A A A

Dokumenty

DSC00023
DSC00023
DSC00069
DSC00069
DSC00026
DSC00026
DSC00051
DSC00051
DSC00078
DSC00078
DSC00017
DSC00017
DSC00003
DSC00003
DSC00064
DSC00064
DSC00048
DSC00048
DSC00008
DSC00008
DSC00096
DSC00096
DSC00028
DSC00028
DSC00074
DSC00074
DSC00104
DSC00104
DSC00005
DSC00005
DSC00012
DSC00012
DSC00109
DSC00109
DSC00062
DSC00062
DSC00061
DSC00061
DSC00032
DSC00032
DSC00006
DSC00006
DSC00015
DSC00015
DSC00095
DSC00095
DSC00036
DSC00036
DSC00107
DSC00107
DSC00058
DSC00058
DSC00060
DSC00060
DSC00069
DSC00069
DSC00029
DSC00029
DSC00121
DSC00121
DSC00080
DSC00080
DSC00057
DSC00057
DSC00082
DSC00082
DSC00034
DSC00034
DSC00063
DSC00063
DSC00052
DSC00052
DSC00054
DSC00054
DSC00063
DSC00063
DSC00080
DSC00080
DSC00050
DSC00050
DSC00074
DSC00074
DSC00105
DSC00105
DSC00065
DSC00065
DSC00075
DSC00075
DSC00010
DSC00010
DSC00078
DSC00078
DSC00047
DSC00047
DSC00053
DSC00053
DSC00037
DSC00037
DSC00083
DSC00083
Previous Next Play Pause
DSC00023 DSC00069 DSC00026 DSC00051 DSC00078 DSC00017 DSC00003 DSC00064 DSC00048 DSC00008 DSC00096 DSC00028 DSC00074 DSC00104 DSC00005 DSC00012 DSC00109 DSC00062 DSC00061 DSC00032 DSC00006 DSC00015 DSC00095 DSC00036 DSC00107 DSC00058 DSC00060 DSC00069 DSC00029 DSC00121 DSC00080 DSC00057 DSC00082 DSC00034 DSC00063 DSC00052 DSC00054 DSC00063 DSC00080 DSC00050 DSC00074 DSC00105 DSC00065 DSC00075 DSC00010 DSC00078 DSC00047 DSC00053 DSC00037 DSC00083

Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”, zwrócił się z apelem do szefa Komisji Krajowej Piotra Dudy o wsparcie w dialogu z premierem Mateuszem Morawieckim i rządem PiS, dotyczącym najważniejszych postulatów oświatowej „Solidarności”. W obradach Komisji Krajowej, które odbywają się 29–30 sierpnia, uczestniczyli także minister Elżbieta Rafalska, szefowa resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i jednocześnie przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Stanisław Szwed, sekretarz stanu, reprezentujący ten sam resort ,oraz poseł PiS Janusz Śniadek.

"Nie możemy nie dostrzegać problemów pracowników budżetówki, które narastają. Zależy nam na odmrożeniu wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

"Żądamy tego.

W razie odmowy będziemy przygotowywać się do akcji protestacyjnej. Chcemy wesprzeć nie tylko urzędników, ale też m.in. nauczycieli, którzy chcą w kolejnych latach wyższych podwyżek od tych zaplanowanych przez rząd, pracowników niemedycznych w ochronie zdrowia oraz cywilnych w policji i wojsku. Po to jest Solidarność!"

Piotr Duda podkreślił, że „Solidarność” będzie domagała się odwołania obecnej minister edukacji. - W imieniu związku zawodowego "Solidarność" sekretariat oświaty i wychowania wydał jednoznaczne stanowisko, które jest dla nas wiążące. Jesteśmy za odwołaniem minister Anny Zalewskiej.

"Czekamy teraz aż premier usiądzie, zanalizuje, oceni nasze postulaty i przedstawi Komisji Krajowej wnioski z dzisiejszego spotkania. Dla nas mogą być tylko jedne: że rząd pochyli się nad problemami pracowników sfery budżetowej i nastąpi w tej sferze jakiś progres. Przypominam, że od 2010 roku te wynagrodzenia są zamrożone" - powiedział na briefingu prasowym przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. Właśnie zakończyło nadzwyczajne spotkanie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z premierem Mateuszem Morawieckim w gdańskiej siedzibie związku. 

Czytaj więcej na stronie:

Szczegóły ze spotkania w kontekście postulatów środowiska oświatowego wkrótce na naszej stronie.

Mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej, VII edycji projektu pt. Akademia Letnia. Dobry nauczyciel – lepszy uczeń.

Termin i miejsce realizacji projektu: 01-08 lipca 2018 r. w Gdańsku.

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758