A A A

Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę - 2018r.

IMG_20180702_120258 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120258 (Kopiowanie)
IMG_20180702_130229 (Kopiowanie)
IMG_20180702_130229 (Kopiowanie)
DSC00677
DSC00677
IMG_20180702_120335 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120335 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124052 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124052 (Kopiowanie)
DSC00695
DSC00695
DSC00628
DSC00628
DSC00639
DSC00639
DSC00696
DSC00696
IMG_20180702_114451 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114451 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120210 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120210 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115431 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115431 (Kopiowanie)
DSC00646
DSC00646
IMG_20180702_120125 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120125 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114536 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114536 (Kopiowanie)
DSC00634
DSC00634
DSC00686
DSC00686
DSC00664(1)
DSC00664(1)
DSC00649
DSC00649
DSC00665
DSC00665
IMG_20180702_124113 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124113 (Kopiowanie)
DSC00664
DSC00664
DSC00698
DSC00698
IMG_20180702_124032 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124032 (Kopiowanie)
DSC00650
DSC00650
DSC00692
DSC00692
IMG_20180702_115415 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115415 (Kopiowanie)
DSC00656(1)
DSC00656(1)
DSC00661(1)
DSC00661(1)
IMG_20180702_130227 (Kopiowanie)
IMG_20180702_130227 (Kopiowanie)
DSC00699
DSC00699
DSC00694
DSC00694
IMG_20180702_114407 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114407 (Kopiowanie)
IMG_20180702_143935 (Kopiowanie)
IMG_20180702_143935 (Kopiowanie)
Previous Next Play Pause
IMG_20180702_120258 (Kopiowanie) IMG_20180702_130229 (Kopiowanie) DSC00677 IMG_20180702_120335 (Kopiowanie) IMG_20180702_124052 (Kopiowanie) DSC00695 DSC00628 DSC00639 DSC00696 IMG_20180702_114451 (Kopiowanie) IMG_20180702_120210 (Kopiowanie) IMG_20180702_115431 (Kopiowanie) DSC00646 IMG_20180702_120125 (Kopiowanie) IMG_20180702_114536 (Kopiowanie) DSC00634 DSC00686 DSC00664(1) DSC00649 DSC00665 IMG_20180702_124113 (Kopiowanie) DSC00664 DSC00698 IMG_20180702_124032 (Kopiowanie) DSC00650 DSC00692 IMG_20180702_115415 (Kopiowanie) DSC00656(1) DSC00661(1) IMG_20180702_130227 (Kopiowanie) DSC00699 DSC00694 IMG_20180702_114407 (Kopiowanie) IMG_20180702_143935 (Kopiowanie)

KONGRES SEKRETARIATU NAUKI I OŚWIATY- 09-10.06.2018r.

DSC_0164
DSC_0164
DSC_0187
DSC_0187
DSC_0245
DSC_0245
DSC_0324
DSC_0324
DSC_0286
DSC_0286
DSC_0177
DSC_0177
DSC_0219
DSC_0219
DSC_0269
DSC_0269
DSC_0367
DSC_0367
DSC_0173
DSC_0173
DSC_0159
DSC_0159
DSC_0288
DSC_0288
DSC_0310
DSC_0310
DSC_0285
DSC_0285
DSC_0315
DSC_0315
DSC_0355
DSC_0355
DSC_0175
DSC_0175
DSC_0405a
DSC_0405a
DSC_0223
DSC_0223
DSC_0392
DSC_0392
DSC_0358
DSC_0358
DSC_0293
DSC_0293
DSC_0406
DSC_0406
DSC_0330
DSC_0330
DSC_0405
DSC_0405
DSC_0166
DSC_0166
DSC_0181
DSC_0181
DSC_0322
DSC_0322
DSC_0321
DSC_0321
DSC_0265
DSC_0265
DSC_0238
DSC_0238
DSC_0234
DSC_0234
DSC_0179
DSC_0179
DSC_0397
DSC_0397
DSC_0305
DSC_0305
DSC_0325
DSC_0325
DSC_0307
DSC_0307
DSC_0249
DSC_0249
DSC_0153
DSC_0153
DSC_0399
DSC_0399
DSC_0354
DSC_0354
DSC_0316
DSC_0316
DSC_0326
DSC_0326
DSC_0184
DSC_0184
DSC_0287
DSC_0287
DSC_0329
DSC_0329
DSC_0282
DSC_0282
DSC_0291
DSC_0291
DSC_0262
DSC_0262
DSC_0289
DSC_0289
Previous Next Play Pause
DSC_0164 DSC_0187 DSC_0245 DSC_0324 DSC_0286 DSC_0177 DSC_0219 DSC_0269 DSC_0367 DSC_0173 DSC_0159 DSC_0288 DSC_0310 DSC_0285 DSC_0315 DSC_0355 DSC_0175 DSC_0405a DSC_0223 DSC_0392 DSC_0358 DSC_0293 DSC_0406 DSC_0330 DSC_0405 DSC_0166 DSC_0181 DSC_0322 DSC_0321 DSC_0265 DSC_0238 DSC_0234 DSC_0179 DSC_0397 DSC_0305 DSC_0325 DSC_0307 DSC_0249 DSC_0153 DSC_0399 DSC_0354 DSC_0316 DSC_0326 DSC_0184 DSC_0287 DSC_0329 DSC_0282 DSC_0291 DSC_0262 DSC_0289

