Żywienia w ZSP nr 2 w Drawsku Pomorskim drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

11. Technikum Ekonomiczne w ZSP nr 2 w Drawsku Pomorskim drawski utworzenie technikum kształcącego w różnych zawodach 31 sierpnia 2012 negatywna publiczne młodzież 98 zespół

12. Liceum Profilowane w ZSP nr 2 w Drawsku Pomorskim drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

13. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w ZSP nr 2 w Drawsku Pomorskim drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

14. Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w ZSP nr 2 w Drawsku Pomorskim drawski przeniesienie do ZSP1 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

15. Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w ZSP nr 2 w Drawsku Pomorskim drawski utworzenie technikum kształcącego w różnych zawodach 31 sierpnia 2012 negatywna publiczne młodzież 45 zespół

16. Uzupełniające Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w ZSP nr 2 w Drawsku Pomorskim drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

17. Technikum Mechaniczne w ZSZ w Drawsku Pomorskim drawski utworzenie technikum kształcącego w różnych zawodach 31 sierpnia 2012 negatywna publiczne młodzież 36 zespół

18. Technikum Samochodowe w ZSZ w Drawsku Pomorskim drawski utworzenie technikum kształcącego w różnych zawodach 31 sierpnia 2012 negatywna publiczne młodzież 59 zespół

19. Uzupełniające Technikum Mechaniczne w ZSZ w Drawsku Pomorskim drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

20. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla dorosłych w ZSZ w Drawsku Pomorskim drawski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne dorośli 0 0 0 zespół

21 Policealne Studium Zawodowe w ZSP 3 w Myśliborzu myśliborski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

22 Liceum Ogółnokształcące Uzupełniajace w ZSP 3 w Myśliborzu myśliborski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

23 Liceum Profilowane w ZSP 1 w Barlinku myśliborski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

24 Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w ZSP 1 w Barlinku myśliborski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne dorośli 0 0 0 zespół

25 Technikum Uzupełniajace nr 1 w ZSP 1 w Barlinku myśliborski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

26 Uzupełniajace LO nr 1 w ZSP 1 w Barlinku myśliborski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

27 Szkoła Policealna nr 1 w ZSP 1 w Barlinku myśliborski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

28 Technikum Handlowe w ZSP 2 w Barlinku myśliborski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

29 II Liceum Profilowane w ZSP 2 w Barlinku myśliborski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

30 Policealne Studium Turystyczne dla Dorosłych w ZSP 2 w Barlinku myśliborski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne dorośli 0 0 0 zespół

31 Szkoła Policealna nr 2 w ZSP 2 w Barlinku myśliborski brak naboru 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 0 0 0 zespół

32. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZSP nr 1 w Chojnie gryfiński przekształcenie - ustawa 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 56 7,82 zespół

33. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w SOSW w Chojnie gryfiński przekształcenie - ustawa 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne specjalna 11 zespół

34. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZSP nr 2 w Gryfinie gryfiński przekształcenie - ustawa 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne młodzież 202 zespół

35. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w ZSP nr 1 w Chojnie gryfiński przekształcenie - ustawa 31 sierpnia 2012 pozytywna publiczne dorośli 34 5 1,85 zespół

36 Uzupełniające LO Specjalne w SOSW w Bobolicach koszaliński stopniowa likwidacja bez naboru w trakcie publiczne specjalna

37 I Liceum Profilowane w ZS 1 w Szczecinku szczecinecki brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne specjalna

38 Technikum Uzupełniajace dla Absolwentów ZSZ w ZS 2 w Szczecinku szczecinecki ostatnia klasa III 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

39. II Liceum Profilowane w ZSP 2 w Szczecinku szczecinecki brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

40. III Liceum Profilowane w ZS 3 w Szczecinku szczecinecki brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

41 IV Liceum Profilowane w ZS 5 w Szczecinku szczecinecki brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

42 V Liceum Profilowane w ZS 6 w Szczecinku szczecinecki brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

43 Liceum Profilowane w Białym Borze w ZS szczecinecki brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

44 Technikum Uzupełniajace w Białym Borze w ZS szczecinecki brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

45. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Szczecinku szczecinecki przekształcenie - ustawa 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

46. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Szczecinku szczecinecki przekształcenie - ustawa 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

47. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Szczecinku szczecinecki przekształcenie - ustawa 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

48. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Białym Borze szczecinecki przekształcenie - ustawa 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

49. Uzupełniające LO w ZS 2 w Szczecinku szczecinecki zmiany - ustawa 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

50. Technikum Uzupełniające dla dorosłych w Szczecinku szczecinecki zmiany - ustawa 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne dorośli

51. Uzupełniające LO w ZS w Białym Borze szczecinecki zmiany - ustawa 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

52. Technikum Zawodowe dla Dorosłych w ZS 1 w Choszcznie choszczeński brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne dorośli

53. II Technikum Zawodowe dla Dorosłych w ZS 2 w Choszcznie choszczeński brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne dorośli

54 II Liceum Profilowane w ZS 2 w Choszcznie choszczeński brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

55. Zasadnicza Szkoła Zawodowa choszczeński przekształcenie - ustawa 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

56. Technikum Uzupełniajace dla Dorosłych w ZSP w Kamieniu Pomorskim kamieński brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne dorośli

57. Technikum w ZSP w Kamieniu Pomorskim kamieński wygaszanie 31 sierpnia 2015 w trakcie publiczne młodzież

58. Liceum Profilowane w ZSP w Kamieniu Pomorskim kamieński brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

59. Technikum Rolnicze dla Dorosłych w ZSP w Benicach kamieński brak naboru 31 sierpnia 2015 w trakcie publiczne dorośli

60. Liceum Profilowane w ZSP w Benicach kamieński brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

61. Technikum Ogrodnicze w ZSP w Wolinie kamieński brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

62. Policealne Studium Zawodowe w ZSP w Wolinie kamieński brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

63. Technikum Ekonomiczne w ZSP w Wolinie kamieński brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

64. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZSP w Wolinie kamieński brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

65. Liceum Profilowane w ZSP w Wolinie kamieński brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

66. Zasadnicza Szkola Zawodowa w ZSP w Kamieniu Pomorskim kamieński przekształcenie - ustawa 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

67. Technikum w ZSP w Kamieniu Pomorskim kamieński przekształcenie - ustawa 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

68. Technikum w ZSP w Wolinie kamieński przekształcenie - ustawa 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

69. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZSP w Kamieniu Pomorskim kamieński umożliwinie kontynuacji nauki w LO dla Dorosłych 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

70. Szkoła Policealna w Kamiennym Moście Chociwel brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

71. Liceum Profilowane w Kamiennym Moście Chociwel brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

72. Liceum Ogólnokształcące w Kamiennym Moście Chociwel brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

73. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w CKU Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2014 w trakcie publiczne dorośli

74. Technikum Budowlane Uzupełniajace w ZS 7 w Koszalinie Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2014 w trakcie publiczne młodzież

75. Liceum Profilowane dla Dorosłych w CKU Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2014 w trakcie publiczne dorośli

76. Technikum Elektryczne Uzupełniajace w ZS 9 Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2014 w trakcie publiczne młodzież

77. IV Liceum Profilowane w ZS 7 Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2014 w trakcie publiczne młodzież

78. Technikum dla Dorosłych w CKU Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2015 w trakcie publiczne dorośli

79. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w CKU Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2015 w trakcie publiczne dorośli

80. Uzupełniajace Liceum Ogól. Dla Dorosłych w CKU Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2013 w trakcie publiczne dorośli

