Koleżanki i Koledzy, Członkowie NSZZ „Solidarność”,

Zarząd Główny ZNP zwrócił się do członków naszego Związku zatrudnionych w oświacie z apelem o poparcie inicjatywy ustawodawczej polegającej „na powiązaniu zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce”. W tej sytuacji Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyjaśnia:

7 kwietnia 2019 roku Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podpisała z Rządem RP porozumienie, w którym zawarto uzgodnienie o zmianie systemu płac nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej (postulat zgłoszony ministerstwu edukacji 27 marca 2017 roku).

Uczestniczący w negocjacjach Związek Nauczycielstwa Polskiego odmówił poparcia naszych postulatów i wybrał strajk, który spowodował niepowetowane straty: pozbawił pracowników oświaty niemal miesięcznych wynagrodzeń, zdewastował autorytet zawodu nauczyciela, doprowadził do licznych nieporozumień i konfliktów w szkołach i placówkach oświatowych. 

Jesteśmy przekonani, że obecnie Związek Nauczycielstwa Polskiego, zamiast plagiatować postulat NSZZ „Solidarność” sprzed czterech lat, powinien wystąpić do Rządu RP z poparciem dla naszych starań o pełną realizację porozumienia z 7 kwietnia 2019 roku. Na refleksję i choćby częściowe zadośćuczynienie nigdy nie jest za późno, nie zaczyna się współpracy od kłamstwa.

                     przewodniczący KSOiW

                        Ryszard Proksa

A A A

Warszawa, 12 sierpnia 2020 roku.

Pan Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

Al. Szucha 25

00-918 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

w odpowiedzi na pisma DWST-WPZN.6000.1.(1) oraz (2).2020.BA z odpowiednio: 4 i 10 sierpnia br., które dotyczą zaproszenia na spotkanie w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy w imieniu Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” informuję, że nasza struktura związkowa nie będzie reprezentowana przez żadnego jej przedstawiciela. Powodem naszej absencji jest oburzenie na lekceważące traktowanie KSOiW NSZZ „Solidarność” przez Rząd RP oraz niedotrzymanie porozumienia z 7 kwietnia 2019 r.

Przypominam, że niemal półtora roku temu zawarte zostało Porozumienie między Rządem RP a KSOiW NSZZ „Solidarność”, które w najważniejszym VI. punkcie zobowiązywało rządzących do wspólnych prac nad zmianę systemu wynagradzania nauczycieli. Problem ten jest konsekwentnie podnoszony przez nas już od czterech lat. Tymczasem, wobec pisemnego zobowiązania zawartego 7 kwietnia ub. roku oraz licznych zapewnień medialnych przedstawicieli Rządu RP w tym MEN, do tej pory nie zadziało się dosłownie nic w tej sprawie.

Dlatego KSOiW NSZZ „Solidarność” nie będzie uczestniczyć w pracach nad skostniałym i absurdalnym systemem wynagradzania nauczycieli. Jednocześnie zapewniamy, że w przyszłości sięgać będziemy po coraz to bardziej radykalne metody, zmierzające do rozpoczęcia i wdrożenia modyfikacji nauczycielskich uposażeń.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Ryszard Proksa

Otrzymują:

1. Pan Mateusz Morawiecki, Premier Rządu RP,

2. Rada Dialogu Społecznego,

3. Środki masowego przekazu.

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.