Zdjęcia

(KLIKNIJ NA ZDJĘCIE- OTWORZYSZ PRZEGLĄDARKĘ ZDJĘĆ)

Rada KSOiW w Rydzynie 15- 16 lutego 2018 r. 

DSC00011
DSC00011
DSC00013
DSC00013
DSC00010
DSC00010
DSC00006
DSC00006
DSC00005
DSC00005
DSC00001
DSC00001
DSC00012
DSC00012
DSC00021
DSC00021
DSC00007
DSC00007
DSC00004
DSC00004
DSC00002
DSC00002
DSC00009
DSC00009
DSC00003
DSC00003
DSC00014
DSC00014
DSC00008
DSC00008
Previous Next Play Pause
DSC00011 DSC00013 DSC00010 DSC00006 DSC00005 DSC00001 DSC00012 DSC00021 DSC00007 DSC00004 DSC00002 DSC00009 DSC00003 DSC00014 DSC00008

Rada KSOiW 23-24.11.2017r.

DSC00013
DSC00013
DSC00012
DSC00012
DSC00010
DSC00010
DSC00005
DSC00005
DSC00019
DSC00019
DSC00002
DSC00002
DSC00017
DSC00017
DSC00018
DSC00018
DSC00008
DSC00008
DSC00016
DSC00016
DSC00009
DSC00009
DSC00003
DSC00003
DSC00015
DSC00015
DSC00022
DSC00022
DSC00006
DSC00006
DSC00001
DSC00001
DSC00014
DSC00014
Previous Next Play Pause
DSC00013 DSC00012 DSC00010 DSC00005 DSC00019 DSC00002 DSC00017 DSC00018 DSC00008 DSC00016 DSC00009 DSC00003 DSC00015 DSC00022 DSC00006 DSC00001 DSC00014

Nadzwyczajna Rada KSOiW w dniu 19.10.2017r. Warszawa.

DSC00009
DSC00009
DSC00011
DSC00011
DSC00003
DSC00003
DSC_0960
DSC_0960
DSC00001
DSC00001
DSC00010
DSC00010
DSC00013
DSC00013
DSC00015
DSC00015
DSC_0955
DSC_0955
DSC00014
DSC00014
DSC00016
DSC00016
DSC00017
DSC00017
DSC00004
DSC00004
DSC00005
DSC00005
DSC00012
DSC00012
Previous Next Play Pause
DSC00009 DSC00011 DSC00003 DSC_0960 DSC00001 DSC00010 DSC00013 DSC00015 DSC_0955 DSC00014 DSC00016 DSC00017 DSC00004 DSC00005 DSC00012

 

Rada Sekcji 25.05.2017r.

DSC00030
DSC00030
DSC00052
DSC00052
DSC00040
DSC00040
DSC00045
DSC00045
DSC00053
DSC00053
DSC00050
DSC00050
DSC00031
DSC00031
DSC00016
DSC00016
DSC00005
DSC00005
DSC00042
DSC00042
DSC00029
DSC00029
DSC00023
DSC00023
DSC00039
DSC00039
DSC00047
DSC00047
DSC00059
DSC00059
DSC00058
DSC00058
DSC00060
DSC00060
DSC00038
DSC00038
DSC00061
DSC00061
DSC00032
DSC00032
DSC00049
DSC00049
DSC00051
DSC00051
DSC00004
DSC00004
DSC00044
DSC00044
DSC00003
DSC00003
DSC00025
DSC00025
DSC00043
DSC00043
DSC00033
DSC00033
DSC00015
DSC00015
DSC00019
DSC00019
Previous Next Play Pause
DSC00030 DSC00052 DSC00040 DSC00045 DSC00053 DSC00050 DSC00031 DSC00016 DSC00005 DSC00042 DSC00029 DSC00023 DSC00039 DSC00047 DSC00059 DSC00058 DSC00060 DSC00038 DSC00061 DSC00032 DSC00049 DSC00051 DSC00004 DSC00044 DSC00003 DSC00025 DSC00043 DSC00033 DSC00015 DSC00019

Rada Sekcji 05.04.2017r.

