Koleżanki i Koledzy, Członkowie NSZZ „Solidarność”,

Zarząd Główny ZNP zwrócił się do członków naszego Związku zatrudnionych w oświacie z apelem o poparcie inicjatywy ustawodawczej polegającej „na powiązaniu zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce”. W tej sytuacji Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyjaśnia:

7 kwietnia 2019 roku Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podpisała z Rządem RP porozumienie, w którym zawarto uzgodnienie o zmianie systemu płac nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej (postulat zgłoszony ministerstwu edukacji 27 marca 2017 roku).

Uczestniczący w negocjacjach Związek Nauczycielstwa Polskiego odmówił poparcia naszych postulatów i wybrał strajk, który spowodował niepowetowane straty: pozbawił pracowników oświaty niemal miesięcznych wynagrodzeń, zdewastował autorytet zawodu nauczyciela, doprowadził do licznych nieporozumień i konfliktów w szkołach i placówkach oświatowych. 

Jesteśmy przekonani, że obecnie Związek Nauczycielstwa Polskiego, zamiast plagiatować postulat NSZZ „Solidarność” sprzed czterech lat, powinien wystąpić do Rządu RP z poparciem dla naszych starań o pełną realizację porozumienia z 7 kwietnia 2019 roku. Na refleksję i choćby częściowe zadośćuczynienie nigdy nie jest za późno, nie zaczyna się współpracy od kłamstwa.

                     przewodniczący KSOiW

                        Ryszard Proksa

A A A

Sprawozdanie z Konferencji ETUCE w Brukseli- 19-20 września 2018r.

Opublikowano: 10 października 2018

W dniach 19-20 września 2018 r. w Brukseli odbyła się konferencja Europejskiego Komitetu Nauczycielskich Związków Zawodowych dotycząca wzmacniania roli partnerów społecznych w przedmiocie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Przedstawicielami Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” w trakcie tego wydarzenia byli:

Agata Adamek – sekretarz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,

Aniela Białowolska-Tejchman – wiceprzewodnicząca Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,

Tomasz Gryczan – przedstawiciel międzynarodowy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. 

Konferencja w Brukseli była zwieńczeniem dwuletniego projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską, w trakcie którego miały miejsce łącznie trzy wizyty studyjne w Warszawie, Berlinie oraz Rzymie. Wnioski i wyniki badań przeprowadzonych w czasie tych spotkań znalazły odzwierciedlenie w raporcie przygotowanym przez jednego z głównych prelegentów belgijskiej konferencji, prof. Howarda Stevensona z Uniwersytetu w Nottingham. Podkreślił on w swoim przemówieniu rolę związków zawodowych w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zdaniem prof. Stevensona aktywność związków zawodowych miałaby się przejawiać w tej materii m.in. monitorowaniem zaleceń Rady Unii Europejskiej dla poszczególnych państw członkowskich. 

Inni uczestnicy dyskusji panelowej zwrócili uwagę na kwestię zapewnienia jakości w doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Dyskutanci opowiedzieli się za ścisłą współpracą nauczycielskich związków zawodowych z organizacjami pracodawców sektora edukacji w promowaniu nowoczesnych metod kształcenia z uwzględnieniem wysokich kompetencji kadry prowadzącej szkolenia. Zaznaczono, iż kwestia ewaluacji nabiera zasadniczego znaczenia z uwagi na różnorodność placówek zajmujących się doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz coraz szerszą autonomią szkół w zakresie tworzonych ofert. 

Wartym odnotowania jest to, że w raporcie prof. Stevensona, który został zaprezentowany po raz pierwszy w czasie rzeczonej konferencji, znalazł się fragment poświęcony Instytutowi Promocji Nauczycieli „Solidarność” i jego jednostkom organizacyjnym tj. Instytutowi Doskonalenia Nauczycieli, Instytutowi Badań Społecznych oraz „Przeglądowi Oświatowemu”. W swoim opracowaniu uczony z Nottingham prezentuje działalność IPN „Solidarność” jako przykład wspierania nauczycieli przez związki zawodowe w zdobywaniu nowych umiejętności, kwalifikacji i wiadomości. 

Pełny raport można pobrać na stronie: 

https://csee-etuce.org/images/attachments/RP_TeachProfNeeds.pdf

Tomasz Gryczan

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.