A A A

Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników - prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz -Instytut Medycyny Pracy (IMP) w Łodzi, mgr Roman Laskowski — przewodniczący NSZZ "Solidarność" Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej.

Wykład 1.

Czynniki ryzyka i choroby przewlekłe wśród nauczycieli - prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz 

Prezentacja nr 1

W dniach 7-9 listopada 2019 r. w Bytomiu odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Roboczej Platformy Edukacyjnej EZA. Wspomniane wydarzenie jest elementem projektu Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych, czyli jednostki ponadnarodowej, którą tworzą związki zawodowe z 20 różnych krajów. W spotkaniu na Śląsku uczestniczyli członkowie nauczycielskich organizacji związkowych z Polski, Portugalii, Niemiec, Słowacji, Bułgarii, Rumunii oraz Litwy.  Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” reprezentowali:

- Zbigniew Świerczek – zastępca przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność”,

- Roman Laskowski – członek prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”,

- Tomasz Gryczan – przedstawiciel międzynarodowy KSOiW NSZZ „Solidarność”. 

Głównym tematem pierwszego panelu dyskusyjnego było porozumienie zawarte w dniu 7 kwietnia br. pomiędzy rządem RP a NSZZ „Solidarność”. W tym zakresie Zbigniew Świerczek przedstawił szczegółowe kalendarium rokowań z polskimi władzami. Słuchacze konferencji w Bytomiu dowiedzieli się m.in. o genezie i przebiegu okupacji Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie, postulatach zgłaszanych przez protestujących oraz aktualnym stanie negocjacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej. 

W dniach 28-30 października 2019 r. w Tbilisi odbyła się konferencja Europejskiego Komitetu Nauczycielskich Związków Zawodowych Krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” reprezentowali:

1. Aniela Białowolska-Tejchman – wiceprzewodnicząca Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,

2. Tomasz Gryczan – przedstawiciel międzynarodowy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Attachments:
Download this file (prometheus nr 21.pdf)prometheus nr 21.pdf[ ]792 kB

Attachments:
Download this file (prometheus nr 19.pdf)prometheus nr 19.pdf[ ]2012 kB

Attachments:
Download this file (prometheus nr 1819.pdf)prometheus nr 1819.pdf[ ]401 kB

Klub PZU dla Członków NSZZ "Solidarność"

10% zniżki

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Rabaty na stacjach LOTOS

Historyczna Sala BHP aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. 

Użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i przywilejów.

Od bieżącego numeru wprowadzamy zmiany w miesięczniku „Wychowawca”.