A A A

Nie zwracamy uwagi na trudności negocjacyjne na górze i kontynuujemy działania na rzecz wszystkich pracowników oświaty, nie tylko nauczycieli. Domagamy się również wzrostu płac pracowników niepedagogicznych.

Akcja Ogólnopolskiego Protestu prowadzonego w Małopolskim Kuratorium Oświaty trwa i będzie trwać do momentu podpisania porozumienia.

Liderzy związkowi zrobili wszystko, aby zadbać o nieprzerywanie pracy podczas zaplanowanych na kwiecień i maj egzaminów. Rozumiemy stres nauczycieli i rodziców, ale wraz z brakiem reakcji Rządu na podejmowane przez nas działania zmuszeni jesteśmy do realizacji kolejnych kroków. Dalsze rozmowy zgodnie z informacjami medialnymi kontynuowane będą 1 kwietnia 2019 roku.

Dorośli niech załatwiają sprawy dorosłych!!!

Prezydium

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność”

Oferta specjalna

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

OFERTA OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH

Rabaty