Zdjęcia do 2017r.

(KLIKNIJ NA ZDJĘCIE- OTWORZYSZ PRZEGLĄDARKĘ ZDJĘĆ)

Rada Sekcji 17.11.2016

DSC00023
DSC00023
DSC00039
DSC00039
DSC00009
DSC00009
DSC00041
DSC00041
DSC00045
DSC00045
DSC00008
DSC00008
Previous Next Play Pause
DSC00023 DSC00039 DSC00009 DSC00041 DSC00045 DSC00008

Rada Sekcji 23.08.2016r.

DSC00059
DSC00059
zdjecie
zdjecie
Previous Next Play Pause
DSC00059 zdjecie

Rada Sekcji 04.02.2016r.

DSC00018
DSC00018
DSC00019
DSC00019
DSC00044
DSC00044
DSC00106
DSC00106
DSC00025
DSC00025
DSC00027
DSC00027
DSC00003 (2)
DSC00003 (2)
DSC00046
DSC00046
DSC00014
DSC00014
DSC00070
DSC00070
DSC00005 (2)
DSC00005 (2)
DSC00021
DSC00021
DSC00050
DSC00050
DSC00020
DSC00020
DSC00035
DSC00035
DSC00006 (2)
DSC00006 (2)
DSC00004 (2)
DSC00004 (2)
DSC00016
DSC00016
DSC00001 (2)
DSC00001 (2)
DSC00104
DSC00104
DSC00031
DSC00031
DSC00071
DSC00071
DSC00017
DSC00017
DSC00105
DSC00105
DSC00045
DSC00045
DSC00022
DSC00022
DSC00036
DSC00036
DSC00051
DSC00051
DSC00015
DSC00015
DSC00102
DSC00102
DSC00049
DSC00049
DSC00073
DSC00073
DSC00048
DSC00048
DSC00029
DSC00029
DSC00011
DSC00011
DSC00026
DSC00026
DSC00024
DSC00024
DSC00032
DSC00032
DSC00039
DSC00039
DSC00028
DSC00028
DSC00023
DSC00023
DSC00013
DSC00013
DSC00030
DSC00030
DSC00099
DSC00099
DSC00002
DSC00002
DSC00006
DSC00006
Previous Next Play Pause
DSC00018 DSC00019 DSC00044 DSC00106 DSC00025 DSC00027 DSC00003 (2) DSC00046 DSC00014 DSC00070 DSC00005 (2) DSC00021 DSC00050 DSC00020 DSC00035 DSC00006 (2) DSC00004 (2) DSC00016 DSC00001 (2) DSC00104 DSC00031 DSC00071 DSC00017 DSC00105 DSC00045 DSC00022 DSC00036 DSC00051 DSC00015 DSC00102 DSC00049 DSC00073 DSC00048 DSC00029 DSC00011 DSC00026 DSC00024 DSC00032 DSC00039 DSC00028 DSC00023 DSC00013 DSC00030 DSC00099 DSC00002 DSC00006

Rada Sekcji 19.11.2015r.

DSC00011
DSC00011
DSC00005
DSC00005
DSC00007
DSC00007
DSC00019
DSC00019
DSC00012
DSC00012
DSC00010
DSC00010
DSC00003 (2)
DSC00003 (2)
DSC00002
DSC00002
DSC00015
DSC00015
DSC00016
DSC00016
DSC00013
DSC00013
DSC00008 — kopia
DSC00008 — kopia
DSC00004
DSC00004
DSC00009
DSC00009
DSC00006
DSC00006
DSC00011 — kopia
DSC00011 — kopia
DSC00016 — kopia
DSC00016 — kopia
DSC00014 — kopia
DSC00014 — kopia
DSC00003
DSC00003
DSC00020 — kopia
DSC00020 — kopia
DSC00018
DSC00018
DSC00008
DSC00008
Previous Next Play Pause
DSC00011 DSC00005 DSC00007 DSC00019 DSC00012 DSC00010 DSC00003 (2) DSC00002 DSC00015 DSC00016 DSC00013 DSC00008 — kopia DSC00004 DSC00009 DSC00006 DSC00011 — kopia DSC00016 — kopia DSC00014 — kopia DSC00003 DSC00020 — kopia DSC00018 DSC00008

Nowa Kaletka 2015r.

kaletka15
kaletka15
Previous Next Play Pause
kaletka15

Konferencja prasowa 07.04.2015r.

