Drukuj

19 października 2021 r. Sztab Protestacyjny Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wystąpił do sygnatariuszy porozumienia podpisanego w dniu 7 kwietnia 2019 r.