Albicla.com

UE: Nowa dyrektywa unijna regulująca ochronę praw autorskich w Internecie została zaskarżona do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez nasz kraj w maju 2019 r. (skarga nr C-401/19).

USA: Właściciele portali społecznościowych nie mogą działać ponad prawem.

Polska: Niezależny serwis społecznościowy:


A A A

w zakresie podwyżki wynagrodzeń nauczycieli - pkt I porozumienia oraz pkt IV w zakresie ustalenia minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł.

W zakresie wynagrodzeń projekt rozporządzenia wprowadza w załączniku wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujących od dnia 1 września 2019 r., które odpowiadają wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego przewidzianych w porozumieniu – uważamy za uzgodnione.

Natomiast kontrowersje i niejasność budzi realizacja pkt. IV porozumienia o treści: „Ustalenia w przepisach minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł. Dla nauczycieli sprawujących funkcję wychowawczą zostanie zagwarantowana minimalna kwota dodatku do wynagrodzenia zasadniczego, jednostki samorządu terytorialnego zachowują kompetencję podwyższenia tego dodatku”. Powyższe postanowienie porozumienia o charakterze ogólnym zostało przeniesione do systemu prawnego i realizacji w ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287). I tak w art. 1 pkt 12  tej ustawy, po art. 34 Karty Nauczyciela został dodany art. 34 a w brzmieniu: „Art. 34 a:

1. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy.

2. Minimalna wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1. wynosi 300 zł”. 

W tym zakresie uważamy, że w tworzonych przepisach prawnych, które mają zrealizować pkt IV zawartego porozumienia, musi znaleźć się zapis o minimalnej kwocie dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł. dla nauczycieli –wychowawców w przedszkolu. 

Bez spełnienia tego warunku nie ma uzgodnienia w tym temacie. Żądamy rzetelnego wypełnienia zapisów porozumienia zgodnie z ustaleniami negocjacyjnymi.

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność” 

Ryszard Proksa

Oferta specjalna

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.