A A A

3. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,

4. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców,

5. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego,

6. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do dnia 18 stycznia 2019 r.

Pozdrawiam

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność”

Oferta specjalna

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

OFERTA OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH

Rabaty