A A A

W dniach 19-20 września 2018 r. w Brukseli odbyła się konferencja Europejskiego Komitetu Nauczycielskich Związków Zawodowych dotycząca wzmacniania roli partnerów społecznych w przedmiocie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Przedstawicielami Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” w trakcie tego wydarzenia byli:

Agata Adamek – sekretarz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,

Aniela Białowolska-Tejchman – wiceprzewodnicząca Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,

Tomasz Gryczan – przedstawiciel międzynarodowy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. 

Konferencja w Brukseli była zwieńczeniem dwuletniego projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską, w trakcie którego miały miejsce łącznie trzy wizyty studyjne w Warszawie, Berlinie oraz Rzymie. Wnioski i wyniki badań przeprowadzonych w czasie tych spotkań znalazły odzwierciedlenie w raporcie przygotowanym przez jednego z głównych prelegentów belgijskiej konferencji, prof. Howarda Stevensona z Uniwersytetu w Nottingham. Podkreślił on w swoim przemówieniu rolę związków zawodowych w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zdaniem prof. Stevensona aktywność związków zawodowych miałaby się przejawiać w tej materii m.in. monitorowaniem zaleceń Rady Unii Europejskiej dla poszczególnych państw członkowskich. 

Inni uczestnicy dyskusji panelowej zwrócili uwagę na kwestię zapewnienia jakości w doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Dyskutanci opowiedzieli się za ścisłą współpracą nauczycielskich związków zawodowych z organizacjami pracodawców sektora edukacji w promowaniu nowoczesnych metod kształcenia z uwzględnieniem wysokich kompetencji kadry prowadzącej szkolenia. Zaznaczono, iż kwestia ewaluacji nabiera zasadniczego znaczenia z uwagi na różnorodność placówek zajmujących się doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz coraz szerszą autonomią szkół w zakresie tworzonych ofert. 

Wartym odnotowania jest to, że w raporcie prof. Stevensona, który został zaprezentowany po raz pierwszy w czasie rzeczonej konferencji, znalazł się fragment poświęcony Instytutowi Promocji Nauczycieli „Solidarność” i jego jednostkom organizacyjnym tj. Instytutowi Doskonalenia Nauczycieli, Instytutowi Badań Społecznych oraz „Przeglądowi Oświatowemu”. W swoim opracowaniu uczony z Nottingham prezentuje działalność IPN „Solidarność” jako przykład wspierania nauczycieli przez związki zawodowe w zdobywaniu nowych umiejętności, kwalifikacji i wiadomości. 

Pełny raport można pobrać na stronie: 

https://csee-etuce.org/images/attachments/RP_TeachProfNeeds.pdf

Tomasz Gryczan

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

Estetyka ubioru, higieny, taktu i szacunku wobec drugich to kwestie interesujące rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów. Uczeń powinien dbać o wizerunek szkoły poprzez odpowiedni strój oraz schludny, estetyczny wygląd. Regulamin stroju szkolnego jest wspólnie ustalany przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Każdy uczeń powinien go znać, akceptować i przestrzegać.