Bony dla związkowców.  Dostajesz 200 zł bon na urlop!

Od 1 sierpnia 2020 do 31 lipca 2021 r. każdy członek „Solidarności” otrzyma bon o wartości 200 zł na wypoczynek w ośrodkach wczasowych należących do Domos Sp. z o.o. Bony o łącznej wartości przekraczającej 140 mln zł dystrybuowane będą poprzez regiony i organizacje związkowe NSZZ „Solidarność”. Bony można wykorzystać na nocleg wraz z wyżywieniem oraz zabiegi w Centrach Odnowy Biologicznej: OFERTA

Więcej informacji otrzymają Koleżanki i Koledzy w najbliższych dniach za pośrednictwem Regionów.


DODATKOWO każdy posiadacz legitymacji związkowej ma zniżkę 10% w ośrodkach związkowych. 

KOMU PRZYSŁUGUJE RABAT: Rabat 10% otrzymuje właściciel legitymacji. JAKICH USŁUG DOTYCZY RABAT: Rabat przyznawany jest na wszystkie usługi świadczone przez Doms Sp. z o.o.

Rabat łączy się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi z wyłączeniem ofert, których regulamin wyklucza możliwość łączenia dodatkowych rabatów. Wykaz ośrodków.


A A A

W dniu 30 czerwca br. odeszła do Domu Ojca nasza śp. Koleżanka Ewa Szalecka-Gronek, Przewodnicząca OM Pracowników Oświaty w Świdniku, członek Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz ukochana córka, siostra, mama, babcia. Odeszła zbyt szybko, pozostawiając pustkę wśród bliskich, ale też w środowiskach w których działała. Będzie brakować jej ciepła, uśmiechu i entuzjazmu. Swoją energią zarażała innych, była oddana sprawom Ojczyzny, działalność w środowiskach patriotycznych uważała za swój obowiązek. Szczególnym kultem śp. Ewa darzyła  bł. Księdza Jerzego Popiełuszkę - patrona NSZZ „Solidarności”. Jej ulubioną modlitwą była Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Przez wiele lat związana zawodowo - jako nauczyciel - ze Szkołą  Podstawową nr 3 w Świdniku. Praca z dziećmi, dbałość o ich rozwój, współpraca z rodzicami, organizowanie konkursów i wystaw plastycznych o tematyce historycznej, patriotycznej  i religijnej, jak również prowadzenie żywych lekcji historii z udziałem świdnickich kombatantów w szkołach i przedszkolach Świdnika były dla niej pasją.

Działalność w NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, Ruchu Odbudowy Polski, Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przywracanie pamięci Żołnierzom Niezłomnym były dla śp. Ewy sensem życia. Do końca była wierna dewizie Bóg, Honor i Ojczyzna.

Dzięki swojemu zaangażowaniu od wielu lat pełniła funkcję przewodniczącej Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Świdniku. Z zapałem niosła pomoc związkowcom, uczestniczyła w zebraniach, pikietach, strajkach oraz negocjacjach z pracodawcami. Prace plastyczne z konkursu 25-lecie „Solidarności”, którego była współorganizatorem zostały wystawione w Parlamencie Europejskim, tym samym idea „Solidarności” oraz pamięć o „Lubelskim Lipcu” za pomocą prac plastycznych miała szansę zaistnieć na arenie europejskiej.

Była sekretarzem oraz członkiem pocztu sztandarowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Świdniku. Na początku jako członek wspierający, a później z uwagi na zasługi miała zaszczyt wejść w szeregi Związku jako członek zwyczajny. Współorganizowała uroczystości patriotyczne z działaczami AK, wraz z pocztem sztandarowym Koła AK  w Świdniku reprezentowała miasto na wielu uroczystościach państwowych i religijnych  na terenie Województwa Lubelskiego.

Odznaczona: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Amicus Civitatis Świdnik, Medalem Bene Merenti Civitatati Świdnik, Odznaką honorową  za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Odznaczeniem Bene Meritus NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni.

Życie się zmienia, ale się nie kończy.

Wdzięczni i pamiętający dobro, które wniosłaś w życie wszystkich, których spotkałaś na Swojej drodze ziemskiego życia.

W imieniu członków OM Pracowników Oświaty w Świdniku 

i Rady Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność”

Wiesława Stec 

Przewodnicząca RSOiW NSZZ „Solidarność”

Oferta specjalna

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

OFERTA OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH

Rabaty