Drukuj

Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników - prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz -Instytut Medycyny Pracy (IMP) w Łodzi, mgr Roman Laskowski — przewodniczący NSZZ "Solidarność" Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej.

Uwaga: materiał filmowy oraz załączone prezentacje nie są pełnym zapisem z konferencji.

Wykład 1. 

Czynniki ryzyka i choroby przewlekłe wśród nauczycieli - prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz 

Wykład 2.

Przyczyny i skutki zmęczenia u nauczycieli - dr hab. n. med. Teresa Makowiec-Dąbrowska - prof. IMP 

Wykład 3.

Jak wspierać dobrostan psychiczny nauczycieli? - dr hab. Jacek Pyżalski, prof. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 

Wykład 4.

Zagrożenia psychospołeczne w pracy personelu młodzieżowych ośrodków wychowawczych - dr hab. n. med. Joanna Bugajska, prof. Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) 

Wykład 5.

Rola środowiska szkolnego we wspieraniu zdrowia dzieci i młodzieży - Anna Dzielska, dr n. społ. - Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka 

Wykład 6.

Mobbing w szkole. Dlaczego się pojawia i jak sobie z nim radzić - dr hab. Dorota Merecz-Kot, prof. Uniwersytet Łódzki 

Wykład 7.

Kształtowanie jakości powietrza wewnątrz sal lekcyjnych - dr n. med. Anna Kozajda - IMP 

Wykład 8.

Aspekty społeczne chorób zawodowych narządu głosu u nauczycieli - prof. dr hab. med. Mariola Sliwińska-Kowalska - IMP 

Dyskusja 

UWAGA:

Prezentacje będą dodawane sukcesywnie.