Drukuj

Apel Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” do organów nadzoru pedagogicznego w przedmiocie realizacji ramowych planów nauczania.