Drukuj

Warszawa, 16.02.2022 r. 

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  w sprawie przywrócenia art. 88 Karty Nauczyciela

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” domaga się przywrócenia art. 88 Karty Nauczyciela, dotyczącego możliwości przejścia na wcześniejsza emeryturę. Oczekujemy, że uszanowanie praw nabytych oraz zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego prawa stanie się faktem. Nauczyciele rozpoczynający pracę przed 1999 r. mieli  pewność wynikającą wprost z przepisu ustawy Karta Nauczyciela, że będą mogli skorzystać z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę. 

Przywrócenie nauczycielom odrębnego miejsca w systemie emerytalnym nie jest szczególnym przywilejem, lecz racjonalnym uznaniem wyjątkowego charakteru tego zawodu i związanych z tym wymagań, tym bardziej, że jako jedyna grupa zawodowa w Polsce nie mają oni żadnej ochrony przedemerytalnej.

Oczekujemy, że wyrażona w ostatnim czasie wola realizacji przedmiotowego postulatu KSOiW NSZZ „Solidarność” przez Ministra Edukacji i Nauki będzie niezwłocznie przekuta w konkretne rozwiązania prawne. 

Ryszard Proksa 

przewodniczący