Drukuj

Przez kształcenie ustawiczne należy rozumieć stały proces odnawiania, podnoszenia i rozwijania umiejętności oraz kwalifikacji ogólnych i zawodowych osób dorosłych, trwający przez całe życie zawodowe.

W dniu 20 października 2020 r., w ramach niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej został zorganizowany online panel dyskusyjny poświęcony kwestii kształcenia ustawicznego, transformacji cyfrowej  oraz kryzysowi spowodowanemu korona wirusem: europejskie szanse dla pracy jutra.

W spotkaniu panelowym  wzięło udział sześciu panelistów z pięciu krajów oraz ponad trzystu zarejestrowanych obserwatorów. Obserwatorzy mogli brać czynny udział w dyskusji poprzez elektroniczne zadawanie pytań panelistom jak również poprzez udział w sondażach organizowanych w trakcie spotkania.

Spotkanie było poświęcone  kwestiom związanym z ewolucją rynku pracy spowodowaną przez cyfryzację, jak również zmianom wymuszonym ochroną środowiska oraz kryzysem związanym z pandemią koronawirusa. Jakie wyzwania stają przed kształceniem ustawicznym w Unii Europejskiej?

Spotkanie było poświęcone  również kwestiom związanym z europejskimi  szansami  w obliczu wyzwań jakie niesie praca jutra. Jaka jest rola przedsiębiorstw, rządów i indywidualnych osób? Co do zaoferowania ma kształcenie ustawiczne? 

Czytaj więcej na stronie: Komisji Krajowej