Bony dla związkowców.  Dostajesz 200 zł bon na urlop!

Od 1 sierpnia 2020 do 31 lipca 2021 r. każdy członek „Solidarności” otrzyma bon o wartości 200 zł na wypoczynek w ośrodkach wczasowych należących do Domos Sp. z o.o. Bony o łącznej wartości przekraczającej 140 mln zł dystrybuowane będą poprzez regiony i organizacje związkowe NSZZ „Solidarność”. Bony można wykorzystać na nocleg wraz z wyżywieniem oraz zabiegi w Centrach Odnowy Biologicznej: OFERTA

Więcej informacji otrzymają Koleżanki i Koledzy w najbliższych dniach za pośrednictwem Regionów.


DODATKOWO każdy posiadacz legitymacji związkowej ma zniżkę 10% w ośrodkach związkowych. 

KOMU PRZYSŁUGUJE RABAT: Rabat 10% otrzymuje właściciel legitymacji. JAKICH USŁUG DOTYCZY RABAT: Rabat przyznawany jest na wszystkie usługi świadczone przez Doms Sp. z o.o.

Rabat łączy się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi z wyłączeniem ofert, których regulamin wyklucza możliwość łączenia dodatkowych rabatów. Wykaz ośrodków.


A A A

Gdańsk, 1 lipca 2020 roku

Koleżanki i Koledzy! 

W ostatnim czasie Europejska Konfederacja Związków Zawodowych wydała dwa ważne dokumenty, w których obok rzeczy oczywistych i potrzebnych, popieranych przez NSZZ „Solidarność", znalazły się treści dot. unijnej polityki klimatycznej, z którymi „Solidarność" od lat się nie zgadza, starając się im przeciwstawiać. Pierwszy to Stanowisko w sprawie wybuchu epidemii i strategii odbudowy. Drugi to List otwarty do liderów państw unijnych. 

Pojawiają się w nich treści, które w ogóle nie mają związku z kwestiami odbudowy ekonomicznej po pandemii lub są wręcz szkodliwe z punktu widzenia członków NSZZ „Solidarność". Do tego mają wydźwięk propagandy politycznej i są oparte stricte na wewnętrznym sporze politycznym poszczególnych państw członkowskich UE. Do tego zostały zaakceptowane przez przedstawicieli polskich central OPZZ i Forum ZZ. 

Najważniejszy dot. uzależnienia wsparcia dla przedsiębiorców od unijnych „uzgodnionych celów klimatycznych", które w naszej ocenie nie tylko noszą znamiona szantażu, ale również są groźne dla polskiego przemysłu i setek tysięcy miejsc pracy. To próba narzucenia przez bezpieczne energetycznie kraje UE i grupę zideologizowanych unijnych urzędników rozwiązań, które bezpośrednio uderzają w nasze bezpieczeństwo energetyczne, prowadząc w prostej linii do ubóstwa energetycznego polskiego społeczeństwa. 

O co dokładnie chodzi? EKZZ, w tym OPZZ i Forum ZZ zgadzają się, by Komisja Europejska decydowała, jakim firmom można udzielić wsparcia, a jakim nie. To ręczne sterowanie ma być uzależnione od subiektywnej oceny unijnych urzędników, czy wpisuje się to w „Green deal" (Zielony ład), czy nie. 

Jakie jest w tej sprawie stanowisko NSZZ „Solidarność"? 

• należy dokonać przeglądu obecnej polityki klimatycznej i energetycznej oraz poważnie rozważyć uelastycznienie dotychczas nałożonych zobowiązań. W przeciwnym razie kryzys może być poważniejszy, 

• jak najszybciej, tymczasowo zawiesić system handlu uprawnieniami do emisji CO2 (ETS), aby zmniejszyć obciążenie sektora energochłonnego i jak najszybciej odbudować gospodarkę europejską, co pozwoli następnie zabezpieczyć środki na transformację, 

• dążyć do skrócenia łańcuchów dostaw i produkcji. Przenoszenie produkcji m.in. do Chin zwiększa globalną emisję, bo tam nie ma żadnych zasad i ograniczeń, 

• powrócić do pierwotnych zapisów „Porozumienia Paryskiego", czyli osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, a nie ćwierć wieku szybciej, jak chce KE, 

• uniezależnić wsparcie dla ogarniętych kryzysem firm od ręcznego sterowania urzędników Komisji Europejskiej. 

Koleżanki i Koledzy! Przekazuję te informacje, abyście mieli wiedzę, co się dzieje na forum międzynarodowym. Ale też proszę — szczególnie w firmach przemysłu energochłonnego, zagrożonego unijnym „Zielonym ładem" - o wywieranie presji na afiliowane w EKZZ polskie centrale, czyli OPZZ i Forum ZZ. Ich przedstawiciele na ostatnim spotkaniu Komitetu Wykonawczego EKZZ w ogóle nie wzięli udziału w tym punkcie dyskusji. W sprawach kluczowych dla bezpieczeństwa polskiego przemysłu zwyczajnie opuścili spotkanie i poparli szkodliwe dla naszych miejsc pracy rozwiązania. 

Luca Visentini, Sekretarz Generalny EKZZ (Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych) otrzymał ode mnie list, w którym w sposób jednoznaczny przekazałem powyższe kwestie. Na ostatnim spotkaniu Komitetu Wykonawczego EKZZ zdecydowanie broniliśmy stanowiska „Solidarności", a tym samym polskiej racji stanu i nadal będziemy to robić. 

Ze związkowym pozdrowieniem 

Piotr Duda

Oferta specjalna

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

OFERTA OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH

Rabaty