A A A

W Dniu Edukacji Narodowej pracownicy oświaty usłyszeli wiele ciepłych słów, życzeń i podziękowań za swoją pracę.

Niektórzy z nas zostali wyróżnieni nagrodami dyrektora, prezydenta miasta, kuratora, ministra. Znalazły się jednak takie organy prowadzące, które ogłosiły, że w tym roku nie będą przyznawały nagród. Decyzje takie tłumaczyły zmniejszonymi dochodami z podatków oraz niewystarczającą subwencją oświatową. 

Takie działanie jest złamaniem prawa!

Przypomnijmy, co stanowią przepisy prawa – ustawy Karta Nauczyciela:

Art. 49. 1. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze: 

1) w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół.

Ponadto, na mocy  art. 30. ust. 1 KN nagrody stanowią jeden ze składników wynagrodzenia nauczycieli.

Organy prowadzące jednostki oświatowe są zobligowane przez art. 49 ust. 2 KN do tworzenia regulaminu, w którym „ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły”. Regulamin ten podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Nie wypłacając nagród nauczycielom prezydent, burmistrz czy wójt, łamie również akty prawa miejscowego.

To nie pierwszy przykład próby oszczędzania przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na oświacie. Pamiętamy, że ci z nich, którzy gorliwie zachęcali nauczycieli do walki o wyższe płace obiecując wypłatę wynagrodzeń za czas strajku, zaoszczędzili spore pieniądze, a podczas kształcenia na odległość wiosną tego roku, nie przekazywali pracownikom oświaty należnych środków w pełnej wysokości.

Samorządy narzekają na brak środków na edukację z powodu niewystarczającej subwencji oświatowej. Z analiz ministerstwa finansów wynika, że dochody gmin i powiatów pozostały na podobnym poziomie, jak w ubiegłym roku, a kwota subwencji stale rośnie.

Zgodnie z Konstytucją RP za polską edukację odpowiada państwo czyli rząd i samorząd. W ustawie o samorządzie gminnym w art. 7 czytamy, że „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W  szczególności zadania własne obejmują sprawy:  […] 8)edukacji publicznej”.

Dlatego w przypadku nieprzestrzegania prawa, w tym ustawy Karta Nauczyciela, zachęcamy organizacje związkowe do działania. Może być nim zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Przygotowała Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Opublikowano: 16 października 2020

Attachments:
Download this file (Prometheus24.pdf)Prometheus24.pdf[ ]1065 kB

Oferta specjalna

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.