Zdjęcia

(KLIKNIJ NA ZDJĘCIE- OTWORZYSZ PRZEGLĄDARKĘ ZDJĘĆ)

 

Rada KSOiW 23-24.11.2017r.

DSC00002
DSC00002
DSC00006
DSC00006
DSC00015
DSC00015
DSC00022
DSC00022
DSC00016
DSC00016
DSC00010
DSC00010
DSC00014
DSC00014
DSC00012
DSC00012
DSC00005
DSC00005
DSC00018
DSC00018
DSC00003
DSC00003
DSC00009
DSC00009
DSC00001
DSC00001
DSC00008
DSC00008
DSC00013
DSC00013
DSC00019
DSC00019
DSC00017
DSC00017
Previous Next Play Pause
DSC00002 DSC00006 DSC00015 DSC00022 DSC00016 DSC00010 DSC00014 DSC00012 DSC00005 DSC00018 DSC00003 DSC00009 DSC00001 DSC00008 DSC00013 DSC00019 DSC00017

Nadzwyczajna Rada KSOiW w dniu 19.10.2017r. Warszawa.

DSC00016
DSC00016
DSC00015
DSC00015
DSC00003
DSC00003
DSC00014
DSC00014
DSC00005
DSC00005
DSC00004
DSC00004
DSC00017
DSC00017
DSC_0955
DSC_0955
DSC00001
DSC00001
DSC00013
DSC00013
DSC00009
DSC00009
DSC00010
DSC00010
DSC00012
DSC00012
DSC00011
DSC00011
DSC_0960
DSC_0960
Previous Next Play Pause
DSC00016 DSC00015 DSC00003 DSC00014 DSC00005 DSC00004 DSC00017 DSC_0955 DSC00001 DSC00013 DSC00009 DSC00010 DSC00012 DSC00011 DSC_0960

 

Rada Sekcji 25.05.2017r.

DSC00052
DSC00052
DSC00040
DSC00040
DSC00051
DSC00051
DSC00043
DSC00043
DSC00015
DSC00015
DSC00049
DSC00049
DSC00045
DSC00045
DSC00038
DSC00038
DSC00061
DSC00061
DSC00004
DSC00004
DSC00042
DSC00042
DSC00023
DSC00023
DSC00050
DSC00050
DSC00032
DSC00032
DSC00025
DSC00025
DSC00003
DSC00003
DSC00058
DSC00058
DSC00005
DSC00005
DSC00044
DSC00044
DSC00030
DSC00030
DSC00053
DSC00053
DSC00059
DSC00059
DSC00047
DSC00047
DSC00039
DSC00039
DSC00033
DSC00033
DSC00016
DSC00016
DSC00029
DSC00029
DSC00060
DSC00060
DSC00031
DSC00031
DSC00019
DSC00019
Previous Next Play Pause
DSC00052 DSC00040 DSC00051 DSC00043 DSC00015 DSC00049 DSC00045 DSC00038 DSC00061 DSC00004 DSC00042 DSC00023 DSC00050 DSC00032 DSC00025 DSC00003 DSC00058 DSC00005 DSC00044 DSC00030 DSC00053 DSC00059 DSC00047 DSC00039 DSC00033 DSC00016 DSC00029 DSC00060 DSC00031 DSC00019

Rada Sekcji 05.04.2017r.

DSC00015
DSC00015
DSC00021
DSC00021
DSC00007
DSC00007
DSC00010
DSC00010
DSC00011
DSC00011
DSC00012
DSC00012
DSC00005
DSC00005
DSC00009
DSC00009
DSC00008
DSC00008
DSC00014
DSC00014
DSC00006
DSC00006
DSC00020
DSC00020
DSC00016
DSC00016
Previous Next Play Pause
DSC00015 DSC00021 DSC00007 DSC00010 DSC00011 DSC00012 DSC00005 DSC00009 DSC00008 DSC00014 DSC00006 DSC00020 DSC00016

Rada Sekcji 15.02.2017r.

DSC00028
DSC00028
DSC00023
DSC00023
DSC00008
DSC00008
DSC00011
DSC00011
DSC00032
DSC00032
DSC00018
DSC00018
DSC00001
DSC00001
DSC00003
DSC00003
DSC00034
DSC00034
DSC00016
DSC00016
DSC00010
DSC00010
Previous Next Play Pause
DSC00028 DSC00023 DSC00008 DSC00011 DSC00032 DSC00018 DSC00001 DSC00003 DSC00034 DSC00016 DSC00010

Rada Sekcji 17.11.2016

DSC00009
DSC00009
DSC00041
DSC00041
DSC00008
DSC00008
DSC00045
DSC00045
DSC00039
DSC00039
DSC00023
DSC00023
Previous Next Play Pause
DSC00009 DSC00041 DSC00008 DSC00045 DSC00039 DSC00023

Rada Sekcji 23.08.2016r.

zdjecie
zdjecie
DSC00059
DSC00059
Previous Next Play Pause
zdjecie DSC00059

Rada Sekcji 04.02.2016r.