WZD KSOIW 17- 18 MAJA 2018R.

DSC00030
DSC00030
DSC00097
DSC00097
122
122
DSC00021
DSC00021
DSC00031
DSC00031
DSC00011
DSC00011
DSC00086
DSC00086
DSC00090
DSC00090
DSC00039
DSC00039
DSC00008
DSC00008
DSC00122
DSC00122
DSC00132
DSC00132
DSC00080
DSC00080
DSC00109
DSC00109
DSC00065
DSC00065
DSC00052
DSC00052
DSC00068
DSC00068
DSC00063
DSC00063
DSC00111
DSC00111
DSC00083
DSC00083
DSC00123
DSC00123
DSC00045
DSC00045
DSC00126
DSC00126
DSC00057
DSC00057
DSC00071
DSC00071
DSC00040
DSC00040
DSC00004
DSC00004
DSC00072
DSC00072
129
129
DSC00044
DSC00044
125
125
DSC00069
DSC00069
DSC00093
DSC00093
DSC00110
DSC00110
124
124
DSC00127
DSC00127
DSC00106
DSC00106
DSC00076
DSC00076
DSC00119
DSC00119
DSC00085
DSC00085
DSC00079
DSC00079
DSC00077
DSC00077
DSC00096
DSC00096
DSC00070
DSC00070
DSC00047
DSC00047
DSC00108
DSC00108
DSC00121
DSC00121
DSC00060
DSC00060
DSC00055
DSC00055
DSC00115
DSC00115
Previous Next Play Pause
DSC00030 DSC00097 122 DSC00021 DSC00031 DSC00011 DSC00086 DSC00090 DSC00039 DSC00008 DSC00122 DSC00132 DSC00080 DSC00109 DSC00065 DSC00052 DSC00068 DSC00063 DSC00111 DSC00083 DSC00123 DSC00045 DSC00126 DSC00057 DSC00071 DSC00040 DSC00004 DSC00072 129 DSC00044 125 DSC00069 DSC00093 DSC00110 124 DSC00127 DSC00106 DSC00076 DSC00119 DSC00085 DSC00079 DSC00077 DSC00096 DSC00070 DSC00047 DSC00108 DSC00121 DSC00060 DSC00055 DSC00115

Rada KSOiW w Rydzynie 15- 16 lutego 2018r.

DSC00005
DSC00005
DSC00021
DSC00021
DSC00011
DSC00011
DSC00007
DSC00007
DSC00013
DSC00013
DSC00004
DSC00004
DSC00014
DSC00014
DSC00010
DSC00010
DSC00009
DSC00009
DSC00002
DSC00002
DSC00006
DSC00006
DSC00001
DSC00001
DSC00008
DSC00008
DSC00003
DSC00003
DSC00012
DSC00012
Previous Next Play Pause
DSC00005 DSC00021 DSC00011 DSC00007 DSC00013 DSC00004 DSC00014 DSC00010 DSC00009 DSC00002 DSC00006 DSC00001 DSC00008 DSC00003 DSC00012

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758