Koleżanki i Koledzy, Członkowie NSZZ „Solidarność”,

Zarząd Główny ZNP zwrócił się do członków naszego Związku zatrudnionych w oświacie z apelem o poparcie inicjatywy ustawodawczej polegającej „na powiązaniu zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce”. W tej sytuacji Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyjaśnia:

7 kwietnia 2019 roku Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podpisała z Rządem RP porozumienie, w którym zawarto uzgodnienie o zmianie systemu płac nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej (postulat zgłoszony ministerstwu edukacji 27 marca 2017 roku).

Uczestniczący w negocjacjach Związek Nauczycielstwa Polskiego odmówił poparcia naszych postulatów i wybrał strajk, który spowodował niepowetowane straty: pozbawił pracowników oświaty niemal miesięcznych wynagrodzeń, zdewastował autorytet zawodu nauczyciela, doprowadził do licznych nieporozumień i konfliktów w szkołach i placówkach oświatowych. 

Jesteśmy przekonani, że obecnie Związek Nauczycielstwa Polskiego, zamiast plagiatować postulat NSZZ „Solidarność” sprzed czterech lat, powinien wystąpić do Rządu RP z poparciem dla naszych starań o pełną realizację porozumienia z 7 kwietnia 2019 roku. Na refleksję i choćby częściowe zadośćuczynienie nigdy nie jest za późno, nie zaczyna się współpracy od kłamstwa.

                     przewodniczący KSOiW

                        Ryszard Proksa

A A A

 W dniach 21-26 lipca 2019 r. w Bangkoku odbył się VIII Międzynarodowy Kongres Nauczycielskich Związków Zawodowych.

Uczestniczyło w nim 1400 delegatów, reprezentujących ponad 400 organizacji związkowych ze 172 krajów. Przedstawicielami Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” w jego trakcie byli:

1. Ryszard Proksa – przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność,

2. Aniela Białowolska-Tejchman - wiceprzewodnicząca Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,

3. Tomasz Gryczan – przedstawiciel międzynarodowy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Zjazd w Tajlandii miał charakter sprawozdawczo-wyborczy. Wartym odnotowania jest fakt, iż nowym sekretarzem generalnym Education International został David Edwards ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zastąpił on na tym stanowisku holendra, Freda van Leeuwen, który reprezentował EI na arenie międzynarodowej przez ostatnie ćwierć wieku. Nowy sekretarz generalny swoją karierę zawodową rozpoczął, jako nauczyciel w szkole średniej. Następnie związał się z liczącym ponad 3 miliony członków amerykańskim związkiem zawodowym NEA, gdzie swoją uwagę skupiał głównie na reprezentacji interesów pracowniczych nauczycieli, studentów oraz personelu pomocniczego sektora edukacji. David Edwards uzyskał stopień naukowy doktora w przedmiocie polityki edukacyjnej na Uniwersytecie w Maryland. 

Sekretarz generalny EI w swoim inauguracyjnym wystąpieniu podkreślił szczególną rolę finansowania szkół, a zwłaszcza mechanizmów i kryteriów podziału środków publicznych. W ocenie Edwardsa kluczową kwestią jest sporządzenie spójnego przeglądu modeli przepływów finansowania wraz z opisem ról pełnionych w nich przez władze publiczne. Przedstawiciel EI wyraził jednocześnie zaniepokojenie niespotykaną do tej pory aktywnością szeroko rozumianych organizacji pozarządowych oraz międzynarodowych koncernów, które pod pretekstem dialogu społecznego oraz poprawy jakości edukacji dążą z pobudek czysto ekonomicznych do prywatyzacji szkolnictwa oraz ograniczenia autonomii uczelni wyższych.  

Odzwierciedleniem tego wystąpienia i dyskusji delegatów było przyjęcie w ciągu całego Kongresu szeregu rezolucji obejmujących swym zakresem w szczególności takie zagadnienia jak:

– komercjalizacja edukacji,

– wolność akademicka,

– odnowienie pozycji i rangi związków zawodowych,

– przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy,

– wspierania międzynarodowej wymiany nauczycieli i uczniów.

Następny Międzynarodowy Kongres Nauczycielskich Związków Zawodowych odbędzie się za 4 lata w Ameryce Łacińskiej. Będzie to jego XIX edycja.

Tomasz Gryczan

Twitter

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.