81. V Liceum Profilowane w ZS 10 Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2014 w trakcie publiczne młodzież

82. I Liceum Profilowane w ZS 1 Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2014 w trakcie publiczne młodzież

83. II Liceum Profilowane w ZS 8 Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2014 w trakcie publiczne młodzież

84. I Uzupełniajace Liceum Ogólnokszt. W ZS 3 Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2013 w trakcie publiczne młodzież

85. Technikum Uzupełniajace nr 1 w ZS 9 Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2014 w trakcie publiczne młodzież

86. Technikum Samochodowe Uzupełniające w ZS 10 Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2014 w trakcie publiczne młodzież

87. VI Liceum Profilowane w ZS 9 Koszalin wygaszanie 31 sierpnia 2014 w trakcie publiczne młodzież

88. XV Liceum Profilowane w ZS 5 Szczecin brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

89. Zasadnicza szkola Zawodowa nr 5 w Z Szkół El. _Elektronicznych Szczecin brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

90. XXV LO w ZS 8 Szczecin ostatnia klasa III 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

91. XiX LO w ZS 6 Szczecin ostatnia klasa III 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

92. VI LP Technikum Przemysłu Spożywczego w ZS 6 Szczecin ostatnia klasa III 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

93. Technikum Uzupełniajace w ZS 6 Szczecin wygaszanie 31 sierpnia 2013 w trakcie publiczne młodzież

94. Technikum Uzupełniajace nr 1 w Centrum ED. Ogrodniczej Szczecin wygaszanie 31 sierpnia 2014 w trakcie publiczne młodzież

95. Technikum Uzupełniajace nr 3 w ZS Budowlanych Szczecin brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

96. XX LO w ZS 3 Szczecin ostatnia klasa III 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

97. III LP w ZS 3 Szczecin brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

98. I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w ZS 3 Szczecin brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

99. Technikum Handlowe Uzupełniające dla Dorosłych w ZS 3 Szczecin brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

100. Zasadnicza Szkola Zawodowa nr 9 w Z. S. Łączności Szczecin wygaszanie 31 sierpnia 2013 w trakcie publiczne młodzież

101. Technikum Uzupełniające w Z. S. Łaczności Szczecin wygaszanie 31 sierpnia 2013 w trakcie publiczne młodzież

102. Technikum Łączności w Z.S. Łączności Szczecin wygaszanie 31 sierpnia 2013 w trakcie publiczne młodzież

103. Zasadnicza Szkola Zawodowa nr 8 w Zesp. Szkół Techn. I Morskich Szczecin reorganizacja 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

104. Technikum Budowy Okrętów w Zesp. Szkół Techn. I Morskich Szczecin reorganizacja 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

105. Technikum Mechaniczne w Zesp. Szkół Techn. I Morskich Szczecin reorganizacja 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

106. Technikum Morskie w Zesp. Szkół Techn. I Morskich Szczecin reorganizacja 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne młodzież

107. Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 2 w Z. S. Rzemieślniczych Szczecin brak naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie publiczne dorośli

108. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w ZS Rzemieślniczych Szczecin zmiany - ustawa 31 sierpnia 2015 w trakcie publiczne dorośli

109. Technikum Uzupełniające nr 4 dla słabo słysz. W SOSW Szczecin zmiany - ustawa 31 sierpnia 2014 w trakcie publiczne specjalne

110. II Uzupełniające LO w SOSW dla Niesłyszących Szczecin zmiany - ustawa 31 sierpnia 2014 w trakcie publiczne specjalne

lp inne miasto powód termin likwidacji opinia ZKO

1. "Międzyszkolny Ośrodek Sportu "" Szkuner"" w Myśliborzu" myśliborski względy ekonomiczne 31 lipca 2012 negatywna młodzież 53 6 3,7 zespół

2. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Barlinku myśliborski względy ekonomiczne 31 lipca 2012 negatywna dzieci i młodzież 70 3 2,5 samodzielna

3. SOSW w Pogórkach SP, Gim, SZPdo Zawodu sławieński względy ekonomiczne 31 sierpnia 2012 negatywna SOSW Sławno specjalne 47 24 22,42 3 szkoły

4. Młodzieżowy Osrodek Socjoterapii w ZP Specjalnych w Bobolicach koszaliński stopniowa likwidacja 31 sierpnia 2012 w trakcie specjalne

5. SOSW w Niemieńsku choszczeński względy ekonomiczne 31 sierpnia 2012 w trakcie specjalne

6. Młodzieżowy Dom Kultury w Świnoujściu Świnoujście względy ekonomiczne 31 sierpnia 2012 w trakcie młodzież

7. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu wałecki wygaszanie - bez naboru 31 sierpnia 2012 w trakcie

LICZBA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH POŁĄCZENIA SZKÓŁ/PLACÓWEK 2011/2012

W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Lp. nazwa placówki gmina powód termin opinia ZKO rozstrzygnięcie

1. Szkoła Podstawowa Nr 12 i Gimnazjum nr 15 Szczecin ekonomiczny 31 sierpnia 2012 negatywna

2. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gwdzie Wielkiej Szczecinek ekonomiczny 31 sierpnia 2012 negatywna

3. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wierzchowie Szczecinek ekonomiczny 31 sierpnia 2012 negatywna

PRZEKAZANIE SZKÓŁ OSOBIE PRAWNEJ LUB FIZYCZNEJ

1. Szkoła Podstawowa w Wojtaszycach Dobra ekonomiczny 31 sierpnia 2012 negatywna

WŁĄCZENIE SZKÓŁ DO ZESPOŁU

Lp. nazwa placówki gmina powód termin opinia ZKO rozstrzygnięcie

1. Technikum Ekonomiczne w Barlinku myśliborski rozwiązanie zespołu nr 2 31 sierpnia 2012 ZSP 1

2. Technikum Hotelarstwa w Barlinku myśliborski rozwiązanie zespołu nr 2 31 sierpnia 2012 ZSP 1

3. Technikum Handlowe w Barlinku myśliborski rozwiązanie zespołu nr 2 31 sierpnia 2012 ZSP 1

4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Barlinku myśliborski rozwiązanie zespołu nr 2 31 sierpnia 2012 ZSP 1

142 szkoły do likwidacji na Podkarpaciu.

Dodano: 29 lutego 2012, 6:30 Autor: Beata Terczyńska
Gminy, powiaty i miasta dotychczas zgłosiły do podkarpackiego kuratorium oświaty 142 szkoły do likwidacji. Będzie ich jeszcze więcej, bo kuratorium do dzisiaj czeka na informacje o takich zamiarach.