DSC00034
DSC00034
DSC00030
DSC00030
DSC00031
DSC00031
DSC00036
DSC00036
DSC00020
DSC00020
Previous Next Play Pause
DSC00034 DSC00030 DSC00031 DSC00036 DSC00020

Rada Sekcji 19.02.2015

DSC00100
DSC00100
1
1
DSC00096
DSC00096
DSC00084
DSC00084
DSC00085
DSC00085
DSC00070
DSC00070
DSC00068
DSC00068
DSC00081
DSC00081
Previous Next Play Pause
DSC00100 1 DSC00096 DSC00084 DSC00085 DSC00070 DSC00068 DSC00081

Wybrane prace. Konkurs "Zło dobrem zwyciężaj" (2014r.)

Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
SKMBT_C45214101614220
SKMBT_C45214101614220
Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie
Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie
SKMBT_C45214101614230
SKMBT_C45214101614230
Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie
Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie
Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim
Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim
Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
SKMBT_C45214101614221
SKMBT_C45214101614221
Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie
Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie
SKMBT_C45214101614232
SKMBT_C45214101614232
Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie
Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie
Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie
Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie
Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie
Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie
Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie
Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie
SKMBT_C45214101614181
SKMBT_C45214101614181
SKMBT_C45214101614190
SKMBT_C45214101614190
Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim
Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim
Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie
Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie
Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Praca bez podpisu
Praca bez podpisu
Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz.
Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz.
Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2)
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2)
SKMBT_C45214101614210
SKMBT_C45214101614210
SKMBT_C45214101614231
SKMBT_C45214101614231
SKMBT_C45214101614200
SKMBT_C45214101614200
SKMBT_C45214101614170
SKMBT_C45214101614170
Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie
Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie
SKMBT_C45214101614201
SKMBT_C45214101614201
Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim
Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim
Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych
Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych
Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
SKMBT_C45214101614191
SKMBT_C45214101614191
Previous Next Play Pause
Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie SKMBT_C45214101614220 Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie SKMBT_C45214101614230 Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz SKMBT_C45214101614221 Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie SKMBT_C45214101614232 Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie SKMBT_C45214101614181 SKMBT_C45214101614190 Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Praca bez podpisu Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz. Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2) SKMBT_C45214101614210 SKMBT_C45214101614231 SKMBT_C45214101614200 SKMBT_C45214101614170 Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie SKMBT_C45214101614201 Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie SKMBT_C45214101614191

WZD KSOiW 21-23.05.2014r.

DSC01249
DSC01249
IMG_1357
IMG_1357
DSC01255
DSC01255
DSC01259
DSC01259
DSC01260
DSC01260
delegaci
delegaci
DSC01253
DSC01253
DSC01262
DSC01262
rs
rs
DSC01250
DSC01250
DSC01258
DSC01258
DSC01254
DSC01254
Previous Next Play Pause
DSC01249 IMG_1357 DSC01255 DSC01259 DSC01260 delegaci DSC01253 DSC01262 rs DSC01250 DSC01258 DSC01254

Nowa Kaletka 2014r.

DSC02706_2
DSC02706_2
DSC02801
DSC02801
DSC02718
DSC02718
DSC02727_2
DSC02727_2
Previous Next Play Pause
DSC02706_2 DSC02801 DSC02718 DSC02727_2

Rada Sekcji 02.10.2014r.

