Drukuj

30.08.2019 r.- dodano stanowiska; 02.09. - dodano stanowiska.

Ocena stopnia  realizacji podpisanego z rządem  w dniu 7 kwietnia 2019 r. porozumienia to główny temat, którym zajmowała się Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, obradująca 28 sierpnia 2019 r. w Warszawie.

Stwierdzono, że nie wszystkie punkty porozumienia są spełnione. Realizowana jest aktualna podwyżka płac od 1 września 2019 r. 

Stanowczy protest wzbudza opieszałość w dotrzymaniu punktu VI porozumienia -  prac nad nowym systemem wynagradzania. Ministerstwo nie przygotowało również zmian legislacyjnych w celu odbiurokratyzowania pracy nauczycieli. 

Złamaniem postanowień porozumienia jest także brak prawnego zagwarantowania dodatku za wychowawstwo w wysokości min. 300 zł. 

dla  wszystkich nauczycieli pełniących tę funkcję. 

Rada podjęła stanowiska w sprawach:

- płac nauczycieli w 2020 r.,

- sytuacji nauczycieli stażystów od 1 września 2019 r.,

- wychowawców placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej,

- szeroko pojętego bezpieczeństwa uczniów.

Prezes IPN przedstawił bieżącą sytuację stowarzyszenia.

Agata Adamek

sekretarz

KSOiW NSZZ „Solidarność”