Lista szkół do likwidacji na Podkarpaciu

 1. Szkoła Podstawowa w Lutowiskach Filia w Stuposianach
 2. Szkoła Podstawowa w Lutowiskach Filia w Zatwarnicy
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Turbi Szkoła Filialna w Obojni
 4. Szkoła Podstawowa w Lubeni Filia w Sołonce
 5. Szkoła Podstawowa w Bziance
 6. Szkoła Podstawowa nr 3 w Bratkowicach
 7. Szkoła Podstawowa w Surochowie Filia w Sobiecinie
 8. Publiczne Gimnazjum w Opaciu
 9. Szkoła Podstawowa w Poraju
 10. Zespół Szkół Drzewnych w Lesku Technikum nr 2
 11. Zespół Szkół Drzewnych w Lesku II Liceum Profilowane
 12. Zespół Szkół Drzewnych w Lesku Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
 13. Zespół Szkół Drzewnych w Lesku Technikum Uzupełniające
 14. Zespół szkół Drzewnych w Lesku Szkoła Policealna nr 1
 15. Zespół Szkół Drzewnych w Lesku Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 16. Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Lesku Technikum nr 1
 17. Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Lesku I Liceum Profilowane
 18. Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Lesku Zaoczne Technikum dla Dorosłych
 19. Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Lesku Szkoła Policealna dla Dorosłych
 20. Szkoła Podstawowa w Zahoczewiu
 21. Gimnazjum Publiczne w Piwodzie
 22. Zespół Szkół w Cisnej Szkoła Podstawowa Filia w Wetlinie
 23. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Przemyślu I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne
 24. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Przemyślu I Liceum Profilowane Specjalne
 25. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Przemyślu II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
 26. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Przemyślu IV Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne
 27. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 28. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne
 29. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych
 30. Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu I Liceum Profilowane
 31. Zespół Szkół Mechanicznych i Drzewnych w Przemyślu VI Liceum Profilowane
 32. Zespół Szkół Informatycznych i Mechatronicznych w Przemyślu VIII Liceum Profilowane
 33. Zespół Szkół Ekonomicznych w Przemyślu II Liceum Profilowane
 34. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu Liceum Profilowane dla Dorosłych
 35. Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu IV Liceum Profilowane
 36. Zespół Szkół Mechanicznych i Drzewnych w Przemyślu Technikum Uzupełniające nr 2
 37. Przedszkole Samorządowe w Kuńkowcach
 38. Szkoła Podstawowa we Frysztaku Szkoła Filialna w Kobylu
 39. Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku Liceum Profilowane nr 1
 40. Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
 41. Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 42. Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku Liceum Ogólnokształcące nr 2
 43. Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku Centrum Kształcenia Praktycznego
 44. Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku Liceum Profilowane nr 2
 45. Zespół Szkół w Nowej Sarzynie Liceum Profilowane
 46. Zespół Szkół w Nowej Sarzynie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 47. Publiczna Szkoła Podstawowa w Maziarni
 48. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Bojanowie
 49. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Gawłuszowicach Szkoła Filialna w Młodochowie
 50. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Gawłuszowicach Szkoła Filialna w Krzemienicy
 51. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Gawłuszowicach Szkoła Filialna w Ostrówku
 52. Szkoła Podstawowa w Foluszu
 53. Szkoła Podstawowa w Majscowej
 54. Gminne Przedszkole w Woli Dębowieckiej
 55. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łysakowie
 56. Szkoła Podstawowa w Złotnikach
 57. Szkoła Podstawowa w Rydzowie
 58. Szkoła Podstawowa nr 8 w Przemyślu
 59. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 9 w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu
 60. Zespół Szkół nr 1 w Sanoku I Liceum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi
 61. Zespół Szkół nr 1 w Sanoku Szkoła Policealna dla Młodzieży nr 1
 62. Zespół Szkół nr 1 w Sanoku Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1
 63. Zespół Szkół nr 2 w Sanoku Szkoła Policealna dla Młodzieży nr 2
 64. Zespół Szkół nr 2 w Sanoku II Liceum Profilowane
 65. Zespół Szkół nr 2 w Sanoku Technikum Uzupełniające nr 2
 66. Zespół Szkół nr 3 w Sanoku Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 3
 67. Zespół Szkół nr 3 w Sanoku Technikum Uzupełniające nr 3
 68. Zespół Szkół nr 3 w Sanoku III Liceum Profilowane
 69. Zespół Szkół nr 4 w Sanoku IV Liceum Profilowane
 70. Zespół Szkół nr 4 w Sanoku Szkoła Policealna dla Młodzieży nr 4
 71. Zespół Szkół nr 5 w Sanoku V Liceum Profilowane
 72. Zespół Szkół w Komańczy Szkoła Podstawowa Szkoła Filialna w Nowym Łupkowie
 73. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach
 74. Publiczne Gimnazjum w Nienadowej
 75. Szkoła Podstawowa w Mokrem
 76. Szkoła Podstawowa nr 2 w Zagórzu
 77. Gimnazjum nr 1 w Zagórzu
 78. Zespół Szkół w Lipnicy Dolnej Szkoła Podstawowa
 79. Zespół Szkół w Lipnicy Dolnej Gimnazjum
 80. Szkoła Podstawowa w Nowym Bruśnie
 81. Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie Liceum Profilowane
 82. Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie Technikum Uzupełniające
 83. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle Technikum Uzupełniające nr 1
 84. Zespół Szkół nr 4 w Jaśle Technikum Uzupełniające nr 4
 85. Zespół Szkół nr 3 w Jaśle Technikum Uzupełniające nr 3
 86. Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle Technikum Uzupełniające nr 2
 87. Szkoła Podstawowa w Wylowie
 88. Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie Technikum nr 1
 89. Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 90. Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
 91. Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
 92. Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie Liceum Profilowane
 93. Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie Szkoła Policealna
 94. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Radymnie Liceum Ogólnokształcące
 95. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Radymnie Technikum nr 2
 96. Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie Technikum
 97. Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie Liceum Ogólnokształcące
 98. Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 99. Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie Technikum Uzupełniające
 100. Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie Liceum Profilowane
 101. Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie Szkoła Policealna
 102. Zespół Szkół w Sieniawie Liceum Profilowane
 103. Zespół Szkół w Sieniawie Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 104. Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku Liceum Profilowane
 105. Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 106. Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku Technikum Uzupełniające
 107. Zespół Szkół Rolniczych w Zarzeczu Liceum Profilowane
 108. Zespół Szkół w Kańczudze Liceum Profilowane
 109. Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej Szkoła Podstawowa Szkoła Filialna w Rymanowie Zdroju
 110. Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej Szkoła Podstawowa Punkt Przedszkolny przy Szkole Filialnej w Rymanowie Zdroju
 111. Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie Liceum Profilowane
 112. Zespół Szkół w Czudcu Liceum Profilowane
 113. Szkoła Podstawowa w Budach Łańcuckich Szkoła Filialna w Korniaktowie Południowym
 114. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy I Liceum Profilowane
 115. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy I Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące
 116. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy Technikum Uzupełniające nr 1
 117. Zespół Szkół nr 2 w Dębicy II Liceum Profilowane
 118. Zespół Szkół nr 2 w Dębicy Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
 119. Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy III Liceum Profilowane
 120. Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
 121. Zespół Szkół nr 4 w Dębicy IV Liceum Profilowane
 122. Zespół Szkół nr 4 w Dębicy II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
 123. Zespół Szkół nr 4 w Dębicy Technikum Uzupełniające nr 2
 124. Zespół Szkół nr 4 w Dębicy Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 dla Dorosłych
 125. Zespół Szkół w Jodłowej Liceum Profilowane
 126. Zespół Szkół w Brzostku Liceum Profilowane
 127. Zespół Szkół w Brzostku Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych
 128. Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 129. Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu Liceum Profilowane
 130. Zespół Szkół nr 4 w Dębicy I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 131. Zespół Szkół w Jodłowej Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 132. Zespół Szkół w Pilźnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
 133. Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy Zasadnicza Szkoła Specjalna nr 5
 134. Zespół Szkół w Tarnobrzegu Liceum Profilowane
 135. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu Technikum Uzupełniające
 136. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu Liceum Profilowane
 137. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 138. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu Liceum Profilowane
 139. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu Szkoła Policealna
 140. Szkoła Podstawowa w Chłopicach Szkoła Filialna w Boratynie

"Wykaz wniosków do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie likwidacji/przekształcenia szkół - stan na 30 marca 2012 r. - wpłynęły 304 wnioski wydano 279 opinii (w tym 27 negatywne); bez opinii 25 wniosków na terenie KO Poznań oraz Delegatur w Lesznie, Koninie, Kaliszu i Pile "

 