DSC00002
DSC00002
DSC00003
DSC00003
DSC00005
DSC00005
DSC00004
DSC00004
DSC00006
DSC00006
DSC00008
DSC00008
DSC00001
DSC00001
DSC00007
DSC00007
Previous Next Play Pause
DSC00002 DSC00003 DSC00005 DSC00004 DSC00006 DSC00008 DSC00001 DSC00007

Rada Sekcji 20.02.2013r.

dsc04784
dsc04784
dsc04794
dsc04794
Previous Next Play Pause
dsc04784 dsc04794

Protest pod MEM i Sejmem 12.09.2013r

DSC03961
DSC03961
DSC03893
DSC03893
DSC03914
DSC03914
DSC03912
DSC03912
DSC03949
DSC03949
DSC03813
DSC03813
DSC03826
DSC03826
DSC03849
DSC03849
DSC03890
DSC03890
DSC03863
DSC03863
DSC03798
DSC03798
DSC03956
DSC03956
DSC_0803 _2_
DSC_0803 _2_
DSC03853
DSC03853
DSC03854
DSC03854
DSC03791
DSC03791
DSC03832
DSC03832
DSC03875
DSC03875
DSC03897
DSC03897
DSC03822
DSC03822
DSC03940
DSC03940
DSC03916
DSC03916
DSC03861
DSC03861
DSC03855
DSC03855
DSC03842
DSC03842
DSC03796
DSC03796
DSC03899
DSC03899
DSC03919
DSC03919
DSC03958
DSC03958
DSC03820
DSC03820
DSC03857
DSC03857
DSC03831
DSC03831
DSC03864
DSC03864
DSC03937
DSC03937
DSC03930
DSC03930
DSC03915
DSC03915
DSC03929
DSC03929
DSC03874
DSC03874
DSC03805
DSC03805
DSC03965
DSC03965
DSC03994
DSC03994
DSC03943
DSC03943
DSC03951
DSC03951
DSC03944
DSC03944
DSC03858
DSC03858
DSC03995
DSC03995
DSC03879
DSC03879
DSC03939
DSC03939
DSC03927
DSC03927
DSC03967
DSC03967
Previous Next Play Pause
DSC03961 DSC03893 DSC03914 DSC03912 DSC03949 DSC03813 DSC03826 DSC03849 DSC03890 DSC03863 DSC03798 DSC03956 DSC_0803 _2_ DSC03853 DSC03854 DSC03791 DSC03832 DSC03875 DSC03897 DSC03822 DSC03940 DSC03916 DSC03861 DSC03855 DSC03842 DSC03796 DSC03899 DSC03919 DSC03958 DSC03820 DSC03857 DSC03831 DSC03864 DSC03937 DSC03930 DSC03915 DSC03929 DSC03874 DSC03805 DSC03965 DSC03994 DSC03943 DSC03951 DSC03944 DSC03858 DSC03995 DSC03879 DSC03939 DSC03927 DSC03967

Czytanie "Pana Tadusza"- 2013r.

img_4262
img_4262
dscf1316
dscf1316
img_4230
img_4230
dscf1339a
dscf1339a
img_4222
img_4222
dscf1342
dscf1342
1
1
Previous Next Play Pause
img_4262 dscf1316 img_4230 dscf1339a img_4222 dscf1342 1

Pikieta 18.06.2013r.

DSC02873
DSC02873
DSC02995
DSC02995
DSC02991
DSC02991
DSC02937
DSC02937
DSC02923
DSC02923
film
film
DSC02978
DSC02978
DSC03023
DSC03023
DSC03048
DSC03048
DSC02887
DSC02887
Previous Next Play Pause
DSC02873 DSC02995 DSC02991 DSC02937 DSC02923 film DSC02978 DSC03023 DSC03048 DSC02887

Rada Sekcji 14.11.2013r.

dsc04794
dsc04794
dsc04784
dsc04784
Previous Next Play Pause
dsc04794 dsc04784

 "Kaletka" 2012r.

dsc00218
dsc00218
dsc00243
dsc00243
dsc09708
dsc09708
p7250063
p7250063
Previous Next Play Pause
dsc00218 dsc00243 dsc09708 p7250063

W obronie historii- strajk głodowy, Siedlce 2012r.

dsc_0004
dsc_0004
1
1
6
6
5
5
4
4
7
7
3
3
2
2
Previous Next Play Pause
dsc_0004 1 6 5 4 7 3 2

W obronie historii- strajk głodowy Warszawa 2012r.

