A A A

Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przekazuję przesłany do konsultacji  projekt rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenie:

- w sprawie organizacji roku szkolnego.

Zmiana dotyczy terminu zakończenia roku szkolnego.

Obecnie zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w większości szkół kończą się w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Nowelizacja rozporządzenia ma na celu wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym w sytuacji, gdy bezpośrednio przed najbliższym piątkiem po dniu 20 czerwca wypada dzień ustawowo wolny od pracy, to zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę poprzedzającą dzień ustawowo wolny od pracy. Konsekwencją wprowadzenia powyższego rozwiązania jest zmiana § 3 ust. 1 pkt 4 dotycząca terminu rozpoczęcia ferii letnich.

Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do dnia 7 czerwca 2019 r. na adres: 

Pozdrawiam

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność”

Attachments:
Download this file (11111111111111.pdf)11111111111111.pdf[ ]197 kB
Download this file (2222222222222222222.pdf)2222222222222222222.pdf[ ]352 kB
Download this file (333333333333.pdf)333333333333.pdf[ ]214 kB

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

Estetyka ubioru, higieny, taktu i szacunku wobec drugich to kwestie interesujące rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów. Uczeń powinien dbać o wizerunek szkoły poprzez odpowiedni strój oraz schludny, estetyczny wygląd. Regulamin stroju szkolnego jest wspólnie ustalany przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Każdy uczeń powinien go znać, akceptować i przestrzegać.