Drukuj

Obowiązek tworzenia regulaminów oceny pracy nauczycieli na poziomie każdej szkoły, na podstawie skrytykowanego przez NSZZ „Solidarność” rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej o ocenianiu nauczycieli, nie jest „dobrą zmianą” w oświacie. Wzrost biurokracji, atmosfera niepewności oraz konfliktowania nauczycieli – nad tymi zagadnieniami dyskutowali członkowie Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”. W gąszczu kryteriów, które ma spełnić nauczyciel, aby uzyskać najwyższe oceny swojej pracy, istnieje wiele pułapek i niepewności, dlatego Związek postanowił pomóc nauczycielom. Negatywna opinia naszego Związku, zarówno do zapisów ustawowych, jak i do wydanych na jej podstawie rozporządzeń, skutkuje przyjęciem stanowiska, w którym Rada KSOiW  będzie zalecała, aby jednostki organizacyjne Związku  branży oświatowej odstąpiły od opiniowania tworzonych w szkołach regulaminów oceniania.

Ponadto Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” omówiła organizację 81 Ogólnopolskiej Pielgrzymki Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę w dniu 2 lipca 2018 r. oraz zaapelowała do całej społeczności oświatowej o udział i zamanifestowanie jedności i solidarności w słusznych dla środowiska sprawach. Decyzją Prezydium KSOiW, Monika Ćwiklińska będzie pełnić funkcję łącznika z Krajowym Duszpasterstwem Nauczycieli – NSZZ „Solidarność”.

Powołanie rzecznika KSOiW NSZZ „Solidarność”, wykonanie zaleceń Krajowej Komisji Wyborczej, ustalenie rocznego terminarza posiedzeń Rady, przyznanie Złotych Odznak  KSOiW NSZZ „Solidarność” - zakończyło obrady Nadzwyczajnej Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”.

Zbigniew Świerczek

Zastępca Przewodniczącego

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Komunikat z posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w dniu 17 lipca 2018 roku. 

Attachments:
Download this file (Komunikat.pdf)Komunikat.pdf[ ]466 kB
Download this file (Komunikat1.pdf)Komunikat1.pdf[ ]466 kB
Download this file (Stanowisko.pdf)Stanowisko.pdf[ ]513 kB