Drukuj
Nadrzędna kategoria: Rada KSOiW
Kategoria: Dokumenty

Zaakcentowano, że obecne działania powinny skupić się na doprowadzeniu do realizacji podpisanego przez „Solidarność” z rządem porozumienia. Dyskutowano o projekcie KSOiW dotyczącym zmiany systemu wynagradzania. W tym celu przyjęto uchwałę w sprawie powołania zespołu finansowego. W skład zespołu weszli: przewodniczący Jerzy Ewertowski oraz członkowie – Monika Ćwiklińska, Zbigniew Świerczek, Jan Bałuka.

Podczas dyskusji prowadzonej na temat sytuacji w strukturach KSOiW NSZZ „S” po zakończeniu protestu nauczycieli związkowcom towarzyszyły silne emocje. Przypomniano o zorganizowanym przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego proteście okupacyjnym w Małopolskim Kuratorium Oświaty, który przybrał formę akcji ogólnopolskiej, i prowadzonej głodówce. Podkreślono, że przeprowadzona akcja protestacyjna miała na celu uniknięcie uwikłania uczniów w walkę nauczycieli z rządem. Działania te miały zapobiec strajkom w szkołach. Rada KSOiW NSZZ „S” w przyjętym dokumencie wyraziła „wdzięczność i podziękowanie wszystkim członkom Związku za ofiarność i postawę prawdziwie solidarną z nauczycielami, tj. za podjęcie okupacji Małopolskiego Kuratorium Oświaty, a zwłaszcza za prowadzenie najradykalniejszej formy protestu, czyli głodówki”.

Odniesiono się również do wniosku o odwołanie przewodniczącego Krajowej Sekcji Ryszarda Proksy i zwołanie Walnego Zebrania Delegatów KSOiW NSZZ „S”. Większość obecnych podczas obrad wyraziła oburzenie z powodu tej inicjatywy. Pytano o możliwość głosowania uchwały, na mocy której odrzucono by złożony wniosek. Statut Związku jednak przewiduje, że w takiej sytuacji trzeba zwołać Walne Zebranie Delegatów. Ustalono, że odbędzie się ono 24 czerwca w Warszawie.

Relację z uczestnictwa KSOiW w obradach „okrągłego stołu edukacyjnego” omówiła Monika Ćwiklińska, która brała w nich udział jako przedstawiciel Krajowej Sekcji. Oceniono, że zarówno sama formuła, jak i przypadkowo dobrane gremium uczestników nie gwarantują wypracowania konkretnych rozwiązań prawnych poprawiających sytuację w oświacie. Tym samym uznano, że nasza obecność w obradach „okrągłego stołu edukacyjnego” jest bezprzedmiotowa. Negatywnie również oceniono rozmowy prowadzone w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Olga Zielińska

Rzecznik prasowy 

KSOiW NSZZ „Solidarność”

DSC00016
DSC00016
DSC00009
DSC00009
IMG_0746-2
IMG_0746-2
DSC00015
DSC00015
IMG_0761-2
IMG_0761-2
DSC00017
DSC00017
DSC00002
DSC00002
DSC00018
DSC00018
DSC00022
DSC00022
DSC00019
DSC00019
IMG_0760-2
IMG_0760-2
DSC00010
DSC00010
DSC00008
DSC00008
DSC00025
DSC00025
DSC00014
DSC00014
DSC00011
DSC00011
DSC00031
DSC00031
DSC00013
DSC00013
DSC00012
DSC00012
DSC00004
DSC00004
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20