Drukuj

Warszawa, 29.04.2021 r. 

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

Przedstawiciele Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wzięli udział w posiedzeniu Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty w dniu 29 kwietnia 2021 r. 

Podczas spotkania Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycje dotyczące dodatkowych zajęć dla uczniów mających na celu wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, poprawę sprawności fizycznej, pomoc w uzupełnianiu wiedzy, a także profilaktyki zdrowotnej.

Bardzo ważną dla nas częścią posiedzenia była zapowiedź Ministra Przemysława Czarnka zorganizowania spotkania ze związkowcami 18 maja 2021 r. rozpoczynającego merytoryczną dyskusję na temat systemu wynagradzania nauczycieli, ich czasu pracy, awansu zawodowego i przerostu biurokracji. Usłyszeliśmy m.in. o propozycji zwiększenia tzw. pensum o 2 godziny połączonego z podwyżkami wynagrodzenia zasadniczego oraz zmniejszenia liczby stopni awansu zawodowego.

Przewodniczący Ryszard Proksa wyraził opinię, że wreszcie po dwóch latach od podpisania Porozumienia, ma ono szansę na realizację. Przypomniał, że w 2019 r. zapowiedziano, iż wynagrodzenie nauczyciela będzie uzależnione od średniej płacy 

w gospodarce narodowej. Zwrócił również uwagę, że ciągle oczekujemy na odbiurokratyzowanie oświaty i wydanie katalogu dokumentów, które muszą być opracowywane przez nauczyciela i dyrektora.

Minister Edukacji i Nauki zapowiedział, że spotkanie 18.05.2021 r. będzie otwarciem dyskusji nad przedstawionymi wcześniej pisemnie propozycjami określającymi status zawodowy nauczycieli.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność” 

Attachments:
Download this file (Komunikat 29.04.21 (1).pdf)Komunikat 29.04.21 (1).pdf[ ]288 kB