Lp. Organ prowadzacy Typ szkoły Pełna nazwa szkoły "Wydana

opinia" Powody likwidacji Kuratorium Oświaty-delegatury

1 2 3 4 9 10 11

1 Gmina Środa Wielkp. gimnazjum Gimnazjum nr 2 w Środzie Wielkp. pozytywna ekonomiczne/zmiana sieci szkół Poznań

2 Gmina Środa Wielkp. szkoła podstawowa Szkoła Filialna w Brodowie negatywna niż demograficzny/ekonomiczne - naruszenie terminu zawiadomienia kuratora (nadano 2 marca 2012 r.) Poznań

3 Powiat Obornicki liceum profilowane Liceum Profilowane w Obornikach, ul. ks Szymańskiego 5 pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

4 Powiat Obornicki liceum profilowane Liceum Profilowane w Objezierzu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

5 Powiat Obornicki liceum profilowane Liceum Profilowane w Rogoźnie, ul. Armii Wojska Polskiego 1 pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

6 Powiat Obornicki liceum profilowane Liceum Profilowane w Rogoźnie, ul. Kościuszki 41 pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

7 Powiat Obornicki technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Obornikach, ul.ks. Szymańskiego 5 pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

8 Powiat Obornicki technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Rogoźnie, ul. Kościuszki 41 pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

9 Powiat Obornicki technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Objezierzu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

10 Powiat Obornicki technikum Technikum dla Dorosłych w Objezierzu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

11 Powiat Obornicki uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w ZSz w Obornikach, ul. ks. Szymańskiego 5 pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

12 Powiat Obornicki uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSzAgrobiznesu w Rogoźnie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

13 Powiat Obornicki szkoła policealna Szkoła Policealna w Objezierzu pozytywna porządkowanie sieci / brak naboru Poznań

14 Gmina Szamotuły szkoła podstawowa Szkoła Filialna we Wróblewie w ZS w Biezdrowie pozytywna niż demograficzny/ekonomiczne Poznań

15 Gmina Szamotuły szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Bninie pozytywna niż demograficzny/ekonomiczne Poznań

16 Gmina Kłecko szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Świniarach pozytywna niż demograficzny/ekonomiczne Poznań

17 Gmina Kłecko szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa Działyniu pozytywna niż demograficzny/ekonomiczne Poznań

18 Gmina Kłecko przedszkole Przedszkole nr 2 w Działyniu pozytywna niż demograficzny/ekonomiczne Poznań

19 Miasto Poznań przedszkole Przedszkole nr 59 w Poznaniu pozytywna ekonomiczne /powstanie przedszkole niepubliczne Poznań

20 Miasto Poznań przedszkole Przedszkole nr 79 w Poznaniu pozytywna ekonomiczne /powstanie przedszkole niepubliczne Poznań

21 Miasto Poznań gimnazjum Gimnazjum nr 25 w Poznaniu pozytywna niż demograficzny/zmiana sieci szkół Poznań

22 Miasto Poznań gimnazjum Gimnazjum nr 10 w ZSzO nr 5 w Poznaniu pozytywna niż demograficzny/zmiana sieci szkół Poznań

23 Miasto Poznań gimnazjum Gimnazjum nr 8 w ZSzO nr 9 w Poznaniu pozytywna niż demograficzny/zmiana sieci szkół Poznań

24 Miasto Poznań gimnazjum Gimnazjum nr 32 w ZSzChemicznych w Poznaniu pozytywna niż demograficzny/zmiana sieci szkół Poznań

25 Miasto Poznań gimnazjum Gimnazjum nr 62 w Poznaniu pozytywna niż demograficzny/zmiana sieci szkół Poznań

26 Miasto Poznań liceum ogólnokształcące XXIV Liceum Ogólnokształcące w ZSzO nr 5 w Poznaniu pozytywna niż demograficzny/zmiana sieci szkół Poznań

27 Miasto Poznań liceum ogólnokształcące XXII Liceum Ogólnokształcące w ZSzChemicznych w Poznaniu pozytywna niż demograficzny/zmiana sieci szkół Poznań

28 Miasto Poznań liceum profilowane XXII Liceum Profilowane w ZSzChemicznych w Poznaniu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

29 Miasto Poznań technikum Technikum nr 22 w ZSzChemicznych w Poznaniu pozytywna porządkowanie sieci / brak naboru Poznań

30 Miasto Poznań zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 22 w ZSzChemicznych w Poznaniu pozytywna porządkowanie sieci / brak naboru Poznań

31 Miasto Poznań szkoła policealna Szkoła Policealna nr 22 dla Dorosłych w ZSzChemicznych w Poznaniu pozytywna porządkowanie sieci / brak naboru Poznań

32 Miasto Poznań szkoła policealna Szkoła Policealna nr 22 ZSzChemicznych w Poznaniu pozytywna porządkowanie sieci / brak naboru Poznań

33 Miasto Poznań gimnazjum Gimnazjum nr 57 w Poznaniu pozytywna demograficzny/zmiana sieci szkół Poznań

34 Miasto Poznań przedszkole Przedszkole nr 12 w Poznaniu pozytywna ekonomiczny/zły stan techniczny budynku Poznań

35 Gmina Września przedszkole Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi we Wrześni pozytywna ekonomiczny/zamiar przkazania innemu organowi Poznań

36 Gmina Kołaczkowo szkoła podstawowa Filialna Samorządowa Szkoła Postawowa we Wszemborzu pozytywna niż demograficzny/ekonomiczne Poznań

37 Gmina Września przedszkole "Przedszkole ""Polne Kwiatki"" w Gutowie Małym" pozytywna ekonomiczne (zamiar przkazania innemu organowi) Poznań

38 Powiat Poznański technikum Technikum w Murowanej Goślinie w Zespole Szkół w Rokietnicy pozytywna demograficzny, słaby nabór, racjonalne wykorzystanie bazy szkolnej Poznań

39 Powiat Międzychodzki liceum profilowane Liceum Profilowane Nr 1 w ZSz Nr 1 w Międzychodzie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. Poznań

40 Powiat Międzychodzki liceum profilowane Liceum Profilowane dla Dorosłych w ZSz Nr 1 w Międzychodzie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. Poznań

41 Powiat Międzychodzki uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSz Nr 2 w Międzychodzie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. Poznań

42 Powiat Międzychodzki liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSz Nr 2 w Międzychodzie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

43 Powiat Międzychodzki uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w ZSz Nr 2 w Międzychodzie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

44 Powiat Międzychodzki technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające w ZSz Nr 2 w Międzychodzie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

45 Powiat Międzychodzki technikum uzupełniające Technikum Uzupełniąjące dla Dorosłych w ZSz Nr 3 w Międzychodzie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

46 Powiat Międzychodzki liceum profilowane Liceum Profilowane Nr 2w ZSz Nr 3 w Międzychodzie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

47 Powiat Międzychodzki technikum uzupełniające Technikum Uzupełniąjące dla Dorosłych w ZSz Ponadgim. w Sierakowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

48 Powiat Międzychodzki liceum profilowane Liceum Profilowane w Zespole Szkół w Sierakowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

49 Powiat Szamotulski liceum profilowane I Liceum Profilowane w ZSz Nr 2 w Szamotułach pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

50 Powiat Szamotulski technikum uzupełniające Technikum Uzupełniąjące Nr 1 dla Dorosłych w ZSz Nr 2 w Szamotułach pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

51 Powiat Szamotulski liceum profilowane II Liceum Profilowane w ZSz Nr 3 w Szamotułach pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

52 Powiat Szamotulski technikum uzupełniające Technikum Uzupełniąjące Nr 2 dla Dorosłych w ZSz Nr 3 pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

53 Powiat Szamotulski liceum profilowane I Liceum Profilowane w ZSz Nr 1 we Wronkach pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

