Drukuj

Rząd przedstawił również propozycje realizacji innych naszych żądań, to jest skrócenie ścieżki awansu zawodowego do 10 lat (tak jak było wcześniej); a więc m.in. nauczyciel zaczynający swoją drogę zawodową odbywałby staż w trakcie 9 miesięcy, a nie dwóch lat, powrót do wcześniejszych przepisów dotyczących oceny pracy, określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo w kwocie 300 zł oraz zapewnienie godzin do dyspozycji dyrektora za zajęcia dodatkowe. To pozwoli wyeliminować „godziny karciane”.

Według waloryzacji płac, zaproponowanej przez rząd na wrzesień tego roku, średnie wynagrodzenia dla nauczycieli będą kształtować się następująco: 

dyplomowany – 6 136 zł, 

mianowany – 4 802 zł, 

kontraktowy – 3702 zł, 

stażysta – 3 335 zł.

W stosunku do wynagrodzeń z grudnia 2018 r. podwyżki odpowiednio wynoszą:

dyplomowany – 800 zł, 

mianowany – 626 zł, 

kontraktowy – 483 zł, 

stażysta – 435 zł.

Jak podkreślają przedstawiciele zespołu negocjacyjnego  KSOiW NSZZ „Solidarność”

 w osobach Ryszard Proksa, Zbigniew Świerczek, Agata Łyko i Jolanta Zawistowicz, negocjacje jeszcze trwają. Pozostaje m.in. kwestia uzgodnienia terminów realizacji przedstawionych propozycji.

Ryszard Proksa

Przewodniczący 

KSOiW NSZZ „Solidarność”