A A A

 Rada Sekcji, Warszawa 05.04.2017r.

DSC00009
DSC00009
DSC00015
DSC00015
DSC00012
DSC00012
DSC00006
DSC00006
DSC00020
DSC00020
DSC00005
DSC00005
DSC00011
DSC00011
DSC00021
DSC00021
DSC00007
DSC00007
DSC00008
DSC00008
DSC00010
DSC00010
DSC00014
DSC00014
DSC00016
DSC00016
Previous Next Play Pause
DSC00009 DSC00015 DSC00012 DSC00006 DSC00020 DSC00005 DSC00011 DSC00021 DSC00007 DSC00008 DSC00010 DSC00014 DSC00016

 Rada Sekcji, Bytom 25.05.2017r.

DSC00060
DSC00060
DSC00042
DSC00042
DSC00005
DSC00005
DSC00047
DSC00047
DSC00049
DSC00049
DSC00031
DSC00031
DSC00059
DSC00059
DSC00050
DSC00050
DSC00004
DSC00004
DSC00032
DSC00032
DSC00019
DSC00019
DSC00029
DSC00029
DSC00053
DSC00053
DSC00052
DSC00052
DSC00003
DSC00003
DSC00016
DSC00016
DSC00040
DSC00040
DSC00061
DSC00061
DSC00025
DSC00025
DSC00044
DSC00044
DSC00058
DSC00058
DSC00015
DSC00015
DSC00043
DSC00043
DSC00045
DSC00045
DSC00051
DSC00051
DSC00030
DSC00030
DSC00039
DSC00039
DSC00023
DSC00023
DSC00038
DSC00038
DSC00033
DSC00033
Previous Next Play Pause
DSC00060 DSC00042 DSC00005 DSC00047 DSC00049 DSC00031 DSC00059 DSC00050 DSC00004 DSC00032 DSC00019 DSC00029 DSC00053 DSC00052 DSC00003 DSC00016 DSC00040 DSC00061 DSC00025 DSC00044 DSC00058 DSC00015 DSC00043 DSC00045 DSC00051 DSC00030 DSC00039 DSC00023 DSC00038 DSC00033

Nadzwyczajna Rada KSOiW w dniu 19.10.2017r. Warszawa.

DSC00011
DSC00011
DSC00014
DSC00014
DSC00004
DSC00004
DSC_0955
DSC_0955
DSC00010
DSC00010
DSC_0960
DSC_0960
DSC00017
DSC00017
DSC00003
DSC00003
DSC00012
DSC00012
DSC00009
DSC00009
DSC00016
DSC00016
DSC00013
DSC00013
DSC00001
DSC00001
DSC00015
DSC00015
DSC00005
DSC00005
Previous Next Play Pause
DSC00011 DSC00014 DSC00004 DSC_0955 DSC00010 DSC_0960 DSC00017 DSC00003 DSC00012 DSC00009 DSC00016 DSC00013 DSC00001 DSC00015 DSC00005

Rada KSOiW, Siedlce, 2017r.

DSC00019
DSC00019
DSC00003
DSC00003
DSC00015
DSC00015
DSC00009
DSC00009
DSC00016
DSC00016
DSC00014
DSC00014
DSC00013
DSC00013
DSC00008
DSC00008
DSC00002
DSC00002
DSC00005
DSC00005
DSC00017
DSC00017
DSC00012
DSC00012
DSC00001
DSC00001
DSC00022
DSC00022
DSC00010
DSC00010
DSC00018
DSC00018
DSC00006
DSC00006
Previous Next Play Pause
DSC00019 DSC00003 DSC00015 DSC00009 DSC00016 DSC00014 DSC00013 DSC00008 DSC00002 DSC00005 DSC00017 DSC00012 DSC00001 DSC00022 DSC00010 DSC00018 DSC00006

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758