Drukuj

19 października 2021 r. Sztab Protestacyjny Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wystąpił do sygnatariuszy porozumienia podpisanego w dniu 7 kwietnia 2019 r. przez Rząd RP reprezentowany przez: 

1. Panią Beatę Szydło – Wiceprezesa Rady Ministrów

2. Panią Elżbietę Rafalską – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

3. Panią Annę Zalewską – Minister Edukacji Narodowej

4. Pana Michała Dworczyka – Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

5. Pana Tomasza Robaczyńskiego – Podsekretarza Stanu w MF

o wyjaśnienie, czy podpisując w imieniu strony rządowej, ww. porozumienie byli świadomi, że Rząd RP nie zamierza dotrzymać podjętych wobec naszego Związku zobowiązań?

O uzyskanych odpowiedziach będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: www.solidarnosc.org.pl/oswiata.

Przewodniczący

KSOiW NSZZ "Solidarność"

Ryszard Proksa