DSC00016
DSC00016
DSC00021
DSC00021
DSC00020
DSC00020
DSC00010
DSC00010
DSC00006
DSC00006
DSC00007
DSC00007
DSC00005
DSC00005
DSC00015
DSC00015
DSC00011
DSC00011
DSC00008
DSC00008
DSC00012
DSC00012
DSC00014
DSC00014
DSC00009
DSC00009
Previous Next Play Pause
DSC00016 DSC00021 DSC00020 DSC00010 DSC00006 DSC00007 DSC00005 DSC00015 DSC00011 DSC00008 DSC00012 DSC00014 DSC00009

Rada Sekcji 15.02.2017r.

DSC00028
DSC00028
DSC00023
DSC00023
DSC00016
DSC00016
DSC00008
DSC00008
DSC00011
DSC00011
DSC00001
DSC00001
DSC00032
DSC00032
DSC00010
DSC00010
DSC00034
DSC00034
DSC00003
DSC00003
DSC00018
DSC00018
Previous Next Play Pause
DSC00028 DSC00023 DSC00016 DSC00008 DSC00011 DSC00001 DSC00032 DSC00010 DSC00034 DSC00003 DSC00018

Rada Sekcji 17.11.2016

DSC00041
DSC00041
DSC00045
DSC00045
DSC00009
DSC00009
DSC00023
DSC00023
DSC00008
DSC00008
DSC00039
DSC00039
Previous Next Play Pause
DSC00041 DSC00045 DSC00009 DSC00023 DSC00008 DSC00039

Rada Sekcji 23.08.2016r.

DSC00059
DSC00059
zdjecie
zdjecie
Previous Next Play Pause
DSC00059 zdjecie

Rada Sekcji 04.02.2016r.

DSC00035
DSC00035
DSC00032
DSC00032
DSC00031
DSC00031
DSC00045
DSC00045
DSC00099
DSC00099
DSC00022
DSC00022
DSC00004 (2)
DSC00004 (2)
DSC00006 (2)
DSC00006 (2)
DSC00049
DSC00049
DSC00105
DSC00105
DSC00071
DSC00071
DSC00017
DSC00017
DSC00016
DSC00016
DSC00102
DSC00102
DSC00073
DSC00073
DSC00021
DSC00021
DSC00013
DSC00013
DSC00023
DSC00023
DSC00026
DSC00026
DSC00015
DSC00015
DSC00002
DSC00002
DSC00030
DSC00030
DSC00027
DSC00027
DSC00104
DSC00104
DSC00001 (2)
DSC00001 (2)
DSC00018
DSC00018
DSC00020
DSC00020
DSC00024
DSC00024
DSC00070
DSC00070
DSC00006
DSC00006
DSC00011
DSC00011
DSC00003 (2)
DSC00003 (2)
DSC00029
DSC00029
DSC00050
DSC00050
DSC00048
DSC00048
DSC00005 (2)
DSC00005 (2)
DSC00106
DSC00106
DSC00039
DSC00039
DSC00046
DSC00046
DSC00025
DSC00025
DSC00019
DSC00019
DSC00044
DSC00044
DSC00014
DSC00014
DSC00051
DSC00051
DSC00036
DSC00036
DSC00028
DSC00028
Previous Next Play Pause
DSC00035 DSC00032 DSC00031 DSC00045 DSC00099 DSC00022 DSC00004 (2) DSC00006 (2) DSC00049 DSC00105 DSC00071 DSC00017 DSC00016 DSC00102 DSC00073 DSC00021 DSC00013 DSC00023 DSC00026 DSC00015 DSC00002 DSC00030 DSC00027 DSC00104 DSC00001 (2) DSC00018 DSC00020 DSC00024 DSC00070 DSC00006 DSC00011 DSC00003 (2) DSC00029 DSC00050 DSC00048 DSC00005 (2) DSC00106 DSC00039 DSC00046 DSC00025 DSC00019 DSC00044 DSC00014 DSC00051 DSC00036 DSC00028

Rada Sekcji 19.11.2015r.