1 (2)
1 (2)
1 (4)
1 (4)
1
1
1 (6)
1 (6)
1 (3)
1 (3)
plak
plak
stow
stow
1 (5)
1 (5)
lista
lista
Previous Next Play Pause
1 (2) 1 (4) 1 1 (6) 1 (3) plak stow 1 (5) lista

Rada Sekcji -Toruń 2012r.

konpras
konpras
torun2
torun2
Previous Next Play Pause
konpras torun2

Rada Sekcji- Gdańsk, sala BHP; 2012r.

DSC02055a
DSC02055a
DSC02110
DSC02110
DSC02109a
DSC02109a
DSC02060a
DSC02060a
DSC02056a
DSC02056a
DSC02054a
DSC02054a
DSC02052a
DSC02052a
DSC02058a
DSC02058a
DSC02053a
DSC02053a
DSC02059a
DSC02059a
DSC02057a
DSC02057a
Previous Next Play Pause
DSC02055a DSC02110 DSC02109a DSC02060a DSC02056a DSC02054a DSC02052a DSC02058a DSC02053a DSC02059a DSC02057a

Składanie petycji do Wojewodów- 2012r.

bydgoszcz
bydgoszcz
poznan
poznan
lublin
lublin
warszawa1
warszawa1
rzeszow1
rzeszow1
lub
lub
warszawa4
warszawa4
warszwa3
warszwa3
warszwa2
warszwa2
rzeszow2
rzeszow2
Previous Next Play Pause
bydgoszcz poznan lublin warszawa1 rzeszow1 lub warszawa4 warszwa3 warszwa2 rzeszow2

Pielgrzymka do Częstochowy-2012r.

1
1
3
3
6
6
4
4
7
7
5
5
2
2
Previous Next Play Pause
1 3 6 4 7 5 2

Spotkanie w MEN- 2012r.

6
6
2
2
4
4
7
7
1
1
3
3
5
5
Previous Next Play Pause
6 2 4 7 1 3 5

"Topienie Katarzyny"- Białystok 2011r.

IMG_3174_1
IMG_3174_1
IMG_3189_1
IMG_3189_1
IMG_3151_1
IMG_3151_1
IMG_3156_1
IMG_3156_1
IMG_3145_1
IMG_3145_1
IMG_3134_1
IMG_3134_1
IMG_3169_1
IMG_3169_1
IMG_3175_3
IMG_3175_3
Previous Next Play Pause
IMG_3174_1 IMG_3189_1 IMG_3151_1 IMG_3156_1 IMG_3145_1 IMG_3134_1 IMG_3169_1 IMG_3175_3

Rocznica "Strajku Szkolnego Nauczycieli"- Lublin 2011r.

1 (13)
1 (13)
1 (5)
1 (5)
1 (4)
1 (4)
1 (8)
1 (8)
1 (9)
1 (9)
1 (14)
1 (14)
1 (15)
1 (15)
1 (12)
1 (12)
1 (10)
1 (10)
1 (7)
1 (7)
1 (6)
1 (6)
Previous Next Play Pause
1 (13) 1 (5) 1 (4) 1 (8) 1 (9) 1 (14) 1 (15) 1 (12) 1 (10) 1 (7) 1 (6)

Rada Sekcji, 25-26.11.2011r.

DSC00001a
DSC00001a
DSC00003a
DSC00003a
Previous Next Play Pause
DSC00001a DSC00003a

Rada Sekcji, Kielce, 24.10.2010r.

DSC00282
DSC00282
DSC00267
DSC00267
Previous Next Play Pause
DSC00282 DSC00267

Rada Sekcji, Gdańsk 23- 24.04.2010r.

IMG_4559
IMG_4559
IMG_4560
IMG_4560
IMG_4588
IMG_4588
IMG_4558
IMG_4558
Previous Next Play Pause
IMG_4559 IMG_4560 IMG_4588 IMG_4558

WZD KSOiW, luty 2010r.

wzd14
wzd14
wzd1
wzd1
wzd8
wzd8
wzd4
wzd4
wzd11
wzd11
wzd3
wzd3
wzd10
wzd10
wzd17
wzd17
wzd2
wzd2
wzd9
wzd9
wzd6
wzd6
wzd5
wzd5
wzd7
wzd7
wzd16
wzd16
wzd12
wzd12
wzd13
wzd13
wzd15
wzd15
Previous Next Play Pause
wzd14 wzd1 wzd8 wzd4 wzd11 wzd3 wzd10 wzd17 wzd2 wzd9 wzd6 wzd5 wzd7 wzd16 wzd12 wzd13 wzd15

Rada Sekcji Zwierzyniec, 19.02.2009r.

