A A A

Członkowie Rady stanowczo podkreślili, że stanowisko o żądaniu odwołania Anny Zalewskiej z funkcji ministra edukacji, które przyjęło Walne Zebranie Delegatów w Ostrowcu Świętokrzyskim,  jest nadal aktualne. Formuła spotkań z minister Anną Zalewską się wyczerpała – akcentowali związkowcy. Przypomniano, że niemożność prowadzenia konstruktywnego dialogu z szefową resortu edukacji doprowadziło do akcji protestacyjnej „Solidarności” pracowników oświaty w Warszawie, a postulaty KSOiW tam przedstawione nie zostały spełnione.

W trakcie burzliwej dyskusji rozważano optymalne warianty form protestu wobec polityki minister edukacji. Uzgodniono, że KSOiW podejmie ogólnopolską akcję protestacyjną, której szczegóły zostaną ujawnione 10 grudnia.

Inną ważną kwestią, którą zajęła się Rada Krajowej Sekcji był temat świadczenia przez nauczycieli pracy za darmo. Dowodzono, że w 90 proc. szkół ten problem nadal istnieje. Dlatego też Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” zobowiązała Prezydium do zainicjowania i koordynowania akcji dotyczącej zwalczania łamania prawa, które polega na prowadzeniu przez nauczycieli nieodpłatnych zajęć dydaktycznych.

Rada przyjęła także stanowisko w sprawie sytuacji nauczycieli łączących etat w kilku szkołach. Zdecydowano, że konieczne jest zaapelowanie do MEN, aby w porozumieniu z innymi ministerstwami, związkami samorządowymi przeznaczyło środki finansowe na fundusz wspierający nauczycieli, którzy łączą etat w kilku szkołach.

Olga Zielińska

Rzecznik KSOiW NSZZ „Solidarność”

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

Estetyka ubioru, higieny, taktu i szacunku wobec drugich to kwestie interesujące rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów. Uczeń powinien dbać o wizerunek szkoły poprzez odpowiedni strój oraz schludny, estetyczny wygląd. Regulamin stroju szkolnego jest wspólnie ustalany przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Każdy uczeń powinien go znać, akceptować i przestrzegać.