A A A

Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę - 2018r.

DSC00649
DSC00649
DSC00628
DSC00628
DSC00696
DSC00696
DSC00698
DSC00698
DSC00699
DSC00699
DSC00686
DSC00686
DSC00650
DSC00650
IMG_20180702_120210 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120210 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114536 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114536 (Kopiowanie)
DSC00639
DSC00639
IMG_20180702_115415 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115415 (Kopiowanie)
IMG_20180702_143935 (Kopiowanie)
IMG_20180702_143935 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114407 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114407 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120125 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120125 (Kopiowanie)
DSC00634
DSC00634
IMG_20180702_130227 (Kopiowanie)
IMG_20180702_130227 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124113 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124113 (Kopiowanie)
DSC00664
DSC00664
DSC00664(1)
DSC00664(1)
IMG_20180702_115431 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115431 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114451 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114451 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120258 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120258 (Kopiowanie)
DSC00695
DSC00695
IMG_20180702_124032 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124032 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124052 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124052 (Kopiowanie)
DSC00661(1)
DSC00661(1)
DSC00694
DSC00694
DSC00692
DSC00692
DSC00656(1)
DSC00656(1)
DSC00665
DSC00665
DSC00646
DSC00646
IMG_20180702_120335 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120335 (Kopiowanie)
IMG_20180702_130229 (Kopiowanie)
IMG_20180702_130229 (Kopiowanie)
DSC00677
DSC00677
Previous Next Play Pause
DSC00649 DSC00628 DSC00696 DSC00698 DSC00699 DSC00686 DSC00650 IMG_20180702_120210 (Kopiowanie) IMG_20180702_114536 (Kopiowanie) DSC00639 IMG_20180702_115415 (Kopiowanie) IMG_20180702_143935 (Kopiowanie) IMG_20180702_114407 (Kopiowanie) IMG_20180702_120125 (Kopiowanie) DSC00634 IMG_20180702_130227 (Kopiowanie) IMG_20180702_124113 (Kopiowanie) DSC00664 DSC00664(1) IMG_20180702_115431 (Kopiowanie) IMG_20180702_114451 (Kopiowanie) IMG_20180702_120258 (Kopiowanie) DSC00695 IMG_20180702_124032 (Kopiowanie) IMG_20180702_124052 (Kopiowanie) DSC00661(1) DSC00694 DSC00692 DSC00656(1) DSC00665 DSC00646 IMG_20180702_120335 (Kopiowanie) IMG_20180702_130229 (Kopiowanie) DSC00677

KONGRES SEKRETARIATU NAUKI I OŚWIATY- 09-10.06.2018r.

DSC_0323
DSC_0323
DSC_0287
DSC_0287
DSC_0269
DSC_0269
DSC_0161
DSC_0161
DSC_0159
DSC_0159
DSC_0405a
DSC_0405a
DSC_0261
DSC_0261
DSC_0184
DSC_0184
DSC_0164
DSC_0164
DSC_0181
DSC_0181
DSC_0392
DSC_0392
DSC_0265
DSC_0265
DSC_0405
DSC_0405
DSC_0187
DSC_0187
DSC_0325
DSC_0325
DSC_0285
DSC_0285
DSC_0282
DSC_0282
DSC_0245
DSC_0245
DSC_0355
DSC_0355
DSC_0262
DSC_0262
DSC_0179
DSC_0179
DSC_0358
DSC_0358
DSC_0267
DSC_0267
DSC_0223
DSC_0223
DSC_0305
DSC_0305
DSC_0173
DSC_0173
DSC_0234
DSC_0234
DSC_0329
DSC_0329
DSC_0293
DSC_0293
DSC_0399
DSC_0399
DSC_0354
DSC_0354
DSC_0315
DSC_0315
DSC_0310
DSC_0310
DSC_0330
DSC_0330
DSC_0288
DSC_0288
DSC_0286
DSC_0286
DSC_0175
DSC_0175
DSC_0397
DSC_0397
DSC_0353
DSC_0353
DSC_0316
DSC_0316
DSC_0289
DSC_0289
DSC_0307
DSC_0307
DSC_0322
DSC_0322
DSC_0251
DSC_0251
DSC_0409
DSC_0409
DSC_0166
DSC_0166
DSC_0177
DSC_0177
DSC_0153
DSC_0153
DSC_0406
DSC_0406
DSC_0219
DSC_0219
Previous Next Play Pause
DSC_0323 DSC_0287 DSC_0269 DSC_0161 DSC_0159 DSC_0405a DSC_0261 DSC_0184 DSC_0164 DSC_0181 DSC_0392 DSC_0265 DSC_0405 DSC_0187 DSC_0325 DSC_0285 DSC_0282 DSC_0245 DSC_0355 DSC_0262 DSC_0179 DSC_0358 DSC_0267 DSC_0223 DSC_0305 DSC_0173 DSC_0234 DSC_0329 DSC_0293 DSC_0399 DSC_0354 DSC_0315 DSC_0310 DSC_0330 DSC_0288 DSC_0286 DSC_0175 DSC_0397 DSC_0353 DSC_0316 DSC_0289 DSC_0307 DSC_0322 DSC_0251 DSC_0409 DSC_0166 DSC_0177 DSC_0153 DSC_0406 DSC_0219