54 Powiat Szamotulski technikum uzupełniające Technikum Uzupełniąjące dla Dorosłych w ZSz we Wronkach pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

55 Powiat Szamotulski liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSz Nr 2 we Wronkach pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

56 Powiat Szamotulski uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSz Nr 2 w Szamotułach pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

57 Powiat Szamotulski uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSz Nr 2 we Wronkach pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

58 Gmina Pobiedziska szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Pomarzanowicach pozytywna niż demograficzny/ekonomiczne Poznań

59 Gmina Ryczywół szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Lipie pozytywna niż demograficzny/ekonomiczne Poznań

60 Gmina Steszew szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Trzebawiu pozytywna niż demograficzny/ekonomiczne Poznań

61 Gmina Wronki szkoła podstawowa Szkoła Filialna w Zespole Szkół w Biezdrowie pozytywna niż demograficzny Poznań

62 Gmina Witkowo szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Gorzykowie pozytywna niż demograficzny/ekonomiczne likw. 31 08 2013 Poznań

63 Gmina Pniewy uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSzkół w Pniewach pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

64 Powiat Wągrowiecki uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSzPonadg. Nr 2 w Wągrowcu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

65 Powiat Wągrowiecki zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w ZSz Ponadg. Nr 1 w Wagrowcu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

66 Powiat Wągrowiecki liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSzPonadg. w Gołańczy pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

67 Powiat Wągrowiecki liceum profilowane I Liceum Profilowane w ZSzPonadg. Nr 1 w wagrowcu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

68 Powiat Wągrowiecki liceum profilowane II Liceum Profilowane w ZSzPonadg. Nr 2 w Wągrowcu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

69 Powiat Wągrowiecki uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w ZSzPonadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

70 Powiat Wrzesiński technikum uzupełniające Technikum Uzupełniąjące dla Dorosłych Nr 1 dla Dorosłych w ZSzPolitechnicznych we Wrześni pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

71 Powiat Wrzesiński technikum uzupełniające Technikum Uzupełniąjące dla Dorosłych Nr 2 dla Dorosłych w ZSzZawodowych we Wrześni pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

72 Powiat Wrzesiński liceum profilowane I Liceum Profilowane w ZSzPolitechnicznych we Wrześni pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

73 Powiat Wrzesiński liceum profilowane II Liceum Profilowane w ZSz Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

74 Powiat Wrzesiński liceum profilowane III Liceum Profilowane w ZSzZawodowych we Wrześni pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

75 Powiat Wrzesiński zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w ZSzZawodowych we Wrześni pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

76 Powiat Wrzesiński technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające w ZSz Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

77 Powiat Wrzesiński uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSzZawodowych Nr 2 we Wrześni pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru Poznań

78 Powiat Nowotomyski uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSzZawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. -naruszenie terminu zawiadomienia kuratora (nadano 5 marca 2012 r.) bez opinii Poznań

79 Gmina Opalenica liceum profilowane Liceum Profilowane w Zespole Szkół w Opalenicy porządkowanie sieci / brak naboru naruszenie terminu zawiadomienia kuratora (nadano 7 marca 2012 r.) bez opinii Poznań

80 Gmina Wronki szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Bininie pozytywna ekonomiczne Poznań

81 Powiat Wolsztyński liceum profilowane Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Profilowanychw Wolsztynie, ul. Poniatowskiego 7, 64-200 Wolsztyn pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

82 Powiat Wolsztyński liceum profilowane Liceum Profilowane w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie, Powodowo 1, 64-200 Wolsztyn pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. (ostatnia klasa LP kończy naukę w roku szk. 2011/2012) DL

83 Powiat Wolsztyński zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 14, 64-200 Wolsztyn pozytywna porządkowanie sieci /brak naboru (od roku szk. 2005/2006 uczniowie przyjmowani są do ZSzZ Specjalnej w ZSzZawodowych w Wolsztynie) DL

84 Powiat Wolsztyński technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające Handlowe w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie , ul. Kusocińskiego 1, 64-200 Wolsztyn pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

85 Powiat Wolsztyński gimnazjum Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie , ul. Kusocińskiego 1, 64-200 Wolsztyn pozytywna porządkowanie sieci /brak naboru (szkoła prowadziła działaalność wyłącznie w roku szk. 2005/2006) DL

86 PowiatGrodziski liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSz Ponadg. w Kotowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

87 Powiat Grodziski liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSz Ponadg. w Grodzisku Wielkp. pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

88 Powiat Gostyński uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSzO i Z w Krobi pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

89 Powiat Gostyński uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSzO i Z w Pogorzeli pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

90 Powiat Gostyński technikum Technikum dla Dorosłych w ZSz Rolniczych w Grabonogu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

91 Powiat Gostyński liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSzZawodowych w Gostyniu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

92 Powiat Gostyński technikum uzupełniające Technikum Uzupełniająca dla Dorosłych w ZSzZ w Gostyniu negatywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. (wniosek dotyczył przekształcenia w LO dla dorosłych z dniem 31 sierpnia 2012 r.) DL

93 Powiat Gostyński liceum profilowane Liceum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi w ZSzZ w Gostyniu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

94 Powiat Gostyński liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSzO i Z w Krobi pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

95 Powiat Gostyński uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSzO w Gostyniu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

96 Powiat Gostyński uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSzRolniczych w Grabonogu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

97 Powiat Gostyński technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w ZSzRolniczych w Grabonogu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DL

98 Powiat Gostyński zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w ZSzRolniczych w Grabonogu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DL

99 Powiat Gostyński liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSzO i Z w Pogorzeli pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2012 r. DL

100 Powiat Gostyński uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące w ZSzO i Z w Pogorzeli pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DL

101 Powiat Gostyński technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ZSzO i Z w Pogorzeli pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

102 Powiat Kościański zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w ZSz Ponadg. w Nietążkowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

103 Powiat Kościański technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające w ZSzPonadg. w Nietązkowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

104 Powiat Kościański technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w ZSzPonadg. w Nietązkowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

105 Powiat Kościański szkoła policealna Szkoła Policealna dla Dorosłych w ZSzPonadg. w Nietązkowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

106 Powiat Kościański gimnazjum Gimnazjum dla Dorosłych w ZSzPonadg. w Kościanie pozytywna porządkowanie sieci /brak naboru (od roku szk. 2009/2011 nie prowadzi naboru) DL

107 Powiat Kościański technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające w ZSzPonadg. w Kościanie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

108 Powiat Kościański liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSz Ponadg. w Kościanie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

109 Gmina Krzywiń uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące w ZSzPonadg. w Krzywiniu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

110 Gmina Krzywiń uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSzPonadg. w Krzywiniu negatywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru (wniosek dotyczył przekształcenia w LO dla dorosłych z dniem 31 sierpnia 2012 r.) DL

111 Miasto Leszno liceum profilowane Liceum Profilowane nr V w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

112 Miasto Leszno technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające nr V w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

113 Miasto Leszno technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr V w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

114 Powiat Rawicki zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Bojanowie w Zespole Szkół Rolniczych w Bojanowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

115 Powiat Rawicki uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełnizjące Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bojanowie w Zespole w Zespole Szkół Rolniczych w Bojanowie wskazano termin przekształcenia na dzień 31 sierpnia 2012 r. (bez opinii) DL

116 Powiat Rawicki szkoła policealna Szkoła Policealna dla Młodzieży w Bojanowie w Zespole Szkół Rolniczych w Bojanowie pozytywna porządkowanie sieci / brak naboru (od założenia szkoły) DL