DSC00627_800x450
DSC00627_800x450
DSC00611_800x450
DSC00611_800x450
DSC00610_800x450
DSC00610_800x450
DSC00617_800x450
DSC00617_800x450
DSC00613_800x450
DSC00613_800x450
DSC00607_800x450
DSC00607_800x450
DSC00610_800x450
DSC00610_800x450
DSC00697_800x450
DSC00697_800x450
DSC00602_800x450
DSC00602_800x450
DSC00614_800x450
DSC00614_800x450
DSC00609_800x450
DSC00609_800x450
DSC00594_800x450
DSC00594_800x450
DSC00621_800x450
DSC00621_800x450
DSC00620_800x450
DSC00620_800x450
DSC00616_800x450
DSC00616_800x450
DSC00623_800x450
DSC00623_800x450
DSC00606_800x450
DSC00606_800x450
DSC00626_800x450
DSC00626_800x450
DSC00606_800x450
DSC00606_800x450
DSC00605_800x450
DSC00605_800x450
DSC00607_800x450
DSC00607_800x450
DSC00592_800x450
DSC00592_800x450
DSC00609_800x450
DSC00609_800x450
DSC00611_800x450
DSC00611_800x450
DSC00608_800x450
DSC00608_800x450
DSC00622_800x450
DSC00622_800x450
DSC00600_800x450
DSC00600_800x450
DSC00608_800x450
DSC00608_800x450
DSC00619_800x450
DSC00619_800x450
DSC00624_800x450
DSC00624_800x450
DSC00696_800x450
DSC00696_800x450
DSC00615_800x450
DSC00615_800x450
DSC00618_800x450
DSC00618_800x450
DSC00612_800x450
DSC00612_800x450
DSC00605_800x450
DSC00605_800x450
DSC00625_800x450
DSC00625_800x450
DSC00695_800x450
DSC00695_800x450
Previous Next Play Pause
DSC00627_800x450 DSC00611_800x450 DSC00610_800x450 DSC00617_800x450 DSC00613_800x450 DSC00607_800x450 DSC00610_800x450 DSC00697_800x450 DSC00602_800x450 DSC00614_800x450 DSC00609_800x450 DSC00594_800x450 DSC00621_800x450 DSC00620_800x450 DSC00616_800x450 DSC00623_800x450 DSC00606_800x450 DSC00626_800x450 DSC00606_800x450 DSC00605_800x450 DSC00607_800x450 DSC00592_800x450 DSC00609_800x450 DSC00611_800x450 DSC00608_800x450 DSC00622_800x450 DSC00600_800x450 DSC00608_800x450 DSC00619_800x450 DSC00624_800x450 DSC00696_800x450 DSC00615_800x450 DSC00618_800x450 DSC00612_800x450 DSC00605_800x450 DSC00625_800x450 DSC00695_800x450

WZD KSOiW - Pułtusk, 2010r.

wzd 5
wzd 5
wzd 12
wzd 12
wzd 7
wzd 7
wzd 8
wzd 8
wzd 10
wzd 10
wzd 9
wzd 9
wzd 4
wzd 4
wzd 2
wzd 2
wzd 11
wzd 11
wzd 1
wzd 1
wzd 13
wzd 13
wzd 3
wzd 3
wzd 6
wzd 6
Previous Next Play Pause
wzd 5 wzd 12 wzd 7 wzd 8 wzd 10 wzd 9 wzd 4 wzd 2 wzd 11 wzd 1 wzd 13 wzd 3 wzd 6

Praga 2009r.

praga6
praga6
praga3
praga3
praga5
praga5
praga8
praga8
praga4
praga4
praga1
praga1
praga2
praga2
praga0
praga0
praga9
praga9
Previous Next Play Pause
praga6 praga3 praga5 praga8 praga4 praga1 praga2 praga0 praga9

