A A A

W poczuciu moralnego i społecznego obowiązku, jakie ciążą na nas, nauczycielach i wychowawcach dzieci oraz młodzieży, a także wyrażając poparcie dla działań podjętych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty Panią Barbarę Nowak, zwracamy się do Was, Rodzice z apelem niosącym głos przestrogi. 

18 lutego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał „Warszawską Deklarację LGBT+”, budzącą istotne wątpliwości co do zgodności z polskim porządkiem prawnym, w tym z Konstytucją RP, zobowiązując się do realizacji szeregu postulatów ruchu politycznego LGBT.

Szczególny nasz niepokój budzi zamieszczony w deklaracji postulat „wprowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej” dotyczącej problematyki LGBT. Zajęcia mają być oparte na kontrowersyjnym modelu WHO, zgodnie z którym dzieci czteroletnie uczyłyby się na temat „radości i przyjemności z dotykania własnego ciała oraz masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa”, z kolei sześcioletnie np. o  „związkach osób tej samej płci”. Dziewięciolatki uzyskałyby wiedzę o skutecznej antykoncepcji, podczas gdy piętnastolatki o seksie powiązanym z uzyskiwaniem dóbr ekonomicznych. Treści edukacji seksualnej skierowanej do najmłodszych dzieci w Polsce budzą największe emocje. 

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec praktyk niosących realne zagrożenie i spustoszenie w umysłach naszych wychowanków. W szkołach każdego dnia uczymy o tolerancji w stosunku do odmienności we wszelkich dziedzinach życia. Uczymy, że człowiek jest wartością nadrzędną posiadającą swoje prawa i godność także w sferze seksualnej. Wiemy, że wiedza jest podstawą świadomości, dlatego jako pedagodzy potrafimy ją adekwatnie do wieku i indywidualnych potrzeb odbiorcy dostosować. Respektujemy rolę i prawa rodziny do wychowywania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wykładamy wreszcie o odwadze obywatelskiej i obowiązku sprzeciwu. 

Dlatego dziś słowa apelu kierujemy do Was, Rodzice, wierząc, że jako ci, którzy mają wpływ na programy wychowawcze szkoły, wpływ na to, o czym będą się uczyć Wasze dzieci dostrzeżecie zagrożenie i zareagujecie. Przemówmy jednym głosem! W imię dobra własnego, w imię dobra wspólnego! 

Z wyrazami szacunku, 

Nauczyciele zrzeszeni w Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu.

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

Estetyka ubioru, higieny, taktu i szacunku wobec drugich to kwestie interesujące rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów. Uczeń powinien dbać o wizerunek szkoły poprzez odpowiedni strój oraz schludny, estetyczny wygląd. Regulamin stroju szkolnego jest wspólnie ustalany przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Każdy uczeń powinien go znać, akceptować i przestrzegać.