Drukuj

13 listopada 2018 r. w Gdańsku wręczono nagrody, otwarto wystawę prac plastycznych WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „POLSKA – MOJE MIEJSCE, MÓJ KRAJ”. Został on zorganizowany w celu uświetnienia stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę i  popularyzowania wśród młodzieży szkolnej twórczości patriotycznej przez Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku. Patronat nad konkursem objęli: Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Do posiedzenia jury wpłynęło 335 prac plastycznych z całego regionu pomorskiego, w tym z: Brus, Gdańska, Goręczyna, Gdyni, Lubieszewa, Lubni, Malborka, Małej Słońcy, Nowego Dworu Wejherowskiego, Nowego Stawu, Ogorzelin, Pogórza, Połczyna, Pruszcza Gdańskiego, Rudna, Silna, Słupska, Starogardu Gdańskiego, Wejherowa i Wierzchucina.

W załączeniu:

- Komunikat końcowy Konkursu,

- Prezentacja wyników,

W imieniu organizatorów: 

               Anna Kocik                                                                            Wojciech Książek           

(zastępca przewodniczącego Sekcji)                         (przewodniczący Sekcji)

wyniki części plastycznej konkursu

 „Polska – moje miejsce, mój kraj”

w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę

 WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNO-MUZYCZNY

GDAŃSK 2018/2019 - VI edycja

Konkurs plastyczny - 13. 11. 2018
Konkurs plastyczny - 13. 11. 2018
Konkurs plastyczny - I kat.
Konkurs plastyczny - I kat.
Konkurs plastyczny - kat. III
Konkurs plastyczny - kat. III
Konkurs plastyczny 2018 - kat. II
Konkurs plastyczny 2018 - kat. II

            W celu uświetnienia stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę i popularyzowania wśród młodzieży szkolnej twórczości patriotycznej Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku zorganizowała po raz szósty  WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNO-MUZYCZNY POLSKA – MOJE MIEJSCE, MÓJ KRAJ. Patronat nad konkursem objęli: Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

            Do posiedzenia jury wpłynęło 335 prac plastycznych z całego regionu pomorskiego, w tym z: Brus, Gdańska, Goręczyna, Gdyni, Lubieszewa, Lubni, Malborka, Małej Słońcy, Nowego Dworu Wejherowskiego, Nowego Stawu, Ogorzelin, Pogórza, Połczyna, Pruszcza Gdańskiego, Rudna, Silna, Słupska, Starogardu Gdańskiego, Wejherowa i Wierzchucina.

            W edycji plastycznej jury w składzie: Arkadiusz Baniecki, Małgorzata Kuźma, Barbara Ur Piwarska i Mirosława Wenda przyznało nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach,

 w kategorii przedszkoli i I etapu edukacyjnego (kl. I – III SP):

 I miejsce – Dorota Kurkowska z Przedszkola nr 59 w Gdańsku

(opiekun Nadzieja Rutkowska)

II miejsce – Ruben Obarzanek ze Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdańsku

                        (opiekunowie: Iwona Gałusza-Urbanowicz, Wiesława Prejs)

III miejsce – Marcelina Młynarczyk i Lena Lankamer  z Przedszkola nr 58 w Gdańsku (opiekunowie: Marzena Pieńkowska, Karolina Trykacz-Masztalerz)

 w kategorii II etapu edukacyjnego (kl. IV – VIII SP):

I miejsce – Martyna Misztal ze Szkoły Podstawowej nr 2 Starogardzie Gdańskim (opiekun Katarzyna Krzykowska)

II miejsce – Hanna Staniszewska z Zespołu Szkół Katolickich w Gdańsku (opiekun Rafał Hinz)

III miejsce – Nadia Joachimiak-Szpinda ze Szkoły Podstawowej w Połczynie (opiekun Marta Joachimiak-Szpinda)

w kategorii szkół ponadpodstawowych:

 

II miejsce – Julia Majewska z XIX LO w Gdańsku (opiekun Magdalena Janiszewska)