DSC00003 (2)
DSC00003 (2)
DSC00018
DSC00018
DSC00002
DSC00002
DSC00014 — kopia
DSC00014 — kopia
DSC00015
DSC00015
DSC00020 — kopia
DSC00020 — kopia
DSC00011 — kopia
DSC00011 — kopia
DSC00005
DSC00005
DSC00012
DSC00012
DSC00008 — kopia
DSC00008 — kopia
DSC00019
DSC00019
DSC00009
DSC00009
DSC00016 — kopia
DSC00016 — kopia
DSC00010
DSC00010
DSC00011
DSC00011
DSC00004
DSC00004
DSC00007
DSC00007
DSC00006
DSC00006
DSC00013
DSC00013
DSC00016
DSC00016
DSC00003
DSC00003
DSC00008
DSC00008
Previous Next Play Pause
DSC00003 (2) DSC00018 DSC00002 DSC00014 — kopia DSC00015 DSC00020 — kopia DSC00011 — kopia DSC00005 DSC00012 DSC00008 — kopia DSC00019 DSC00009 DSC00016 — kopia DSC00010 DSC00011 DSC00004 DSC00007 DSC00006 DSC00013 DSC00016 DSC00003 DSC00008

Nowa Kaletka 2015r.

kaletka15
kaletka15
Previous Next Play Pause
kaletka15

Konferencja prasowa 07.04.2015r.

DSC00030
DSC00030
DSC00036
DSC00036
DSC00031
DSC00031
DSC00034
DSC00034
DSC00020
DSC00020
Previous Next Play Pause
DSC00030 DSC00036 DSC00031 DSC00034 DSC00020

Rada Sekcji 19.02.2015

DSC00084
DSC00084
DSC00070
DSC00070
DSC00100
DSC00100
DSC00085
DSC00085
DSC00096
DSC00096
DSC00068
DSC00068
1
1
DSC00081
DSC00081
Previous Next Play Pause
DSC00084 DSC00070 DSC00100 DSC00085 DSC00096 DSC00068 1 DSC00081

Wybrane prace. Konkurs "Zło dobrem zwyciężaj" (2014r.)

Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie
Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie
Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
SKMBT_C45214101614190
SKMBT_C45214101614190
Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
SKMBT_C45214101614220
SKMBT_C45214101614220
Praca bez podpisu
Praca bez podpisu
SKMBT_C45214101614221
SKMBT_C45214101614221
Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim
Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim
Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie
Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie
SKMBT_C45214101614170
SKMBT_C45214101614170
Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
SKMBT_C45214101614232
SKMBT_C45214101614232
Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie
Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie
Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie
Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie
SKMBT_C45214101614181
SKMBT_C45214101614181
Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
SKMBT_C45214101614191
SKMBT_C45214101614191
Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim
Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim
SKMBT_C45214101614210
SKMBT_C45214101614210
Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz.
Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz.
Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych
Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych
SKMBT_C45214101614231
SKMBT_C45214101614231
SKMBT_C45214101614230
SKMBT_C45214101614230
Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie
Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie
Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim
Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim
SKMBT_C45214101614201
SKMBT_C45214101614201
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
SKMBT_C45214101614200
SKMBT_C45214101614200
Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie
Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie
Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2)
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2)
Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie
Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie
Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie
Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie
Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie
Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie
Previous Next Play Pause
Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie SKMBT_C45214101614190 Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie SKMBT_C45214101614220 Praca bez podpisu SKMBT_C45214101614221 Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie SKMBT_C45214101614170 Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz SKMBT_C45214101614232 Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie SKMBT_C45214101614181 Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie SKMBT_C45214101614191 Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim SKMBT_C45214101614210 Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz. Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych SKMBT_C45214101614231 SKMBT_C45214101614230 Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim SKMBT_C45214101614201 Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz SKMBT_C45214101614200 Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2) Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie

WZD KSOiW 21-23.05.2014r.