117 Powiat Rawicki technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Bojanowie w Zespole Szkół Rolniczych w Bojanowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

118 Powiat Rawicki liceum profilowane Liceum Profilowane w Bojanowie w Zespole Szkół Rolniczych w Bojanowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

119 Miasto Leszno liceum profilowane Liceum Profilowane Nr I w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, ul. Poniatowskiego 2, 64-100 Leszno pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

120 Miasto Leszno liceum profilowane Liceum Profilowane Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie, ul. Narutowicza 74a, 64-100 Leszno pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

121 Miasto Leszno technikum uzupełniające Technikum Uzupełniajace Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, ul. Poniatowskiego 2, 64-100 Leszno pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

122 Miasto Leszno technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie, ul. Narutowicza 74a, 64-100 Leszno pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

123 Miasto Leszno technikum uzupełniające Technikum Uzupełniajace dla Dorosłych Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, ul. Poniatowskiego 2, 64-100 Leszno pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

124 Miasto Leszno technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie, ul. Narutowicza 74a, 64-100 Leszno pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

125 Gmina Czempiń szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa im. Józefa Wojciechowskiego w Borowie pozytywna ekonomiczne DL

126 Gmina Czempiń szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa im. Floriana Marciniaka w Starym Gołębinie pozytywna ekonomiczne DL

127 Miasto Leszno technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 4 w Zespole Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

128 Miasto Leszno technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające Nr 4 w Zespole Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

129 Miasto Leszno liceum profilowane Liceum Profilowane Nr IV w Zespole Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

130 Gmina Wolsztyn szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Karpicku niż demograficzny, ekonomiczne (bez opinii, wadliwa uchwała) DL

131 Gmina Wolsztyn szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Adamowie niż demograficzny, ekonomiczne (bez opinii, wadliwa uchwała) DL

132 Gmina Wolsztyn szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Starej Dąbrowie niż demograficzny, ekonomiczne (bez opinii, wadliwa uchwała) DL

133 Gmina Wolsztyn szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Tłokach niż demograficzny, ekonomiczne (bez opinii, wadliwa uchwała) DL

134 Gmina Granowo szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Bielawach pozytywna niż demograficzny / ekonomiczny (możliwe utworzenie szkoły filialnej I-III lub prowadzenie szkoły podstawowej I-VI przez stowarzyszenie) DL

135 Samorząd Województwa Wielkopolskiego szkoła policealna Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie pozytywna ekonomiczne, niż demograficzny DL

136 Gmina Pogorzela szkoła podstawowa Szkoła Fililana w Kromolicach pozytywna niż demograficzny, ekonomiczne (nauka w klasach łączonych) DL

137 Gmina Miejska Górka liceum profilowane Liceum Profilowane w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

138 Gmina Przemęt liceum profilowane Liceum Profilowane Administracyjno-Ekonomiczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przemęcie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

139 Gmina Miejska Górka uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2012 r. ULO dla młodzieży w publiczne trzyletnie LO dla Dorosłych (bez opinii) DL

140 Powiat Rawicki liceum profilowane II Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 3 w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

141 Miasto Leszno liceum profilowane Liceum Profilowane Nr III w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie, ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

142 Miasto Leszno uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lesznie, ul. Kurpińskiego 1, 64-100 Leszno pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

143 Powiat Rawicki liceum profilowane I Liceum Profilowane w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu, ul. Gen. J.Hallera 12, 63-900 Rawicz pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DL

144 Powiat Rawicki technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu, ul. Gen. J.Hallera 12, 63-900 Rawicz negatywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru (wniosek dotyczył przekształcenia w LO dla dorosłych z dniem 31 sierpnia 2012 r.) DL

145 Powiat Gostyński liceum profilowane Liceum Profilowane w Zespole Szkół w Borku Wielkopolskim, ul. Dworcowa 58, 63-810 Borek Wlkp w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r., naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DL

146 Powiat Gostyński uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Borku Wielkopolskim, ul. Dworcowa 58, 63-810 Borek Wlkp w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r., naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DL

147 Gmina Tuliszków szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Smaszewie pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne (przekształcenie w szkołę filialną o strukturze klas I-III) DKo

148 Gmina Tuliszków szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Tarnowej pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne (przekształcenie w szkołę filialną o strukturze klas I-III) DKo

149 Gmina Tuliszków szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Kiszewach pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne (przekształcenie w szkołę filialną o strukturze klas I-III) DKo

150 Gmina Rychwał szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Rozalinie pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny DKo

151 Gmina Rychwał szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Siąszycach pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne (przekształcenie w szkołę filialną Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Rychwale o strukturze klas I-III) DKo

152 Gmina Kramsk szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Helenowie Długim pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny DKo

153 Gmina Kramsk szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Bilczewie pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny DKo

154 Gmina Kramsk szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Świećcu pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny DKo

155 Gmina Kramsk szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Parzykowie pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny DKo

156 Gmina Grzegorzew szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Borysławicach Kościelnych pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny DKo

157 Gmina Przykona szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Boleszczynie pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne (przekształcenie w szkołę filialną Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Przykonie) DKo

158 Gmina Przykona szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Sarbicach pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne (jako fila SP w zespole) DKo

159 Gmina Zagórów szkoła podstawowa Szkoła podstawowa w Łazińsku pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKo

160 Gmina Zagórów szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Kopojnie pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKo

161 Gmina Ślesin szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Ignacewie pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKo

162 Gmina Krzymów szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Głodnie pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKo

163 Gmina Krzymów szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Borowie pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKo

164 Gmina Krzymów szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Smólniku pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKo

165 Gmina Sompolno szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Ośnie Górnym pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKo

166 Gmina Sompolno szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Marianowie pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKo

167 Gmina Kramsk liceum ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące w Zespole Licealnym w Kramsku pozytywna niż demograficzny DKo

168 Gmina Kramsk liceum ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Licealnym w Kramsku pozytywna porządkowanie sieci / brak naboru DKo

169 Gmina Kramsk liceum profilowane Liceum Profilowane w Zespole Licealnym w Kramsku pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DKo

170 Gmina Kramsk technikum Technikum w Zespole Licealnym w Kramsku pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKo

171 Gmina Kramsk szkoła policealna Szkoła Policealna w Zespole Licealnym w Kramsku pozytywna porządkowanie sieci / brak naboru DKo

172 Powiat Koniński liceum profilowane Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DKo

173 Powiat Koniński liceum profilowane Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DKo

174 Powiat Słupecki liceum profilowane Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DKo

175 Powiat Słupecki liceum profilowane Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DKo

176 Powiat Słupecki liceum profilowane Liceum Profilowane w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DKo

177 Powiat Słupecki szkoła policealna Szkoła Policealna w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DKo

178 Powiat Słupecki uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Zagórowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DKo

179 Powiat Słupecki technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DKo

180 Powiat Słupecki technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponmadgimnazjalnych w Strzałkowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DKo

181 Gmina Dobra szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Piekarach pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne (przekształcenie w szkołę filialną o strukturze klas I-III) DKo

182 Gmina Dobra przedszkole Przedszkole w Piekarach pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKo

183 Gmina Stare Miasto szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Krągoli pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne (przekształcenie w szkołę filialną o strukturze klas I-III) DKo

184 Miasto Konin placówka Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Koninie pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny DKo

185 Miasto Konin placówka Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny DKo

186 Gmina Kłodawa szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKo

187 Gmina Kłodawa gimnazjum Gimnazjum Nr 2 w Kłodawie pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKo

188 Gmina Kłodawa szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Górkach pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKo

