SNiO

A A A

Skład Rady Sekretariatu

(w kolumnie „funkcja” wpisać funkcje w prezydium oraz wskazać osoby, które wchodzą w skład na podstawie postanowień § 34 ust. 4 Statutu)

Imię i nazwisko

Funkcja

Tel. kontaktowy

Adres e-mail

Proksa Ryszard

 przewodniczący

 

 

Adamek Agata

sekretarz

 

 

Dołęga Bogusław

zastępca

 

 

Ewertowski Jerzy

 

 

 

Hacia Zdzisława

 

 

 

Kisilowski Marek

 

 

 

Kozłowska Bożena

 

 

 

Łyko Agata

 

 

 

Nasalski Wojciech

zastępca

 

 

Ordon Lesław

 

 

 

Pierzgalska Bożena

 

 

 

Roszyk Ewa

 

 

 

Sawicki Marek

 

 

 

Szczukocki Dominik

zastępca

 

 

Świerczek Zbigniew

 

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej

 

Imię i nazwisko

Funkcja

Tel. kontaktowy

Adres e-mail

Domian Henryk

przewodniczący

 

 

Kaczkowski Jerzy

 

 

 

Kolenda Tadeusz

 

 

 

Piotrowiak Jerzy

 

 

 

Sensuła Barbara

 

 

 

Klub PZU dla Członków NSZZ "Solidarność" 10% zniżki

OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FWP

Rabaty na stacjach LOTOS

Historyczna Sala BHP- centrum konferencyjno-wystawienniczego. 

Użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i przywilejów.

Od bieżącego numeru wprowadzamy zmiany w miesięczniku „Wychowawca”. 

ENCYKLOPEDIA SOLIDARNOŚCI