IMG_1357
IMG_1357
DSC01249
DSC01249
DSC01262
DSC01262
DSC01259
DSC01259
DSC01250
DSC01250
DSC01255
DSC01255
DSC01254
DSC01254
rs
rs
delegaci
delegaci
DSC01253
DSC01253
DSC01260
DSC01260
DSC01258
DSC01258
Previous Next Play Pause
IMG_1357 DSC01249 DSC01262 DSC01259 DSC01250 DSC01255 DSC01254 rs delegaci DSC01253 DSC01260 DSC01258

Nowa Kaletka 2014r.

DSC02706_2
DSC02706_2
DSC02718
DSC02718
DSC02727_2
DSC02727_2
DSC02801
DSC02801
Previous Next Play Pause
DSC02706_2 DSC02718 DSC02727_2 DSC02801

Rada Sekcji 02.10.2014r.

DSC00007
DSC00007
DSC00004
DSC00004
DSC00008
DSC00008
DSC00006
DSC00006
DSC00002
DSC00002
DSC00005
DSC00005
DSC00003
DSC00003
DSC00001
DSC00001
Previous Next Play Pause
DSC00007 DSC00004 DSC00008 DSC00006 DSC00002 DSC00005 DSC00003 DSC00001

 Strajk 1994

Opłatek z kard Jóżefem Glempem
Opłatek z kard Jóżefem Glempem
Spotkanie z Lechem Felandyszem
Spotkanie z Lechem Felandyszem
Teresa Kamińska
Teresa Kamińska
Opłatek Lechem Wałęsą
Opłatek Lechem Wałęsą
Wiesław Ciołkiewicz
Wiesław Ciołkiewicz
To dziełko Ewy Szemińskiej
To dziełko Ewy Szemińskiej
Antoni Chodorowski
Antoni Chodorowski
Piotr Gierszewski
Piotr Gierszewski
Grupa protestujących
Grupa protestujących
Nasz orzełek
Nasz orzełek
Krzysztof Jędrzzejczyk
Krzysztof Jędrzzejczyk
Msza Pasterska
Msza Pasterska
Odezwa
Odezwa
Ewa Tomaszewska
Ewa Tomaszewska
Previous Next Play Pause
Opłatek z kard Jóżefem Glempem Spotkanie z Lechem Felandyszem Teresa Kamińska Opłatek Lechem Wałęsą Wiesław Ciołkiewicz To dziełko Ewy Szemińskiej Antoni Chodorowski Piotr Gierszewski Grupa protestujących Nasz orzełek Krzysztof Jędrzzejczyk Msza Pasterska Odezwa Ewa Tomaszewska

 

 

Zdjęcia różne

rada10
rada10
protest16
protest16
rada3
rada3
rada20
rada20
rada6
rada6
rada34
rada34
protest8
protest8
rada16
rada16
rada38
rada38
protest1
protest1
rada21
rada21
rada11
rada11
rada26
rada26
rada2
rada2
protest15
protest15
wzd6
wzd6
rada29
rada29
_DSC5503
_DSC5503
wzd10
wzd10
protest4
protest4
rada15
rada15
protest5
protest5
rada12
rada12
wzd2
wzd2
rada27
rada27
protest9
protest9
rada41
rada41
rada24
rada24
wzd9
wzd9
1
1
protest2
protest2
protestglod
protestglod
rada4
rada4
rada35
rada35
protest12
protest12
rada32
rada32
protest10
protest10
rada17
rada17
a
a
rada39
rada39
rada30
rada30
wzd8
wzd8
wzd3
wzd3
rada25
rada25
rada22
rada22
rs
rs
protest
protest
rada1
rada1
protest7
protest7
wzd1
wzd1
Previous Next Play Pause
rada10 protest16 rada3 rada20 rada6 rada34 protest8 rada16 rada38 protest1 rada21 rada11 rada26 rada2 protest15 wzd6 rada29 _DSC5503 wzd10 protest4 rada15 protest5 rada12 wzd2 rada27 protest9 rada41 rada24 wzd9 1 protest2 protestglod rada4 rada35 protest12 rada32 protest10 rada17 a rada39 rada30 wzd8 wzd3 rada25 rada22 rs protest rada1 protest7 wzd1
A A A

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758

Powrót