DSC00045
DSC00045
DSC00005 (2)
DSC00005 (2)
DSC00017
DSC00017
DSC00036
DSC00036
DSC00015
DSC00015
DSC00070
DSC00070
DSC00039
DSC00039
DSC00030
DSC00030
DSC00018
DSC00018
DSC00027
DSC00027
DSC00104
DSC00104
DSC00029
DSC00029
DSC00102
DSC00102
DSC00006
DSC00006
DSC00003 (2)
DSC00003 (2)
DSC00006 (2)
DSC00006 (2)
DSC00044
DSC00044
DSC00099
DSC00099
DSC00046
DSC00046
DSC00106
DSC00106
DSC00011
DSC00011
DSC00048
DSC00048
DSC00026
DSC00026
DSC00073
DSC00073
DSC00105
DSC00105
DSC00020
DSC00020
DSC00002
DSC00002
DSC00071
DSC00071
DSC00032
DSC00032
DSC00014
DSC00014
DSC00021
DSC00021
DSC00023
DSC00023
DSC00051
DSC00051
DSC00016
DSC00016
DSC00022
DSC00022
DSC00035
DSC00035
DSC00019
DSC00019
DSC00049
DSC00049
DSC00025
DSC00025
DSC00013
DSC00013
DSC00024
DSC00024
DSC00001 (2)
DSC00001 (2)
DSC00004 (2)
DSC00004 (2)
DSC00028
DSC00028
DSC00031
DSC00031
DSC00050
DSC00050
Previous Next Play Pause
DSC00045 DSC00005 (2) DSC00017 DSC00036 DSC00015 DSC00070 DSC00039 DSC00030 DSC00018 DSC00027 DSC00104 DSC00029 DSC00102 DSC00006 DSC00003 (2) DSC00006 (2) DSC00044 DSC00099 DSC00046 DSC00106 DSC00011 DSC00048 DSC00026 DSC00073 DSC00105 DSC00020 DSC00002 DSC00071 DSC00032 DSC00014 DSC00021 DSC00023 DSC00051 DSC00016 DSC00022 DSC00035 DSC00019 DSC00049 DSC00025 DSC00013 DSC00024 DSC00001 (2) DSC00004 (2) DSC00028 DSC00031 DSC00050

Rada Sekcji 19.11.2015r.

DSC00014 — kopia
DSC00014 — kopia
DSC00010
DSC00010
DSC00008 — kopia
DSC00008 — kopia
DSC00012
DSC00012
DSC00019
DSC00019
DSC00005
DSC00005
DSC00020 — kopia
DSC00020 — kopia
DSC00002
DSC00002
DSC00015
DSC00015
DSC00016
DSC00016
DSC00011 — kopia
DSC00011 — kopia
DSC00013
DSC00013
DSC00011
DSC00011
DSC00009
DSC00009
DSC00003
DSC00003
DSC00018
DSC00018
DSC00007
DSC00007
DSC00004
DSC00004
DSC00016 — kopia
DSC00016 — kopia
DSC00008
DSC00008
DSC00006
DSC00006
DSC00003 (2)
DSC00003 (2)
Previous Next Play Pause
DSC00014 — kopia DSC00010 DSC00008 — kopia DSC00012 DSC00019 DSC00005 DSC00020 — kopia DSC00002 DSC00015 DSC00016 DSC00011 — kopia DSC00013 DSC00011 DSC00009 DSC00003 DSC00018 DSC00007 DSC00004 DSC00016 — kopia DSC00008 DSC00006 DSC00003 (2)

Nowa Kaletka 2015r.

kaletka15
kaletka15
Previous Next Play Pause
kaletka15

Konferencja prasowa 07.04.2015r.

DSC00036
DSC00036
DSC00020
DSC00020
DSC00031
DSC00031
DSC00034
DSC00034
DSC00030
DSC00030
Previous Next Play Pause
DSC00036 DSC00020 DSC00031 DSC00034 DSC00030

Rada Sekcji 19.02.2015

DSC00100
DSC00100
DSC00096
DSC00096
DSC00070
DSC00070
DSC00084
DSC00084
1
1
DSC00068
DSC00068
DSC00085
DSC00085
DSC00081
DSC00081
Previous Next Play Pause
DSC00100 DSC00096 DSC00070 DSC00084 1 DSC00068 DSC00085 DSC00081

Wybrane prace. Konkurs "Zło dobrem zwyciężaj" (2014r.)

Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
SKMBT_C45214101614200
SKMBT_C45214101614200
Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
SKMBT_C45214101614221
SKMBT_C45214101614221
SKMBT_C45214101614181
SKMBT_C45214101614181
Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
SKMBT_C45214101614191
SKMBT_C45214101614191
Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie
Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie
Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie
Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie
SKMBT_C45214101614232
SKMBT_C45214101614232
Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych
Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych
Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim
Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim
Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz.
Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz.
SKMBT_C45214101614210
SKMBT_C45214101614210
SKMBT_C45214101614220
SKMBT_C45214101614220
Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie
Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie
Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim
Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim
Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie
Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie
Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie
Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie
Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Praca bez podpisu
Praca bez podpisu
SKMBT_C45214101614201
SKMBT_C45214101614201
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2)
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2)
Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie
Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie
Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie
Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie
SKMBT_C45214101614230
SKMBT_C45214101614230
Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie
Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie
SKMBT_C45214101614170
SKMBT_C45214101614170
Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim
Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim
SKMBT_C45214101614190
SKMBT_C45214101614190
Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie
Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie
Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
SKMBT_C45214101614231
SKMBT_C45214101614231
Previous Next Play Pause
Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie SKMBT_C45214101614200 Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie SKMBT_C45214101614221 SKMBT_C45214101614181 Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie SKMBT_C45214101614191 Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie SKMBT_C45214101614232 Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz. SKMBT_C45214101614210 SKMBT_C45214101614220 Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Praca bez podpisu SKMBT_C45214101614201 Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2) Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie SKMBT_C45214101614230 Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie SKMBT_C45214101614170 Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim SKMBT_C45214101614190 Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie SKMBT_C45214101614231

WZD KSOiW 21-23.05.2014r.

DSC01255
DSC01255
DSC01258
DSC01258
DSC01262
DSC01262
DSC01249
DSC01249
delegaci
delegaci
DSC01253
DSC01253
DSC01254
DSC01254
DSC01260
DSC01260
DSC01259
DSC01259
DSC01250
DSC01250
IMG_1357
IMG_1357
rs
rs
Previous Next Play Pause
DSC01255 DSC01258 DSC01262 DSC01249 delegaci DSC01253 DSC01254 DSC01260 DSC01259 DSC01250 IMG_1357 rs

Nowa Kaletka 2014r.

DSC02706_2
DSC02706_2
DSC02727_2
DSC02727_2
DSC02801
DSC02801
DSC02718
DSC02718
Previous Next Play Pause
DSC02706_2 DSC02727_2 DSC02801 DSC02718

Rada Sekcji 02.10.2014r.

DSC00001
DSC00001
DSC00008
DSC00008
DSC00006
DSC00006
DSC00004
DSC00004
DSC00003
DSC00003
DSC00007
DSC00007
DSC00002
DSC00002
DSC00005
DSC00005
Previous Next Play Pause
DSC00001 DSC00008 DSC00006 DSC00004 DSC00003 DSC00007 DSC00002 DSC00005

 

Strajk 1994- ZDJĘCIA

 

Zdjęcia różne

rada34
rada34
rada35
rada35
prez1
prez1
wzd4
wzd4
rada2
rada2
protest16
protest16
rada19
rada19
rada27
rada27
torun2
torun2
rada32
rada32
rada36
rada36
wzd1
wzd1
wzd10
wzd10
protest13
protest13
rada16
rada16
protest2
protest2
rada38
rada38
wzd6
wzd6
a1
a1
_DSC5503
_DSC5503
protest10
protest10
rada4
rada4
wzd3
wzd3
rada18
rada18
wzd9
wzd9
rada39
rada39
rada22
rada22
protest15
protest15
protest
protest
rada43
rada43
rada41
rada41
protest5
protest5
1
1
rs
rs
protest14
protest14
protest12
protest12
rada14
rada14
wzd7
wzd7
wzd5
wzd5
rada7
rada7
rada37
rada37
rada8
rada8
rada5
rada5
rada21
rada21
rada29
rada29
rada24
rada24
rada3
rada3
Ogólnopolskie dni protestu - IV (55)
Ogólnopolskie dni protestu - IV (55)
rada23
rada23
rada28
rada28
Previous Next Play Pause
rada34 rada35 prez1 wzd4 rada2 protest16 rada19 rada27 torun2 rada32 rada36 wzd1 wzd10 protest13 rada16 protest2 rada38 wzd6 a1 _DSC5503 protest10 rada4 wzd3 rada18 wzd9 rada39 rada22 protest15 protest rada43 rada41 protest5 1 rs protest14 protest12 rada14 wzd7 wzd5 rada7 rada37 rada8 rada5 rada21 rada29 rada24 rada3 Ogólnopolskie dni protestu - IV (55) rada23 rada28
A A A

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758

Powrót