A A A
Attachments:
Download this file (191 P - MEN odp KSOiW_177_2020.pdf)191 P - MEN odp KSOiW_177_2020.pdf[ ][ ][ ][ ]1465 kB
Download this file (Apel 29.09.20.pdf)Apel 29.09.20.pdf[ ][ ][ ][ ]289 kB

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do dyrektorów placówek oświatowych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego wykonujących zadania i kompetencje organu prowadzącego do przestrzegania przepisów prawa oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej w przedmiocie realizowania zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczycieli objętych kwarantanną. 

Wzywamy nadto resort edukacji do podjęcia wspólnych działań legislacyjnych z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nad aktem prawnym, który uwzględniałby przy ustalaniu wysokości zasiłku chorobowego nauczycieli przebywających na kwarantannie zwiększonego - względem innych branż - ryzyka zawodowego, a w szczególności czasowego podwyższenia podstawy wymiaru zasiłku względem tych pracowników oświaty. 

UZASADNIENIE

Wskutek przyjętego przez Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” stanowiska w sprawie projektów aktów prawnych przygotowujących jednostki systemu oświaty do odpowiednich rozwiązań w sytuacji zagrożenia epidemicznego oraz zgłoszonych przez KSOiW NSZZ „Solidarność” licznych uwag i propozycji w zakresie przygotowania systemu oświaty do nowego roku szkolnego, Minister Edukacji Narodowej pismem z dnia 10 września 2020 r. wydał okólnik zawierający wytyczne w przedmiocie organizacji procesu kształcenia z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej. 

Wskazuje on jednoznacznie, że to dyrektor szkoły odpowiada za organizację realizacji zadań szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w szczególności ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno - komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć. Szef resortu edukacji zaznacza jednocześnie, że świadczenie pracy z wykorzystaniem prywatnego sprzętu pracownika oświaty możliwe jest tylko w sytuacji, gdy wyrazi on na to zgodę i pod warunkiem, że dane narzędzia lub materiały umożliwiają ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych. Minister Edukacji Narodowej wyjaśnia nadto, iż nauczyciele na kwarantannie mogą wykonywać pracę wyłącznie w sposób zdalny, o ile taki sposób wykonywania pracy zostanie ustalony z pracodawcą. Nauczyciel, który został objęty izolacją, powinien zatem niezwłocznie poinformować pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy. W przypadku niemożności realizacji swoich obowiązków w formie kształcenia na odległość, decyzja o kwarantannie będzie wywoływała względem nauczyciela takie same skutki prawne jak orzeczenie o niezdolności do pracy. 

Biorąc pod uwagę powyższe wnioskujemy jak na wstępie. 

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność” 

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.