189 Gmina Kłodawa szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Lubońku pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKo

190 Gmina Żelazków szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Biernatkach pozytywna ekonomiczne, niż demograficzny DKa

191 Gmina Żelazków szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Kokaninie pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne (przekształcenie w szkołę filialną) DKa

192 Gmina Żelazków gimnazjum Gimnazjum w Dębem pozytywna ekonomiczne DKa

193 Gmina Szczytniki szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Mroczkach Wielkich pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne (przkształcenie w filie Zespołu Szkół w Radliczycach) DKa

194 Gmina Szczytniki szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Pośredniku pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne (przkształcenie w filie Zespołu Szkół w Szczytnikach) DKa

195 Gmina Szczytniki szkoła podstawowa Szkoła Postawowa w Sobiesękach Drugich pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne (przkształcenie w filie Zespołu Szkół w Iwanowicach) DKa

196 Gmina Dobrzyca szkoła podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Sośnicy z Oddziałami Przedszkolnymi pozytywna "przekazanie Stowarzyszeniu ""Nowa Sośnica"" (ekonomiczne)" DKa

197 Gmina Dobrzyca szkoła podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Galewie pozytywna przekazanie Stowarzyszeniu na Rzecz Aktywizacji i Integracji Wsi Galew (ekonomiczne) DKa

198 Gmina Dobrzyca szkoła podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Karminie pozytywna przekazanie Stowarzyszeniu Społeczno - Oświatowemu w Karminie (ekonomiczne) DKa

199 Gmina Dobrzyca szkoła podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Koźmincu pozytywna przekazanie Stowarzyszeniu Nasz Koźminiec (ekonomiczne) DKa

200 Gmina Dobrzyca szkoła podstawowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Lutyni pozytywna przekazanie Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji Wsi (ekonomiczne) DKa

201 Gmina Dobrzyca przedszkole Publiczne Przedszkole w Karminie pozytywna przekazanie Stowarzyszeniu Społeczno - Oświatowemu w Karminie (ekonomiczne) DKa

202 Gmina Dobrzyca przedszkole Publiczne Przedszkole w Lutyni pozytywna przekazanie Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji Wsi (ekonomiczne) DKa

203 Gmna Dobrzyca przedszkole Publiczne Przedszkole w Galewie pozytywna przekazanie Stowarzyszeniu na Rzecz Aktywizacji i Integracji Wsi Galew (ekonomiczne) DKa

204 Gmina Dobrzyca przedszkole Publiczne Przedszkole w Koźmincu pozytywna przekazanie Stowarzyszeniu Nasz Koźminiec (ekonomiczne) DKa

205 Powiat Kaliski technikum Technikum w Liskowie pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny (brak naboru) DKa

206 Powiat Kaliski szkoła policealna Szkoła Policealna w Liskowie pozytywna ekonomiczne (brak naboru) DKa

207 Powiat Kaliski liceum ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące w Liskowie pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny (brak naboru) DKa

208 Powiat Kaliski liceum profilowane II Liceum Profilowane w Liskowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DKa

209 Powiat Kaliski zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Liskowie pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny (brak naboru) DKa

210 Powiat Ostrzeszowski liceum profilowane I Liceum Profilowane w Ostrzszowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DKa

211 Powiat Ostrzeszowski liceum profilowane II Liceum Profilowane w Ostrzszowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DKa

212 Powiat Ostrzeszowski liceum profilowane III Liceum Profilowane w Ostrzszowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DKa

213 Powiat Ostrzeszowski zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Ostrzeszowie pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny (brak naboru) DKa

214 Gmina Lisków szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Zalesiu pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKa

215 Gmina Ceków szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Przespolewie Pańskim z Filią w Cekowie Koloni pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKa

216 Gmina Godziesze Wielkie liceum profilowane Liceum Profilowane w Godzieszach pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2012 r. DKa

217 Gmina Blizanów szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Jarantowie pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKa

218 Gmina Blizanów szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Jastrzębnikach pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKa

219 Gmina Blizanów szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Rychnowie pozytywna przekazanie Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie (niż demograficzny) DKa

220 Gmina Odolanów szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Raczycach pozytywna likwidacja SP i przekształcenie w filię Szkoły Podstawowej w Uciechowie DKa

221 Gmina Odolanów szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Świecy pozytywna likwidacja SP i przekształcenie w filię Szkoły Podstawowej w Garkach DKa

222 Gmina Odolanów uzupełniające liceum ogólnokształcące Publiczne Uzupełniające L O dla Dorosłych w Publicznym L O w Odolanowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2012 r. DKa

223 Gmina Odolanów szkoła podstawowa Filia w Gliśnicy Szkoły Podstawowej w Odolanowie pozytywna likwidacja filii SP w Odolanowie i przekształcenie w filię Szkoły Podstawowej w Nabyszycach DKa

224 Powiat Ostrzeszowski technikum Technikum nr 3 w Zszkół nr 3 w Ostrzeszowie pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny (brak naboru) DKa

225 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 1

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

226 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 3

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

227 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 9

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

228 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 11

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

229 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 12

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

230 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 14

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

231 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 15

w Kaliszu" negatywna ekonomiczny (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

232 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 16

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

233 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 18

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

234 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 20

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

235 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 25

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

236 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 26

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

237 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 27

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

238 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 28

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

239 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 29

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

240 Miasto Kalisza przedszkole "Przedszkole Publiczne nr 30

w Kaliszu" negatywna ekonomiczne (likwidacja w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne) DKa

241 Powiat Krotoszyński liceum profilowane I Liceum Profilowane w ZSzPonadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DKa

242 Powiat Krotoszyński liceum profilowane II Liceum Profilowane w ZSzPonadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DKa

243 Powiat Krotoszyński liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSzPonadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DKa

244 Gmina Brzeziny szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Dzięciołach pozytywna przekształcenie struktury organizacyjnej szkoły w klasy I-III (niż demograficzny) DKa

245 Powiat Kępiński liceum profilowane I Liceum Profilowane w ZSzPonadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DKa

246 Powiat Kępiński liceum profilowane II Liceum Profilowane w ZSzPonadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2012 r. DKa

247 Powiat Kępiński liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSzPonadgimnazjalnych w Słupi k/Kępna) pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2012 r. DKa

248 Powiat Kępiński liceum ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące w ZSzPonadgimnazjalnych w Słupi k/Kępna pozytywna niż demograficzny (brak naboru) DKa

249 Powiat Kępiński technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w ZSzPonadgimnazjalnych w Słupi k/Kępna) pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DKa

250 Powiat Kępiński zasadnicza szkoła zawodowa ZSzZawodowa dla Dorosłych w ZSzPonadgimnazjalnych w Słupi k/Kępna) pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. /brak naboru DKa

251 Powiat Kępiński szkoła policealna Szkoła Policealna w ZSzPonadgimnazjalnych w Słupi k/Kępna) pozytywna porządkowanie sieci (brak naboru) DKa

252 Powiat Kępiński technikum Technikum w ZSzPonadgimnazjalnych w Słupi k/Kępna) pozytywna reorganizacja - przeniesienie kształcenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i 2 w Kępnie DKa

253 Gminy Raszków szkoła podstawowa Szkoła Filialna w Jaskółkach podporządkowana Szkole Podstawowej w Radłowie pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DKa

254 Gmina Perzów szkoła podstawowa Szkoła Filialna w Domasłowie podporządkowana Szkole Podstawowej w Trębaczowie pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny DKa

255 Powiat Jarociński uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych w Tarcach wchodzące w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r., naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