Rada Sekcji Płock 01.03.2009r.

plock1_03_2009
plock1_03_2009
plock2_03_2009
plock2_03_2009
plock3_03_2009
plock3_03_2009
Previous Next Play Pause
plock1_03_2009 plock2_03_2009 plock3_03_2009

WZD KSOiW Wrocław, 1-2.06.2007r.

prezydium
prezydium
kartka
kartka
prezydium2
prezydium2
Previous Next Play Pause
prezydium kartka prezydium2

Pikiety wojewódzkie, 15.06.2006

kielce07
kielce07
kielce09
kielce09
kielce04
kielce04
kielce12
kielce12
kielce11
kielce11
kielce05
kielce05
kielce15
kielce15
bydg4
bydg4
kielce01
kielce01
kielce13
kielce13
kielce14
kielce14
bydg1
bydg1
kielce06
kielce06
kielce08
kielce08
bydg2
bydg2
kielce02
kielce02
kielce03
kielce03
kielce10
kielce10
Previous Next Play Pause
kielce07 kielce09 kielce04 kielce12 kielce11 kielce05 kielce15 bydg4 kielce01 kielce13 kielce14 bydg1 kielce06 kielce08 bydg2 kielce02 kielce03 kielce10

25- lecie "Solidarności" - Gdańsk

25-lecie Gdańsk- 01hr 35min 21sec (57)
25-lecie Gdańsk- 01hr 35min 21sec (57)
25-lecie Gdańsk- 01hr 35min 21sec (20)
25-lecie Gdańsk- 01hr 35min 21sec (20)
Previous Next Play Pause
25-lecie Gdańsk- 01hr 35min 21sec (57) 25-lecie Gdańsk- 01hr 35min 21sec (20)

Rada Sekcji Krajowej 20.08.04 Warszawa

MVC-405F
MVC-405F
MVC-397F
MVC-397F
MVC-389F
MVC-389F
MVC-401F
MVC-401F
MVC-394F
MVC-394F
MVC-399F
MVC-399F
MVC-404F
MVC-404F
MVC-406F
MVC-406F
MVC-390F
MVC-390F
MVC-393F
MVC-393F
MVC-398F
MVC-398F
MVC-388F
MVC-388F
MVC-395F
MVC-395F
MVC-402F
MVC-402F
MVC-396F
MVC-396F
Previous Next Play Pause
MVC-405F MVC-397F MVC-389F MVC-401F MVC-394F MVC-399F MVC-404F MVC-406F MVC-390F MVC-393F MVC-398F MVC-388F MVC-395F MVC-402F MVC-396F

Rada Sekcji Krajowej 22.08.03r. Warszawa

rskx
rskx
rsk2x
rsk2x
rsk1x
rsk1x
Previous Next Play Pause
rskx rsk2x rsk1x

 Strajk 1994

Ewa Tomaszewska
Ewa Tomaszewska
Teresa Kamińska
Teresa Kamińska
Msza Pasterska
Msza Pasterska
Piotr Gierszewski
Piotr Gierszewski
Antoni Chodorowski
Antoni Chodorowski
Krzysztof Jędrzzejczyk
Krzysztof Jędrzzejczyk
Wiesław Ciołkiewicz
Wiesław Ciołkiewicz
Grupa protestujących
Grupa protestujących
Opłatek z kard Jóżefem Glempem
Opłatek z kard Jóżefem Glempem
Spotkanie z Lechem Felandyszem
Spotkanie z Lechem Felandyszem
Odezwa
Odezwa
Nasz orzełek
Nasz orzełek
To dziełko Ewy Szemińskiej
To dziełko Ewy Szemińskiej
Previous Next Play Pause
Ewa Tomaszewska Teresa Kamińska Msza Pasterska Piotr Gierszewski Antoni Chodorowski Krzysztof Jędrzzejczyk Wiesław Ciołkiewicz Grupa protestujących Opłatek z kard Jóżefem Glempem Spotkanie z Lechem Felandyszem Odezwa Nasz orzełek To dziełko Ewy Szemińskiej

 

 

                             


                                         

 


A A A
Video
loading...

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758