Drukuj

Sprawozdanie z prac Grupy Roboczej Platformy Edukacyjnej EZA w Wieliczce.

Opublikowano: 17 lipca 2017

W dniach 6-8 lipca w Wieliczce odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Roboczej Platformy Edukacyjnej EZA. W trakcie 3-dniowych warsztatów przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych m.in. z Holandii, Bułgarii, Rumunii, Węgier, Portugali, Słowacji i Litwy dyskutowali na temat nowych wyzwań związanych z digitalizacją w oświacie. W trakcie tego wydarzenia Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność” reprezentowali:

   ·         Ryszard Proksa - przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”,

   ·         Zbigniew Świerczek - zastępca przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność”,

   ·         Tomasz Gryczan - przedstawiciel międzynarodowy KSOiW NSZZ „Solidarność.

Za problem węzłowy uczestnicy spotkania w Wieliczce uznali kwestię dopełnienia obecnej formy doskonalenia zawodowego nauczycieli o wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych (RODO) oraz tą związaną z przeciwdziałaniem przemocy w cyberprzestrzeni. Poza wszelką dyskusją pozostawał fakt, iż rozwój technologii cyfrowej modyfikuje wymagania stawiane nauczycielom i szkole.

Przedstawiciele KSOiW NSZZ „Solidarność” zaprezentowali gościom z zagranicy przykłady łamania prawa polegające na ubliżaniu nauczycielom w związku z pełnionymi przez nich obowiązkami służbowymi za pomocą środków masowego komunikowania, np. na forum internetowym, w komentarzu albo za pośrednictwem portalu społecznościowego (znieważenie na Facebook’u). Polska delegacja podkreśliła jednocześnie, że jej dotychczasowe doświadczenia wskazują na swoistą apatię organów ścigania wobec tego typu przestępczości.

Następne warsztaty Grupy Roboczej EZA odbędą się w listopadzie bieżącego roku i będą one dotyczyły utrzymania aktywności zawodowej nauczycieli po pięćdziesiątym roku życia.

Tomasz Gryczan

IMG_20180707_111852804
IMG_20180707_111852804
IMG_20180707_111901702
IMG_20180707_111901702
IMG_20180707_152301487
IMG_20180707_152301487