Drukuj
Kraków, dnia 29.03.2019 r

W związku z pojawiającymi się sprzecznymi komunikatami medialnymi dotyczącymi ograniczeń stawianych postulatów, powtarzamy - są one niezmienne!

Nasze oczekiwania dotyczą wzrostu płac wszystkich pracowników pedagogicznych w wysokości 15 % od 1 stycznia br. Koniecznym warunkiem jest podniesienie o 15 % kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej państwa obowiązującej na dzień 31 grudnia 2018 roku. W piśmie skierowanym do Pani Premier Beaty Szydło przedstawiany jest również nasz postulat związany ze zmianą systemu wynagradzania nauczycieli zawierający wzrost o kolejne 15% od stycznia 2020 roku.

Nie zwracamy uwagi na trudności negocjacyjne na górze i kontynuujemy działania na rzecz wszystkich pracowników oświaty, nie tylko nauczycieli. Domagamy się również wzrostu płac pracowników niepedagogicznych.

Akcja Ogólnopolskiego Protestu prowadzonego w Małopolskim Kuratorium Oświaty trwa i będzie trwać do momentu podpisania porozumienia.

Liderzy związkowi zrobili wszystko, aby zadbać o nieprzerywanie pracy podczas zaplanowanych na kwiecień i maj egzaminów. Rozumiemy stres nauczycieli i rodziców, ale wraz z brakiem reakcji Rządu na podejmowane przez nas działania zmuszeni jesteśmy do realizacji kolejnych kroków. Dalsze rozmowy zgodnie z informacjami medialnymi kontynuowane będą 1 kwietnia 2019 roku.

Dorośli niech załatwiają sprawy dorosłych!!!

Prezydium

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność”