Nie na darmo

                           

A A A

Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę - 2018r.

DSC00696
DSC00696
DSC00664
DSC00664
IMG_20180702_120210 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120210 (Kopiowanie)
DSC00634
DSC00634
IMG_20180702_115415 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115415 (Kopiowanie)
DSC00664(1)
DSC00664(1)
DSC00628
DSC00628
IMG_20180702_124032 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124032 (Kopiowanie)
DSC00677
DSC00677
DSC00639
DSC00639
DSC00649
DSC00649
DSC00686
DSC00686
DSC00699
DSC00699
IMG_20180702_143935 (Kopiowanie)
IMG_20180702_143935 (Kopiowanie)
DSC00695
DSC00695
IMG_20180702_124052 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124052 (Kopiowanie)
DSC00650
DSC00650
DSC00661(1)
DSC00661(1)
DSC00646
DSC00646
IMG_20180702_120125 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120125 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115431 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115431 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120258 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120258 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114451 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114451 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124113 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124113 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114407 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114407 (Kopiowanie)
DSC00692
DSC00692
DSC00694
DSC00694
IMG_20180702_120335 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120335 (Kopiowanie)
DSC00656(1)
DSC00656(1)
DSC00665
DSC00665
IMG_20180702_130229 (Kopiowanie)
IMG_20180702_130229 (Kopiowanie)
DSC00698
DSC00698
IMG_20180702_130227 (Kopiowanie)
IMG_20180702_130227 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114536 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114536 (Kopiowanie)
Previous Next Play Pause
DSC00696 DSC00664 IMG_20180702_120210 (Kopiowanie) DSC00634 IMG_20180702_115415 (Kopiowanie) DSC00664(1) DSC00628 IMG_20180702_124032 (Kopiowanie) DSC00677 DSC00639 DSC00649 DSC00686 DSC00699 IMG_20180702_143935 (Kopiowanie) DSC00695 IMG_20180702_124052 (Kopiowanie) DSC00650 DSC00661(1) DSC00646 IMG_20180702_120125 (Kopiowanie) IMG_20180702_115431 (Kopiowanie) IMG_20180702_120258 (Kopiowanie) IMG_20180702_114451 (Kopiowanie) IMG_20180702_124113 (Kopiowanie) IMG_20180702_114407 (Kopiowanie) DSC00692 DSC00694 IMG_20180702_120335 (Kopiowanie) DSC00656(1) DSC00665 IMG_20180702_130229 (Kopiowanie) DSC00698 IMG_20180702_130227 (Kopiowanie) IMG_20180702_114536 (Kopiowanie)

KONGRES SEKRETARIATU NAUKI I OŚWIATY- 09-10.06.2018r.

DSC_0285
DSC_0285
DSC_0175
DSC_0175
DSC_0245
DSC_0245
DSC_0187
DSC_0187
DSC_0405
DSC_0405
DSC_0293
DSC_0293
DSC_0405a
DSC_0405a
DSC_0249
DSC_0249
DSC_0282
DSC_0282
DSC_0184
DSC_0184
DSC_0329
DSC_0329
DSC_0289
DSC_0289
DSC_0159
DSC_0159
DSC_0288
DSC_0288
DSC_0325
DSC_0325
DSC_0321
DSC_0321
DSC_0179
DSC_0179
DSC_0287
DSC_0287
DSC_0291
DSC_0291
DSC_0305
DSC_0305
DSC_0406
DSC_0406
DSC_0262
DSC_0262
DSC_0261
DSC_0261
DSC_0173
DSC_0173
DSC_0310
DSC_0310
DSC_0286
DSC_0286
DSC_0397
DSC_0397
DSC_0409
DSC_0409
DSC_0153
DSC_0153
DSC_0307
DSC_0307
DSC_0353
DSC_0353
DSC_0316
DSC_0316
DSC_0251
DSC_0251
DSC_0392
DSC_0392
DSC_0219
DSC_0219
DSC_0330
DSC_0330
DSC_0181
DSC_0181
DSC_0354
DSC_0354
DSC_0177
DSC_0177
DSC_0161
DSC_0161
DSC_0399
DSC_0399
DSC_0166
DSC_0166
DSC_0355
DSC_0355
DSC_0164
DSC_0164
DSC_0315
DSC_0315
DSC_0326
DSC_0326
DSC_0367
DSC_0367
DSC_0358
DSC_0358
DSC_0324
DSC_0324
DSC_0265
DSC_0265
Previous Next Play Pause
DSC_0285 DSC_0175 DSC_0245 DSC_0187 DSC_0405 DSC_0293 DSC_0405a DSC_0249 DSC_0282 DSC_0184 DSC_0329 DSC_0289 DSC_0159 DSC_0288 DSC_0325 DSC_0321 DSC_0179 DSC_0287 DSC_0291 DSC_0305 DSC_0406 DSC_0262 DSC_0261 DSC_0173 DSC_0310 DSC_0286 DSC_0397 DSC_0409 DSC_0153 DSC_0307 DSC_0353 DSC_0316 DSC_0251 DSC_0392 DSC_0219 DSC_0330 DSC_0181 DSC_0354 DSC_0177 DSC_0161 DSC_0399 DSC_0166 DSC_0355 DSC_0164 DSC_0315 DSC_0326 DSC_0367 DSC_0358 DSC_0324 DSC_0265