WZD KSOIW 17- 18 MAJA 2018R.

DSC00072
DSC00072
DSC00017
DSC00017
DSC00069
DSC00069
DSC00045
DSC00045
DSC00091
DSC00091
DSC00124
DSC00124
DSC00004
DSC00004
DSC00027
DSC00027
DSC00104
DSC00104
DSC00067
DSC00067
DSC00058
DSC00058
DSC00018
DSC00018
DSC00043
DSC00043
DSC00115
DSC00115
DSC00031
DSC00031
DSC00085
DSC00085
DSC00112
DSC00112
126
126
DSC00121
DSC00121
DSC00057
DSC00057
DSC00048
DSC00048
DSC00077
DSC00077
DSC00122
DSC00122
DSC00120
DSC00120
DSC00078
DSC00078
DSC00082
DSC00082
DSC00074
DSC00074
DSC00006
DSC00006
DSC00087
DSC00087
DSC00113
DSC00113
DSC00090
DSC00090
DSC00011
DSC00011
DSC00044
DSC00044
DSC00106
DSC00106
DSC00117
DSC00117
DSC00010
DSC00010
DSC00035
DSC00035
129
129
DSC00119
DSC00119
DSC00038
DSC00038
DSC00116
DSC00116
DSC00013
DSC00013
123
123
DSC00076
DSC00076
DSC00034
DSC00034
DSC00071
DSC00071
DSC00014
DSC00014
DSC00036
DSC00036
DSC00088
DSC00088
DSC00132
DSC00132
Previous Next Play Pause
DSC00072 DSC00017 DSC00069 DSC00045 DSC00091 DSC00124 DSC00004 DSC00027 DSC00104 DSC00067 DSC00058 DSC00018 DSC00043 DSC00115 DSC00031 DSC00085 DSC00112 126 DSC00121 DSC00057 DSC00048 DSC00077 DSC00122 DSC00120 DSC00078 DSC00082 DSC00074 DSC00006 DSC00087 DSC00113 DSC00090 DSC00011 DSC00044 DSC00106 DSC00117 DSC00010 DSC00035 129 DSC00119 DSC00038 DSC00116 DSC00013 123 DSC00076 DSC00034 DSC00071 DSC00014 DSC00036 DSC00088 DSC00132

Rada KSOiW w Rydzynie 15- 16 lutego 2018r.

DSC00007
DSC00007
DSC00021
DSC00021
DSC00006
DSC00006
DSC00005
DSC00005
DSC00003
DSC00003
DSC00010
DSC00010
DSC00012
DSC00012
DSC00009
DSC00009
DSC00002
DSC00002
DSC00004
DSC00004
DSC00013
DSC00013
DSC00001
DSC00001
DSC00008
DSC00008
DSC00014
DSC00014
DSC00011
DSC00011
Previous Next Play Pause
DSC00007 DSC00021 DSC00006 DSC00005 DSC00003 DSC00010 DSC00012 DSC00009 DSC00002 DSC00004 DSC00013 DSC00001 DSC00008 DSC00014 DSC00011

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758

Powrót