Koleżanki i Koledzy, Członkowie NSZZ „Solidarność”,

Zarząd Główny ZNP zwrócił się do członków naszego Związku zatrudnionych w oświacie z apelem o poparcie inicjatywy ustawodawczej polegającej „na powiązaniu zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce”. W tej sytuacji Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyjaśnia:

7 kwietnia 2019 roku Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podpisała z Rządem RP porozumienie, w którym zawarto uzgodnienie o zmianie systemu płac nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej (postulat zgłoszony ministerstwu edukacji 27 marca 2017 roku).

Uczestniczący w negocjacjach Związek Nauczycielstwa Polskiego odmówił poparcia naszych postulatów i wybrał strajk, który spowodował niepowetowane straty: pozbawił pracowników oświaty niemal miesięcznych wynagrodzeń, zdewastował autorytet zawodu nauczyciela, doprowadził do licznych nieporozumień i konfliktów w szkołach i placówkach oświatowych. 

Jesteśmy przekonani, że obecnie Związek Nauczycielstwa Polskiego, zamiast plagiatować postulat NSZZ „Solidarność” sprzed czterech lat, powinien wystąpić do Rządu RP z poparciem dla naszych starań o pełną realizację porozumienia z 7 kwietnia 2019 roku. Na refleksję i choćby częściowe zadośćuczynienie nigdy nie jest za późno, nie zaczyna się współpracy od kłamstwa.

                     przewodniczący KSOiW

                        Ryszard Proksa

A A A

Sprawozdanie z Konferencji ETUCE Krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Tbilisi 2019.

Opublikowano: 12 listopada 2019

W dniach 28-30 października 2019 r. w Tbilisi odbyła się konferencja Europejskiego Komitetu Nauczycielskich Związków Zawodowych Krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” reprezentowali:

1. Aniela Białowolska-Tejchman – wiceprzewodnicząca Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,

2. Tomasz Gryczan – przedstawiciel międzynarodowy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Zagadnieniem węzłowym spotkania w stolicy Gruzji była „Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Powyższa tematyka jest ściśle związana z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ, w której wytyczono zadania odnoszące się do globalnego wymiaru funkcjonowania systemu społecznego. Proces wyznaczania nowych celów rozwojowych (Sustainable Development Goals – SDGs) zainicjowany został podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju, która odbyła się w czerwcu 2012 r. w Rio de Janeiro. Agenda 2030 została ostatecznie przyjęta przez 193 państwa członkowskie ONZ podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku we wrześniu 2015 r.

Jednym z najważniejszych elementów tego uniwersalnego planu rozwoju jest dbałość o wysoki poziom kształcenia. Badania naukowe jednoznacznie wykazują związek między inwestycją czasu i środków finansowych przeznaczonych na zdobycie wykształcenia a perspektywami rozwoju kariery zawodowej i sukcesem życiowym. W szerszej perspektywie inwestycja w oświatę oznacza z kolei szybszy rozwój gospodarczy kraju. Uczestnicy konferencji w Tbilisi uznali jednogłośnie, iż warunkiem sine qua non dla poprawy jakości nauczania w Europie Środkowo-Wschodniej jest zwiększenie wydatków publicznych na edukację do poziomu minimum 6 proc. PKB. 

Tomasz Gryczan

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.