A A A

Dokumenty

- Zostaliśmy oszukani przez rząd PiS. To mocne słowa, ale po 2,5 roku dobrej współpracy, mówimy dość dzieleniu pracowników budżetówki. Ci, którzy prowadzą dialog nie otrzymują nic, a wygrywają tylko ci, którzy wychodzą na ulicę

Czytaj więcej:

"Czekamy teraz aż premier usiądzie, zanalizuje, oceni nasze postulaty i przedstawi Komisji Krajowej wnioski z dzisiejszego spotkania. Dla nas mogą być tylko jedne: że rząd pochyli się nad problemami pracowników sfery budżetowej i nastąpi w tej sferze jakiś progres. Przypominam, że od 2010 roku te wynagrodzenia są zamrożone" - powiedział na briefingu prasowym przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. Właśnie zakończyło nadzwyczajne spotkanie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z premierem Mateuszem Morawieckim w gdańskiej siedzibie związku. 

Czytaj więcej na stronie:

Szczegóły ze spotkania w kontekście postulatów środowiska oświatowego wkrótce na naszej stronie.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje pogarszającą się sytuację społeczną oraz narastające napięcia społeczne.

Powiększające się dysproporcje w wynagrodzeniach zatrudnionych w sferze finansów publicznych wręcz wskazują na dyskryminowanie całych grup zatrudnionych w tej sferze. Kolejny raz mamy do czynienia z przekazywaniem środków budżetowych na wzrost wynagrodzeń tylko nielicznym grupom zatrudnionych urzędników czy też funkcjonariuszy.Odbywa się to niestety kosztem pozostałych. Pomijanie we wzroście wynagrodzeń grup najmniej zarabiających czy też nierównomierny wzrost płac tworzy dysproporcje w przeciętnych wynagrodzeniach miesięcznych w poszczególnych działach.

"Nie możemy nie dostrzegać problemów pracowników budżetówki, które narastają. Zależy nam na odmrożeniu wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

"Żądamy tego.

W razie odmowy będziemy przygotowywać się do akcji protestacyjnej. Chcemy wesprzeć nie tylko urzędników, ale też m.in. nauczycieli, którzy chcą w kolejnych latach wyższych podwyżek od tych zaplanowanych przez rząd, pracowników niemedycznych w ochronie zdrowia oraz cywilnych w policji i wojsku. Po to jest Solidarność!"

Piotr Duda podkreślił, że „Solidarność” będzie domagała się odwołania obecnej minister edukacji. - W imieniu związku zawodowego "Solidarność" sekretariat oświaty i wychowania wydał jednoznaczne stanowisko, które jest dla nas wiążące. Jesteśmy za odwołaniem minister Anny Zalewskiej.

DSC00003
DSC00003
DSC00048
DSC00048
DSC00078
DSC00078
DSC00029
DSC00029
DSC00028
DSC00028
DSC00090
DSC00090
DSC00113
DSC00113
DSC00047
DSC00047
DSC00023
DSC00023
DSC00031
DSC00031
DSC00036
DSC00036
DSC00009
DSC00009
DSC00075
DSC00075
DSC00126
DSC00126
DSC00105
DSC00105
DSC00082
DSC00082
DSC00089
DSC00089
DSC00077
DSC00077
DSC00094
DSC00094
DSC00014
DSC00014
DSC00033
DSC00033
DSC00072
DSC00072
DSC00022
DSC00022
DSC00070
DSC00070
DSC00015
DSC00015
DSC00082
DSC00082
DSC00087
DSC00087
DSC00013
DSC00013
DSC00035
DSC00035
DSC00051
DSC00051
DSC00007
DSC00007
DSC00017
DSC00017
DSC00040
DSC00040
DSC00069
DSC00069
DSC00063
DSC00063
DSC00064
DSC00064
DSC00083
DSC00083
DSC00116
DSC00116
DSC00121
DSC00121
DSC00026
DSC00026
DSC00110
DSC00110
DSC00068
DSC00068
DSC00061
DSC00061
DSC00079
DSC00079
DSC00049
DSC00049
DSC00071
DSC00071
DSC00056
DSC00056
DSC00067
DSC00067
DSC00062
DSC00062
DSC00053
DSC00053
Previous Next Play Pause
DSC00003 DSC00048 DSC00078 DSC00029 DSC00028 DSC00090 DSC00113 DSC00047 DSC00023 DSC00031 DSC00036 DSC00009 DSC00075 DSC00126 DSC00105 DSC00082 DSC00089 DSC00077 DSC00094 DSC00014 DSC00033 DSC00072 DSC00022 DSC00070 DSC00015 DSC00082 DSC00087 DSC00013 DSC00035 DSC00051 DSC00007 DSC00017 DSC00040 DSC00069 DSC00063 DSC00064 DSC00083 DSC00116 DSC00121 DSC00026 DSC00110 DSC00068 DSC00061 DSC00079 DSC00049 DSC00071 DSC00056 DSC00067 DSC00062 DSC00053

Mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej, VII edycji projektu pt. Akademia Letnia. Dobry nauczyciel – lepszy uczeń.

Termin i miejsce realizacji projektu: 01-08 lipca 2018 r. w Gdańsku.

Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”, zwrócił się z apelem do szefa Komisji Krajowej Piotra Dudy o wsparcie w dialogu z premierem Mateuszem Morawieckim i rządem PiS, dotyczącym najważniejszych postulatów oświatowej „Solidarności”. W obradach Komisji Krajowej, które odbywają się 29–30 sierpnia, uczestniczyli także minister Elżbieta Rafalska, szefowa resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i jednocześnie przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Stanisław Szwed, sekretarz stanu, reprezentujący ten sam resort ,oraz poseł PiS Janusz Śniadek.

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758