A A A

W związku z oddolną inicjatywą nauczycieli, którzy zdecydowali się zademonstrować dezaprobatę wobec braku godnych podwyżek, przechodząc na zwolnienia lekarskie, informujemy, że Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” kontynuuje swoją akcję protestacyjną, o której zdecydowała Rada KSOiW w listopadzie.

Zorganizowaliśmy ogólnopolską akcję informacyjną, podczas której 10 grudnia w całym kraju odbyły się konferencje prasowe. Przedstawialiśmy na nich niesatysfakcjonujący nas przebieg negocjacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz postulaty Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ  „Solidarności”. Nasza akcja przyniosła już wymierne efekty. Minister edukacji zgodziła się na powrót do wcześniejszych zasad oceniania pracy, dodatek 500 plus dla nauczycieli na wszystkich stopniach awansu, zmianę przepisu zmierzającą do faktycznej likwidacji „godzin karcianych”, przyznanie godzin do dyspozycji dyrektora oraz zmniejszenie biurokracji. To przecież najważniejsze, oprócz płacowego, postulaty Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Od listopada trwa akcja zbierania „pasków z wynagrodzeniami” pracowników oświaty, które po nowym roku zamierzamy przekazać premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Chcemy wykazać, ile zarabia ta grupa zawodowa w Polsce.

Na 15 stycznia 2019 natomiast zaplanowane jest spotkanie Rady KSOiW z przewodniczącym Komisji Krajowej Piotrem Dudą. Celem tego spotkania jest uzyskanie wsparcia Komisji Krajowej dla naszych działań w negocjacjach z rządem, dotyczących wynagrodzeń pracowników oświaty. Kolejnym krokiem będzie zorganizowanie seminarium na temat sytuacji w polskiej oświacie, w którym mają uczestniczyć posłowie oraz przedstawiciele MEN.

Przychylnie oceniamy oddolny protest nauczycieli. Będziemy kontynuować naszą strategię protestu. W lutym mają odbyć się obrady Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, podczas której zostaną podsumowane efekty dotychczasowych działań oraz będzie podjęta decyzja co do zaostrzenia ewentualnego protestu.

Olga Zielińska

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

Estetyka ubioru, higieny, taktu i szacunku wobec drugich to kwestie interesujące rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów. Uczeń powinien dbać o wizerunek szkoły poprzez odpowiedni strój oraz schludny, estetyczny wygląd. Regulamin stroju szkolnego jest wspólnie ustalany przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Każdy uczeń powinien go znać, akceptować i przestrzegać.