III miejsce – Roksana Tatol z IV LO w Gdańsku (opiekun Jolanta Kolarzyk)

Wyróżnienia otrzymali:

ü  Kinga Lenz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Starogardzie Gdańskim (opiekun Grażyna Birna)

ü  Jacek Skarżyński z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie (opiekun Monika Przyłożyńska)

ü   Wojciech Andrzejczak z ZKPiP w Małej Słońcy (opiekun Żaneta Ostowska)

ü  Weronika Krawczyńska i Alan Borof z Przedszkola nr 58 w Gdańsku (opiekunowie: Marzena Pieńkowska, Karolina Trykacz-Masztalerz)

ü  Maksymilian Cysewski z Gimnazjum przy SP 2 w Brusach (opiekun ks. Andrzej Węsierski)

ü  Klaudia Turzyńska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach (opiekun ks. Andrzej Węsierski)

ü  Dominik Węsierski ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie (opiekun Hanna Śledź)

 

Organizator konkursu – Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku przyznała wyróżnienia następującym uczniom:

ü  Liwia Wanda, Szkoła Podstawowa nr 2 w Gdańsku (opiekun Katarzyna Albin)

ü  Nikola Kurs, Szkoła Podstawowa w Brusach (opiekun Aleksandra Turowska)

ü  Roksana Hinc, Szkoła Podstawowa w Goręczynie (opiekun Grzegorz Brylowski)

ü  Marcel Neubauer, Szkoła Podstawowa nr 9 w Malborku (opiekun Luba Basiak-Deptuła)

ü  Gabriela Mencel, Szkoła Podstawowa nr 14 w Gdańsku (opiekun Agnieszka Mencel)

ü  Wiktoria Radziuk, Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w Gdańsku (opiekun Beata Kubicka)

ü  Wiktoria Lewandowska, Gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Silnie (opiekun Justyna Barwina Myszka)

ü  Aleksandra Kierz, Przedszkole nr 21 w Gdańsku (opiekun Ewelina Szulc)

ü  Adrian Parzątka Lipiński, Szkoła Podstawowa w Brusach (opiekun ks. Tomasz Szmaglik)

ü  Nikodem Żukowski, Przedszkole Specjalne nr 72 w Gdańsku (opiekun Anna Ożóg-Lewińska)

ü  Liliana Krawczak, ZSSiO w Gdańsku (opiekun Iwona Puchalska)

ü  Klaudia Zalewska, Szkoła Podstawowa w Goręczynie (opiekun Grzegorz Brylowski)

ü  Aleksander Lamczyk, Szkoła Podstawowa w Brusach (opiekun Marcin Stoltmann)

ü  Wiktoria Ciesińska, Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie (opiekun Tomasz Gładkowski)

ü  Kacper Burchardt, SOSW nr 2 w Wejherowie (opiekun Beata Konkol)

ü  Amelia Skórczewska, Gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Brusach (opiekun ks. Andrzej Węsierski)

ü  Paulina Jabłońska, Szkoła Podstawowa nr 14 w Gdańsku (opiekun Zdzisława Głowienka)

ü  Wiktoria Zelewska, Szkoła Podstawowa w Połczynie (opiekun Marta Joachimiak-Szpinda)

Laureaci konkursu otrzymywali stypendia przyznane przez Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność” w Gdańsku oraz nagrody ufundowane przez Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Fundację „Edukacja i Praca”, Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Uroczystość wręczenia nagród i odsłonięcie wystawy odbyło się 13 listopada 2018 r.

Pozostałe wyróżnienia i dyplomy za udział w konkursie zostaną przekazane do placówek w listopadzie i grudniu.

 

Gratulujemy Nagrodzonym i Wyróżnionym Uczniom i Opiekunom!

 

Dziękujemy Wszystkim, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO-MUZYCZNEGO

Polska – moje miejsce, mój kraj.

 

 

            Anna Kocik                                                                                            Wojciech Książek           

 

(zastępca przewodniczącego Sekcji)                                      (przewodniczący Sekcji)