A A A

W trakcie ostatniej Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", która odbyła się wirtualnie w dniu 18 lutego 2021 r., w sposób negatywny oceniono wprowadzenie w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, możliwości powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty bez odbywania konkursu. Przedstawiciele Rady podkreślali, że to kolejny przykład wprowadzania zmian w prawie oświatowym bez konsultacji ze związkami zawodowymi.

Konkluzje i rekomendacje podjęte w czasie wspomnianego posiedzenia władzy wykonawczej KSOiW NSZZ "Solidarność" stały się podstawą opinii Prezydium w tym przedmiocie, która została wydana w dniu 19 lutego 2021 r. Prezydium podnosi w tym dokumencie, iż  MEiN eliminuje z procesu decyzyjnego w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty do dnia 31 sierpnia 2026 r. związki zawodowe, zapewniając jednocześnie prerogatywę wyrażenia opinii w tym zakresie radzie pedagogicznej i radzie szkoły lub placówki. Przyjęte postanowienia są nie zrozumiałe zważywszy na fakt, iż art. 63 ust. 14 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe gwarantuje reprezentatywnym organizacjom związkowym w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego udział w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

Efektem tych działań jest zmiana analizowanego aktu wykonawczego do ustawy Prawo oświatowe. Nowe rozporządzenie z dnia 23 marca 2021 r. zapewnia organizacjom związkowym reprezentatywnym w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego uprawnienie do wyrażania opinii w zakresie szczególnych zasad obsadzania stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (zob. par. 11ha ust. 1 pkt 1).

W tym miejscu zwracam się z apelem o pilne przesłanie tych materiałów niższym jednostkom organizacyjnym Związku oraz o aktywny udział naszych członków w procedurze powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty.

W załączniku przesyłamy:

1. Opinię Prezydium KSOiW NSZZ "Solidarność" z dnia 19.02.2021 r.,

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - tekst jednolity.

Ryszard Proksa

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność” 

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.