A A A

SOiW NSZZ "Solidarność" uczestniczyła w charakterze obserwatora w dwóch częściach debaty oświatowej w dniach  26 i 30 kwietnia 2019 r. W dalszych obradach nie braliśmy udziału, ponieważ uważamy, że zaproponowana formuła spotkania oraz przypadkowo dobrane gremium nie gwarantują wypracowania rozwiązań rzeczywistych problemów nurtujących polską oświatę (Komunikat Prezydium z 7 maja 2019 r.)

Oferta specjalna

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

OFERTA OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH

Rabaty