256 Powiat Jarociński technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające nr 1 dla Dorosłych w Jarocinie wchodzące w skład ZSzPonadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r., naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

257 Powiat Jarociński uzupełniające liceum ogólnokształcące II Uzupełniające Liceum Ogółnokształcące w Jarocinie wchodzące w skład ZSz Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r., naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

258 Powiat Jarociński technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Tarcach wchodzące w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r., naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

259 Powiat Jarociński liceum profilowane Liceum Profilowane wchodzące w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r., naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

260 Powiat Jarociński technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające w Jarocinie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r., naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

261 Powiat Jarociński technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające nr 2 dla Dorosłych w Jarocinie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r., naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

262 Powiat Jarociński liceum profilowane Liceum Profilowane wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r., naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

263 Powiat Jarociński liceum profilowane Liceum Profilowane wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r., naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

264 Powiat Jarociński uzupełniające liceum ogólnokształcące "I Uzupełniające Liceum Ogółnokształcące dla Dorosłych

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie" w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r., naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

265 Powiat Jarociński uzupełniające liceum ogólnokształcące II Uzupełniające Liceum Ogółnokształcące w Jarocinie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r., naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

266 Gmina Ostrów Wielk. (gmina wiejska) szkoła podstawowa Szkoła Filialna w Biniewie niż demograficzny / ekonomiczne, naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

267 Gmina Ostrów Wielk. (gmina wiejska) szkoła podstawowa Szkoła Filialna w Czekanowie niż demograficzny / ekonomiczne, naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

268 Gmina Ostrów Wielk. (gmina wiejska) szkoła podstawowa Szkoła Filialna w Gutowiu niż demograficzny / ekonomiczne, naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

269 Gmina Ostrów Wielk. (gmina wiejska) szkoła podstawowa Szkoła Filialna w Sadowiu niż demograficzny / ekonomiczne, naruszenie terminu zawiadomienia kuratora - bez opinii DKa

270 Gmina Ujście szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej negatywna niż demograficzny / ekonomiczne (brak informacji o tym,gdzie uczniowie zlikwidowanych szkół będą kontynuować naukę) DP

271 Gmina Ujście szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Mirosławiu negatywna niż demograficzny / ekonomiczne (brak informacji o tym,gdzie uczniowie zlikwidowanych szkół będą kontynuować naukę) DP

272 Gmina Trzcianka szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Rychliku pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne (możliwe przejęcie przez Stowarzyszenie Rodziców) DP

273 Gmina Trzcianka szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DP

274 Gmina Trzcianka szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Niekursku pozytywna niż demograficzny / ekonomiczne DP

275 Gmina Czarków przedszkole Przedszkole w Mikołajewie pozytywna ekonomiczne (włączenie w struktury innej placówki) DP

276 Gmina Okonek szkoła podstawowa Szkoła podstawowa w Zespole Szkół w Lotyniu negatywna ekonomiczne DP

277 Gmina Okonek gimnazjum Gimnazjum w Zespole Szkół w Lotyniu negatywna ekonomiczne DP

278 Gmina Okonek szkoła podstawowa Szkołą Podstawowa w Pniewie pozytywna ekonomiczne DP

279 Gmina Złotów szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Stawnicy pozytywna ekonomiczne DP

280 Gmina Złotów szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Zalesiu pozytywna ekonomiczne DP

281 Gmina Łobżenica szkoła podstawowa Szkoła Podstawowa w Luchowie pozytywna ekonomiczne DP

282 Powiat Chodzieski uzupełniające liceum ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w ZSzPonadgimnazjalnych w Chodzieży pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

283 Poiwiat Chodzieski liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSzLicealno-Gimnazjalnych w Ratajach pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

284 Powiat Czarnkowsko- Trzcianecki liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSzTechnicznych w Trzciance pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

285 Powiiat Złotowski liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSzElektro-Mechanicznych w Złotowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

286 Powiat Zlotowski liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSzEkonomicznych w Złotowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

287 Powiat Zlotowski liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSzRolniczych w Złotowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

288 Powiat Zlotowski liceum profilowane Liceum profilowane w ZSzSpożywczych w Krajence pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

289 Powiat Zlotowski liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSzTechnicznych w Jastrowiu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

290 Powiat Zlotowski technikum uzupełniające Technikum Uzupełniajace w ZSzEkonomicznych w Złotowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

291 Powiat Zlotowski technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające w ZSzElektro-Mechanicznych w Złotowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

292 Powiat Zlotowski technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające w ZSzRolniczych w Złotowie pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

293 Powiat Zlotowski technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające w ZSzTechnicznych w Jastrowiu pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

294 Powiat Zlotowski uzupełniające liceum ogólnokształcące Liceum Uzupełniające w ZSzSpożywczych w Krajence pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

295 Gmina Chodzież przedszkole Miejskie Przedszkole nr 2 w Chodzieży negatywna ekonomiczne (chęć przekazania w prywatne ręce z całym majątkiem, planuje się konkurs ofert) DP

296 Gmina Chodzież przedszkole Miejskie Przedszkole nr 3 w Chodzieży negatywna ekonomiczne (chęć przekazania w prywatne ręce z całym majątkiem, planuje się konkurs ofert) DP

297 Gmina Chodzież przedszkole Miejskie Przedszkole nr 4 w Chodzieży negatywna ekonomiczne (chęć przekazania w prywatne ręce z całym majątkiem, planuje się konkurs ofert) DP

298 Gmina Wieleń przedszkole Przedszkole nr 2 w Wieleniu pozytywna ekonomiczne (z zachowaniem oddzialów w miejscu przedszkola) DP

299 Gmina Wieleń przedszkole Przedszkole w Rosku pozytywna ekonomiczne (z zachowaniem oddzialów w miejscu przedszkola) DP

300 Powiat Chodzieski technikum uzupełniające Tecnikum Uzupełniające dla Dorosłych w ZSzPonadgimnazjalnych w Chodzieży pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

301 Powiat Chodzieski technikum uzupełniające Technikum Uzupełniające w ZSzPonadgimnazjalnych w Chodzieży pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

302 Powiat Chodzieski liceum profilowane Liceum Profilowane w ZSzPonadgimnazjalnych w Chodzieży pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

303 Powiat Chodzieski zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZSzPonadgimnazjalnych w Chodzieży pozytywna w związku z zmianą ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. DP

304 Powiat Chodzieski zasadnicza szkoła zawodowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZSzLicealno-Gimnazjalnych w Ratajach pozytywna ekonomiczne / niż demograficzny (brak naboru) DP

305 Poznań Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu

306 Poznań Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 31

 

Podsumowanie:

Dane z datą sprzed pierwszego marca należy traktować jako dane częściowe.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE- 360- załącznik: likwidacje_mazowsze- stan na 08.03.2012r;

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE-likwidacje i przekształcenia- 136, link do strony Kuratorium Oświaty w Lublinie z danymi.

WOJEWÓDZTWO GDAŃSKIE- 77- załącznik: likwidacje_gdansk- stan na 10.02.2012r;

WOJEWÓDZTWO OLSZTYŃSKIE- 214- załącznik: likwidacje_olsztyn- brak daty

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE- 133- załącznik:likwidacje_małopolska- stan na 12.02.2012r.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORESKIE- 340- załącznik: likwidacje_SZCZECIN- stan na 29.02.2012r;

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE- 142- załącznik: likwidacje_podkarpacie- stan na 29.02.2012r;

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE- 306- załącznik: likwidacje wielkopolska- stan na 30.03.2012r.

Poprawiony: środa, 11 września 2013 13:51  

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.