Drukuj

Warszawa, 23.04.2021 r. 

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

Podczas posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” omówiono zgłaszane przez członków Rady KSOiW problemy dotyczące opracowywania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2021/22. Organy prowadzące szkoły i przedszkola przekraczają swoje uprawnienia narzucając w tzw. „wytycznych” zmniejszanie liczby zajęć dydaktyczno-opiekuńczych, a także ograniczanie etatów pracowników obsługi. 

Prezydium KSOiW przyjęło stanowisko, w którym stanowczo sprzeciwia się łamaniu prawa oświatowego i wkraczaniu samorządów w kompetencje dyrektorów kierujących działalnością placówek, będących dysponentami środków określonych w planie finansowym oraz kierownikami zakładów pracy.

W swojej opinii z 2018 r. w trosce o jakość zadań edukacyjnych KSOiW  domagała się zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli tak, aby wzmocniona została rola związków zawodowych i kuratoriów oświaty przy zatwierdzaniu arkuszy organizacyjnych. Tematykę arkuszy organizacyjnych podnosi również skierowane do Ministerstwa Edukacji i Nauki pismo z grudnia 2020 r., na które nie otrzymaliśmy do dzisiaj odpowiedzi.

W załączeniu przesyłamy Stanowisko Prezydium KSOiW z 23 kwietnia 2021 r., opinię KSOiW z 6 marca 2018 r. oraz wniosek z 4 grudnia 2020 r.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”