WZD KSOIW 17- 18 MAJA 2018R.

DSC00104
DSC00104
DSC00070
DSC00070
124
124
DSC00082
DSC00082
DSC00116
DSC00116
DSC00009
DSC00009
DSC00118
DSC00118
129
129
DSC00108
DSC00108
DSC00057
DSC00057
DSC00078
DSC00078
DSC00016
DSC00016
DSC00064
DSC00064
DSC00011
DSC00011
DSC00021
DSC00021
DSC00054
DSC00054
DSC00038
DSC00038
DSC00061
DSC00061
DSC00076
DSC00076
DSC00033
DSC00033
DSC00079
DSC00079
DSC00042
DSC00042
DSC00013
DSC00013
DSC00074
DSC00074
DSC00031
DSC00031
DSC00014
DSC00014
DSC00018
DSC00018
DSC00122
DSC00122
DSC00112
DSC00112
DSC00015
DSC00015
DSC00119
DSC00119
DSC00067
DSC00067
DSC00121
DSC00121
DSC00055
DSC00055
DSC00012
DSC00012
DSC00059
DSC00059
DSC00069
DSC00069
DSC00032
DSC00032
DSC00093
DSC00093
DSC00123
DSC00123
DSC00060
DSC00060
DSC00095
DSC00095
DSC00027
DSC00027
DSC00017
DSC00017
DSC00090
DSC00090
DSC00109
DSC00109
DSC00087
DSC00087
DSC00083
DSC00083
DSC00001
DSC00001
DSC00089
DSC00089
Previous Next Play Pause
DSC00104 DSC00070 124 DSC00082 DSC00116 DSC00009 DSC00118 129 DSC00108 DSC00057 DSC00078 DSC00016 DSC00064 DSC00011 DSC00021 DSC00054 DSC00038 DSC00061 DSC00076 DSC00033 DSC00079 DSC00042 DSC00013 DSC00074 DSC00031 DSC00014 DSC00018 DSC00122 DSC00112 DSC00015 DSC00119 DSC00067 DSC00121 DSC00055 DSC00012 DSC00059 DSC00069 DSC00032 DSC00093 DSC00123 DSC00060 DSC00095 DSC00027 DSC00017 DSC00090 DSC00109 DSC00087 DSC00083 DSC00001 DSC00089

Rada KSOiW w Rydzynie 15- 16 lutego 2018r.

DSC00001
DSC00001
DSC00021
DSC00021
DSC00011
DSC00011
DSC00004
DSC00004
DSC00007
DSC00007
DSC00010
DSC00010
DSC00008
DSC00008
DSC00013
DSC00013
DSC00006
DSC00006
DSC00014
DSC00014
DSC00012
DSC00012
DSC00002
DSC00002
DSC00003
DSC00003
DSC00005
DSC00005
DSC00009
DSC00009
Previous Next Play Pause
DSC00001 DSC00021 DSC00011 DSC00004 DSC00007 DSC00010 DSC00008 DSC00013 DSC00006 DSC00014 DSC00012 DSC00002 DSC00003 DSC00005 DSC00009

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758